Bewerking van de Schepenakten van Olen van 1707 tot 1738.


Akte nr. 1707-01              Bestand 11184 – 11185

Op 7.2.1707 wordt een akkoord bereikt tussen Van Bijlen Jan en Moons Merten, momboirs, en T’Siegers Anna, weduwe van Van Bijlen Peter, bijgestaan door Heyns Hendrick,  betreffende haar kind, Van Bijlen Merteken

Bij testament is er een tegoed van Patroons Lenardt


Akte nr. 1707-02              Bestand 11188 – 11190

Op 24.3.1707 wordt de erfenis verdeeld van Van de Weyer Peter en Verheyen Anna tussen Deckers Jan en de kinderen van Verheyen Anna

Kavel 1 – voor Deckers Jan

Kavel 2 – geloot door de kinderen van Verheyen Anna, bijgestaan door hun momboir, Van de Weyer Cornelis


Akte nr. 1707-03              Bestand 11192 – 11197

Op 12.5.1707 wordt de erfenis verdeeld van Meir Adriaen en Van Genechten Maria, onder hun kinderen: Meir Catharina, Meir Martinus en Meir Joannes, bijgestaan door de momboirs Meir Jan (Mertenszoon) en Van Genechten Adriaen

Kavel 1 – geloot door Meir Catharina

Kavel 2 – geloot door Meir Martinus

Deze kavel betaalt schuld aan Verboven Adriana, wed. Van Genechten Adriaen en aan Cluyts Joannes en Meir Dimpna

Kavel 3


Akte nr. 1707-04              Bestand 11200 – 11205

Op 17.6.1707 verdeelt Peijs Antoni zijn eigendom, mits bepaalde voorwaarden, onder zijn kinderen: Peijs Jan en Peijs Catarina, gehuwd met Michiels Gerard

Kavel 1 – voor Peijs Jan

Kavel 2 – voor Peijs Catarina


Akte nr. 1707-04b            Bestand 11208 – 11211

Op 21.6.1707 wordt de erfenis verdeeld van Wouters Martinus en Cluyts Maria tussen: Wouters Jan (Mertenszoon) voor zichzelf en als momboir van de kinderen van Wouters Dimpna, weduwe De Wolf Jan, Wouters Merten, en Lemmens Adriaen, gehuwd met Wouters Dimpna

Er zijn schulden op het sterfhuis aan de pastoor van Wijnegem, aan Monsr. Heylen Jan (Leuven) en de weduwe van Sprengers Jan

 Kavel 1 – voor Wouters Jan

Kavel 2 – voor Lemmens Adriaen

Kavel 3 – voor Wouters Merten


Akte nr. 1708-02              Bestand 11212 – 11218

Op 8.3.1708 wordt een akkoord bereikt tussen Van Olmen Jan en Bellens Cornelis; momboirs, en Cluyts Maria, weduwe van Peeters Merten, bijgestaan door Wilms Michiel, schepen, betreffende haar kinderen: Peeters Maria, Peeters Merten, Peeters Jan, Peeters Elisabeth, Peeters Cornelis en Peeters Peeter


Akte nr. 1708-03              Bestand 11218 – 11219

Op 16.5.1708 wordt een akkoord bereikt tussen Ruts Jan en Matthijs Peter, momboirs, en Ruts Adriaen, weduwnaar van Belmans Cattlijn, betreffende zijn kinderen: Ruts Jan en Ruts Amand


Akte nr. 1708-03a           Bestand 11222 – 11223

Op 22.9.1708 neemt Van Olmen Merten een schuld aan de H. Geest over van de gemeente afkomstig van de erven Caers Merten. Hij stelt in pand


Akte nr. 1708-03b           Bestand 11226 – 11227

Op 22.9.1708 bekent Lemij Michiel, gewezen kerkmeester, achterstallige schulden aan de kerk van Olen en stelt in pand een perceel land, genaamd de Schaetsberghschen Dries, palende O erven Peeters Jan en Cluyts Merten (Janszoon), Z erven Peeters Jan, W Laenen Cornelis, N een straatje


Akte nr. 1708-03c            Bestand 11230 – 11231

Op 22.9.1708 heeft Van Eynde Willem, kerkmeester van Olen, schuld aan de kerk en zet in pand: een perceel land, genaamd de Luyten Honinck in Oosterwijk onder Tongerlo, palende Z Van Ysendijck (adv), W Verstappen Adriaen, N T’Siegers Peeter


Akte nr. 1708-03d            Bestand 11234 – 11235

Op 17.10.1708 leent Baten Jan bij de H. Geest , uit handen van Van Opstal Peter, H. Geestmeester. Hij geeft in pand:


Akte nr. 1709-01              Bestand 11238 – 11242

Op 18.3.1709 wordt een akkoord bereikt tussen Wuyts Hendrick en Van Passel Peeter, momboirs, en Wuyts Elisabeth, weduwe van Van Passel Sebastiaen, bijgestaan door Wilms Michiel, betreffende haar enig kind: Van Passel Anna Elisabeth


Akte nr. 1709-02              Bestand 11244 – 11245

Op 8.4.1709 wordt een akkoord bereikt tussen Belmans Peter en Mermans Jan, momboirs, en Verbiest Maria, weduwe van Belmans Hendrick, bijgestaan door Willems Michiel, betreffende haar minderjarige kinderen: Belmans Jan, Belmans Merten, Belmans Hendrick, Belmans Adriaen, Belmans Amand, Belmans Maria, en haar meerderjarige kinderen: Belmans Peter, Belmans Elisabeth en Belmans Anna


Akte nr. 1709-03              Bestand 11246

Op 17.4.1709 krijgen Barrι Matthijs en Barrι Francis de toelating, mits zij de achterstallige lasten betalen tot gebruik van een eussel in de Bleucken onder Olen aan de Broeckcant en dit tot de eigenaars, erven Coppens Hendrick, zouden terugkeren en hun schulden vereffenen


Akte nr. 1710-01              Bestand 11250 – 11251

Op 10.2.1710 wordt een akkoord bereikt tussen Helsen Geeraert en Van Genechten Adrianus, momboirs, en Van Genechten Anna, weduwe van Helsen Geeraert, bijgestaan door Heyns Hendrick, betreffende haar enig kind, Helsen Catharina


Akte nr. 1710-02              Bestand 11254 – 11256

Op 25.2.1710 wordt een overeenkomst opgesteld waarbij Verbiest Maria, nu gehuwd met Huysmans Peter, met de momboirs, Bellens Peter en Mermans Jan, erfgoederen verdeeld onder haar kinderen: met uitsluiting van een perceel land, in Gerhagen, palende O Swinnen Hendrick, Z de Kapel van Meren, W Spapen Merten en N de straat

Verder moet voornoemde Huysmans Peter huishuur betalen aan zijn vader, Huysmans Martinus en borgsommen aan Peeters Peter uit Meren,Dams Jan uit Larum en aan Laenen Jan (meier)

Volgens overeenkomst zal voornoemde Huysmans Peter gedurende 2 jaar zorgen voor Belmans Adriaen, jongste voorkind van Verbiest Maria. Indien hij en zijn vrouw, en eveneens Belmans Hendrick en Belmans Merten zouden overlijden, wordt de zorg overgenomen door de momboirs


Akte nr. 1710-03              Bestand 11258 – 11259

Op 13.3.1710 wordt de erfenis verdeeld van Bellens Margriet, gehuwd met Willekens Bernaert, onder Bellens Jan en de kinderen van Bellens Maria, gehuwd met Cluyts Jan

Kavel 1 – geloot door Bellens Jan

Deze kavel heeft een schuld aan de Kapel van Gestelen volgens een legaat, opgemaakt door Bellens Margriet

Kavel 2 – voor Cloots Laureijs en Bellens Cornelis, momboirs, in naam van de kinderen van Cluyts Maria en Peeters Merten, alsook voor Cluyts Merten en Cluyts Adriaen


Akte nr. 1710-04              Bestand 11262 – 11270

Op 13.3.1710 wordt de erfenis verdeeld van Spapen Adriaen en Bellens Jenneken onder: Spapen Merten, Spapen Dimpna, weduwe Van Bijlen Cornelis,Spapen Maria, gehuwd met Bellens Peter, Spapen Anna, gehuwd met Verachtert Michiel en de kinderen van wijlen Spapen Elisabeth, gehuwd met Peeters Adriaen

Kavel 1 – bevallen aan Spapen Merten

Kavel 2 – geloot d oor Spapen Dympna, gehuwd met Van Bijlen Cornelis

Kavel 3 – geloot door Spapen Maria, gehuwd met Bellens Peter

Kavel 4 – voor Spapen Anna, gehuwd met Verachtert Michiel

Kavel 5 – bevallen aan Peeters Adriaen, weduwnaar van Spapen Elisabeth


Akte nr. 1710-05              Bestand 11274 – 11275

Op 22.3.1710 wordt een akkoord bereikt tussen Meynten Egidius en Boogaerts Peter, momboirs, en Spapen Anna, weduwe van Meynten Adriaen, bijgestaan door Meynten Martinus, betreffende haar kinderen: Meynten Christina, Meynten Jan en Meynten Elisabeth


Akte nr. 1710-05bis              Bestand 11278 – 11279

Op 12.5.1710 wordt een akkoord bereikt tussen Heylen Peter en Van Hove Jan, momboirs, en Heylen Jan, weduwnaar van Van Hove Maria, betreffende zijn kinderen: Heylen Anna en Heylen Jan


Akte nr. 1711-01              Bestand 11282 – 11286

Op 9.1.1711 wordt de erfenis verdeeld van Verheyen Sebastiaen en Schoensetters Maria

Kavel 1 – geloot door Cluyts Joris, als momboir en in naam van Verheyen Willem

Deze kavel heeft schuld aan de kerk van Olen en aan het Begijnhof van Herentals

Kavel 2 – geloot door Verheyen Melsen

Deze kavel heeft een schuld aan Masseijs Jacobus (eerw)


Akte nr. 1711-02              Bestand 11288 – 11290

Op 15.1.1711 wordt een akkoord bereikt tussen Gilis Paulus en Vekemans Adriaen, momboirs en Dois Jan, weduwnaar van Vekemans Dimpna, betreffende zijn kinderen: Dois Andries, Dois Dilis, Dois Elsabeth, Dois Paulus en Dois Jan


Akte nr. 1711-03              Bestand 11292 - 11294

Op 12.2.1711 wordt een akkoord bereikt tussen Verhestraten Jan (Peterszoon), Heylen Jan, gehuwd met Verhestraten Elisabeth, zijn dochter, en zijn andere kinderen: Verhestraten Peter, Verhestraten Jan en Verhestraten Merten, de kinderen van Janssens Engelbert en Verhestraten Joanna, bijgestaan door hun momboirs: voornoemde Verhestraten Peter en Willems Michiel, waarbij hij, onder voorwaarden, zijn hafelijke meubelen en goederen overdraagt aan voornoemde Heylen Jan


Akte nr. 1711-04              Bestand 11296 – 11298

Op 21.4.1711 wordt een akkoord bereikt tussen Verbiest Geerart en Verheyden Adriaen, momboirs, en Helsen Catlijn, weduwe van Verbiest Adriaen, betreffende haar kinderen: Verbiest Adriaen, Verbiest Jan, Verbiest Maria, Verbiest Geerart, Verbiest Merten en Verbiest Catharina


Akte nr. 1711-05              Bestand 11300 – 11305

Op 15.6.1711 wordt de erfenis verdeeld van Spapen Merten en Meermans Elisabeth

Kavel 1 – geloot door Van Ghenechten Jan, gehuwd met Spapen Maria

Deze kavel heeft een schuld aan Heyns Hendrick

Kavel 2 – geloot door Spapen Peeter, bijgestaan door zijn momboir Verelst Marten

Deze kavel heeft een schuld aan Van Lommel Jan, De Busser Jan, de H. Geest van Olen en Sijen Hendrick (Oevel)

Kavel 3 – geloot door Verboven Adriaen, in naam van Spapen Adriaen die uitlandig is

Deze kavel heeft een schuld aan Janssens (dokter) uit Herentals

Kavel 4 –geloot door Spapen Cornelis, bijgestaan door zijn momboir, Verbiest Merten

Deze kavel heeft een schuld aan Willems Michiel


Akte nr. 1711-05bis              Bestand 11308 – 11309

Op 19.5.1711 leent Heylen Michael, koster en schoolmeester, gehuwd met Claes Anna, bij Verstappen Michael, kerkmeester, in aanwezigheid van Wils P. (notaris) en getuigen Cluyts Jan en Oniaerts Jan

Hij stelt in pand een weide, genaamd de Cluytsbosch in de Honinck, palende O de straat, Z Oniaerts Jan , W erven Van Bijlen Jeroen, N Goyvaerts


Akte nr. 1712-00             Bestand 11312 – 11215

Op 7.3.1712 verklaart Nuyens Siardus, H. Geestmeester, met getuigen: Cluyts Jan en Heylen Michael (Michaelszoon) jaarlijks koren te transporteren ten voordele van de H. Geest van Olen uit hetgene verpand was op een perceel op de Groote Blockheijde, palende O Vermeerbergen Jan, Z de Heer Van Hone (presb), W Verstrepen Jan, N de straat van Schaatsbergen naar Hezewijk, gekocht door De Becker Mattheus, getrouwd met Vekemans Elisabeth, voortkomend van Peeters Jan (Geirtszoon) uit Meren

Het koren wordt nu gezet op het perceel waarop het huis van Verboven Hendrick en Verheyen Jenneken staat; dit perceel paalt Z Peeters Jan, W de Plaats, N Vermeerbergen Jan


Akte nr. 1712-01              Bestand 11316 – 11317

Op 18.4.1712 wordt een akkoord bereikt tussen Lemmens Jan en Van Den Broeck Hendrick, momboirs, en Lemmens Govaert, weduwnaar van Van de Sande Anna, betreffende zijn kinderen: Lemmens Catharina en Lemmens Jan


Akte nr. 1712-02              Bestand 11320 – 11323

Op 20.4.1712 wordt een akkoord bereikt tussen Goor Merten en Vermeulen Peter (de jongere) momboirs van Vermeulen Adriaen, wees van Vermeulen Petrus en Goor Adriaenken. Hij krijgt het vruchtgebruik van

Vermeulen Peter (de jongere) mag, onder bepaalde voorwaarden, het huis bewonen zolang Vermeulen Adriaen in het buitenland is. Indien hij in gebreke blijft, wordt de schuld verhaald op zijn erfgoederen, waaronder:


Akte nr. 1712-03              Bestand 11326 - 11327

Op 6.5.1712 wordt een akkoord bereikt tussen Bertels Merten, wonend in Geel en Van Genechten Adriaen, wonend op de Plaats in Olen, momboirs en Bertels Michiel, weduwnaar van Van Isschot Maria, hertrouwd met Van Eynde Anna, wonend in Oevel, betreffende zijn zoon Bertels Jan

Er is een schuld aan Van de Weyer (pastoor) van Geel


Akte nr. 1712-04              Bestand 11330 – 11331

Op 25.6.1712 wordt een akkoord bereikt tussen Van Bijlen Jan en Moons Merten, momboirs, en T’Siegers Anna, weduwe Van Bijlen Peter, hertrouwd met Matthijs Matthijs, betreffende haar kind: Van Bijlen Merten. Met akkoord koopt Matthijs Matthijs, onder bepaalde voorwaarden de helft van het huis in Schaatsbergen


Akte nr. 1712-05              Bestand 11336 – 11337

Op 9.8.1712 wordt een akkoord bereikt tussen Dams Jan en Bouwen Jan, momboirs en Bouwen Maria, weduwe van Heylen Peter, nu hertrouwd met Lemmens Gijsbrecht, betreffende haar kinderen: Heylen Christina, Heylen Catharina en Heylen Elisabeth


Akte nr. 1715-06              Bestand 11340 – 11346

Op 5..10.1712 wordt een erfenis verdeeld tussen Heylen Peter (Mertenszoon), gehuwd met Verboven Maria,  enerzijds, Van De Ven Peter en Heylen Peter, broer van Heylen Elisabeth, momboirs van de kinderen van wijlen Van De Ven Gilliam, anderzijds

Kavel 1 – geloot door Heylen Elisabeth

Kavel 2 – geloot door Heylen Peter


Akte nr. 1712-07              Bestand 11348 – 11349

Op 14.10.1712 stellen Wuyts Martinus en Verluyten Elisabeth zich borg voor de pacht van de windmolen van Westmeerbeek, voor Verelst Jan en Wuyts Maria, volgens de voorwaarden van de heer van Westmeerbeek, Van Couwegon Lud. Zij stellen in pand:


Akte nr. 1713-01              Bestand 11352 – 11356

Op 11.2.1713 wordt een akkoord bereikt tussen Van de Ven Peter en Heylen Peter (Mertenszoon), momboirs, en Heylen Elisabeth, weduwe van Van de Ven Gilliam, en in ondertrouw met Aerts Peter, betreffende haar kinderen: Van de Ven Elisabeth, Van de Ven Hendrick en Van de Ven Maria

Als pand voor de uitkoop van de kinderen wordt gesteld:


Akte nr. 1713-02              Bestand 11358 – 11361

Op 30.9.1712 wordt een akkoord bereikt tussen Verboven Adriaen en Lanen Cornelis, momboirs, en Verherstraten Maria, weduwe van Verboven Peter, bijgestaan door Willems Michiel, betreffende haar kinderen: Verboven Jan, Verboven Peter en Verboven Anna


Akte nr. 1713-02bis         Bestand 11364 – 11366

Op 16.10.1713 leent Smets Niclaes (Schaatsbergen) bij de kerk van Olen via kerkmeester Verbist Hendrick en stelt in pand een perceel land, genaamd het Binnenblock met de schuur, palende O Ruts Jan, Z en W de straat en N de Aert van Schaetsberghen


Akte nr. 1714-01              Bestand 11368 – 11370

Op 1.1.1714 wordt een akkoord bereikt tussen enerzijds Luyten Joannes en Baetvens Peter, momboirs van Luyten Adriaen en Luyten Elisabeth, wezen van Luyten Michiel en Baetvens Maria, anderzijds Bruers Peter, weduwnaar van voornoemde Baetvens Maria


Akte nr 1714-02              Bestand 11372 - 11377

Op 30.1.1714 wordt de erfenis verdeeld van Heylen Maria

Kavel 1 – geloot door Heylen Jan en Heylen Maria, bijgestaan door hun momboir, Willems Michiel

Kavel 2 – geloot door Heylen Catharina, gehuwd met Verwimp Symon

Deze kavel heeft een schuld aan Spapen Merten (Gerhagen) en Lemy Michiel


Akte nr. 1714-02bis         Bestand 11380 – 11382

Op 19.2.1714 schenken Mermans Jan en Huysmans Merten, momboirs van de erfgenamen van Mermans Peter en Huysmans Catlijn, het erfgoed van hun zwakzinnige zuster, Mermans Dimpna, aan de Tafel van de H. Geest van Olen, met de verplichting voornoemde Mermans Dimpna, die in de ziekenkamer in Geel verblijft levenslang te onderhouden


Akte nr. 1714-03              Bestand 11384 – 11392

Op 17.3.1714 verdelen Cluyts Wilm en zijn zusterCluyts Maria de erfelijke goederen van Cluyts Jan en Verboven Adriana.

Voor het onderhoud van de moeder, Verboven Adriana, moeten ook haar nakinderen en erfgenamen zorgen: Van Genechten Adriaen, Van Genechten Elisabeth en Van Genechten Marten

Kavel 1 – geloot door Cluyts Maria, bijgestaan door haar man, Meynten Hendrick

Deze kavel heeft een schuld aan de kerk van Olen

Kavel 2


Akte nr. 1714-04              Bestand 11396 –11399

Op 23.4.1714 wordt de erfenis van Stijnen Jan en Verheyen Maria in der minne verdeeld tussen Stijnen Peter, Stijnen Bernaert en Stijnen Jan

Op de erfenis rust een schuld aan Swinnen Hendrick (eerw)

Kavel 1 – geloot door Stijnen Peter

Kavel 2 – geloot door Stijnen Bernaert

Kavel 3 – geloot door Stijnen Jan

Bij akkoord ruilen Stijnen Jan en Stijnen Peter hun erfdeel, waarbij de laatste ook grond onder Geel  krijgt van Blampaerts Maria, vrouw van Stijnen Jan


Akte nr. 1714-05              Bestand 11404 – 11406

Op 3.7.1714 wordt een akkoord bereikt tussen De Wolf Melchior en Van Lommel Laureys, momboirs, en Van Lommel Adriana, weduwe van Bulckens Adriaen, bijgestaan door Wilms Michiel, betreffende haar kinderen: Bulckens Dimpna en Bulckens Maria


Akte nr. 1714-06              Bestand 11408 – 11410

Op 6.9.1714 wordt een akkoord bereikt tussen Wilms Michiel (Janszoon) en Sergers Michiel, momboirs, en Serghers Elizabeth, weduwe Wilms Jan, betreffende haar kinderen Wilms Michiel en Wilms Elisabeth


Akte nr. 1715-01              Bestand 11412 – 11414

Op 15.1.1715 wordt een akkoord bereikt tussen Wuyts Wilboirt en Cleijnen Adriaen, momboirs, en Cleijnen Catlijn, weduwe van Wuyts Merten, bijgestaan door Wijtens Peter, betreffende haar kinderen: Wuyts Jan, Wuyts Elisabeth, Wuyts Peter, Wuyts Anna en Wuyts Dimpna


Akte nr. 1715-02              Bestand 11416 – 11418

Op 1.2.1715 wordt een erfenis verdeeld van De Wolf Christiaen en Bulckens Maria tussen de erfgenamen; De Wolf Melchior en zijn zuster De Wolf Maria, bijgestaan door Vermeerberghen Joannes en Wilms Michiel

Kavel 1 – voor De Wolf Maria

Kavel 2 – voor De Wolf Melchior


Akte nr. 1715-02bis          Bestand 11420 – 11423

Op 11.6.1715 lenen Claes Peter en Geens Maria, inwoners van Zoerle onder Westerlo, in aanwezigheid van Wils P. (notaris) wonend in Morkhoven, en getuigen Van Meerbergen Jan en Geerts Laureijs, bij Meir Peter en Oijen Pauwels, kerkmeesters van Olen.

Het bedrag dient voor een erfkoop door de voorkinderen van Goyvaerts Niclaes (Adriaenszoon) van een bempt, genaamd de Kreckel, palende O Bellens Anna, Z Siongers Jan, W Van Kerckhoven Adriaen en N de Heyde.

Als pand stellen zij voornoemde bempt en een perceel in Zoerle onder Westerlo, gekocht van Voorten Henrick, genaamd het Bloxcken, palende O  Voorten Jan, Z Heylen Merten, W Bouwen Peter en N de straat


Akte nr. 1715-03              Bestand 11424 – 11425

Op 14.6.1715 wordt een akkoord bereikt tussen Verwerft Jan en Kempenaers Adriaen, momboirs, en Verwerft Peter, weduwnaar van Kempeneirs Maria, betreffende zijn kinderen: Verwerft Anna, Verwerft Peter, Verwerft Catharina, Verwerft Elisabeth, Verwerft Dimpna, Verwerft Maria en Verwerft Jenneken


Akte nr. 1715-04              Bestand 11428 – 11429

Op 23.9.1715 wordt een akkoord bereikt tussen Bellens Martinus (Geeraertszoon) en Lemmens Jan; momboirs, en Van Eynde Maria, weduwe Lemmens Martinus, hertrouwd met Meynten Jaques, betreffende haar kinderen


Akte nr 1715-05              Bestand 11432 –11441

Op 14.10.1715 wordt een inboedel verkocht van Gebruers Wilbard en Peijs Joanna, door Huybrechts Jacobus, gehuwd met Gebruers Maria, in aanwezigheid van De Busser Egidius en Verstappen Adriaen, schepenen van Oosterwijk

Kopers: Geuens Lembrecht, Peijs Maria, Cluyts Adriaen, Cluyts Jan, Van Eynde Adriaen, Neyens Adriaen, Oniars Jan, Laenen Peter, Huybrechts Jacobus, Van Elsen Peter, Huysmans Merten, Heylen Michiel, Oniars Augustus, Van Hove Adriaen, Meijnten Jan, Van Passel Peter, Oniars Stinus, Heylen Hendrick, Oyen Pauwels, Renders Jacobus, Peijs Jan, Verstockt Peter met  borg van Oijen Jacobus, De Breu Petrus, Van Den Houten Jacobus, Michiels Peter, Michiels Geeraert; Van Roy Jan, Biermans Jan, Stercx (Sr), Van Dijck Geert met borg van Verstockt Peter, Lemy Adriaen, Goossens Adriaen, Heylen Peter

Kopers van stro: Van Roosbroeck Adriaen, Heylen Peter, Van Roy Jan en Oniaerts Jan


Akte nr. 1715-06              Bestand 11442 – 11446

Op 24.10.1715 wordt de erfenis verdeeld van Van Ysschoth Jan en Verheyen Catlijn tussen Van Ysschoth Jenne-Marie, Van Ysschoth Dielis en Van Ysschoth Adriaen

Kavel 1 – bevallen aan Van Ysschoth Jenne-Marie, bijgestaan door Van Ysschoth Jan, haar momboir

Kavel 2 – bevallen aan Van Ysschoth Dielis

Kavel 3 – geloot door Van Ysschoth Adriaen


Akte nr. 1715-07             Bestand 11448 – 11450

Op 23.12.1715 wordt een akkoord bereikt tussen Smets Joanna, weduwe van Cluyts Jan en van Wilms Peter, geassisteerd door Smets Wouter, en haar voor- en nakinderen: Cluyts Cornelis, Cluyts Jan, Cluyts Adriaen en Wilms Catharina, Wilms Maria, Wilms Anna, bijgestaan door de momboirs: Aelbosch Peter en Heyns Hendrick


Akte nr. 1716-01              Bestand 11452 – 11454

Op 7.1.1716 wordt een akkoord bereikt tussen Van Dijck Geeraert en Moons Peter, momboirs, en Moons Maria, weduwe van Van Dijck Jan, betreffende haar kinderen: Van Dijck Geeraert,Van Dijck Elisabeth,Van Dijck Jan, Van Dijck Anna en Van Dijck Maria

Er is een schuld aan Van Dijck Geeraert, broer van voornoemde Van Dijck Jan


Akte nr. 1716-02              Bestand 11456 – 11458

Op 18.2.1716 wordt een akkoord bereikt tussen Cluyts Joris (Janszoon) en Peeters Adriaen, momboirs, en Cluyts Martinus (Joriszoon), weduwnaar van Verluyten Elisabeth, betreffende zijn kinderen: Cluyts Martinus,Cluyts Jan en Cluyts Peter


Akte nr. 1716-03      Bestand 11462 - 11464

Op 30.6.1716 wordt een akkoord bereikt tussen Meuleberghs Hendrick en Schrooten Jan, momboirs, en Meuleberghs Jan, weduwnaar van Schrooten Elisabeth, betreffende zijn kinderen: Meuleberghs Cornelis, Meuleberghs Adriaen en Meuleberghs Jan


Akte nr. 1716-04              Bestand 11488 – 11468

Op 30.6.1716 wordt een akkoord bereikt tussen Lemmens Joannes en Bellens Martinus, momboirs, en Van Eynde Maria, weduwe Lemmens Marten, geassisteerd door Van Lommel Hendrick, haar toekomstige man, betreffende haar kinderen: Lemmens Adriaen, Lemmens Jan,Lemmens Hendrick, Lemmens Elisabeth, Lemmens Anna en Lemmens Catharina


Akte nr. 1716-05              Bestand 1140 – 11471

Op 7.11.1716 wordt een akkoord bereikt tussen Goir Peter en Maes Gilliam, momboirs, en Maes Dimpna, weduwe van Goir Jan, geassisteerd door Wilms Michiel (schepen), betreffende haar kinderen: Goir Adriaen en Goir Peter


Akte nr. 1717-01              Bestand 11474 – 11475

Op 14.7.1717 wordt een akkoord bereikt tussenBellens Marcus en Wilms Peter, momboirs, en Bellens Cornelis, weduwnaar van Wilms Maria, betreffende zijn kinderen: Bellens Jan , Bellens Hendrick,Bellens Cornelis, Bellens Maria, Bellens Peter en Bellens Catharina


Akte nr. 1717-02              Bestand 11478 – 11479

Op 19.6.1717 wordt een akkoord bereikt tussen Van Hout Jan en Heyns Hendrick, momboirs, en Van Hout Maria, weduwe Van Ballaer Gommar, geassisteerd door Wilms Michiel (schepen) betreffende haar kinderen: Van Ballaer Joanna, Van Ballaer Theresia,Van Ballaer Carolus,Van Ballaer Elisabeth en Van Ballaer Gommar


Akte nr. 1717-03              Bestand 11482 – 11483

Op 19.6.1717 wordt een akkoord bereikt betreffende de erfgoederen van wijlenVan Ballaer Gommar, die getrouwd was met Peeters Cathlijn en Van Hout Maria, tussen voornoemde Van Hout Maria, bijgestaan door de momboirs: Van Hout Jan en Heyns Hendrick en de kinderen uit het eerste huwelijk: Van Ballaer Maria en Van Ballaer Anna, getrouwd met Cluyts Marten

Er is een obligatie tot last van Nuyts Nicolaus (Tielen)


Akte nr. 1718-01              Bestand 11486 - 11502

Op 28.2.1718 wordt de erfenis verdeeld van  wijlen Peeters Jan en Veeckemans Elisabeth, die nog leeft, tussen: Peeters Jan, Peeters Maria, weduwe Hufkens Wouter, hertrouwd met Wouters Adriaen geassisteerd door Hufkens Hendrick en Wilms Michiel, momboirs, Peeters Anna, gehuwd met Heylen GilliamPeeters Elisabeth, gehuwd met Van Lommel Marten, Peeters Dimpna, gehuwd met Lemmy Adriaen, Peeters Catharina, gehuwd met Verbist Peter, Peeters Joanna, gehuwd met, Verboven Peter.

Kavel 1 – geloot door Peeters Marie en haar twee kinderen

Kavel 2 – geloot door Peeters Dimpna, gehuwd met Lemmy Adriaen

Kavel 3 – geloot door Peeters Jenne, gehuwd met Verboven Peter

Kavel 4 – geloot door Peeters Elisabeth, gehuwd met Van Lommel Merten

Kavel 5 – geloot door Peeters Catharina, gehuwd met Verbist Peter

Kavel 6 - geloot door Peeters Jan

Deze kavel geeft wegenis aan Merten Peter, met kar en paard naar de Haegelbergh

Kavel 7 – geloot door Peeters Anna, gehuwd met Heylen Gilliam

Veeckemans Elisabeth heeft het vruchtgebruik van de huizing in Meren en elke kavel zal jaarlijks een hoeveelheid koren afstaan .


Akte nr. 1718-01bis           Bestand 11504 – 11506

Op 8.1.1718 vereffent Hens Hendrick (Corneliszoon) een schuld bij Peijs Peter, H. Geestmeester, ten laste van Verhestraten Merten (Mertenszoon), volgens een rentebrief gepasseerd bij Vermeeren(notaris)  te Herentals

Hij betaalt ook een som af ten laste van Verbiest Geeraert, volgens een rentebrief gepasseerd bij Pauli (notaris) in Geel, volgens Laureijs Christiaen en Lijsen Peter, momboirs van Laureijs Catharina, wees van Laureijs Peter en Lijsen Maria. Voornoemde Laureijs Catharina is nu getrouwd met Hens Adriaen

De helft van de obligatie is voldaan bij Verstappen Barbara, voor Verstappen Merten


Akte nr. 1718-01ter           Bestand 11508 – 11509

Op 21.3.1718 wordt een akkoord bereikt tussen Mattijs Adriaen en Heylen Jan, momboirs, en Mattijs Martinus, weduwnaar van Heylen Maria, betreffende zijn kinderen: Matthijs Jan-Baptist,Matthijs Anna-Maria en Matthijs Catharina


Akte nr. 1718-02              Bestand 11512 – 11513

Op 16.4.1718 wordt een akkoord bereikt tussen Van Genechten Martinus en Van de Wijer Jan, momboirs, en Van Genechten Adriaen, weduwnaar van Van de Wijer Elisabeth, betreffende zijn kinderen: Van Genechten Elisabeth, Van Genechten Maria, Van Genechten Catharina, Van Genechten Anna, Van Genechten Martinus, Van Genechten Dimpna


Akte nr. 1718-03              Bestand 11516 – 11517

Op 16.5.1718 wordt een akkoord bereikt tussen De Poiter Theodorus en Van Eynde Adriaen, momboirs, en Raymakers Adriaen, weduwnaar van Van Eynde Anna, betreffende zijn kinderen: Raeymaekers Adriaen,Raeymaekers Maria,Raeymaekers Joseph,Raeymaekers Catharina en Raeymaekers Jan Baptist


Akte nr. 1718-04              Bestand 11520 – 11521

Op 28.7.1718 wordt een akkoord bereikt tussen Grooteians Michiel en Doos Jan, momboirs, en Doos Elisabeth, weduwe Grootejans Peter, hertrouwd met Raeymaeckers Adriaen, betreffende haar kinderen: Grootjans Elisabeth, Grootjans Anna, Grootjans Maria en Grootjans Peter


Akte nr. 1718-04bis           Bestand 11524 – 11533

Op 29.8.1718 wordt de erfenis verdeeld van Van Bijlen Jan en Peeters Maycken tussen

Kavel 1 – geloot door de wezen van Van Bijlen Cornelis

Deze kavel erft een obligatie voor Van Dijck Anna (begijn) te Lier en een schuld aan De Winter Peter uit Geel , waarvoor een perceel land werd verpand in Larum

Kavel 2

Deze kavel heeft een schuld aan De Winter Peter (Geel)

Gezamenlijk nog te betalen de leenrechten van een perceel, genaamd de Geer


Akte nr. 1718-05              Bestand 11536 – 11541

Op 15.9.1718 wordt de erfenis verdeeld van Mans Adriaen en Verluyten Maria

Kavel 1 – geloot door Mans Elisabeth, bijgestaan door haar momboir, Verluyten Gilliam

Deze kavel heeft een schuld aan Van Dijck Elisabeth (Oevel)

Kavel 2 – geloot door Mans Gilliam

Kavel 3 – geloot door Mans Anna, gehuwd met Lauwerijs Jan

Kavel 4 – geloot door Mans Adriaen

Kavel 5 – geloot door Mans Dimpna, gehuwd met De Wolf Jan

Kavel 6 – geloot door Mans Catharina, bijgestaan door haar mombioir, Mans Gilliam

Er zijn nog afrekeningen op naam van Casteleijns Catharina (begijn) van Herentals en Bouwen Jan uit Veldhoven onder Herentals


Akte nr. 1718-06              Bestand 11546 – 11548

Op 28.11.1718 wordt de erfenis verdeeld van Van Genechten Adriaen en Peijs Anna, tussen Van Genechten Peter, Van Genechten Catharina, geassisteerd door Vleugels Peter en Van Genechten Anna, geassisteerd door Peijs Jan

Kavel 1 – geloot door Van Genechten Peter

Kavel 2 – geloot door Van Genechten Anna

Kavel 3 – geloot door Van Genechten Catharina


Akte nr. 1719-01              Bestand 11552 - 15556

Op15.2.1719 schenkt Wuyts Ludovicus (meier) een huizing met hof, gelegen aan de Plaats te Olen onder Tongerlo, aan zijn neef, Wuyts Ludovicus (mede-meier). Dit huis wordt nu bewoond door de heer Sterckx (vicaris)


Akte nr. 1719-02              Bestand 11558 – 11559

Op 30.3.1719 wordt een akkoord bereikt tussen Menten Elisabeth, weduwe Bens Jan, nu hertrouwd met Van Bijlen Peter en de momboirs: Bens Merten en Menten Jan, betreffende haar enige zoon Bens Martinus


Akte nr. 1719-09              Bestand 11562 – 11564

Op 20.11.1719 wordt een akkoord bereikt tussen Meir Lennart en Van Dignen Jan, momboirs, en Meir Martinus, weduwnaar van Van Dignen Catharina, betreffende zijn zoon, Meir Hendrick


Akte nr. 1720-02              Bestand 11580 - 11583

Op 23.10.1720 komt er een akkoord betreffende erfgoederen van Michion Agnes, tussen

enerzijds haar weduwnaar, Wuyts Ludovicus (ondermeier), anderzijds:

Verklaringen en volmachten opgemaakt door De Coster Egid. (notaris) in Antwerpen

Erfgoederen:


Akte nr. 1720-03              Bestand 11586 – 11589

Op 12.11.1720 wordt een akkoord bereikt tussen Heylen Hendrick en Van Dijck Gilliam, momboirs, en Verboven Elisabeth, weduwe van Baten Stoffel, betreffende haar 4 kinderen. Er zijn schulden aan de H. Geest van Olen en Van Eijndhoven Elisabeth (Herentals)


Akte nr. 1721-01              Bestand 11592 – 11595

Op 18.2.1721 wordt de erfenis verdeeld van Hermans Marten en Van Isschot Catharina tussen: Hermans Elisabeth met Van Isschot Jan, momboir, Hermans Marten en Hermans Jan

Kavel 1 – geloot door Hermans Elisabeth, bijgestaan door Van Isschot Jan, haar momboir

Deze kavel heeft schuld aan Meermans Michiel

Kavel 2 – geloot door Hermans Marten

Deze kavel heeft een schuld aan de H. Geest van Olen en de rentmeester van Herselt

Kavel 3 – geloot door Hermans Jan

Deze kavel heeft schuld aan de H. Geest van Olen


Akte nr. 1721-01bis         Bestand 11598 – 11599

Op 11.3.1721 wordt er, in aanwezigheid van Sterckx Joannes (onderpastoor) een akkoord opgesteld tussen Oniaerts Peter en Claes Anna betreffende haar nalatenschap, waaronder een huis in Morkhoven op het Berghsken

Getuigen zijn: Bellens Jan  en Mans Adriaen


Akte nr. 1722-02              Bestand 11602 – 11605

Op 12.7.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Wauters Peter en Spapen Martinus, momboirs, en Van De Goor Anna, weduwe van Wauters Adriaen, betreffende haar kinderen: Wauters Peter, Wauters Cattrina, Wauters Dimpna, Wauters Elisabeth, Wauters Cristiaen en Wauters Joannes


Akte nr. 1721-03              Bestand 11608 – 11609

Op 30.8.1721 wordt een akkoord bereikt tussen Wouters Hendrick en Wilms Michiel (Janszoon), momboirs, en Wouters Adriaen, weduwnaar van Wilms Catharina


Akte nr. 1721-04              Bestand 11612 – 11615

Op 10.10.1721 wordt een akkoord bereikt tussen Govaers Niclaes, momboir, Wilms Michiel, momboir uit de wet, en Van De Poel Peter, weduwnaar van Govaers Maria, betreffende zijn kinderen: Van De Poel Anna en Van De Poel Adriaen


Akte nr. 1722-01              Bestand 11618 – 11619

Op 23.3.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Verboven Jan en Huysmans Peter, momboirs, en Huysmans Joannes, weduwnaar van Verboven Maria, betreffende zijn kinderen, Huysmans Maria, Huysmans Jan, Huysmans Elisabeth, Huysmans Catharina en Huysmans Peter


Akte nr. 1722-02              Bestand 11622 – 11623

Op 23.3.1722 wordt het erfgoed geschat, in aanwezigheid van Baersmans Lenart, en een akkoord bereikt tussen Laurijs Adriaen, momboir, Wilms Michiel, momboir bij wet, en Wouters Merten, weduwnaar van Daniels Maria, betreffende zijn dochter, Wouters Catharina


Akte nr. 1722-03              Bestand 11626 – 11628

Op 20.4.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Serghers Michiel, Wouters Hendrick, Van De Goor Adriaen en de weduwe van Bellens Adriaen, erfgenamen van Bellens Anna, getrouwd geweest met wijlen Van Dijck Jan, enerzijds, Van Dijck Merten en Vorts Amant, als momboirs van de kinderen van Van Dijck Jan en Vorts Anna, betreffende het Binnenblock in Doffen en een perceel land, genaamd de Langhels


Akte nr. 1722-04              Bestand 11630 – 11632

Op 11.5.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Sprenghers Jan en Bulckens Jan, momboirs, en Bulckens Martinus, weduwnaar van Sprenghers Anna, betreffende zijn kinderen: Bulckens Hendrick, Bulckens Adriaen en Bulckens Maria


Akte nr. 1722-05              Bestand 11634 – 11637

Op 11.5.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Heijlen Peter en Veckemans Michiel, momboirs, en Heijlen Gilliam (Janszoon), weduwnaar van Peeters Anna, betreffende zijn kinderen Heijlen Jan, Heijlen Adriaen enHeijlen Elisabeth


Akte nr. 1722-06              Bestand 11840 – 11643

Op 18.5.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Van Lommel Hendrick, laatste weduwnaar van Van Eynde Maria, en Lemmens Jan  en Bellens Merten (Geraertszoon), momboirs van de wezen van voornoemde Van Eynde Maria en Lemmens Merten, betreffende de hafelijke goederen van Van Eynde Maria


Akte nr. 1722-09              Bestand 11646 – 11649

Op 27.6.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Peeters Peter, momboir, en Wilms Michiel, momboir bij wet, en Peeters Catharina, weduwe van Van de Wijer Hendrick, betreffende haar dochters: Van de Wijzer Catharina en Van de Wijer Maria


Akte nr. 1722-07-08              Bestand 11652 – 11656

Op 22.6.1722 wordt een akkoord bereikt tussen Wilms Jan en Verboven Hendrick, momboirs, en Verboven Catharina, weduwe Wilms Hendrick, betreffende haar kind, Wilms Anna Catharina

Van Hoff Jan is momboir bij de wet


Akte nr. 1723-01              Bestand 11658 – 11665

Op 10.5.1723 wordt de erfenis verdeeld van Wuyts Hendrick en Verbist Elisabeth onder:

Kavel 1 – geloot door Wuyts Anna

Kavel 2 – geloot door Wuyts Marten

Kavel 3 – geloot door de kinderen van Wuyts Geerardt

Kavel 4 – geloot door de kinderen van Wuyts Jan

Kavel 5 – geloot door Wuyts Elisabeth


Akte nr. 1723-02              Bestand 11668 – 11671

Op 3.11.1723 wordt een akkoord bereikt tussen Blerinckx Peter en Mijnten Jan, momboirs, en Blerinckx Hendrick, weduwnaar van Meijnten Cristina, betreffende zijn kinderen: Blerinckx Adriaen, Blerinckx Elisabeth, Blerinckx Catharina, Blerinckx Anna en Blerinckx Jenneken

Er zijn schulden aan Meijnten Egidius, Cools Jan en Swinnen Hendrick (eerw)


Akte nr. 1723-03              Bestand 11674 – 11676

Op 29.11.1723 wordt een akkoord bereikt over een erfenis tussen Laenen Jan en Meir Peter, momboirs van Laenen Geeraert, voorzoon van Meir Anna  en Laenen Cornelis, enerzijds, en Verbiet Hendrick, voor zichzelf en voor Verbiest Maria, zijn dochter van voornoemde, Meir Anna, anderzijds. De erfenis betreft:

- een huis, hof, schuur en binnengelegen aan de Plaats, palende O Lemy Adriaen,Z erven Biermans Niclaes, W de Plaats en N de straat van Olen naar Geel

- een weide in de Honinck, palende O erven Verboven Mattheus, Z Verluyten Guilliam, W en N Cluyts Merten

-een weide in de Honinck, palende O De Bie Guilliam, Z Van Hoef Jan, W een straatje en N Heyns Hendrick

Er zijn schulden aan Meir Maria (Noorderwijk), weduwe Willems Peter en Huysmans (eerw)

Er is tegoed van de verkoop van het Landt van Gerheyden en van Janssens (Augustijn)


Akte nr. 1723-04              Bestand 11680 – 11683

Op 15.9.1723 wordt een akkoord bereikt tussen Maes Peter en Dioos Jan, momboirs, en Dioos Catharina, weduwe van Maes Gilliam, betreffende haar kinderen: Maes Adriaen en Maes Jan

Er wordt rekening gehouden met een testament van 11.2.1722 en het advies van Van Hove (advocaat), Pauly (advocaat) en Caers (advocaat)


Akte nr. 1723-04bis           Bestand 11684 – 11691

Op 11.2.1722 laten Maes Michiel en Doos Catharina een testament opstellen door onderpastoor, Sterckx Joannes met Heylen Gilliam en Merten Hendrick als getuigen. Ook de pastoor, Boerackers Herm. Joannes ondertekent

Na het overlijden van Maes Michiel worden afspraken gemaakt met de weduwe en de momboirs betreffende de schulden nl.op 14.11.1723 bij Van Hove (advocaat) en Pauly (advocaat) en op 5.12.1723 bij Caers (advocaat)


Akte nr. 1724-01              Bestand 11692 – 11694

Op 7.2.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Goor Hendrick en Mermans Jan, momboirs, en Mermans Elisabeth, weduwe van Goor Peter, betreffende haar kinderen: Goor Hendrick, Goor Jan, Goor Elisabeth, Goor Anna, Goor Maria enGoor Catharina


Akte nr. 1724-01bis           Bestand 11696 – 11700

Op 30.10.1724 wordt een regeling opgesteld voor de verdeling van de erfenis van Verboven Adriaen, tussen de kinderen uit zijn huwelijk met Verluyten Maria, nl.:

Verboven Dimpna, gehuwd met Wouters Adriaen, en de kinderen van Verboven Adriaencken, gehuwd met De Busser Hendrik, waarvoor Van Isschodt Jan en Van Isschodt Adriaen momboirs zijn

En de kinderen uit het huwelijk van voornoemde Verboven Adriaen en Luyten Maria, nl.Verboven Anna, bijgestaan door Heylen Hendrick, en Verboven Elisabeth, bijgestaan door Van Dijck Gilliam. De momboir bij wet is Willems Michiel


Akte nr 1724-01ter           Bestand 11702 – 11704

Op 30.6.1732 wordt een geschil geregeld betreffende een obligatie van 1730 en panden daarop vermeld, waarvoor Wuyts Ludovicus (meier) borg stond, door Meijs Joannes Franchois, keizerlijke en koninklijke notaris, residerende in Herenthout, tussen Kerselaers Cornelis (Corneliszoon) inwoner van Wimpels in Wiekevorst, en broer en zus Verboven Maria (Petersdochter) en Verboven Peter (Peterszoon)

Van Lommel Merten en Meijs Franciscus, koster van St-Gommarus van Herenthout zijn getuigen


Akte nr. 1724-02              Bestand 11706 – 11710

Op 17.2.1724 wordt de erfenis verdeeld van Verluyten Merten en Verboven Elisabeth, tussen Luyten Matthias en Luyten Anna, bijgestaan door Verboven Adriaen en Luyten Jan, momboirs

Kavel 1 – geloot door Luyten Matthias

Deze kavel heeft een last aan de kerk van Olen en een obligatie voor Luyten Anna

Kavel 2 – geloot door Luyten Anna


Akte nr. 1724-03              Bestand 11712 – 11717

Op 17.2.1724 wordt een erfenis verdeeld tussen: Mermans Elisabeth, weduwe Goir Peter (Peterszoon), bijgestaan door Goir Hendrick en Mermans Jan, momboirs, en Goir Merten, in eigen naam en voor de erfgenamen van Goir Peter en Meijnten Elisabeth

Kavel 1 – geloot door Goor Peter

Deze kavel heeft schulden aan Juffrouw Luyten (begijn) van Herentals, de Savelmeesters van de Aert van Doffen en Buul, Bens Jan, Smolders Jan, Gastmans Adriaen (Wiekevorst) en Cluyts Joris

Kavel 2 – geloot door Mermans Elisabeth, weduwe van Goor Peter

Deze kavel heeft schylden aan de Kapel van Gestel en Cluyts Joris


Akte nr. 1724-03bis           Bestand 11720 – 11721

Op 5.3.1724 bekent Cluyts Cornelis, ten overstaan van getuigen: Vekemans Adriaen en Verbist Martinus, een som ontvangen te hebben van de Kapel van Sinte Willebrordus in Meren


Akte nr. 1724-04              Bestand 11724 – 11725

Op 20.3.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Van Lommel Marten en Luyten Adriaen, momboirs, en Van Lommel Joseph, weduwnaar van Luyten Elisabeth, betreffende zijn kinderen: Van Lommel Jan en Van Lommel Dimpna


Akte nr. 1724-05              Bestand 11728 – 11731

Op 1.4.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Heyns Peter en Lauwereijs Jan, momboirs, en Heyns Adriaen, weduwnaar van Lauwereijs Catharina, betreffende zijn kinseren: Heyns Maria, Heyns Peter, Heyns Cornelis, Heyns Jan en Heyns Hendrick


Akte nr. 1724-06              Bestand 11734 – 11736

Op 20.4.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Caers Jan en Verstockt Adriaen, momboirs, en Caers Maria, weduwe van Verstockt Peter, betreffende haar kinderen


Akte nr. 1724-07              Bestand 11740 – 11743

Op 16.5.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Bouwen Jan en Lemmens Peter, monboirs, en Lemmens Geijs, weduwnaar van Bouwen Maria, betreffende zijn kinderen: Lemmens  Maria, Lemmens Peter en Lemmens Adriaen


Akte nr. 1724-08              Bestand 11746 – 11749

Op 10.6.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Hoes Merten en Bertels Jan, momboirs, en Hoes Jan, weduwnaar van Neuts Maria, betreffende zijn zoon, Hoes Melchior


Akte nr. 1724-09              Bestand 11752 – 11761

Op 28.9.1724 wordt de erfenis verdeeld van Bellens Geeraert en Van Eynde Elisabeth

Kavel 1 – geloot door Bellens Cristina, gehuwd met Verhaegen Gommarus

Kavel 2 – geloot door Bellens Maria, gehuwd met Mertens Peter

Kavel 3 – geloot door Bellens Merten, gehuwd met Menten Catharina

Deze kavel heeft een last aan de kerk van Olen

Kavel 4 – geloot door Verachtert Maria Elisabeth, met momboirs: Dams Adriaen en Bellens Merten

Nog een obligatie tot last van Wouters Machiel

Kavel 5 – geloot door Bellens Catharina, weduwe van Bellens Marten (Martenszoon)

Kavel 6 – geloot door Bellens Elisabeth, gehuwd met Sijen Peter

Deze kavel obligaties ten laste van Bellens Peter en Bens Jan (Larum)


Akte nr. 1724-10              Bestand 11764 – 11768

Op 9.11.1724 wordt, tussen de kinderen, de erfenis verdeeld van Verboven Adriaen en van hun oom, Verboven Guilliam

Kavel 1 – geloot door de 2 voorkinderen van Verboven Adriaen en Verluyten Dimpna, nl. Verboven Dimpna, gehuwd met Wouters Adriaen en de kinderen van Verboven Adriaenken, gehuwd met De Busser Hendrick, bijgestaan door de momboirs: Van Isschoth Jan en Van Isschoth Adriaen

Kavel 2 – geloot door de nakinderen van Verboven Adriaen en Luyten Anna, nl. Verboven Elisabeth, bijgestaan door Van Dijck Guilliam en Willems Michiel, momboirs, en Verboven Anna, gehuwd met Heylen Hendrick


Akte nr. 1724-11              Bestand 11770 - 11774

Op 9.11.1724 wordt de erfenis verdeeld van Verboven Adriaen en Luyten Maria, tussen Verboven Elisabeth en Verboven Anna

Kavel 1 – geloot door Verboven Elisabeth, bijgestaan door haar man, Keultiens Adriaen

Kavel 2 – geloot door Verboven Anna, bijgestaan door haar man, Heylen Hendrick

Deze kavel heeft een last aan de kerk van Olen


Akte nr. 1724-12              Bestand 11776 - 11782

Op 9.11.1724 wordt de erfenis verdeeld van Verboven Adriaen en Verluyten Dimpna, onder Verboven Dimpna en de kinderen van De Busser Hendrick, weduwnaar van Verboven Adriaenken

Kavel 1 – geloot door de kinderen van Verboven Adriaenken, bijgestaan door de momboirs; Van Isschot Jan en Van Isschot Adriaen

Kavel 2 – geloot door Verboven Dimpna, bijgestaan door Wouters Adriaen, haar man


Akte nr. 1724-13              Bestand 11784 – 11788

Op 10.11.1724 verkoopt Coolkens Adriaen, gehuwd met Verboven Elisabeth, weduwe van Baten Cristoffel, een brouwerij, gelegen aan de Hestraat, aan Heylen Hendrick, in aanwezigheid van Van Dijck Gilliam, met een lening bij de H. Geest van Olen


Akte nr. 1724-14              Bestand 11790 – 11791

Op 4.12.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Deckers Jan en Toelen Jan, momboirs, en Toelen Magdalena, weduwe van Deckers Jan, betreffende haar kinderen: Deckers Jan, Deckers Hendrick, Deckers Catharina en Deckers Maria


Akte nr. 1724-15              Bestand 11794 – 11796

Op 9.12.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Verbist Hendrick, weduwnaar van Meir Anna,en de momboirs van Laenen Geeraert, voorzoon van voornoemde Meir Anna

Er is een schuld aan Huysmans (eerw)


Akte nr. 1724-17              Bestand 11800 – 11801

Op 29.12.1724 wordt een akkoord bereikt tussen Van Hoef Hendrick en Steijnen Jan, momboirs, en Hoyberghs Maria, weduwe van Van Hoef Jan, enerzijds enVan Hoef Hendrick, Van Hoef Peter en Van Hoef Adriaen, kinderen van De Neels Cristiaene anderzijds


Akte nr. 1725-01              Bestand 11804 – 11806

Op 14.2.1725 worden regelingen getroffen betreffende de goederen van Dioos Elisabeth en wijlen Van Lommel Hendrick tussen Dioos Jan en Willems Michiel (Janszoon), momboirs, Giles Pauwels, man en momboir van Van Lommel Anna, Van Lommel Jan, momboir van Van Lommel Catharina        

Er is een schuld aan de kinderen van Grootiaens Peter nl. : Grootiaens Elisabeth, Grootiaens Anna en Grootiaens Peter


Akte nr. 1725-02              Bestand 11808 – 11811

Op 5.5.1725 wordt een akkoord bereikt tussen Van De Poel Jacobus en Coremans Peter, momboirs, en Van De Poel Peter, weduwnaar van Coremans Maria, betreffende zijn dochter, Van De Poel Catharina


Akte nr. 1725-04              Bestand 11814 – 11817

Op 6.6.1725 erkent Wouters Martinus, volgens een obligatie gepasseerd bij Heylen Michiel, koster van, Olen, een schuld aan de gemeente. Hij stelt in pand een perceel land, genaamd de Hoeck in Doffen, palendeO Peeters Adriaen, Z Verhoufstraten Merten en Van Bijlen Jan, W een straatje en N weduwe Willems Peter

Op 28.10.1741 wordt een afbetaling gedaan door Cluyts Cornelis en Wouters Adriaen, momboirs van de kinderen van Wouters Merten en Herremans Catharina

Op 26.3.1767 wordt een betaling gedaan door Smets Peter (Peterszoon), momboir van Wouters Joanna


Akte nr. 1725-05              Bestand 11818 – 11819

Op 15.9.1725 wordt een akkoord bereikt tussen Verboven Adriaen en Vereyt Martinus, momboirs, en Verheyt Magdalena, weduwe van Verboven Matthijs, hertrouwd met Dams Jan, betreffende haar kinderen: Verboven Adriaen, Verboven Jan, en Verboven Peter


Akte nr. 1725-06              Bestand 11822 – 11829

Op 27.9.1725 wordt de erfenis verdeeld van Bulckens Adriaen en Van Lommel Naencken, tussen Bulckens Dimpna, gehuwd met Cluyts Adriaen en Bulckens Maria, bijgestaan door de momboirs: De Wolf Melchior en Van Lommel Jan

Kavel 1 – geloot door Bulckens Dimpna

Kavel 2 – geloot door Bulckens Maria

Huis en hof in Gerheiden blijven onverdeeld en worden gekocht door Bulckens Maria


Akte nr. 1726-01              Bestand 11832 – 11835

Op 2.1.1726 wordt een akkoord bereikt tussen Verboven Adriaen en Van Genechten Jan, momboirs, en Meir Jan, weduwnaar van Verboven Maria, betreffende zijn kinderen: Meir Maria, Meir Adriaen, Meir Elisabeth en Meir Peter


Akte nr. 1726-02              Bestand 11838 – 11841

Op 16.3.1726 wordt een akkoord bereikt tussen Verboven Adriaen en Van de Goor Adriaen, momboirs, en Bos Anna, weduwe van Verboven Martinus, betreffende haar 2 kinderen: Verboven Jan en Verboven Maria


Akte nr. 1726-03              Bestand 11844 – 11847

Op 26.4.1726 wordt een akkoord bereikt tussen Veckemans Michiel en Lemie Peter, momboirs en Lemie Adriaen, weduwnaar van Peeters Dimpena, betreffende zijn 4 kinderen.

Bij testament, gepasseerd bij Wils P. (notaris)zijn een gouden ring voor Lemie Maria Catharina, een gouden ijzer en een stoffen rok voor Lemie Elisabeth


Akte nr. 1726-04              Besrtand 11850 – 11854

Op 8.10.1726 wordt de erfenis verdeeld van Van De Weyer Hendrick en Blampaerts Elisabeth tussen Van De Weyer Jenneken, gehuwd met Visschers Geeraert, Van De Weyer Maria, bijgestaan door haar momboir, Blampaerts Joannes

Kavel 1 – geloot door Van De Weyer Maria

Deze kavel erft een schuld aan Daems Jan

Kavel 2 – geloot door Van De Weyer Jenneken


Akte nr. 1726-05              Bestand 11856 – 11865

Op 14.10.1726 wordt de erfenis verdeeld van Laenen Jan en Van De Goor Anna, tussen Laenen Adriaen, Laenen Maria, gehuwd met Boogaerts Cristiaen en Laenen Elisabeth, gehuwd met Peeters Adriaen

Kavel 1 – geloot door Laenen Adriaen, de oudste zoon

Deze kavel erft een obligatie ten laste van Verbiest Jan

Kavel 2 – geloot door Laenen Elisabeth

Deze kavel erft nog tegoed van Van de Poel Michiel, kinderen Peeters Peter en Vekemans Adriaen

Kavel 3

Deze kavel erft tegoed van Cluyts Cornelis, Boogaerts Cristiaen en Huysmans Merten


Akte nr. 1727-01              Bestand 11866 – 11875

Op 27.1.1727 wordt de erfenis  verdeeld van Smits Nicolaes en Van Lommel Anna

Kavel 1 – geloot door Smits Anna, bijgestaan door Hermans Nicolaes, haar man

Deze kavel heeft schulden aan de H. Geest van Olen en aan de pastoor van Olen

Kavel 2 – geloot door Smits Peter

Deze kavel heeft een schuld aan Cluyts Joris

Kavel 3 – geloot door Smits Dimpna, bijgestaan door Vervoort Jan, haar man

Deze kavel heeft een schuld aan Van Elsen Peter

Kavel 4 – geloot door Smits Jan Baptist, bijgestaan door Van Der Wijden Gilliam en Heyns Adriaen, momboirs

Deze kavel heeft een schuld aan de kerk van Olen

Kavel 5 –geloot door Smits Catharina, bijgestaan door Gebruers Jan, haar man

Deze kavel heeft een schuld aan Bellens Merten (Geraertszoon)

Kavel 6 – geloot door Smits Jenneken, bijgestaan door Van Morchoven Gilliam, haar man


Akte nr. 1727-01bis              Bestand 11876 – 11877

Op 1.2.1727 leent Peeters Adriaen (Peterszoon) bij de kerk van Olen en hypothekeert:


Akte nr. 1727-01ter              Bestand 11880 – 11881

Op 1.2.1727 leent Gebruers Jan, bij de H. Geest van Olen via Mennekens Adriaen, met getuigen: Heyns Adriaen en Van Bijlen Peter. Hij hypothekeert


Akte nr. 1727-02              Bestand 11884 – 11885

Op 4.6.1727 wordt een akkoord bereikt tussen Meijnten Jan en Meijnten Merten, momboirs, en Cluyts Maria, weduwe van Meijnten Hendrick, betreffende haar kinderen: Meynten Jan, Meijnten Adriaen, Meijnten Elisabeth, Meijnten Diles, Meijnten Merten en Meijnten Jacobus


Akte nr. 1727-03              Bestand 11888 – 11897

Op 11.7.1727 wordt de erfenis verdeeld van Verboven Adriaen en Verluyten Catharina

Kavel 1 – toegekend aan Verboven Merten, oudste zoon

Deze kavel is belast met een rente aan het Begijnhof van Herentals

Kavel 2 – geloot door de kinderen van Van Dignen Catharina, weduwe van Verboven Adriaen, bijgestaan door de momboirs:Van Dignen Jan en Van Bijlen Peter

Kavel 3 – geloot door de kinderen van Meir Jan, weduwnaar van Verboven Maria, bijgestaan door Meir Peter en Verboven Merten, momboirs

Kavel 4 – geloot door de kinderen van Verhestraten Maria, weduwe van Verboven Peter, hertrouwd met Cremers Jan, bijgestaan door de momboirs: Verboven Jan en Lanen Cornelis


Akte nr. 1727-04              Bestand 11900 – 11903

Op 19.6.1727 wordt een akkoord bereikt tussen Van Castel Adriaen en Bellens Jan, momboirs, en Pappa Davit, weduwnaar van Bellens Anna, betreffende zijn kinderen: Pappa Jan en Pappa Peeter


Akte nr. 1727-05              Bestand 11906 – 11912

Op 20.9.1727 wordt de erfenis verdeeld van Bertels Jan en Maes Maria

Kavel 1 – geloot door De Wolf Jan, De Wolf Hendrick, De Wolf Peter, bijgestaan door Vissers Jan en Van Bijlen Peter, momboirs, De Wolf Anna, weduwe Mermans Jan, bijgestaan door De Wolf Jan, De Wolf Maria, bijgestaan door Bresiers Jan, haar man, Verwimp Martinus, namens De Wolf Elisabeth,  zijn vrouw

Deze kavel erft een obligatie ten behoeve van de erfgenamen Janssens Willem

Kavel 2 – geloot door Bertels Clara, weduwe De Kock Pauwels, bijgestaan door De Kock Pauwels, haar zoon


Akte nr. 1727-06              Bestand 11914 – 11917

Op 20.12.1727 wordt een akkoord bereikt tussen Van Donick Michiel en Dioos Willem, momboirs, en Praets Ann, weduwe van Van Donick Hendrick, betreffende haar kinderen: Van Donick Michiel en Van Donick Jan Baptist


Akte nr. 1727-07              Bestand 11918 – 11919

Op 13.12.1727 wordt een akkoord bereikt tussen Wauters Jan en Verborght Martinus, momboirs, en Wauters Catharina, weduwe van Verborght Henricus, betreffende haar kinderen: Verborght Cornelis, Verborght Anna, Verborght Gilliam, Verborght Maria, Verborght Catharina en Verborght Peter


Akte nr. 1728-01              Bestand 11922 – 11923

Op 24.1.1728 wordt een akkoord bereikt tussen Lanen Jan en De Wolf Jan, momboirs, en De Wolf Catharina, weduwe van Lanen Adriaen, in aanwezigheid van Deckers Henricus, haar bruidegom, betreffende haar kinderen Lanen Elisabeth en Lanen Cornelis


Akte nr. 1728-02              Bestand 11926 – 11928

Op 14.2.1728 wordt een akkoord bereikt tussen Verboven Jan en Van Lommel Jan, momboirs, en Verboven Martinus, weduwnaar van Verhestraten Anna, hertrouwd met Huybreghts Catharina, betreffende zijn kinderen: Verboven Laurentius, Verboven Adriaen, Verboven Jan, Verboven Merten, Verboven Anna en Verboven Dimpena


Akte nr. 1728-02bis           Bestand 11930 – 11931

Op 29.2.1728 lenen Heylen Hendrick en Verboven Anna bij Lemie Peter, kerkmeester, met tussenkomst van Peeters Adriaen en getuigen: Heyns Adriaen en Lanen Adriaen. Zij hypothekeren een perceel land, genaamd de Rijten in Doffen, palende O Luyten Anna, Z Meir Joseph, W Kenis Geraert en N ervenDe Busser Hendrick


Akte nr. 1728-02ter           Bestand 11934 – 11935

Op 29.2.1728 leent Mennekens Adriaen, bij Verhestraten Peter, H. Geestmeester met getuigen: Heyns Adriaen en Matthijs Joseph. Hij hypothekeert een weide, genaamd het Venneken, onder de jurisdictie van Tongerlo, palende O een straatje, Z en W Sijen Peter, N Michils Geraert


Akte nr 1728-02qtr           Bestand 11938 – 11939

Op 31.3.1728 komt er een akkoord tussen Helsen Adriaen, voor zichzelf en met Biermans Jan als momboir van Helsen Maria, en Verboven Adriaen, getrouwd met Helsen Catharina, over de verdeling van obligaties van Verhijden Adriaen, kinderen Oniaerts Jan, Colckens Jan en Verheijden Maria


Akte nr. 1728-03              Bestand 11942 – 11944

Op 30.4.1728 wordt een regeling getroffen tussen Wauters Jan, weduwnaar van Bos Anna, met 1 kind: Wauters Michiel, wonend in Gerheiden, en de momboir, Wauters Michiel, jongman, wonend in Gerhagen, betreffende de goederen in het sterfhuis.


Akte nr. 1728-04              Bestand 11946 – 11948

Op 19.12.1728 wordt een akkoord bereikt tussen enerzijds: Giles Pauwels en Veckemans Adriaen, momboirs van Dioos Diles, Dioos Jan, Dioos Pauwels en Dioos Elisabeth, wezen van Dioos Jan en Veckemans Dimpena, anderzijds Dioos Andries, hun broer

Er zijn schulden aan: Lanen Peter, Van Genechten Peter, Vennekens Adriaen, Gilis Hendrick, erven Van Dignen Adriaen, Wuyts Peter, Caers Peter, Verboven Merten (burgemeester), Van Elsen Peter, Heylen Jan, Verbist Peter, Wauters Michiel, Willems Michiel (burgemeester), Blampers Jan, Verwimp Willem, Van Lommel Merten, Verachtert Pauwels, Bekers Jan, Van Opstal Jan Baptist


Akte nr. 1729-00              Bestand 8924

Dauwen Merten, gehuwd met Kenis Elisabeth, houdt te leen een rente verpand op een perceel land, competerende Nuyens Sebastiaen, gelegen in Zoerle-Heybloem, palende O Heylen Peter, Z de Cappellerije van het kasteel van Westerlo, W Van Leuffel Jan, N de Kairrebaan


Akte nr. 1746-00             Bestand 8925 – 8928

Op 17.11.1746 verkoopt Verbuecken Peter, voor zichzelf en als momboir van Verbuecken Filippis en Verbuecken Dielis eigendommen in Schaatsbergen

Koop 1

Bieders en kopers zijn:

Koop 2

Bieders en kopers:


Akte nr. 1729-00bis           Bestand 8929 – 8931

Op 21.2.1729 nemen Gebruers Jan en zijn vrouw, Smits Catharina een obligatia over van Vervoort Jan en Smits Dimpena, uitgezet bij Mennekens Adriaen

Zij stellen in pand:


Akte nr. 1729-01              Bestand 8933 – 8935

Op 21.2.1729 wordt een akkoord bereikt tussen Spapen Martinus en Mattijs Mattijs, momboirs, en Mattijs Peter, weduwnaar van Spapen Anna Maria, betreffende zijn kinderen: Mattijs Peter, Mattijs Jan, Mattijs Adriaen en Mattijs Dimpena

Er zijn schulden aan Heylen Catlijn, Goor Merten, Goor Catharina, Heylen Jan (Hendrickszoon), H. Geest van Olen, erven Meijnten Egied en Siegers Jenneken


Akte nr. 1729-02              Bestand 8937 – 8938

Op 21.2.1729 wordt een akkoord bereikt tussen Bogaerts Jan en Cluyts Jan, momboirs, en Cluyts Jores, weduwnaar van Bogers Elisabeth, betreffende zijn kinderen: Cluyts Cristiaen en Cluyts Maria


Akte nr. 1729-03              Bestand 8941 – 8944

Op15.2.1729 wordt een akkoord bereikt tussenHeylen Peter en Maes Peter, momboirs en Heylen Hendrick, weduwnaar van Verboven Anna, betreffende zijn kinderen: Heylen Peeter, Heylen Adriaen, Heylen Elisabeth en Heylen Marie

Er is een schuld aan de H. Geest van Olen, de Rozenkrans van Olen, de kerk van Olen, Blampaerts Margarita en Willems Hendrick


Akte nr. 1729-04              Bestand 8947 – 8955

Op 21.2.1729 wordt de erfenis verdeeld van Spapen Marten en Schellekens Anna

Kavel 1 – geloot door Mattijs Peter, weduwnaar van Spapen Anna Maria, bijgestaan door Mattijs Mattijs en Spapen Merten, momboirs van de wezen

Deze kavel is belast met een erfelijke rente ten behoeve van Goor Merten en Goor Catharina, gehypothekeerd op de Pensdeijck onder Geel

Kavel 2 – geloot door Spapen Catharina, geassisteerd door Van Castel Jan, haar man

Deze kavel heeft een schuld aan de Gulde van Sint-Bastiaen van Olen

Mattijs Peter neemt de haaf over en alzo een schuld aan Heijlen Catlijn, zonder kost of last voor Spapen Catharina, getrouwd met Van Castel Jan


Akte nr. 1729-05              Bestand 8957 – 8958

Op 4.6.1729 wordt een akkoord bereikt tussen Huysmans Peter en Hijlen Joannes, momboirs, en De Wolf Melchior, weduwnaar van Huysmans Anna, betreffende zijn kinderen: De Wolf Adriaen en De Wolf Elisabeth


Akte nr. 1729-06              Bestand 8961 – 8963

Op 11.6.1729 wordt een akkoord bereikt tussen Lemie Adriaen en Wauters Jan, momboirs, en Wauters Martijn, weduwe van Lemmens Godefridus, betreffende haar kinderen: Lemmens Maria Elisabeth, Lemmens Dimpena en Lemmens Adriaen

Er is een schuld aan de weduwe van Bellens Peter en de weduwe van Meijnten Hendrick


Akte nr. 1729-07              Bestand 8965 – 8969

Op 7.7.1729 wordt een akkoord bereikt tussen Hoefkens Jan en Soeten Michiel, momboirs, en Lemie Adriaen, weduwnaar van Hoefkens Anna, betreffende zijn kinderen: Lemie Marian en Lemie Dimpena


Akte nr. 1729-08              Bestand 8971 – 8974

Op 16.7.1729 wordt een akkoord bereikt tussen Verwimp Jan en Grootians Peter, momboirs, en Grootians Maria, weduwe van Willems Michiel, betreffende haar kinderen: Willems Peter, Willems Jan en Willems Elisabeth

Er is een schuld aan de begijntjes van Herentals


Akte nr. 1729-09              Bestand 8977 – 8985

Op 11.10.1729 wordt de erfenis verdeeld van Verboven Peter en Van Beijlen Elisabeth

Kavel 1 – geloot door Verboven Peter (Peterszoon)

Kavel 2 – geloot door Verboven Maria, bijgestaan door haar momboir, Heijns Adriaen

Kavel 3 – geloot door Verboven Elisabeth, geassisteerd door Verbist Adriaen, momboir


Akte nr. 1729-09bis           Bestand 8987 – 8988

Op 24.10.1729 verklaart Laenen Peter te lenen bij de H. Geest van Olen, in aanwezigheid van schepenen van Olen en De Keuster Egidius en Matthijs Joseph, schepenen van Ill en Oosterwijk. Hij betaalt een jaargetijde voor Schellekens Matthijs

Als onderpand stelt hij een perceel weide, gelegen aan zijn huis in Buul


Akte nr. 1729-10              Bestand 8991 - 8995

Op 3.11.1729 wordt de erfenis verdeeld van Lemmens Govaert en Van Genechten Catharina, bijgestaan door de momboirs, De Win Jan en Lemmens Adriaen

Kavel 1 – geloot door Lemmens Maria, geassisteerd door Verswijvelt Adriaen, haar man.

Kavel 2 – geloot door Lemmens Jenneken, bijgestaan door haar man, Peetermans Amant


Akte nr. 1730-01              Bestand 8997 – 9001

Op16.1.1730 wordt een akkoord bereikt tussen Boogers Jan en Lanen Adriaen, momboirs, Boogers Elisabeth, getrouwd geweest met Cluyts Joris, en Lanen Maria, weduwe van Boogers Cristiaen, betreffende haar kinderen: Boogers Jan, Boogers Catharina en Boogers Anna


Akte nr. 1730-02              Bestand 9003 – 9004

Op 25.1.1730 wordt een akkoord bereikt tussen Wauters Michiel (Janszoon) en Belmans Amandt, momboirs, en Belmans Maria, weduwe van Wauters Jan, betreffende haar kinderen: Wauters Jan, Wauters Michiel, Wauters Martinus en Wauters Hendrick


Akte nr. 1730-03              Bestand 9007 – 9015

Op 29.2.1730 wordt de erfenis verdeeld van Blampers Martinus en Sprengers Maria

Kavel 1 – voor de oudste zoon, Blampers Jan

Kavel 2 – geloot door Blampers Catharina, bijgestaan door haar man, Laenen Adriaen


Akte nr. 1730-04              Bestand 9017 – 9021

Op 13.3.1730 wordt een akkoord bereikt betreffende de inboedel van Truyts Peter en Cluyts Jenneken, tussen de kinderen: Truyts Jan, Truyts Merten en Truyts Maria, bijgestaan door haar man, Cluyts Adriaen

Er zijn achterstallige kerkrechten en dorpslasten en schulden aan Luyten Jan en De Wolf Anna


Akte nr. 1730-04bis           Bestand 9023 – 9025

Op 17.6.1730 leent Verboven Peter (Peterszoon) bij Verbist Joannes, kerkmeester, met tussenkomst van Cluyts Merten (Janszoon) en Van Lommel Peter. Hij hypothekeert:

Willems Michiel en Van Genechten Jan treden op als getuigen

De schuld wordt vereffend in 1802 bij Douwen Petrus Martinus door Verwimp Cornelis Josephus, gehuwd met Heylen Anna Theresia, dochter van Verboven Elisabeth


Akte nr. 1730-05              Bestand 9027 – 9036

Op 17.7.1730 wordt de erfenis verdeeld van Meijnten Adriaen en Spapen Anna

Kavel 1 – voor de oudste zoon, Meijnten Jan

Kavel 2 – geloot door Meijnten Joanna, bijgestaan door Boogers Peter, haar man

Kavel 3 – geloot door Meijnten Cristina, bijgestaan door Spapen Merten, haar momboir

Kavel 4 – geloot door Menten Anna, bijgestaan door Heijns Adriaen, momboir bij wet

Kavel 5 – geloot door Meijnten Elisabeth, bijgestaan door Van Bijlen Peter, haar man


Akte nr. 1730-06              Bestand 9039 – 9045

Op 24.7.1730 wordt een akkoord bereikt tussen Grooteians Joannes en Bulckens Joannes, momboirs, en Verwimp Joannes, weduwnaar van Bulckens Anna, betreffende zijn kinderen: Verwimp Hendrick, Verwimp Catharina, Verwimp Merten, Verwimp Nicolaes, Verwimp Adriaen en Verwimp Beatricx


Akte nr. 1730-08              Bestand 9047 – 9051

Op 30.9.1730 bekennen Verboven Peter (Peterszoon) en Peeters Jenneken, schuld aan de wezen van Van Dijck Jan en Voordts Anna voor de erfkoop van een huis, hof en binnenblok in Doffen

Zij stellen in pand:

In 1742 wordt de schuld vereffend in aanwezigheid van Van Bijlen Peter en Verstappen Michiel, ondertekend door Van Dijck Henderick, Van Dijck Elisabeth en Van Dijck Adriana


Akte nr. 1730-09              Bestand 9053 – 9058

Op 17.10.1730 wordt de erfenis verdeeld van De Wolf Jan en Wauters Dimpna

Kavel 1 – geloot door De Wolf Catharina, met de momboirs: Lanen Peter en De Wolf Jan

Er is een schuld aan Hermans (Sr)

Kavel 2 – geloot door Bellens Adriaen (Janszoon), gehuwd met De Wolf Anna,bijgestaan door Bellens Adriaen en De Wolf Jan, momboirs


Akte nr. 1730-10              Bestand 9061 - 9062

Op 29.11.1730 wordt een akkoord bereikt tussen Vos Jan en Merten Hendrick, momboirs en Vos Jasper, weduwnaar van Mertens Catharina, betreffende zijn kinderen: Vos Jan, Vos Adriaen, Vos Maria, Vos Dimpna, Vos Gilliam en Vos Peter


Akte nr1730-11               Bestand 9065 – 9073

Op 16.6.1730 wordt de erfenis verdeeld van Peeters Peter en Meir Maria

Kavel 1 – geloot door Peeters Gilliam, bijgestaan door de momboir, Meir Lenaert

Kavel 2 – geloot door Peeters Dimpna, bijgestaan door Meir Lennaert, momboir

Kavel 3 – geloot door Peeters Maria, bijgestaan door Meir Lennaert, momboir

Kavel 4 – geloot door Peeters Peter

Kavel 5 –geloot door Peeters Peter

Kavel 6 – geloot door Peeters Jan Baptist


Akte nr 1731-01              Bestand 9075 – 9078

Op 5.1.1731 wordt een akkoord bereikt tussen Van de Poel Adriaen en Hoyberghs Jan Baptist, momboirs, en Van de Poel Jacobus, weduwnaar van Hoyberghs Catharina, betreffende zijn kinderen: Hoyberghs Jacobus en Hoyberghs Elisabeth


Akte nr. 1731- 01bis             Bestand 9081 – 9084

Op 5.2.1731 leent Cluyts Adriaen, bij Dioos Willem, kerkmeester, met tussenkomst van T’Sijen Jan, en getuigen Heyns Adriaen en Van Bijlen Peter. Hij hypothekeert


Akte nr. 1731-02              Bestand 9087 – 9095

Op 5.3.1731 wordt de erfenis verdeeld van Huysmans Martinus en Verboven Maria

Kavel 1 – geloot door Huysmans Hendrick

Er is een obligatie ten behoeve van Vennekens Adriaen

Kavel 2 – geloot door Huysmans Dimpna, weduwe Wuyts Gerart, bijgestaan door de momboirs: Wuyts Peter en Van Bijlen Peter

Er is een schuld aan de H. Geest van Olen en Lanen Adriaen

Kavel 3 – geloot door Huysmans Peter

Er is een schuld aan Van Genechten Jan


Akte nr. 1731-03              Bestand 9097 – 9098

Op 14.3.1731 wordt een akkoord bereikt tussen Wauters Jan en Molenberghs Jan, momboirs, en Schrooten Anna, weduwe van Wauters Hendrick, betreffende haar kinderen: Wauters Jan, Wauters Merten, Wauters Adriaen, Wauters Hendrick, Wauters Elisabeth en Wauters Catharina

Er is een schuld aan Willems Michiel


Akte nr. 1731-04              Bestand 9101 - 9106

Op 4.3.1731wordt de erfenis verdeeld van Bellens Cornelis en Willems Maria

Kavel 1 – geloot door Bellens Hendrick

Kavel 2 – geloot door Bellens Cornelis

Kavel 3 – geloot door Bellens Peter, bijgestaan door Van Bijlen Peter (schepen)

Kavel 4 – geloot door Bellens Catharina, bijgestaan door momboir, Heyns Adriaen

Kavel 5 – voor Bellens Jan

Kavel 6 – geloot door Bellens Maria


Akte nr. 1731-05              Bestand 9109 – 9124

Op 20.3.1731 wordt de erfenis verdeeld van Heyns Hendrick en Van Genechten Catharina

Kavel 1 – geloot door Heyns Peter

Kavel 2 – geloot door Heyns Adriaen

Kavel 3 – geloot door Heyns Maria, geasisteerd door Vermeerberghen Jan

Deze kavel heeft een last aan de H. Geest

Kavel 4 – geloot door Luyten Jan, weduwnaar van Heyns Dimpna, bijgestaan door momboir Van Bijlen Peter

Kavel 5

Stauwen Merten heeft belang bij de bempt in Plassendonck

Luyten Jan en Heyns Maria maken na de deling een nieuwe ruil


Akte nr. 1731-06              Bestand 9127 –  9135

Op 20.3.1731 wordt de erfenis verdeeld van Van Genechten Peter en Verbist Jenneken

Kavel 1 – gekozen door Van Genechten Adriaen

Kavel 2 – geloot door de kinderen van Heyns Dimpena,


Akte nr. 1731-07              Bestand 9137 –  9142

Op 9.4.1731 wordt de erfenis verdeeld van Van Genechten Andries en Mertens Margarita

Kavel 1 – geloot door Van Genechten Andries

Kavel 2 – geloot door Van Genechten Maria, gehuwd met Meir Jan

Deze kavel heeft een schuld aan erven Swinnen (eerw)

Kavel 3 – geloot door Van Genechten Elisabeth, weduwe van Verheyden Melchior, bijgestaan door de momboirs; Verheyden Willem en Van Bijlen Peter

Kavel 4 – geloot door Van Genechten Adriaen


Akte nr. 1731-08              Bestand 9145 – 9146

Op 14.4.1731 wordt een akkoord bereikt tussen Cluyts Adriaen, weduwnaar van Schellens Catharina, hertrouwd met Maes Theresia, weduwe van Van Herck Hendrick, enerzijds, Truyts Jan en Huysmans Willem, momboirs van Cluyts Maria (Adriaensdochter), Wagemans Peter, man en momboir van Van Herck Anna, Goolaerts Geraert, man en momboir van Van Herck Barbara, anderzijds

Er komt ook een regeling voor de voorkinderen: Cluyts Maria en Cluyts Helena, gehuwd met Meir Jan (Jacobszoon)

Er zijn schulden aan: Maes Jan (Oevel), Bellens Jan, Van Dignen Dominicus, Verboven Peter,momboir van de wezen van Verboven Elisabeth, Van de Poel Jan, Peeters Adriaen, Willems Michiel (burgemeester), Van Genechten Peter (kleermaker), Caers Adriaen voor het maken van de doodskist van Cluyts Jan, Bellens Maria en Mattijs Peter


Akte nr. 1731-09              Bestand 9149 – 9151

Op 21.4.1731 wordt de erfenis verdeeld van Steijnen Bernart

Kavel 1 – geloot door Stijnen Jan

Kavel 2 – geloot door Steijnen Adriaen, weduwnaar van Brocx Catharina, bijgestaan door de momboir, Verheyden Michiel


Akte nr. 1731-09bis           Bestand 9153 – 9154

Op28.6.1731 lenen Smets Peter en Luyten Catharina bij Dioos Willem, keerkmeester, met tussenkomst van Lemie Michiel en zijn zoon, Lemie Peter. De leners hypothekeren:

Getuigen: Aerts Cornelis en Neijs Romoldus


Akte nr. 1732-04              Bestand 9157 – 9158

Op 28.6.1732 wordt een akkoord bereikt tussen Peeters Jenneken, weduwe van Verboven Peter, en de momboirsVan Beijlen Lambreght en Veckemans Adriaen


Akte nr. 1732-05              Bestand 9161 – 9162

Op 5.7.1732 wordt een akkoord bereikt tussen Steijnen Peter, weduwnaar van Mermans Elisabeth, die voorheen gehuwd was met Goor Peter en de momboirs; Steijnen Jan, Goor Michiel en Mermans Jan betreffende de kinderen, waaronder Goor Elisabeth, gehuwd met Janssens Francis.

Steijnen Peter behoudt de helft van een rente ten laste van Mermans Michiel en de helft van een bempt onder Geel


Akte nr. 1732-06              Bestand 9165 – 9166

Op 12.7.1732 wordt een akkoord bereikt tussen Willems Hendrick en Cluyts Joannes, momboirs, en Jacops Elisabeth, weduwe van Willems Martinus, , nu hertrouwd met Vermeerberghen Peter, betreffende haar kind: Willems Martinus


Akte nr. 1732-07              Bestand 91769 – 9170

Op 18.10.1732 wordt een akkoord bereikt tussen Wuyts Laurijs en Van Hoof Hendrick, momboirs, en Van Hoof Adriaen, weduwnaar van Wuyts Anna, betreffende zijn kinderen: Van Hoof Peter en Van Hoof Hendrick


Akte nr. 1732-07bis              Bestand 9173 – 9174

Op 8.11.1732 wordt een akkoord bereikt tussen Van Lommel Cornelis en Grooteians Peter, momboirs, en Van Lommel Jan, weduwnaar van Grootiaens Elisabeth, betreffende zijn kind: Van Lommel Jan


Akte nr. 1732-08              Bestand 9177 - 9180

Op 1.12.1732 wordt de erfenis verdeeld van Caers Jan en Verbist Elisabeth

Kavel 1 – geloot door Caers Hendrick

Kavel 2 – geloot door Caers Maria, bijgestaan door de momboir Verbist Jan

Kavel 3 – geloot door Caers Elisabeth, gehuwd met Belmans Hendrick

Kavel 4 – geloot door Caers Anna, gehuwd met Veckemans Michiel


Akte nr. 1732-01              Bestand 9183 – 9185

Op 22.3.1732 wordt een akkord bereikt tussen Veckemans Michiel en Verbist Jan, momboirs en Caers Jan, weduwnaar van Verbist Elisabeth, betreffende zijn kinderen; Caers Hendrick, Caers Anna, Caers Elisabeth en Caers Maria


Akte nr. 1732-02              Bestand 9187 – 9188

Op 29.3.1732 wordt een akkoord bereikt tussen enerzijdsDams Jan en Cluyts Merten, momboirs van de kinderen van Cluyts Merten en Verluyten Elisabeth, anderzijds Lemie Peter, betreffende de voor- en nakinderen van voornoemde Cluyts Merten


Akte nr. 1732-03              Bestand 9191 – 9197

Op 10.6.1732 wordt de erfenis verdeeld van De Busser Hendrick en Verboven Adriaencken

Kavel 1 – geloot door De Busser Jan, de oudste zoon

Kavel 2 – geloot door De Busser Catharina, bijgestaan door de momboirs: Van Isschodt Adriaen en Van Isschodt Jan

Kavel 3 – geloot door De Busser Maria, geassisteerd door de momboirs: Van Isschodt Jan en Van Isschodt Adriaen

Kavel 4 – geloot door De Busser Adriaen

Kavel 5 – geloot door De Busser Hendrick

Een rente van Meir Joseph blijft onverdeeld


Akte nr. 1733-01              Bestand 9199 - 9203

Op 17.2.1733 wordt de nalatenschap verdeeld van Dioos Jan en Van Dignen Gommaris

Kavel 1 – geloot door Van Dignen Anna, gehuwd met Vaes Andries

Kavel 2 – geloot door de kinderen van Dioos Jan, voor 2 parten, bijgestaan door de momboirs: Vekemans Adriaen en Giles Pauwel, en voor 1 part door Giles Hendrick


Akte nr. 1733-02              Bestand 9205 – 9208

Op 17.2.1733 wordt een akkoord bereikt over de erfenis van Dioos Jan tussen Dioos Dilis, Gilles Pauwels en Veckemans Adriaen, momboirs, en Gillis Hendrick


Akte nr. 1733-03              Bestand 9211 – 9213

Op 20.4.1733 wordt een akkoord bereikt betreffende de nalatenschap van de ouders tussen: Van Eynde Peter, in eigen naam en met Jacops Jan, momboir van zijn zuster Van Eynde Elisabeth, Proost Jan, getrouwd met Van Eynde Catharina en Verbist Jan, getrouwd met Van Eynde Maria


Akte nr. 1733-04              Bestand 9215 - 9219

De erfenis van Meynten Egidius en Peeters Martijn wordt verdeeld in 3 kavels

Kavel 1 – geloot door de wezen van Meijnten Cristina en Blerincx Hendrick, bijgestaan door de momboirs: Blerincx Peter en Cluyts Joris

Deze kavel erft een huur van Verboven Jan

Kavel 2 – geloot door Meijnten Elisabeth, bijgestaan door Cluyts Merten, haar man

Kavel 3 – erfgenaam onbekend (bestand ontbreekt)


Akte nr. 1733-05              Bestand 9221 - 9226

Op 16.4.1733 wordt de erfenis verdeeld van Blerincx Hendrick en Mijnten Cristina

Kavel 1 – geloot door Blerincx Elisabeth, bijgestaan door de momboirs: Blerincx Peter en Cluyts Joris

Deze kavel erft ook een deel van een erfrente ten laste van Bauwen Francis

Kavel 2 – geloot door Blerincx Adriaen, getrouwd met Wuyts Anna

Kavel 3 – geloot door Blerincx Anna

Deze kavel erft een obligatie ten laste van de wezen van Van Eynde Willem

Kavel 4 – geloot door Blerincx Catharina

Deze kavel erft een obligatie ten laste van de wezen van Van Eynde Willem


Akte nr. 1733-06              Bestand 9229 - 9233

Op 27.5.1733 wordt de erfenis verdeeld van Lanen Cornelis en Verboven Jenneken

Kavel 1 – geloot door Lanen Gerart

Deze kavel heeft een last aan juffrouw Van Eysendeyck Maro

Kavel 2 – geloot door de gelijke kinderen van Meir Jan en Lanen Elisabeth

Deze kavel heeft een last aan de H. Geest


Akte nr. 1733-07              Bestand 9235 - 9240

Op 27.5.1733 wordt de erfenis verdeeld van Meir Jan en Lanen Elisabeth

Kavel 1 – geloot door de wezen van Meir Willem en Veris Catharina, hertrouwd met Geens Hendrick, bijgestaan door de momboirs: Meir Hendrick en Veris Ludovicus

Kavel 2 – geloot door Meir Jeanne, bijgestaan door dezelfde momboirs

Kavel 3 – geloot door Meir Joseph

Deze kavel heeft een last aan de H. Geest van Olen

Kavel 4 – geloot door Meir Anna, met dezelfde momboirs


Akte nr. 1733-07a           Bestand 9243 – 9244

Meir Leonard en Van Dingenen Adriaen, momboirs van de kinderen van Meir Merten en Van Dignen Catharina, ten eerste, en ten tweede Meir Hendrick en Moons Merten, momboirs van de kinderen van voornoemde Meir Merten en Moons Maria, hertrouwd met De Kinder Paulus, bereiken een akkoord betreffende de kinderen


Akte nr. 1733-08             Bestand 9247 – 9248

Van Nueten Adriaen, Dams Jan, Dams Martinus en Cluyts Martinus bereiken een akkoord betreffende de erfenis van Cluyts Joannes, broer van voornoemde Cluyts Martinus, waaronder een obligatie van Dams Dimpna


Akte nr. 1733-08a           Bestand 9251

Op 7.12.1733 leent Heylen Jan bij Meijnten Jan, kapelmeester van de kapel van Gestel, afgelijt bij Bockx Peeter


Akte nr. 1733-08b          Bestand 9253 – 9260

Op 12.12.1733 wordt een inboedel verkocht door Luyten Matthias en Van Beylen Peeter, momboirs van de wezen van Cluyts Adriaen en Bulckens Digna

Kopers: De Busser Hendrick, Aerts Wouter, Verboven Margariet, Vekemans Michiel, Daems Jan, Boogaerts Jan met borg van Verwimp Marten, Van Lommel Marten met borg van Van Lommel Joseph, Verboven Marten met borg van Verboven Jan, Pauwels Jan met borg van Uniaerts Michiel, Belmans Jan met borg van Huysmans Peeter, Hermans Hendrick met borg van Verboven Merten, Cnaeps Cornelis met borg van Aerts Jan, Verbist A. (Doctoor) met  borg van De Busser Hendrick, Aerts Adriaen met borg van Aerts Jan, Van Hoef Peeter met borg van Verwimp Marten, Callaerts Jan met borg van Tibackx Jan, Heyns Peeter met borg van Van Beylen Peeter, Van der Veken Geert met borg van De Win Nicolaes, Verwerft Peeter met borg van Verboven Marten, Van De Weyer Adriaen


Akte nr. 1733-08c            Bestand 8924

Dauwen Marten, echtgenoot van Kenis Elisabeth, verpandt een som voor een half bunder land in Zoerle, dicht bij de Heybloem, compelerende Nuyts Sebastiaen, palende O Heylen P., Z de Cappellerijen van het kasteel van Westerlo, W Van Leuffel Jan en N de Mairrebaen


Akte nr. 1734-01                         Bestand 9261 - 9266

Op 11.1.1734 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Jansen Matthijs en Aerts Jan voogden van Lanen Joannes, Lanen Anna, Lanen Cornelis, Lanen Elisabeth, Lanen Adrianus, Lanen Maria en Lanen Peter, kinderen van wijlen Lanen Peeter en van Aerts Elisabeth aan de ene zijde en de genoemde Aerts Elisabeth aan de andere zijde.


Akte nr. 1734-02                               Bestand 9267 – 9270

Op 19.1.1734 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Meir Hendrick en Moons Martinus voogden van Meir Elisabeth dochter van wijlen Meir Martinus en van Moons Maria aan de enen zijde en de genoemde Moons Maria bijgestaan door haar man De Kinder Pauwels aan de andere zijde.


Akte nr. 1734-03                               Bestand 9271 – 9274

Op 23.1.1734 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Bellens Hendrick en Van Castel Jan voogden van Bellens Hendrick, Bellens Adriaen, Bellens Elisabeth en Bellens Martinus, minderjarige wezen van wijlen Van Castel Elisabeth en van Bellens Joannes aan de ene zijde en de genoemde Bellens Joannes aan de andere zijde.


Akte nr. 1734-04                               Bestand 9275 – 9278

Op 6.2.1734 verklaren Verbist Jan (Adriaenssone), zijn vrouw Van Eynde Maria en Van Eynde Peeter, 100 gulden ontvangen te hebben van Cluyts Jan H. Geestmeester van Olen. Deze 100 gulden waren afkomstig van een terugbetaalde lening die ten laste was van Verstappen Martinus Martinussone, en die vereffend werd door zijn dochter Verstappen Barbara.


Akte nr. 1734-05                               Bestand 9279 – 9282

Op 13.3.1734 ontvangt Lemie Adriaen Cornelissone 100 gulden van de Fondatie van de Rozenkrans afkomstig van de erfgenamen van Sels Henricus. Hij stelt een land en huis in Doffen als borg, palende oost de herstraedt, west hemzelf en noord s’Heerenstraet.


Akte nr. 1734-06                               Bestand 9283 – 9286

Op 27.3.1734 ontvangt Bellens Adriaen 100 gulden van Cluyts Jan H. Geestmeester. De 100 gulden zijn  afkomstig van de erfgenamen van Dams Peeter. Hij stelt een bempt genaamd de Crommenvoort in Geel als borg, palende oost de Groenewegstraet, zuid Verboven Peeter, west en noord Wuyts Peeter. Spapen Maria de moeder van Bellens Adriaen is eveneens aanwezig.


Akte nr. 1734-07                               Bestand 9287 – 9288

Voor burgemeester en schepenen en voor Blampers Jan, Vennekens Adriaen, Lemie Adriaen en Verbist Adriaen bedezetters van het graafschap Olen verklaren Barrι Franciscus en De Loocker Franciscus, burgers van de stad Herentals op 15.5.1734 dat zij een zekere Wouwer met aangrenzende erve genaamd de Uylen Wouwer overgenomen hebben.


Akte nr. 1734-08                               Bestand 9289 – 9292

Op 31.5.1734 kopen Peeters Jan, Van Lommel Marten, Verbist Peeter, Heylen Peeter en Veckemans Michiel voogden van de wezen van wijlen Peeters Anna en van Heylen Guilliam, Lemie Peeter en Veckemans Michiel voogden van de wezen van wijlen Peeters Dimpna en van Lemie Adriaen, Van Bijlen Lambrecht en Veckemans Adriaen voogden van de wezen van wijlen Verboven Peeter en van Peeters Joanna, Hoefkens Peeter en Hoefkens Guilliam bijgestaan door hun moeder Peeters Maria:


Akte nr. 1734-09                               Bestand 9293 – 9298

Op 14.7.1734 verkoopt Buelkens Dimpna weduwe van wijlen Cluyts Adrianus graan op het veld.

Als getuigen worden Luyten Mattheus en Van Genechten Adriaen vermeld.


Akte nr. 1734-10                               Bestand 9299 – 9310

Op 18.10.1734 is er een scheiding en deling tussen: "Verbist Peeter, Verbist Catharina bijgestaan door haar man Van Kerckhoven Paulus en Verbist Dimpna bijgestaan door haar voogd Verbist Hendrick", erfgenamen en kinderen van wijlen Verbist Jan en Meir Dimpna.

Kavel 1: aan Verbist Dimpna

Kavel 2: aan Verbist Catharina en Van Kerckhoven Paulus

Kavel 3: aan Verbist Peeter

Kavel 3 die toegewezen was aan Verbist Peeter wordt geruild met kavel 2 die toegewezen was aan Van Kerckhoven Paulus en Verbist Catharina mits een opleg van 60 gulden door Van Kerckhoven Paulus.

Op 18-4-1735 verklaart Van Peborgh Joannes Baptist als gemachtigde van zijn vrouw Verbist Dimpna, zoals blijkt uit een Akte nr. afgeleverd door notaris Berckmans en getuigen van de stad Lier, dat zijn vrouw de 1ste kavel heeft geruild tegen kavel 2 met Verbist Peeter mits een opleg van 75 gulden te betalen door Verbist Dimpna.


Akte nr. 1734-11                               Bestand 9311 – 9318

Arts Elisabeth weduwe van wijlen Laenen Peeter, en Janssens Mattijs en Arts Jan als voogden van de minderjarige kinderen, lenen op 6-11-1734 50 gulden van de Tafel van de H. Geest van Olen en stellen als borg 2 percelen waaronder een weide genaamd het Ven.


Akte nr. 1734-12                               Bestand 9319 – 9324

Ghebroers Peeter en zijn vrouw Belmans Anna en haar broers Belmans Jan, Belmans Amandus, Belmans Hendrick, Belmans Merten, Van Hove Peeter met zijn vrouw Belmans Maria en Belmans Adriaen lenen op 4-12-1734 75 gulden van Snijers Adriaen kerkmeester van de kerk van Olen. Verbiest Maria, moeder van de kinderen Belmans stelt als borg een perceel genaamd de Gheragen Plock, palende oost Van de Peer Jan, zuid d’erve van de Capel van Meeren, west Huysmans Peeter en noord 'S Heerenstraet.


Akte nr. 1734-13                               Bestand 9325 – 9328

Op 20-12-1934 verklaart Verwimp Jan uit Oosterwijk 100 gulden ontvangen te hebben van de kerk van Olen en stelt als borg een bempt genaamd het Waterbemdeken, palende oost Van Doninck Hendrick, zuid Matthijs Joseph, west de erfgenamen van Helsen Adriaen en noord de loop. De 100 gulden is afkomstig van een terugbetaalde lening ten laste van Verelst Jan. Als getuige is Matthijs Joseph schepene van Oosterwijk onder Tongerlo aanwezig.


Akte nr. 1735-01                               Bestand 9329 – 9344

De erfgenamen van wijlen Dioos Jan en Vekemans Dimpna en Ghielis Pauwels en Vekemans Adriaen als door de wet aangestelde voogden van de onnozele Dioos Jan, verkopen op 10-2-1734 de hafelijke meubelen van het sterfhuis.

Kopers: Van Hove Gommer, Van Hoef Gommer, Van Hoef Hendrick, Gielis Paulus, Dioos Diel, Huysmans Arnoldus, Hermans Hendrick, Dresseleirs Peeter, Van Olmen Marten, Elen Jan, Vaes Andries, Ven Geeraert, Verherstraten Peeter, Verboven Jan, Verboven Adriaen, Baertvens Balter, Van Dinghen Jan, Dircx Peeter, Verwerft Peeter, Soffie Guilliam, Van de Wijer Jan, Gebruers Peeter, Van Castel Jan, Schuermans Jan (borg Blampaerts Jan), Van Dingenen Jan, Van Genechten Andries, Smedts Jan, Van Lommel Merten en Van Hove Hendrick.


Akte nr. 1735-02                               Bestand 9345 – 9352

Callaerts Adriaen, inwoner van Noorderwijk, verklaart 100 gulden ontvangen te hebben op 2-5-1735 van de kerk van Olen en stelt als pand een perceel land genaamd het Molenblock en het Cleyn Molenblock palende oost Verbist Jan Baptist, zuid de Karnestraet, west Vervoort Jan en noord De Winter Guilliam. De voormelde 100 gulden zijn afkomstig van molenaar Peeters Michiel.


Akte nr. 1735-03                               Bestand 9353 – 9358

Dioos Diel, Dioos Jan en Van Hoef Gommer, erfgenamen van Dioos Jan verkopen graan op het veld.


Akte nr. 1736-01                               Bestand 9359 – 9366

Op 1-2-1736 is er een scheiding en deling tussen: ” Goir Elisabeth bijgestaan door haar man Janssen FrancusGoir Anna bijgestaan door haar man Ven Jan, Goir Maria met haar voogden Goir Merten en Meermans Jan en de voornoemde Goir Merten en Meermans Jan als voogden van Goir Catharina” , erfgenamen en kinderen van wijlen Goir Peeter en Meermans Elisabeth.

Kavel 1 aan Goir Elisabeth en haar man Janssen Francus;

Kavel 2 aan Goir Anna en haar man Ven Jan;

Kavel 3 aan Goir Catharina met haar voogden Goir Merten en Meermans Jan;

Kavel 4 aan Goir Maria met haar voogden Goir Merten en Meermans Jan;


Akte nr. 1736-02                               Bestand 9367 – 9371

Scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Meermans Michiel, Meermans Jan en zijn vrouw Verbist Elisabeth, te weten Meermans Jan Janssone aan de ene zijde en Goor Elisabeth, Goor Anna, Goor Maria en Goor Catharina als vertegenwoordigers van hun ouders Goor Peeter en Meermans Elisabeth aan de andere zijde.

Kavel 1:

(Het vervolg van deze Akte nr. ontbreekt)


Akte nr. 1736-03                               Bestand 9373 – 9376

Meulenberghs Jan weduwnaar van wijlen Elen Maria aan de ene zijde en Meulenberghs Cornelis en Verachtert Pauwels voogden van de minderjarige wezen Meulenberghs Hendrick, Meulenberghs Peeter, Meulenberghs Merten en Meulenberghs Jan Francus aan de andere zijde, sluiten een overeenkomst i.v.m. de erfenis op 23-2-1736.


Akte nr. 1736-04                               Bestand 9377 – 9382

Van Eynde Peeter en Moons Marten voogden van de minderjarige wezen van wijlen Van Eynde Adriaen en van Janssens Petronella, te weten Van Eynde Peeter en Van Eynde Anna Elisabeth aan de ene zijde en de voornoemde Janssens Petronella aan de andere zijde sluiten een overeenkomst i.v.m. de erfenis op 26-4-1736.


Akte nr. 1736-05                               Bestand 9383 – 9386

Wouters Jacobus en Dirckx Peeter voogden van Wouters Jacobus wees van wijlen Wouters Adriaen en van Dirckx Maria aan de ene zijde en de genoemde Dirckx Maria aan de andere zijde, sluiten op 16-9-1736 een overeenkomst i.v.m.de erfenis.


Akte nr. 1736-06                               Bestand 9387 – 9388

Bellens Gerardus (Mertenssone) verklaart op 28-9-1736 de som van 100 gulden ontvangen te hebben van Hemels Jan kerkmeester van de kerk van Olen en stelt zijn patronale eigendommen en die van zijn vrouw als onderpand. De Akte nr. is mee ondertekend door Luyten Theresia, vrouw van Bellens Gerardus.


Akte nr. 1736-07                               Bestand 9389 – 9392

Bellens Gerardus verklaart op 28-9-1736 de som van 100 gulden ontvangen te hebben van Neeffs Arnoldus H. Geestmeester van Olen en stelt zijn patronale eigendommen en die van zijn vrouw als onderpand. De Akte nr. is mee ondertekend door Luyten Theresia, vrouw van Bellens Gerardus.


Akte nr. 1736-08                               Bestand 9393 – 9398

Wouters Joannes verklaart op 10-12-1736 de som van 100 gulden ontvangen te hebben van Hemels Jan kerkmeester van de kerk van Olen en stelt zijn eigendommen als onderpand. Blampaers Jan stelt zich borg voor de ontleende som.

Op 2-5-1744 betaalt Wouters Joannes het geld met intrest terug aan Mattijs Marten kerkmeester van de kerk van Olen. Getuigen zijn Blampaers Jan en Van Bijlen Peeter.


Akte nr. 1737-01                               Bestand 9399 – 9402

Bellens Adrianus weduwnaar van Hermans Elisabeth en Hermans Jan en Van Bijlen Peeter voogden van de minderjarige wezen Bellens Maria en Bellens Peeter sluiten een overeenkomst i.v.m. de erfenis op 12-1-1737.

Er zijn schulden aan de H. Geest van Olen, Van Lommel Marten, Van Bijlen Marten en Seyen Matteus.


Akte nr. 1737-02                               Bestand 9403 – 9406

Broeckhoven Anna Maria weduwe van Huysmans Adriaen verklaart 100 gulden ontvangen te hebben vanHemels Jan kerkmeester van de kerk van Olen op 11-2-1737. Zij stelt als pand een perceel land gelegen in Tongerlo op het Groot Block komende van meester Van Rooy Jan, palende oost de erfgenamen van Peys Peeter, zuid de Noorderwijksche straet, west Lemy Adriaen en noord zijzelf.


Akte nr. 1737-03                               Bestand 9407 – 9414

Op 5.13.1737 is er een scheiding en deling tussen de erfgenamen van wijlen Van Lommel Marten (Janssone).

Kavel 1 aan de kinderen van Meir Joseph bijgestaan door de voogden Meir Henderick en Bellens Jan:

Kavel 2 aan Luyten Anna bijgestaan door Du Rybreu J.P.:

Naast de schepenen ondertekent ook Verwimp Merten als getuige.


Akte nr. 1737-04                               Bestand 9415 – 9420

Peeters Guilielmus bijgestaan door Caers Maria verklaart op 30-3-1737 de som van 150 gulden ontvangen te hebben van Hemels Jan kerkmeester van de kerk van Olen en stelt als borg:

Getuigen zijn Heyns Adriaen en Verboven Adriaen.


Akte nr. 1737-05                               Bestand 9421 – 9426

Scheiding en deling van de erfgoederen achtergelaten door wijlen Van Lommel Jan en zijn zoon Van Lommel Merten. De erfenis wordt verdeeld in 2 kavels.

Kavel 1 aan Van de Poel met consoorten

Kavel 2 aan Meer Joseph, Bellens Jan en Meer Henderick als voogden

De Akte nr. is ondertekend door Van de Poel Peeter, Seyen Peeter, Seyen Jan, Verwimp Merten, Meir Joseph, Meir Hendrick, Van de Poel Petrus in de plaats van zijn moeder, De Rybreu Josephus Philippus, Verluyten Anna en Van de Poel Hendrick.


Akte nr. 1737-06                               Bestand 9427 – 9430

Op 20-9-1737 verklaart Hemels Jan, inwoner van Oosterwijk onder Tongerlo, dat hij 50 gulden ontvangen heeft van de vertegenwoordiger van de kerk van Olen. Hij stelt als pand:

De 50 gulden zijn afkomstig van een afbetaling gedaan door Smeets Peeter.

Als getuigen zijn  Van Bijlen Peeter en Luyten Jan aanwezig.


Akte nr. 1737-07                               Bestand 9431 – 9438

Op 29-11-1737 wordt er een overeenkomst gesloten, i.v. met de erfenis, tussen Heyns Maria, weduwe van Van Meerberhen Jan, bijgestaan door haar voogd Verbiest Hendrick aan de ene zijde, en Vermeerberghen Jan Janssone en Heyns Adriaen als voogden van de wezen achtergelaten bij de voornoemde Van Meerberghen Jan en Heyns Maria, en Cluyts Jan als voogd van Vermeerberghen Maria wees van een van de overleden kinderen die gehuwd was met Jacobs Elisabeth (nu gehuwd met Van Eynde Peeter)


Akte nr. 1738-01                               Bestand 9439 – 9444

Op 28.1.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Papers Jan en Wouters Peeter als voogden van Papers Anna, Papers Michiel en Papers Elisabeth, de wezen van wijlen Papers Peeter en van Van Houdt Catharina aan de ene zijde en de genoemde Van Houdt Catharina aan de andere zijde. Er is een schuld van 100 gulden ten behoeve van Van Genechten Adriaen. (de genaamden Papers worden in de parochieregisters en in ander schepenakten Papa genoemd).


Akte nr. 1738-02                               Bestand 9445 – 9448

Op 28.3.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. rekeningen die T’Sijen Jan heeft uitgevoerd voor Wuyts Marten minderjarige wees van wijlen Wuyts Jan en van T’Sijen Elisabeth. De twee partijen zijn Wuyts Maria (zuster van de wees) bijgestaan door haar voogd Verwimp Marten aan de ene zijde en Wuyts Adriaen als voogd van de genoemde wees Wuyts Marten. Als gronden worden vermeld:


Akte nr. 1738-03                               Bestand 9449 – 9454

Op 15.4.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Haghens Baltasaer en Daneels Joannes Baptist voogden van Daneels Anna Elisabeth, Daneels Susanna Clara, Daneels Engelbertus en Daneels Joanna, wezen van wijlen Haghens Maria Anna en van Daneels Christiaen aan de ene zijde en de genoemde Daneels Christiaen nu gehuwd met Peeters Joanna aan de andere zijde. (Haghens Maria Anna wordt in de parochieregisters Nagels Maria Anna genoemd).


Akte nr. 1738-04                               Bestand 9455 – 9460

Op 15.4.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Verboven Joannes en Cluyts Joris voogden van Cluyts Joris, Cluyts Joannes, Cluyts Peeter, Cluyts Catharina, Cluyts Anna en Cluyts Martinus, de wezen van wijlen Menten Elisabeth en van Cluyts Martinus aan de ene zijde en de genoemde Cluyts Martinus aan de andere zijde.


Akte nr. 1738-05                               Bestand 9463 – 9466

Op 28.6.1738 scheiding en deling van de erfgoederen van wijlen Oyen Paulus.

Kavel 1 aan Oyen Peeter:

Kavel 2 aan Baetvens Adriaen en Oyen Christina:

Kavel 3 aan Heylen Jan:

Kavel 4 aan Bertels Melchior en Oyen Maria:

Als getuigen ondertekenen Verstappen Joannes en Michiels Geeraerdus.


Akte nr. 1738-06                               Bestand 9467 – 9472

Op 28.4.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Meer Henderick en Bellens Jan voogden van Meer Christiaen, Meer Anna, Meer Martinus enMeer Dimphna, de wezen van wijlen Bellens Anna en van Meer Joseph aan de ene zijde en de genoemde Meer Joseph aan de andere zijde.


Akte nr. 1738-07                               Bestand 9473 – 9476

Op 9.5.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Helsen Peeter en Verbiest Jan voogden van Helsen Maria, Helsen Elisabeth, Helsen Peeter, Helsen Jan, Helsen Adriaen, Helsen Marten, Helsen Fransus en Helsen Anna Catharina, de wezen van wijlen Helsen Adriaen en van Heylen Anna aan de ene zijde en de genoemde Heylen Anna aan de andere zijde. De moeder ontvangt o.a. de intrest van een obligatie van 75 gulden ten laste van Verbist Peeter.


Akte nr. 1738-08                               Bestand 9477 – 9482

Op 7.7.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Menten Adriaen en Cluyts Joris voogden van Jacops Jan en Jacops Elisabeth, de wezen van wijlen Jacops Jan en van Cluyts Elisabeth aan de ene zijde en de genoemde Cluyts Elisabeth aan de andere zijde.


Akte nr. 1738-09                               Bestand 9483 – 9488

Op 7.7.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Jacops Elisabeth bijgestaan door haar man Van Eynde Peeter aan de ene zijde en Vermeerberghen Jan en Cluyts Jan als voogden van Vermeerberghen Maria Elisabeth wees van wijlen Vermeerberghen Jan en Jacops Elisabeth aan de andere zijde.


Akte nr. 1738-10                               Bestand 9489 – 9492

Scheiding en deling op 13-10-1738 tussen de erfgenamen van Zergers Michiel en Bellens Marie n.l. tussen de erfgenamen van Zergers Anna en Wuyts Peeter en tussen de erfgenamen van Zergers Elisabeth en Willems Jan.

Kavel 1 aan de erfgenamen van Zergers Anna en Wuyts Peeter:

Kavel 2 aan de erfgenamen van Zergers Elisabeth en Willems Jan:


Akte nr. 1738-11                               Bestand 9493 – 9496

Scheiding en deling op 13-10-1738 tussen de erfgenamen van Zergers Michiel en Bellens Marie n.l. tussen de erfgenamen van Zergers Anna en Wuyts Peeter en tussen de erfgenamen van wijlen Bellens Adriaen en Oyen Marie.

Kavel 1 aan de erfgenamen van Zergers Anna en Wuyts Peeter:

Kavel 2 aan de erfgenamen van wijlen Bellens Adriaen en Oyen Marie:


Akte nr. 1738-12                               Bestand 9497 – 9502

Scheiding en deling op 13-10-1738 tussen de erfgenamen van Willems Jan en Zergers Elisabeth nl. tussen de erfgenamen van Wauters Adriaen en Willems Catharina aan de ene zijde en de erfgenamen van Willems Michiel en Grootejans Marie aan de andere zijde.

Kavel 1 aan de erfgenamen van Willems Michiel en Grootejans Marie:

Kavel 2 aan de erfgenamen van Wauters Adriaen en Willems Catharina:


Akte nr. 1738-13                               Bestand 9503 – 9508

Op 7.7.1738 wordt een overeenkomst gesloten i.v.m. de erfenis door Verboven Jan en Van Lommel Jan voogden van Cremers Michiel, Cremers Martinus, Cremers Adriaen, Cremers Cornelis en Cremers Elisabeth, wezen van wijlen Cremers Jan en van Verheystraeten Maria aan de ene zijde en de genoemde Verheystraeten Maria aan de andere zijde.