Bewerking van de Schepenakten van Olen
juli 1766 tot december 1784


BA585 Akte nr.1766-1 Bestand 3 - 5 (titelblad ontbreekt)

Op 21 juli 1766 gebeurt de verkoop van gronden gelegen in het binnenblock, op het santhoff, op de dene heyde, op de gansekoy, op het bosch, op het cluyts en op de begijnen dries.

Kopers zijn: Oniaerts Norbert, Van Rompay Adriaen met borg van Oniaerts Michiel, Hermans Peeter, met borg van Baeten Hendrik, Baeten Hendrik met borg van Hermans Peeter.


BA585 Akte nr.1766-2 Bestand 6 - 12

Op 4 december 1766 verkoopt Kneuckelberghs Peeter, weduwnaar van wijlen Sijen Dymphna, naast Sijen Frans en De Win Jan, momboirs der minderjarige kinderen, een inboedel.

Kopers zijn:

Van Linden Peeter, Laenen Jan, Van Hove Jan met borg van Smets Jan, Hoes Peeter, Pauwels Michiel, D'Joos Elisabeth, Van Eynde Michiel, Peeters Anna, De Win Jan, Poortmans Jan, Verboven Peeter, Peeters Cornelis, Bleirinckx Martinus, Beylen Martinus, Goossens Adriaen, Vermerckt Peeter, De Molder Jan Baptist, Van Olmen Jan, Dams Martinus, Verheyden Peeter, Boonen Frans, Peeters Hendrik, Cluyts Martinus, Menten Jan, Van De Wyer Jan, Huysmans Jan, Hermans Peeter, Kneuckelberghs Peeter, Hermans Franciscus, Caers Martinus, Wuyts Jan, De Backer Henricus, Wils Adriaen, Van Hoeve Frans, Neys Adriaen, S'Jongers Peeter, Wuyts Jan met borg van D'Joos Diel, Neyers Henricus, Bertels Jan, Verherstraeten Henricus, D'Joos Maria, Peeters Frans met borg van Bellens Jan,De Backer Henricus met borg van De Win Jan, Boeckx Adriaen met borg van Peeters Henricus,Pauwels Michiel met borg van Bellens Jan, Wils Adriaen (Oevel), Dresselaers Peeter (Oevel) met borg van Verachtert Cornelis, Verbraecken Guilliam.


BA585 Akte nr.1767-1 Bestand 15 - 23

Op 14 febuari 1767 verkopen Wouters Martinus, in eigen naam en namens Michiels Maria, zijn moeder, en De Peuter Jan, namens zijn vrouw, Verbist Joanna Catharina, weduwe Wouters Peeter, gronden van erven. Verbist Martinus en Wouters Martinus zijn momboirs van de minderjarige wezen van Wouters Peeter en Verbist Joanna Catharina.

Schuermans Guilliam als gelaste van De Molder Joannes verkoopt een perceel quelle in de bleicke onder Olen. Palende oost: Heylen Joseph, zuid, west en noord: Van Der Vecken Geeraert, zuid ook Heer van Thielen.


BA585 Akte nr.1767-2 Bestand 24 - 32

Op 3 maart 1767 verkoopt Kneuckelberghs Peeter, weduwnaar van Sijen Dymphna met Sijen Frans en De Win Jan, momboirs van zijn minderjarige kinderen, inboedel, hooi, strooi, koren en kaf

Kopers zijn:

Verwimp Michiel, Kneuckelberghs Peeter, Van Eynde Michiel, Vermerckt Peeter, Oniaerts Michiel, Dresselaers Peeter (Oevel) met borg van Verbraecken Guilliam, Van Hove Jan (smid), Sneyers Henricus, Verherstraeten Jan, Wouters Paulus (Oevel), Peetermans Jacobus, Verachtert Peeter, De Win Jan, Belmans Jan Baptist, Laurys Adriaen, Wuyts Jan, Wuyts Jan Baptist met borg van Deckers Peeter, Molenberghs Jan (Oevel) met borg van Molenberghs Jan (schepene) Verwimp Jan met borg van Van Hove Peeter, Wils Adriaen, Bellens Adriaen janssone, Verborght Peeter, Helsen Adriaen, Verwimp Hendrik, Elen Adriaen, De Backer Adriaen, Van Santvoort Gommer met borg van Van Santvoort Henricus, Dams Marten en Belmans Marten.

T'Syen Henricus ontvangt een som van Helsen Adriaen.


BA585 Akte nr.1767-3 Bestand: 35 - 42

Op 14 april 1767 wordt een inboedel verkocht door Van Doninck Guilliam, gehuwd met Moons Anna, de ongehuwde Moons Joannes Baptist en Geefs Jan Baptist, gehuwd met Moons Maria. Marien Peeter en Meir Wilm, schepene, treden op als momboirs voor Moons Dymphna en Moons Jan Franciscus, minderjarige kinderen van wijlen Moons Adriaen en Peys Anna.

Kopers:

Moons Dymphna, Moons Franciscus, Moons Jan, Smets Henricus, Van Doninck Guill., Govaerts Henricus, Van Hove Peeter, Van Hove Jan Baptist, Geefs Jan Baptist, Soeten Jan Baptist, Verbiest Matheus, Oniaerts Michiel, Stickers Martinus, Waegemans Adriaen, Schoubroeckx Adriaen, Peeters Elisabeth, Vits Jan, Wouters Peeter, Bellens Adriaen, Geens Hendrik, Bruynseels Christiaen, Oniaerts Michiel, Wouters Franciscus, Anthonis Peeter, Verborght Peeter met borg van Van Gelder Peeter

Kopers van het vee:

Vidts Jan met borg van Van Hove Jan Baptist (smid), Moons Jan met borg van Renders Peeter (Plaetse), Moons Jan met borg van Renders Peeter (Plaetse), Verachtert Peeter met borg van Geefs Jan Baptist, Van Doninck Guilliam met borg van Stickers Marten, Moons Jan met borg van Roosbroeckx Jan Baptist (Plaetse)


BA585 Akte nr.1767-4 Bestand: 44- 45

Op 22 april 1767 leent Van Den Poel Adriaen (Corneliussone) voor hem, zijn broer en twee zusters, van Boeckx Hendrick, H. Geestmeester van Olen.

Hij hypothekeert een perceel land gelegen in Oosterwijck onder Tongerlo, genaamd: de kerckentoren. Palende oost: de gulde van Tongerloo, zuid: De Ceuster Adriaen, west: Snyers Adriaen en de straat en noord: d'erfgenamen Boeckx Adriaen.


BA585 Akte nr.1767-5 Bestand: 46 - 49

Op 21 mei 1767 moet Janssens Joannes Baptist, weduwnaar van Matthys Maria, een weide genaamd de Rijdt verkopen om schulden af te betalen. Bij de herschikking van de schuld zijn eveneens betrokken: Matthys Jan Baptist en Janssens Adriaen als momboirs van zijn kinderen: Janssens Jan en Janssens Maria Catharina en de gehuwde dochter, Janssens Anna Theresia, echtgenote van De Langhe Joannes.


BA585 Akte nr.1767-6 Bestand: 50 - 51

Op 26 juli 1767 verpacht Van Linden Peeter, kerkmeester van Oolen de "St. Martensthiende" aan Bellens Adriaen, borg Cluyts Cornelis, alsook de" boter en eyerthiende" aan Meir Henricus.


BA585 Akte nr.1767-7 Bestand: 52 - 56

Op 28 juli 1767 verkoopt Kneuckelberghs Peeter, weduwnaar van Syen Dymphna, koren te velde. Syen Frans en De Win Jan zijn de momboirs van zijn minderjarige wezen. Dit koren staat op de Rouwheyde, op de Geerheyde, op de Leente, op 't Huysblock, en op het Groowen.

Kopers zijn: Soeten Peeter Martinus met borg van Soeten Jan Baptist, secretaris, Mertens Hendrick met borg van Van De Parre Jan, Mathys Dymphna met borg van Soeten Petrus Martinus, Wouters Marten met borg van Van Hove Hendrik, Van De Weyer Michiel met borg van D'Joos Egidius (Neerbuul), Kneuckelberghs Peeter.

Pauwels Michael, Stijnen Hendrick en Wils Michiel Paul worden vergoed.


BA585 Akte nr.1767-8 Bestand: 57 - 61

Op 8 augustus 1767 verkopen Van Doninck Guilliam, gehuwd met Moons Anna, Moons Joannes Baptist, Geefs Jan Baptist, gehuwd met Moons Maria inboedel en koren te velde. Marien Peeter en schepene Laenen Jan zijn de momboirs van Moons Dymphna en Moons Jan Franciscus, minderjarige kinderen van Moons Adriaen en Peys Anna. Dit koren staat op het Meersmans, op het grootblock, op de hoyendriesch, op de H.Geestlandt en op het Ovencot

Kopers zijn Mols Jan (Plaetse) met borg van Soeten Peeter Martinus, Moons Jan, Geefs Jan (Herentals), Geefs Jan Baptist, Anthonis Peeter met borg van Notaris Oniaerts, Cluyts Adriaen Franciscus met borg van Laenen Jan, Waegemans Adriaen met borg van Mols Jan, Van Doninck Guilliam.


BA585 Akte nr.1767-9 Bestand 62 - 67

Op 10 oktober 1767 verkopen Janssens Joannes Baptist, weduwnaar van Matthijs Maria, zijn gehuwde dochter, Janssens Theresia, echtgenote van De Langh Jan, Janssens Adriaen en schepene Meir Wilm momboirs van de minderjarige kinderen van Janssens Joannes Baptist en Matthijs Maria, een huis, stal, schuur en hof en aanhorigheden, gelegen aan de Plaetse in Olen,

Palende oost: Vermeerbergen Peeter, zuid: de straat naar Buul, west: de Plaetse van Olen en noord: Verbiest Jacobus.

Koper is Mathys Jan Baptist.


BA585 Akte nr.1767-9bis Bestand 68 - 69

Op 12 oktober 1767 gebeurt een lijkschouwing ten huize van Schuermans Guilliam, dienaar van justitie. Ingevolge zijn relaas en dat van chirurgijn Smits P.J. handelend over het ontzield lichaam van het kind van Van Hove Franciscus en Verwimp ... zijn huisvrouw, inwoners van Olen in het gehucht Gerheyen, in aanwezigheid van de drossaart van Westerlo, president-schepene van Olen, Meir Wilm, en Oniaerts Egidius, notaris. Het verslag wordt getekend door Luyten Joannes Adrianus.


BA585 Akte nr.1767-10 Bestand 70 - 90

Op 4 november 1767 verkopen Van Doninck Guilliam gehuwd met Moons Anna, Geefs Joannes gehuwd met Moons Maria, Moons Joannes gehuwd met Van De Poel Catharina alsmede Marien Peeter en de voors. Moons Joannes als momboirs van Moons Franciscus en Moons Dymphna minderjarige wezen van Moons Adriaen en Peys Anna, een boerderij en gronden .


BA585 Akte nr.1767-11 Bestand 96 - 99

Op 28 november 1767 verkoopt Wijnans Jan aan Schmitz J.P. chirurgijn, een perceel land, genaamd het bercken bosch gelegen tot Schaatsbergen onder Olen. Palende oost: de kinderen Hermans Nicolaus, zuid: de waterloop, west: de straat of Dauwen Adriaen, noord: Smets Peeter. Getuigen zijn Van Hove Peeter en Helsen Peeter.


BA585 Akte nr.1768-1 Bestand 101 -105

Op 3 maart 1768 wordt een taxatie van de inboedel opgesteld van Peeters Peeter in huwelijk met Van Denarmen Joanna en hun dochter, Peeters Maria Catharina, gehuwd met Coolckens Hendrick Ze hebben gemeenschappelijk een hoeve gehuurd in Oosterwijk.


BA585 Akte nr.1768-2 Bestand: 106 - 116.

Op 24 maart verkoopt Laenen Maria, weduwe van De Busser Hendrik met De Busser Hendrick en Laenen Joannes als momboirs van haar minderjarige wezen gronden.

De kooppenningen moeten tellen binnen Herentals en gegeven worden in handen van Juffr. Vingerhoets.


BA585 Akte nr.1768-3 Bestand: 117 - 119.

Op 7 mei 1768 verhuurt Truyens Dymphna, weduwe Mynthen Jacobus met Bens Joannes als momboir van haar vier wezen, aan Mynten Joannes en Leysen Elisabeth, een hofstede met het land, de weide en het hooigewas, gelegen te Boekel.


BA585 Akte nr.1768-4 Bestand: 120 - 129.

Op 7 mei 1768 verkoopt Truyens Dymphna, weduwe van Mynten Jacobus, met Bens Jan en Mynthen Jan, momboirs van haar vier minderjarige wezen, haar inboedel.

Kopers zijn:

De Vleeshouwer Anthoon, Mynthen Martinus en Mynthen Adriaen, Verbraecken Peeter, Wouters Peeter, Eyckens Jan, Thijs Dymphna, Verhaert Frans, Mertens Hendrick, Bellens Cornelis, Kenis Michiel, De Bie Peeter, Van Olmen Peeter, Waegemans Jan, Beirinckx Adriaen, Vidts Jan, S'Jongers Guill., Matthijs Jan en Matthijs Dymphna, Peeters Martinus, Van Der Vliet Frans, Van Hove Peeter en Van Hove Frans, Michielsen Michiel, Huysmans Jan en Huysmans Wilm, Van De Weyer Martinus, D'Joos Hendrick, Vissers Jan (Venne), Van Genechten Jan, Heylen Peeter, Hermans Peeter, Stijnen Hendrick, Verstylen Martinus, Truyens Dymphna, Vissers Peeter, Van Bijlen Martinus, Verstappen Dymphna, Coolckens Adriaen, Cluyts Marten, Verswijvel Adriaen, Hoes Jan, Ennekens Peeter (Oevel), Coolckens Hendrick, Verboven Martinus, Meir Wilm, Huypens Peeter, Van Dingenen Jan, Wuyts Peeter met borg van Mertens Jan Baptist, Van Der Veken met borg van Soeten Jan Baptist, Kempenaers Jan, Verstappen Adriaen.


BA585 Akte nr.1768-5 Bestand: 130 - 132.

Op 10 juli 1768 verpacht Mathijs Adriaen, kerkmeester, het genaamde St- Martensthiende. Cluyts Cornelius is pachter gebleven en van de boter- en eiertienden is Somers Gommarus pachter gebleven.


BA585 Akte nr.1768-6 Bestand: 133 - 137.

Op 18 juli 1768 verkoopt Truyens Dymphna, weduwe van Meynten Jacobus met Meynten Martinus en Bens Jan als momboirs van haar minderjarige wezen, het koren te velde. Dit koren staat op het Bordevilles, in de Gestelen, op de Goorheyde, op de Dellekens en op de Papendries.

Kopers zijn Truyens Dymphna, Coolckens Adriaen met borg van Verbiest Marten, Laenen Marten, Meir Adriaen met borg van Van Olmen Jan, Leysen Christiaen met borg van Coolkens Adriaen

Coolkens Adriaen, Cluyts Marten, Verherstraeten Anna en Thijs Anna worden vergoed.


BA585 Akte nr.1768-7 Bestand: 138 - 154.

Op 19 juli 1768 gebeurt de inventaris en taxatie van de inboedel en bezittingen ten sterfhuize van Boeckx Barbara, echtgenote van Soeten Petrus Martinus met Soeten Joannes Baptist, secretaris, en Van Den Bruel Adriaen, momboirs van hun enig kind Soeten Anna Maria

Bij de bonus behoort een taxaet van de molen aan Wouters Geeraert, gewezen molenaar, een nieuwe steenbalk en een borse, gekocht van de rentmeester van zijne exellentie den Heere Marquis van Westerloo.

Er zijn schulden aan Soeten Joannes Baptist, aan Van De Parre Frans, molenaar, aan het enig achtergelaten kind van De Backer Elisabeth, weduwe van Van Naelten Hendrick en aan het voorkind van Sterckx Elisabeth, vader Aerts Adriaen

Tot de nalatenschap behoort een perceel land in Hulshout, genaamd het driesken. Palende oost: De Capellestraete, zuid en west: d'erfg. van Boeckx Franciscus, noord: weduwe Butgeerts

Aan Soeten Petrus Martinus werd een rente uitbetaald door Van Haut Maria Francisca, weduwe van de Heer Bosquet. Soeten Petrus Martinus heeft schuld aan Verbiest Peeter, zijn gewezen momboir. Hij is eigenaar van een huis en binnenveld in Noorderwijk en een perceel land op Tulseynde


BA585 Akte nr.1768-8 Bestand: 155 - 157.

Op 9 augustus 1768 verkopen Cluyts Egiudius, Cluyts Martinus en Cluyts Maria, broers en zuster, wonend in Olen, aan Soeten Petrus Martinus en Huypens Joanna Catharina, gehuwden, inwoners van Olen, een perceel land gelegen tot Buul, genaamd de Rachters. Palende oost: Schuermans Peeter en erfg. Blampaerts Jan, zuid: den voors. koper, Heylen Peeter erfgen. en Groenen Jan, west: Van De Weyer Jan of zeker erfstraetken, noord: erfg. van Verboven Laurys en erfg. van De Wolf Jan.


BA585 Akte nr.1768-9 Bestand: 158 - 163.

Op 6 oktober 1768 wordt de inventaris en taxatie gemaakt van de inboedel ten sterfhuize van Menten Jan, echtgenoot van Leysen Elisabeth, met Meynthen Martinus en Leysen Christiaen als momboirs van de twee minderjarige wezen, Menten Jan en Menten Marten.

Er zijn nog schulden aan: Van Den Brande Anthoon, Menten Hendrick, Verbraecken Guillielmus, Secretaris Soeten, Heylen Peeter, Van Hove Jan, d'erfg Menten Jacob, aan 't nonnenklooster van Herentals, Willems Marten - collecteur, Verhaert Frans, Leysen Christiaen en Meynten Marten.


BA585 Akte nr.1768-10 Bestand: 163 - 176.

Op 18 december 1768 wordt de taxatie van een inboedel opgesteld die voor de helft behoort aan Heylen Peeter, Martenszoon, weduwnaar van Heylen Maria, Adriaensdochter, echtgenoot van Janssens Anna Elisabeth, en voor de helft aan zijn zoon, Heylen Adriaen gehuwd met Van Hove Catharina,volgens een akkoord onder signature van 13 februari 1764 aangegaan bij notaris Oniaerts. Heylen Cornelis is de momboir.

Zij bewoonden de brouwerij te Achter Olen, genaamd de Schanse.


BA585 Akte nr.1768-11 Bestand: 177 - 185.

Op 21 december 1768 verkoopt Sprengers Martinus, in eigen naam en namens zijn meerderjarige broers en zusters en voor zijn minderjarige broer Sprengers Henricus, gronden.

  1. Een perceel land, omtrent de Buulse Bossen. Palende oost: Janssens Michiel, zuid: Cluyts Jan Baptist, west: Verboven Maria Elisabeth, noord: de straat van Herentals naar Geel. De koper zal de huur dragen aan Van Castel Peeter. De koper is Heylen Guilliam.
  2. Een perceel land genaamd.........block, gelegen tot Bylen onder Olen. Palende oost: Willems Adriaen erfgen., zuid: Van Hove Hendrick, west: het Bijlenvelt, noord: Verherstraeten Anna. De koper zal de huur dragen aan Van Castel Peeter. De koper is Sprengers Martinus.
  3. Een perceel land gelegen tot Doffen, genaamd de Postelen. Palende oost en noord: Cluyts Peeter, zuid: Bellens Adriaen, west: de Duytsche straete. De koper zal de huur moeten dragen aan Mieus Adriaen en koper is Soeten Joannes Baptist.

BA585 Akte nr.1768-12 Bestand: 186 - 192.

Op 21 december 1768 verkoopt Verreckt Peeter, weduwnaar van Van Dijck Joanna Maria, naast Meulis Jan en Bruynseels Wouter, momboirs van zijn minderjarige wezen, een inboedel.

Kopers zijn:

Verbiest Peeter, Geens Jan, Laenen Jan en Laenen Marten, Hoes Peeter, Van Olmen Peeter en Van Olmen Jan, Meir Peeter, Verhaert Peeter en Verhaert Frans, Mertens Peeter, Verreckt Peeter, Peeters Hendrick, Van De Paar Jan, Vits Jan, Heylen Peeter en Heylen Guilliam (Ven), Meerbergen Frans, Matthijs Peeter, Helsen Willem, Bleirinckx Martinus, Vanreusel Jan, Wuyts Jan, Ce...len Ludovicus, Van Hout Adriaen, Van Evelsteen Peeter, Douwen Jan, De Bruyn Simon, Hannes Geert, Van Hout Anthoon, Secr. Soeten, Van Meerbeeck Jan, Gebruers Adriaen met borge van Helsen Peeter, Bellens Jan (Doffen) met borge van Meir Adriaen, Groenen Jan, Haegen Peeter, Peeters Guilliam, Meir Hendrick (Grees), Verbiest Jan en Boeckx Anna.


BA585 Akte nr.1768-12bis Bestand: 193 - 199.

Op 23 december 1768 wordt de inboedel verkocht ten sterfhuize van Verborght Guilliam, door zijn weduwe, Wouters Maria, naast Bleirinckx Marten en Wouters Marten als momboirs der drie minderjarige wezen.

Kopers zijn:

Van De Wijer Marten, Van Houdt Jan, D'Joos Daniel, Wouters Maria, Haesendonckx Jan, S'Jongers Peeter, Boeckx Frans, Bellens Adriaen, Verhaert Frans, Peeters Hendrick, Heylen Peeter, Belmans Marten, Tops Guill., Cloots Michiel en Cloots Cornelis, Menten Marten en Menten Elisabeth, Goovers Adriaen, Huysmans Jan, Verborght Peeter en Verborght Jan, Wouters Marten, Vermeerbergen Adriaen, Verherstraeten Peeter, Beirinckx Michiel, Laurys Jan, Wuyts Peeter, Deckers Peeter, Verelst Guill., Raymaeckers Jan Baptist, Van Eynde Jan, Verbiest Peeter, Van Hove Frans, Verwimp Hendrick, Cluyts Michiel, Coolckens Adriaen, Schuermans Guill., Oniaerts Norbert, De Bruyn Adriaen, Hendrickx Peeter, Van Zeelant Adriaen, met borg van Beirsmans Marten, Geens Jan en Peeters Ferdinand.


BA585 Akte nr. 1768-12tertio Bestand: 201 - 205.

Een inboedel wordt verkocht ten sterfhuize van Meynthen Elisabeth door haar weduwnaar, Bellens Adriaen, naast Bellens Cornelis en Van Castel Peeter als momboirs drie minderjarige wezen.

Kopers zijn:

Bellens Adriaen, Leysen Christiaen, Wuyts Peeter, Vervoort Frans, Meir Wilm, T'Syen Michiel, Laenen Marten, Coolckens Adriaen, Verswijvel Adriaen, Van Hove Jan, Hermans Peeter, Van Elst Guill., Goovers Hendrick, Heylen Peeter, Michielsen Michiel, Bellens Cornelis, Ooms Peeter.


BA585 Akte nr.1769-1 Bestand: 206 - 208.

Op 6 april 1769 wordt een akkoord getekend over de bezittingen van Vermeulen Anna door Laurys Adriaen, Vermeulen Anna en haar behoudtszoon (schoonzoon), Verheyen Peeter.

Laureys Adriaen (Oevel) is weduwnaar van Dierckx Elisabeth en hertrouwd met Vermeulen Anna, die weduwe was van Faes Andreas

BA585 Akte nr.1769-2 Bestand: 209 - 216.

Op 9 maart 1769 verkoopt Verreckt Peeter, weduwnaar van Van Dijck Joanna Maria naast Meulis Jan en Bruynseels Wouter als momboirs der minderjarige wezen een inboedel.

Kopers zijn:

Matthijs Joseph (Oevel), Van Olmen Jan,.Wuyts Jan Baptist, Schuermans Michiel, Meulis Jan, Vervecken Hendrick, Van Kerckhoven Adriaen, Van Den Bosch Adriaen (Gelindel), Verreckt Peeter, Verhaegen Peeter, Laenen Jan, Bleirinckx Adriaen, Helsen Marten, Bertels Jan, Heylen Peeter, Belmans Jan Baptist, Beismans Marten, Heylen Jan Baptist (Morkhoven), Hoes Peeter, Van Nuten Jan, Bleirinckx Marten, Wuyts Jan Baptist,Dois Peeter, S'Jongers Peeter (Oevel), Huysmans Jan, Huysmans Wilm (Larum), Gebruers Adriaen, Lenders Fransicus (Voortcapelle), Goossens Peeter, Vervoort Franciscus (Oevel), Bens Jan, Bens Merten (Larum), Appels Peeter (Daemseynde), Meir Adriaen, Wils Adriaen, Bertels Jan (Larum), Beismans Niclaes (Larum), Bruynseels Christ., Dresseleirs Peeter, Verachtert Cornelis (Oevel), Schuermans Guill. (Meren), Lenaerts Franciscus, Daems Jan (Daemseynde), Peetermans Jacobus, De Winter Peeter (Daemseynde), Baelens Fransicus, Leysen Christiaen.


BA585 Akte nr.1769-3 Bestand: 217 - 219.

Op 16 juli 1769 verpacht Cools Peeter, kerkmeester, ten overstaande de Heer Pastoor De Pape Franciscus de St- Martensthiende. Deze worden gepacht door Torfs Joannes, met borg van Thoremans Jan. De boter- en eyerthiende worden gepacht door Moelants Anthoon.


BA585 Akte nr.1769-4 Bestand: 220 - 224.

Op 22 juli 1769 wordt het koren te velde verkocht van Wouters Maria, weduwe van Verborght Guilliam, door Beirinckx Marten en Wouters Marten als momboirs van haar drie minderjarige wezen. Deze velden liggen in de Langel, op het het Nieuwblock, op de dries, op het Berghsken, op Heer Van Bijlen land, op het Binnenvelt, en op het groot Binnenblock

Kopers zijn Beirinckx Michiel met borg van Beirinckx Marten, Beirsmans Marten, Wouters Marten, Peeters Michiel met borg van Beirsmans Martinus, Cluyts Adriaen met borg van Oniaerts Norbert, Van Hove Frans met borg van Van Hove Hend.

Heer van Bijlen en Kenis Michiel worden vergoed..


BA585 Akte nr.1769-5 Bestand: 225 - 229.

Op 24 juli 1769 verkoopt Verreckt Peeter, weduwnaar van Van Dijck Joanna Maria en de momboir, Muelis Jan, koren te velde. Dit koren staat op het Baetenblock, op de groote pleck, op de Pensdijck, op de Schambraeck, op het half bunder en op het Binnenvelt.

Kopers zijn Bleirinckx Marten met borg van Baelens Frans, Laenen Marten met borg van Laenen Jan, Baelens Frans met borg vn Bleirinckx Marten, Groenen Jan met borg van Laenen Jan, Mertens Hendrick met borg van Verbiest Marten, Heylen Jan met borg van Laenen Jan, Laenen Jan met borg van Soeten Jan Baptist, Verbiest Marten met borg van Mertens Hendrick.

Van Nuten Adriaen zal vergoed worden.


BA585 Akte nr.1769-6 Bestand: 230 - 232

Op 12 september 1769 regelt men de terugbetaling van een schuld van Oniaerts Norbert en Boschaerts Catharina gehuwden, aan de kerk. De rente wordt betaald aan Vervoort Peeter, kerkmeester. Helsen Peeter en Smedts Peeter zijn getuigen.


BA585 Akte nr.1769-7 Bestand: 234 - 236

De schepenen ontvangen Heylen Jan Fransus, Heylen Peeter, Heylen Anna Elisabeth, echtgenote van Verachtert Joannes Baptist, en Verbiest Peeter, momboir van de minderjarige wezen van Heylen Adriaen, Guilliamszoon, en Verboven Elisabeth. Er wordt een akkoord opgesteld over de verkoop van een eigendom in Wiekevorst, door Heylen Guilliam, echtgenoot in tweede huwelijk van Wouters Anna. Van Genechten Marten, echtgenoot van Verluyten Barbara, heeft intrest betaald aan Verluyten Joannes, echtgenoot van Ruts Maria


BA585 Akte nr.1769-8 Bestand 237 - 250

Op 14 december wordt een erfenis verdeeld onder: Heylen Jan Franciscus, gehuwd met Meir Dymphna, Heylen Peeter, echtenoot van Van Sprengelen Maria Anna, Heylen Anna Elisabeth, echtgenote van Verachtert Jan Baptist, Van Hove Joannes, momboir van Heylen Anna Theresia, wettige minderjarige dochter van wijlen Heylen Adriaen en Verboven Elisabeth, hertrouwd met Bellens Adriaen, de kinderen en kindskinderen van wijlenHeylen Guilliam en Heyns Anna,

Van Bijlen Joanna, geassisteert van Coolckens Adriaen, en de kinderen van Heylen Guilliam en Wouters Elisabeth, met Heylen Joannes Matheus als momboir hebben eveneens recht op een deel van de erfenis.

Eerste kavel, geloot door Heylen Peeter, omvat:

Tweede Kavel, geloot door Heylen Jan Frans, omvat:

Derden kavel, geloot door Heylen Anna Elisabeth, omvat:

Vierde kavel, geloot door Heylen Anna Theresia, omvat:

Het deel voor Van Bijlen Joanna omvat:


BA585 Akte nr.1769-9 Bestand: 250 - 256.

Op 20 december 1769 stellen de schepenen de rechten en plichten op voor de verpachting van de "collectenboeck".


BA585 Akte nr.1770-1 Bestand: 258 - 265.

Op 31 januari 1770 heeft Janssens Peeter, weduwnaar van Bleirinckx Elisabeth, zijn haafgoederen verkocht.

Kopers zijn:

Janssens Michiel, Heylen Peeter (Bijlen), Bleirinckx Marten, Vissers Jan, Van Dijck Jacob, D'Joos Hendrick, Heylen Peeter (Meren), Cluyts Adriaen Frans, Boeckx Franciscus, Verlinden Jan, Janssens Jan, Laenen Jan, Verhaert Frans, Van De Weyer Marten, Verbraecken Guill., Hermans Jan, Verelst Guill., Meir Wilm, S'Jongers Peeter (Oevel), Wouters Paulus met borg van Verachtert Marten, Janssens Michiel, Peetermans Jacob met borg van Heylen Peeter (Meren), Verachtert Marten met borg van Coolckens Adr., Janssens Michiel, Matthijs Peeter, Meir Joseph, Verelst Frans (Herentals) met borg van Mertens Jan Baptist, Verlinden Jan (Grees), Wils Adriaen met borg van Van Hove Jan, Wils Adriaen (Buul).


BA585 Akte nr.1770-2 Bestand: 266 - 269.

Op 13 maart 1770 verhuurt Van Castel Peeter en Bellens Cornelis als momboirs der minderjarige wezen van wijlen Bellens Adriaen en Menten Elisabeth aan Poortmans Joannes (Oevel) met borg van zijn zwager, Witvrouwen Joannes (Herenthout), een boerderij met de landen, weiden, bemd en heide gelegen tot Boeckel onder Olen.


BA585 Akte nr.1770-3 Bestand: 270 - 281.

Op 15 maart 1770 verkopen Van Castel Peeter en Bellens Cornelis, momboirs der drie minderjarige wezen van Bellens Adriaen en Menten Elisabeth, evenals Hermans Peeter en Van Genechten Marcus als momboirs van het onmondig kind van dezelfde Bellens Adriaen en Truyens Dymphna, een inboedel ten sterfhuis van Bellens Adriaen.

Kopers zijn: Marien Peeter, Willems Marten, Verboven Jan, Van Mensel Jan, Bellens Corneil, Van Castel Peeter, Wouters Marten, Baelemans Jan, Coolckens Adr., Thijs Jan, Verwimp Michiel, Leysen Christiaen, Willems Marten, Verhaert Franc., Wuyts Peeter, Janssens Michiel, Huysmans Jan, Peeters Franc., Bertels Peeter, Heylen Peeter, Vits Jan, Smolders Anthoon, Verboven Jan, Vermeulen Franc., Beirinckx Michiel, Beirinckx Adr., Verbist Matheas, Poortmans Jan, Menten Hendrick, Michielsen Michiel, Ceerscens Franc., Van Nuten Jan, Van Hoof Jan, Van Santvoort Adr., Bijlen Marten, Keirsleers Franc., Van Der Veken Adr., Peeters Franciscus, Meir Hendrick, Van Mensel Peeter, Caers Marten, Van Dijck Joseph, Doos Daniel, Nyers Jan, Neyten Jan, Gilis Peeter, Bellens Maria, Verboven Anna, Menten Elisabeth, Daems Peeter, Van Sande Andreas, Verbraecken......, Van De Wijer Marten, Cools Andreas, Verachtert Jan Baptist, Verbist Matheas.


BA585 Akte nr.1770-4 Bestand: 282 - 289.

Vervoort Anna, weduwe van Van Dijck Marten evenals Van Dijck Peeter en Goossens Adriaen als momboirs van haar twee minderjarige wezen verkopen meubilaire effecten ten sterfhuize.

Kopers zijn: Vervoort Anna, Van Dingenen Anna, T'Syen Peeter, Dierckx Andries, Pelsmaeckers Marten, Smits chirurgijn, Verlinden Emanuel, Heylen Marten, Cools Andries, Heylen Peeter (Hezewijk), Mols Jan, De Smedt Peeter, Verbist Jan (Hezewijk), Boschmans Marten, Doos Adriaen (Oevel), Van Dijck Jan, De Ceuster Peeter, Wilms Peeter, Marien Peeter, Vermeulen Franc., Mols Guill. (Tongerlo), Deckers Hendrick, Neyers Jan met borg van Van Hove Jan (Plaetse), smid, Claes Jacob, Cools Christiaen, Verstappen Marten, Mans Peeter met borg van Mans Cornelis, Bulckens Adriaen, Van Lommel Peeter, Verboven Michiel, Van Mechelen Guill, Van Santvoort Joannes, Van Dingenen Jan, Geerts Laureys, Janssens Jan Baptist, Van Cakelbergh Guill, Verbraecken Franc., Verbist Joannes, Goossens Adr., Mans Jan Baptist, wed.van Mans Adriaen, Verboven Michiel, Verboven Guill., Reynders Peeter, Steynen Hendrick, De Backer Hendrick, Verbist Jan peeterssone (Hezewijk), Torfs Peeter, Van Hove Bastiaen, Meerbergen, Dens Elisabeth, Waegemans Adr., Van Doninck Jan.

Er wordt betaald aan Cools Andries, wever.


BA585 Akte nr.1770-5 Bestand: 291- 297.

Op 19 mei 1770 worden gronden opgedeeld onder Van De Goor Elisabeth, weduwe van Van Den Heuvel Hendrick (Antwerpen), geassisteerd van De Houwer Martinus haar rentmeester,

Sterckx Joannes in eigen naam en als momboir van zijn twee minderjarige broers, kinderen en erfgenamen van Sterckx Martinus en De Houwer Catharina, alsook De Houwer Anna Catharina in huwelijk met Verhaegen Franciscus (Antwerpen) en De Houwer Elisabeth weduwe van Engelen Peeter.

De goederen gesteld in twee kavels:

Eerste kavel, geloot door Van De Goor Elisabeth, omvat:

Tweede kavel wordt verdeeld onder Sterckx Joannes, De Houwer Elisabeth en De Houwer Anna Catharina

Alsmede een obligatie ten laste van d'erfgen. Baeten Peeter en Huysmans Jan.

Twee percelen waarin Van De Goor Elisabeth geen deel heeft:

  1. Een perceel land het groot block gelegen tot Gryen, zuid: Neyers Hendrick, west: de Herstraete, noord: Van De Goor Elisabeth.
  2. Een perceel weide, het scheedeyck. Palende oost: Van Gansen Jan, west: de loop, noord: Van De Goor Elisabeth.

Een perceel quelle of wateringe gelegen in de bunders gaat naar De Houwer Marten


BA585 Akte nr.1770-6 Bestand: 298 - 300.

Op 22 juli 1770 verpacht Verstappen Martinus, kerkmeester van Olen met de Eerw. Heer Pastoor en schepenen het St-Martensthiende. Cluyts Cornelis wordt pachter met borg van Cluyts Adriaen Franc.

De boter- ende eiertiende wordt gepacht door Verhaegen Franc.


BA585 Akte nr. 1770-7 Bestand: 301 - 309.

Op 28 juli 1770 wordt de inboedel getaxeerd bij Van Lommel Marten, weduwnaar van Verwerft Christina, echtgenoot van Moons Anna Catharina. Van Lommel Joannes met Verholen Joannes zijn de momboirs van zijn zes onmondige kinderen.

Er zijn schulden aan: Beirinckx Marten, collecteur, Heylen Adr., collecteur, Willems Marten, collecteur, Meir Hendrick, Verstappen, collecteur, Cluyts Peeter, gewezen collecteur. Du Bireu Joseph eigenaar van het huis van Spangnien, Kenis Michiel, huur van het Schrans, De Smedt Peeter, collecteur, De Cleyn Jan, Moons Jan, Bulckens Jan Baptist, weduwe van de molder van Herentals, Haesendonckx Jan, Deckers Peeter, weduwe Wouters Peeter, Verhaert Franciscus, smid Tseyen Franc, gewezen collecteur, aan de secretaris Soeten Jan Baptist en Anthonis Peeter.


BA585 Akte nr.1770-8 Bestand: 310 - 313.

Op 30 juli 1770 werden gewassen ten velde staande verkocht door Van Castel Peeter en Bellens Cornelis als momboirs der drie minderjarige wezen van Bellens Adriaen en Menten Elisabeth, naast Hermans Peeter en Van Genechten Marten als momboirs der minderjarige wezen van voornoemde Bellens Adriaen en Truyens Dymphna. Dit koren staat op het bremblock, op de gestelhey en op de achterste gestel.

Kopers zijn: Beismans Marten met borg van Baeten Adriaen, Van De Weyer Joannes met borg van Soeten Joannes Baptist, Meir Hendrick (Plaetse) met borg van Meir Wilm, Poortmans Jan met borg van Verelst Guilliam, Van Hove Hendrick (Buul) met borg van Van Castel Peeter, Wouters Marten met borg van Dillen Carel, Bellens Cornelis.

Thijs Dymphna zal vergoed worden.


BA585 Akte nr.1770-9 Bestand: 314 - 323.

Op 29 augustus 1770 worden haafgoederen verkocht ten sterfhuize van De Ceuster Jan Baptist, door zijn weduwe Van Oosthaeyen Anna.

Kopers: Van Oosthaeyen Anna, Somers Cornelis, Tes Jan, Horemans Hendrick, Heylen Jan Baptist, De Ceuster Peeter, De Ceuster Franc., Van Oosthaeyen Jan Baptist, Daems Franc., Daems Jan, Neyen Franc., Lauwers Joseph, Verlinden Emanuel, Lalienx Nicolaes, Soeten Jan Baptist, Roosbreckx Jan Baptist, Smits chirurgijn, Heyns Peeter, Heyns Jan, Ooms Hendrick, Mols Jan, Oyen Marie, Moelants Anthoon, Verbist Peeter, Jacobs Jan, Verachtert Guill., Meir Hendrick, Verboven Guill., Baeten Adr., Torfs Peeter, Verherstraeten Marie met borg van Moelants Anth., Horemans Hendrick met borg van Janssens Jan Baptist.


BA585 Akte nr.1770-10 Bestand: 324 - 337

Op 28 september 1770 wordt een inventaris opgemaakt van de bezittingen voor Van Oostaeyen Anna, de laatste weduwe van De Ceuster Jan Baptist die op 1 juli 1770 overleden is

Er is een testament van 16 mei 1769, gepasseerd voor Not. Van Hove te Herentals.

Heylen Jan Baptist, haar zoon, Boonaerts Martinus, Oyen Maria, S'Jongers Elisabeth weduwe van Van Dijck Marten, Verhaert Hendr. en van De Ceuster Peeter, zoon van voornoemde De Ceuster Jan Baptist hebben nog schulden.

Volgens een akte bij notaris Oniaerts in Olen loopt een rente ten laste van Van Outsel Geeraert en volgens een akte bij notaris Du Chateau (Meerhout) een rente ten laste van Guldentops Franciscus

Er is nog schuld aan Van Oosthaeyen Martinus, De Smedt Peeter, collecteur en Van Eeckhoven Petrus Franc. als directeur van den Godtshuyse Sancti Petri binnen Herentals.


BA585 Akte nr.1770-11 Bestand: 339 - 341

Op 3 december 1770 werden de voorwaarden gesteld waarop " de collectenboek sive settinghen" zullen verpachten zal worden. Op 13 december 1770 ingemijnd door De Smedt Peeter. De Smedt Peeter heeft zijn zoon gehuwd met Heyns Elisabeth tot borg gesteld.


BA585 Akte nr.1770-12 Bestand: 342 - 343

Op 21 december 1770 verkopen Mathijs Marten, Mathijs Jan Baptist, Janssens Jan Baptist, Van Dijck Joseph en Hufkens Adriaen, echtgenoot van Mathijs Anna, aan Dierckx Hendrick een heide in 't Witte onder Olen, palende zuid Peys Jan, west de Oosterweickstraete en noord de weduwe Neys Adriaen. Getuigen zijn Schuermans Guilliam en Van Linden Emanuel.

Koper betaalt op 30 januari 1771 aan Mathijs Joannes Baptist, Mathijs Elisabeth, Van Dijck Joseph, Janssens Jan Baptist en Hoefkens Adriaen


BA585 Akte nr.1771-1 Bestand: 344 - 349.

Op 31 mei 1771 laat De Busser Hendrick, weduwnaar van Cluyts Elisabeth, samen met De Busser Joannes, zijn vader, weduwnaar van Van Doninck Elisabeth, echtgenoot van Meir Anna Elisabeth een inventaris van hun inboedel maken. Hij bezit o.a. den reystal op zekere grond gelegen tot Gryen onder Olen, deel uitmakende van de afspanning genaamd St. Sebastiaen.


BA585 Akte nr.1771-2 Bestand: 351 - 356

Op 30 september 1771 wordt een erfenis verdeeld onder enerzijds Cluyts Peeter als momboir der drie minderjarige wezen van Willems Michiel en Cluyts Catharina en anderzijds Lemmens Martinus (Antwerpen), borger en meesterbakker, Lemmens Anna Catharina, zijn zuster, beiden kinderen van Lemmens Jan, Van Dingenen Adriaen, Adriaenssone voor Lemmens Anna Hendrickxdochter., Van Dingenen Adriaen en Van Dingenen Jan Baptist zonen van Lemmens Anna, Van Der Heyden Joannes, momboir der vier minderjarige kinderen van Van Langendonck Joannes en Geerewaerts Maria Catharina, Van Den Panhuyse Jacobus, man en momboir van Geerewaerts Anna Catharina, erfgenamen van Lemmens Maria volgens een testament bij notaris Hufkens op 3 november 1741.

Eerste kavel voor Cluyts Peeter ten behoeve van voormelde wezen van Willems Michiel

Tweede kavel voor de andere erfgenamen:


BA585 Akte nr.1772-1 Bestand: 359 - 368.

Op 13 maart 1772 wordt een inboedel verkocht ten sterfhuize van Van Lommel Marten door Van Lommel Joannes en Verholen Joannes, momboirs der minderjarige wezen van Van Lommel Marten en Verwerft Christina, naast Wuyts Peeter als momboir der minderjarige wezen van voornoemde Van Lommel Marten en Moons Catharina.

Kopers zijn: Vidts Jan, Moons Catharina, Van De Put Guill., Verwimp Cornelis, Sprengers Peeter, De Cock Jan, Verstruyvel Adr., Wuyts Jan Baptist, Verelst Guill., Verhaert Franc., Kenis Michiel, Menten Marten, Vermeulen Franc., Leysen Adr., Van Gelder Peeter, Boeckx Franc., Segers Martinus, Verwimp Michiel, Peeters Hendrick, Peeters Franc., Van Thielen Mateus, De Meir Jan, Heylen Adr., Heylen Peeter, Caers Marten, Van Gansen Jan, Van Outsel Jan, Torfs Jan, Verbist Peeter, Doos Adr., Doos Daniel, Verheyen Peeter, Wouters Franc., Van Hove Peter, Van Dingenen Adr., Van Dingenen Jan, Laurys Hendrick (Oevel), Huysmans Wilm, Helsen Catharina, Matthijs Peeter, Vermeerbergen Peeter, Van Lommel Jan, Meir Joseph, Cluyts Jan, Mertens Peeter, Van Houdt Amant, Van Sande Andries, Van De Weyer Marten, Bronckens Hendrick (Oevel) met borg van Hoes Andries, Peeters Cornelis (Noorderwijk), Belmans Jan Baptist, Peeters Michiel met borg van Peeters Jan, De Busser Adriaen, Peeters Franc. (Herentals) met borg van Bellens Adr., Kenis Geeraert (Olen) met borg van Kenis Michiel, Bellens Adriaen Janssone, met borg van Bellens Adr. (Herentals), Bellens Adriaen met borg van Soeten Jan Baptist en Leysen Christiaen met borg van Daems Jan.


BA585 Akte nr.1772-2 Bestand: 369 - 379

Op 15 mei gebeurt de inventaris en taxatie van alle meubilaire effecten bevonden ten sterfhuize van Heylen Guill. echtgenoot van Wouters Elisabeth, met vijf kinderen, die hertrouwd is met Deckers Adriaen Martinus, naast Heylen Peeter en Heylen Joannes als momboirs der voors. wezen.

Er is lijnwaad en een rente, afkomstig, blijkens de erfbrief van 10 meert 1761 voor Schepenen van Lier, ondertekend door Goyvaert G.F., van juffrouw Heylen Elisabeth die begijn was, ook liep er een obligatoire rente bij Van Genechten Martinus (Geel), notaris, en een rente ten behoeve van Daems Maria, weduwe van Valenteyns Anthoon, een rente ten laste van Van Bouchout Joannes (Lier) en Peeters Christina, een rente ten laste van De Meulder Jan Baptist en Sneyers Catharina, gehuwden, volgens een akte voor de Schepenen der stad Herentals van 8 augustus 1769, ondertekend Thijs H.F., secr. en een rente uitgezet aan: Van Olmen Jan Baptist.

Er zijn schulden aan: d'erfgen. van Janssens Guill. tot Rijckhoven onder Geel, aan Advocaat Wijns, Heylen Peeter en Heylen Joannes.


BA585 Akte nr.1772-3 Bestand: 380 - 385

Op 24 juni 1772 verkoopt Verboven Peeter, momboir van het enig weeskind van Van Dijck Elisabeth een inboedel.

Kopers zijn: Sprengers Maria Elisabeth, Versprengelen Guill., Govaerts Adr., Van Hoof Peeter, Van Hoof Jan, Verelst Guill., Bijlen Marten, Bellens Adr., Lenders Andries, Molenberghs Jan, Van Castel Peeter, Vervoort Marten, Cluyts Peeter (Doffen), Wouters Marten, Wouters Adr., Verboven Cornelis, Wilms Marten, Huysmans Jan, Balens Maria, Verwimp Adr., Heylen Marten, Hermans Peeter, Verbist Peeter, Berghmans Marten, Vidts Jan, De Busser Jan, Smets Peeter, Verboven Peeter, De Bruyn Jan, Van Der Veken Adr.


BA585 Akte nr.1772-4 Bestand: 378 - 388

Op 5 juli 1772 worden de St-Martensthienden verpacht aan Moelandts Anthoon met borg van Mols Jan. De boter- ende eyerthiende is gepacht door Verbist Peeter (Plaetse)


BA585 Akte nr.1772-5 Bestand: 389 - 399.

Op 6 juli 1772 wordt de erfenis verdeeld van Van Bijlen Peeter en Menten Elisabeth, gehuwden, door Van Bijlen Joanna, gehuwd met Coolckens Adriaen, Verboven Maria Christina, gehuwd met Verlinden Emanuel, haar zuster, Verboven Anna Elisabeth, gehuwd met Verachtert Josephus, wettige kinderen van Verboven Jan en Van Bijlen Christina, verder nog Meir Henricus als momboir der drie minderjarige wezen van Wouters Geeraert en Van Bijlen Anna.

Eerste kavel wordt geloot door Verboven Maria Christina en haar zuster Verboven Anna Elisabeth - een huis, stal, schuur, hof en binneveld gestaan en gelegen tot Boeckel. Palende oost: deBoeckelsen aert, zuid: d'erfgen. Bellens Adr. en Menten Adr., west: Van Eynde Jan, noord: Hermans Peeter.

Tweede Kavel wordt geloot door Van Bijlen Joanna

Derde Kavel geloot door de drie wezen van Wouters Geeraert en Van Bijlen Anna.

Een perceel , genaamd de bunders wordt later verkocht.


BA585 Akte nr.1772-6 Bestand: 400 - 406

Op 20 juli 1772 wordt door Van Lommel Joannes en Verholen Joannes, momboirs der minderjarige wezen van Van Lommel Marten en Verwerft Christina, en door Wuyts Peeter als momboir der minderjarige wezen van voornoemde Van Lommel Marten en Moons Catharina koren te velde verkocht. Dit koren staat in het binneblock, in het binnennest, aan het molenstraatje, in de langel en op het drugen Van Eynde

Kopers zijn: Verbist Jan (Plaats) met borg van Verbist Ludovicus, Van Gansen Jan met borg van De Bruyn Adriaen, Van De Weyer Marten met borg van Verholen Jan, Van Sprengelen Guill. (Vierhuizen) met borg van De Bruyn Adr., Van Gansen Jan met borg van De Bruyn Adr., Verholen Jan met borg van Van Lommel Jan, Van De Weyer Marten met borg van Soeten Joannes Baptist, Belmans Marten met borg van Neyers Hendrick, Bellens Adr. (Plaats), Cluyts Cornelis (Plaats), Heylen Joseph (Hezewijk) met borg van Bellens Jan, Bellens Adr. met borg van De Bruyn Adr.


BA585 Akte nr.1772-7 Bestand: 408.

Verloy Andries Janssone bij koop tevoren Booms Jan over Booms Peeter.

Geld van huis en hof met land daar aangelegen, groot vijf dagmalen gelegen op.........


BA585 Akte nr.1773-1 Bestand: 409 - 419

Op 29 januari 1773 wordt de erfenis verdeeld van Hoes Martinus en Clijnen Anna door Hermans Martinus, ongehuwd, Bertels Peeter, gehuwd met Hermans Maria Catharina, Bleirinckx Martinus, als schepene en in naam der twee minderjarige wezen van Hermans Peeter en Hoes Maria, eveneens door Hoes Joannes, ongehuwd, Verwimp Peeter, gehuwd met Hoes Elisabeth en door Laenen Joannes, gehuwd met Hoes Dymphna.

Eerste kavel komt toe aan Hoes Elisabeth:

Tweede kavel voor de kinderen van Hermans Peeter en Hoes Maria

Derde kavel, geloot door Hoes Dymphna:

Vierde kavel voor Hoes Joannes.


BA585 Akte nr.1773-2 Bestand: 421 - 430.

Op 1 februari 1773 verkopen Claes Jacobus en Verwimp Franciscus als momboirs der minderjarige wezen van Van Outsel Jan en Verlinden Catharina een inboedel.

Kopers zijn Van Outsel Jan, Van Outsel Peeter, Turelinckx Jan Baptist, De Win Cath., Bastiaens Franc., Bleirinckx Marten, Van Kerckhoven Jan, Meir Peeter, Verwimp Marten, Deckers Peeter, Deckers Adriaen, Claes Jacob, Ven Peeter, Ven Michiel, Vermeulen Franciscus, S'Jongers Peeter, Laurys Adriaen (Oevel), Wils Adriaen, Van Hove Jan, Boeckx Franciscus,Van Outsel Jan met borg van Claes Jacob en Verwimp Franc., Van Hove Peeter met borg van Ven Michiel en Van Outsel Peeter


BA585 Akte nr.1773-3 Bestand: 432 - 438.

Op 5 juni 1773 wordt, op verzoek van overmeier Pansius Jan Baptist, een inventaris opgemaakt van de voorwerpen, gestolen bij Tessens Jan Baptist, daarbij één bestemd voor een dochter in Oosterwijk, Ver... Theresia, en van de voorwerpen, gevonden bij de gevangenen


BA585 Akte nr.1773-4 Bestand: 439 - 453

Op 8 juni 1773 neemt, ter instantie van D'Heer meester Pansius Jan Baptist, overmeier, Schuermans Guilliam, dienaar van Justitie, getuigenissen af over een diefstal in de winkel van Tessens Jan Baptist,

Hieruit blijkt dat Tessens Jan Baptist verwittigd werd door zijn schoonmoeder, Meir Christina en dat

Verbist Ludovicus, Peeterszoon, De Backer Norbertus, De Backer Peeter, kleermaker, Somers Gommarus en Tessens Jan Baptist, geburen, enkele van de daders hebben gepakt in Oosterhoven onder Herenthout, waar er hulp kwam van een jongen die woonde bij Ceulemans N., schepene van Herentals, en een andere die bij Haemhouts Guilliam woonde. De teruggevonden pakken worden in het huis van Verborght Jan (Oosterhoven) gedragen.

De getuigen weten dat de dieven het noenmael hebben genoten in de Wildeman in Herentals en dat zij de namiddag in de herberge den Engel in Norderwijck geweest zijn.


BA585 Akte nr.1773-5 Bestand: 454 - 456

Op 15 juli 1773 leent Mathijs Joannes gehuwd met Smets Anna Catharina, inwoners van Gerhaegen, bij Cluyts Peeter, kapelmeester van de Capelle OLV ter Gestele. Hij hypothekeert een huis, hof, schuur en binnenblok, gelegen in Gerhagen, palende oost: Verboven Hendrick, Hendricksone, zuid: Hoes Jan, west en noord: de straat.

Hij vereffent op 27 september 1795.


BA585 Akte nr.1773-6 Bestand: 457 - 460.

Op 17 juli 1773 verkopen Claes Jacobus en Verwimp Franc. als momboirs der twee minderjarige wezen van Van Outsel Jan en Verlinden Anna Catharina, naast Van Outsel Jan Franc., bejaarde broer van deze wezen, gewassen te velde. Deze gewassen staan op het Willekens Boeckx, in het binnevelt, op het hooghblock, op het Wuytens en op de Haege.

Kopers zijn Heylen Jan (Oevel) met borg van Groenen Jan, Van Outsel Jan Franc. met borg van Bleirinckx Marten, Wuyts Jesper (Oevel) met borg van Groenen Jan, Groenen Jan met borg van Heylen Jan, Wouters Jan Franc. met borg van Bleirinckx Marten.

Helsen Adriaen en Van Spreet Arnoldus worden vergoed.


BA585 Akte nr.1773-7 Bestand: 461- 463

Op 18 juli 1773 verpacht Van Roosbroeck Jan Baptist, kerkmeester van Olen het St-Martensthiende

Cluyts Cornelis is pachter, de boter ende eyerthiende worden door Verbist Peeter gepacht.


BA585 Akte nr.1773-8 Bestand: 464 - 479.

Cluyts Michiel, weduwnaar van Boeckx Maria laat samen met Boeckx Michiel en Cluyts Peeter, momboirs van zijn enige dochter, Cluyts Anna Maria, inventaris en taxatie maken van zijn bezittingen.

Buiten de inboedel staat er nog gewas in het huysvelt, op het novencot, op het heyken, op den honinck, op de rijd, op het Hoogblock en op de schomme.

Er zijn nog schulden aan de kinderen van Verheyen Wilm, gedaan bij notaris Soeten, aan de weduwe en d'erfgen. wijlen Janssens Michiel (Rijckhoven) onder Geel, gedaan bij notaris Oniaerts, aan Boeckx Adriaen, aan Cluyts Jan Baptist, aan Snyers Adriaen, kerkmeester en aan Cluyts Joannes, borgemeester, collecteur.

Cluyts Michiel en Boeckx Maria hebben een testament, gepasseert voor den Not. Van Hove Henricus en advies hierover, getekend door Sas C.G.


BA585 Akte nr.1774-1 Bestand: 480 - 481

Op 21 februari 1774 lenen Verachtert Petrus Josephus en zijn echtgenote Verboven Anna Elisabeth bij Bleirinckx Marten, Groenen Jan en Van Nuten Jan, administrateurs van de fondatie gefondeerd door wijlen de Heer Swinnen Henricus, ten gunste van de kapel van Meren.

Zij hypothekeren een huis, hof,schuur en binnenveld in Boeckel. Palende oost: den Aert, zuid: d'erfgen. Bellens Adr., west: Van Eynde Jan, noord: Hermans Peeter en een perceel land genaamd den langen reep. Palende oost: d'erfgen. Bellens Adr. en den Aert, zuid: de Bijlestraete west: Verdonck Maria, noord: Van Hove Jan.


BA585 Akte nr.1774-2 Bestand: 482 - 490.

Op 16 maart 1774 verkopen Van De Weyer Joannes, weduwnaar van Huygens Beatrix, en zijn drie kinderen een inboedel..

Kopers zijn: Cools Christiaen, Van De Weyer Maria Elis., Van De Weyer Guill., Van Lommel Jan (Grees), Verstappen Peeter, Smits Henricus, Laenen Jan, Verstijlen Jan Franc., Smets Jan Franc., Van Hove Jan (Veldhoven), Verboven Marten, Meeus Adr., Vos Marie, Cluyts Jan, Soeten Joannes Baptist, Heylen Adr., Somers Hendrick, Douwen Peeter, Van Linden Jan, Verboven Marten (Grees), De Busser Hendrick, Mertens Jan, Aerts Marie, Soeten Jan, Meir Joannes, Van De Weyer Marie Const., Wuyts Jesper, Van Mensel Jan, Van Hove Franc., Van Hove Adr., Verachtert Cornelis, Verachtert Joanna, de wed. Verwimp Jan (Venne), Voedts Jan, Bellens Adr., Heylen Catharien, De Backer Hendrick, Wils Adr. met borg van Van De Weyer Michiel, Van De Weyer Guilliam, Somers Hendrick.


BA585 Akte nr.1774-3 Bestand: 492 - 502

Op 13 april 1774 wordt de erfenis verdeeld van Cluyts Anna Catharina onder Cluyts Joannes, gehuwd met Verbist Catharina, Cluyts Maria Elisabeth, gehuwd met S'Jongers Guilliam, Cluyts Adriaen Franciscus, gehuwd met Verboven Theresia, momboir en Van Hove Joannes, momboir van de minderjarige wezen van De Busser Hendrick en Cluyts Elisabeth.

Eerste kavel:

Tweede kavel:

Derde kavel:

Vierde kavel:

Cluyts Jan en Cluyts Adriaen Franc. blijven het perceel land, genaamd het crenskenshof bewinnen

Bij Not. Elen J.A. (Herentals) en bij notaris Oniaerts E.G. werd een testament gemaakt

Door den Heere Sannen E., drossaert der Vrijheydt Gheel, Aerts Franciscus P.B, ... Hermans Franc. en Schuermans Franc. B., schepenen der Vrijheydt wordt een regeling opgesteld ten gunste van het weeskind van wijlen De Busser Hendrick en Cluyts Elisabeth.


BA585 Akte nr.1774-5 Bestand 507 - 509

Op 21 april 1771 verkopen Verwimp Hendrick en Moons Elisabeth, zijn huisvrouw, aan Soeten Peeter Martien, molenaar in Buul, een perceel land en heide in Buul, genaamd thonisheide, palende oost: Van Hove Hendrick, zuid en west: Daems Marten, noord: de straat van Olen naar Buul.

Smits Joannes Peeter en De Becker Franciscus zijn getuigen, Verelst G. tekent i.p.v. secretaris


BA585 Akte nr.1774-6 Bestand 512 - 515

Op 17 juli 1774 verpacht Vervoort Franciscus, kerkmeester, het St. Martensthiende.

Moelants Anthoon is de koper gebleven, en Mols Jan heeft zich borg gesteld.

De boter en eyerthiende, aanvaard door Verlinden Emanuel, maar Smets Peeter verhoogd en is pachter


BA585 Akte nr.1774-6bis Bestand 518 - 519

Heylen Jan Baptist verkoopt aan De Kock Jan een perceel in de langel - Palende oost, Cluyts Adr., zuid: Lanen Marten, west: d'erfg...., noord Meer Anna.

Guilliam Schuermans en Smits Jan zijn getuigen.


BA585 Akte nr.1774-7 Bestand 521 - 526

Op 14 oktober 1774 lenen Van De Weyer Guillielmus en Van De Weyer Maria Catharina, kinderen van Van De Weyer Joannes, bij Bellens Adriaen, dienende H.Geestmeester. Zij hypothekeren een perceel land gelegen tot Buul, genaamd de Delle. Palende oost: Laenen Marten, zuid: de Bulestraat, west: Stijnen Jan, noord: Van Linden Peeter en een deel van een perceel land, eveneens in Buul, ook de Dellen genaamd. Palende oost: de herstraete, zuid: Wolfs Marten, west: de Heer Bosquet, noord: De Ceuster Peeter.

Sneyers Hendrick heeft van dit perceel een zille.


BA585 Akte nr.1774-8 Bestand 527- 540

Op 27 oktober 1774 verkoopt Vervoort Franciscus, kerkmeester van de kerk van Olen hout in een bos van de kerk langs de straat naar Buul.

Kopers zijn Schuermans Guilliam met borg van De Backer Hendrick, Smits Jan met borg van Bleirinckx Marten, Heyns Peeter, Van Elderen Peeter met borg van Cools Christiaen, Somers Gommarus met borg van Vervoort Peeter, De Smedt Peeter (Tongerlo) met borg van Horemans Hendrick, Deckers Adriaen, De Smedt Peeter (Hezewijk) met borg van De Smedt Peeter, Beirinckx Marten met borg van Deckers Adriaen, Ver Elst, koster, met borg van Somers Gommarus, Haesbroeck Matheus (Noorderwijk) met borg van Verbiest Jan (Noorderwijk), Mols Jan met borg van Peeters Peeter (Tongerlo), De Smedt Peeter (Tongerlo), Vervoort Peeter, Somers Gommarus, Horemans Hendrick, Peeters Peeter (Tongerlo), Horemans Hendrick, Van Mechelen Guilliam, De Smedt Hendrick (Tongerlo), Bleirinckx Jan met borg van Vissers Cornelis, Menten Peeter (Oevel),Peeters Guilliam, Moelans Anthoon met borg van Peeters Guill., De Smedt Peeter (Hezewijk), Ver Meerbergen Guilliam (Tongerlo). Helsen Peeter,

Vervoort Peeter Cornelis geeft een som aan Vaes Peeter.


BA585 Akte nr.1774-9 Bestand 543 - 566

Op 29 december 1774 verkopen Heylen Peeter en Meir Peeter als momboirs der minderjarige wezen van Heylen Jan Franciscus en Meir Dymphna een inboedel.

Kopers zijn: Heylen Michiel, Heylen Peeter, Helsen Adr., Verboven Jan, Van Eynde Jan, Wouters Jan, Gelins Jan, Van Bijlen Martinus, Vits Jan, Van Kerkhoven Jan, Hermans Jan, Bulckens Guilliam, Mertens Peeter (Oevel), Cluyts Anna, Leys Jan (Geel), Wouters Jan Franc., Dioos Michiel, Menten Peeter, Janssens Michiel, Vleugels Norbert, Douwen Peeter, Maes Cornelis, Smolders Anthoon, Verachtert Peeter, Verachtert Joseph, Verherstaeten Jan, Neyers Jan, Wagemans Adr., Peeters Peeter, Van De Perre Cornelis, Peetermans Jacob, Wuyts Jan Baptist, Lanen Adriaen, Dresselaers Peeter, Verbraecken Helmus, Gebruers Guill., Verwimp Cornelis, Verbist Peeter, Deckers Adriaen, Kennis Michiel, Helsen Adriaen (Noorderwijk), Meir Peeter Franciscus, Leysen Jan, De Win Jan Baptist, Cluyts Marten, Verbist Hendrick (Bijlen), Huysmans Jan, Van Hove Franc. (Herentals), Verswijvel Adr., Dens Jan (Geel), Van De Weyer Jan (Larum), Bellens Adriaen (Tongerlo), Van Gansen Jan, Cats Christiaen (Herentals), Boonen Franc., Smits Adr. (Vennen), Thijs Adr. (Buul), De Bie Peeter, S'Jongers Peeter, Leysen Christiaen, Heylen Jan Baptist, Meir Joseph, Peeters Amand, Vits Jan (Doffen), Peeters Ferdinand, Meir Adriaen (Meren), Van Loemmel Jan (Grees), Dioos Hendrick (Herentals), Wils Adr., Van Loemmel Jan (Herentals), Van Zeelandt Arnoldus met borg van De Bie Peeter, Van Hove Jan (Boekel), Van Gelderen Peeter, Govaerts Sebastiaen, Goris Jan Baptist, Heylen Peeter (Bijlen), Heylen Theresia, Van Bijlen Cornelis, Verwimp Marten, Van Genechten Jan.


BA585 Akte nr.1775-1 Bestand: 569 - 580

Op 26 januari 1775 worden gronden verhuurd, toebehorende aan de parochiale kerk en de H. Geesttafel van Oolen.

Gronden van de kerk:

Gronden van de H. Geesttafel van Oolen.


BA585 Akte nr.1775-2 Bestand: 583 - 597.

Op 7 februari 1775 verkopen Govaerts Maria, weduwe Verbist Hendrick en haar twee bejaarde kinderen hun inboedel.

Kopers zijn:

Peeters Adr., Sterckx Peeter, Peeters Peeter, Berghmans Peeter, Heylen Franc., Van Hout Jan, Peeters Peeter (Herentals), Van De Weyer Marten, Vissers Jan (Herentals), Neefs Jan (Plassendonck), De Smedt Peeter, Horemans Jan Baptist, Cuypers Jan Baptist., Van Lommel Jan, Verbist Peeter Martinus, Meir Hendrick, Vleugels Adr., Leysen Jan, Van Der Veken Andries, Van Gansen Jan (Velthoven), Van Bijlen Hendrick, Verstreepen Peeter, Van Dingenen Jan, Peeters Peeter, Torfs Jan, Helsen Adr., Boeckx Adr., Doos Hendrick, De Ceuster Franc.

Kenis Michiel met borg van Verstreepen Peeter, Sterckx Peeter, Luyten Peeter (Norderwijck), Verachtert Michiel met borg van Verachtert Jacobus (Westerloo Overweys), Heylen Guilliam (Vennen) met borg van Verbist Peeter Marten, Van Eyck Jan (Norderwijck) met borg van Van Den Bergh Peeter, De Peuter Cornelis (Herenthout), Heylen Jacobus (Wolfstede) met borg van Heylen Adr., Verbist Adr., Torfs Jan (Herentals), Cats Christiaen (Herentals), Denckens Franc., Heylen Jan, Neyers Peeter, Peeters Jan, De Coninck Franc. met borg van Van Dingenen Jan (Ill), De Kepper Gommarus met borg van Daems Jan, De Beucker Cornelis met borg van Cautereels Adr., Verlinden Jan, Lemmens Cornelis, Verlinden Peeter (Grese).


BA585 Akte nr.1775-2 Bestand: 599 - 600

Verkopingen van Marten Van Olmen

Kopers zijn: Verwerft Peeter, Verlinden Jan, Neyers Peeter, Van Doninck Peeter (Vennen) met borg van Raeymaekers Jan Bapt., Kenis Geeraert met borg van Daems Jan, Van Lommel Jan (Grese) met borg van Verlinden Jan, Haesbroeckx Matheus met borg van Vermeerbergen Guill.


BA585 Akte nr.1775-3 Bestand: 602 - 612.

Op 13 februari 1775 verkoopt Heylen Martinus, weduwnaar van Janssens Catharina zijn inboedel.

Kopers zijn Heylen Peeter, Berghmans Jan, Berghmans Joseph, Berghmans Franciscus, Berghmans Peeter, Van Thielen Carel, Daems Hendrick, Mertens Jan, Peeters Jan, Sterckx Peeter, Soeten Jan Baptist, Dencken Franc., Van Olmen Peeter, Verelst Adr., Van Outsel Geert, Peeters Peeter, Verstreepen Peeter, Luyten Peeter, Verloo Jan (Vennen), Verachtert Cornelis, Busschops Jan, Sterckx Peeter, Van Passel Peeter, Haemhouts Jan, Daems Hendrick, Van Den Bergh Peeter, Horemans Jan Bapt., Van De Weyer Marten, De Backer Hendrick met borg van Neyers Jan, Busschops Jan, Van Eynde Jan Bapt., Govaerts Joseph, Van Doninck Peeter, Neefs Cornelis.


BA585 Akte nr.1775-4 Bestand: 614 - 619.

Op 13 februari 1775, verhuurt Heylen Martinus, weduwnaar van Janssens Catharina aan Bisschops Jan, gehuwd met Van Doninck Catharina, inwoners van de bijvange van Herentals een huis met de landen, weiden en driesen gelegen tot Hezewijk.


BA585 Akte nr.1775-5 Bestand: 621 - 624.

Op 18 maart 1775 leent Baeten Hendrick, inwoner van Schaatsbergen, bij Deckers Adr., dienende kapelmeester van de kapel van Meren. Hij hypothekeert een perceel land genaamde de haese mert. gelegen aen de Bulestraat. Palende oost: Peeters Peeter en zeker Leystraatje, west: de straat van Schaetsbergen naar Ill, noord: Douwen Adriaen.


BA585 Akte nr.1775-6 Bestand 625 - 644

Op 28 maart 1775 gebeurt de inventaris en taxatie van de bezittingen van Cools Christiaen, weduwnaar van Sprengers Anna Maria, echtgenoot van Verhaert Elisabeth, samen met Sprengers Martinus en Cools Wouter, momboirs der twee minderjarige kinderen van voorn. Cools Christiaen en Sprengers Anna Maria.

Buiten de inboedel is er een rente ten laste van Antheunis Peeter (Grobbendonk) en een rente ten laste van Mathijs Joseph en wijlen Verboven Peeter.

Er is betaald aan Mertens Peeter, collecteur.


BA585 Akte nr.1775-7 Bestand 646 - 649

Op 16 juli 1775 verpacht de kerkmeester de St Marthensthienden. Moelants Anthoon is pachter met Mols Jan als borg. Verlinden Emanuel is de eerste bieder voor de boter en eyerthiende, Schmitz J.P. verhoogt het bod en wordt pachter.


BA585 Akte nr 1775-8 Bestand 650 - 661

Op 17 juli 1775 verkopen Heylen Peeter en Meir Peeter Franciscus, als momboirs der minderjarige wezen van Heylen Franciscus en Meir Dymphna gewassen te velde. Deze gewassen staan in de Gestelen, op 't bijlevelt, op de evenacker, in het binnevelt en op de spaege.

Kopers zijn Laenen Marten met borg van Van Bijlen Marten, Hoes Andries (Oevel) met borg van Bastiaens Jan (Oevel), Menten Peter (Tongerlo) met borg van Heylen Peeter, Bastiaens Jan (Oevel) met borg van Hoes Andries (Oevel), Luyten Peeter (Oevel) met borg van Hoes Andries (Oevel).

Hermans Jan, Heylen Peeter, Verwimp Cornelis en Meir Adriaen worden vergoed.


BA585 Akte nr.1775-9 Bestand 664 - 670

Op 17 juli 1775 verkopen de weduwe van Verbist Hendrick en haar kinderen gewassen te velde. Deze gewassen staan In het binnenvelt; op het daertblock en op pooskens dijck.

Kopers zijn Sterckx Peeter met borg van Vissers Jan, Van Rompaey Jan met borg van Vermeerbergen Guill., Peeters Peeter, mede erfgenaam, Denckers Franc. met borg van Heylen Jan en Daems Peeter met borg van Soeten Jan Bapt.

Verbist Jan Baptist tekent voor ontvangst.


BA585 Akte nr.1775-10 Bestand 671 - 674

Op 20 juli 1775, verhuren Van Castel Peeter en Bellens Cornelis als momboirs der minderjarige wezen van Bellens Adriaen en Menten Elisabeth aan Van Eynde Joannes en zijn echtgenote, Heylen Maria een hofstede met de annexe gronden gelegen in Boekel en daar omtrent, momenteel in huur aan de weduwe Poortmans.


BA585 Akte nr.1775-11 Bestand 675 - 677

Op 2 september 1775 leent Van Olmen Joannes Baptist, echtgenoot van Heylen Maria Elisabeth, bij de H. Geesttafel van Oolen. Als borg geeft hij een perceel land, genaamd de br.....dries gelegen tot Buul. Palende oost Van Hout Amant, zuid: d'erfg. Daems Merten (Haeperstraet), west: De... Merten (Buul) en noord: Van Olmen Peeter.


BA585 Akte nr.1775-12 Bestand 678 - 692

Op 1 september 1775 wordt inventaris en taxatie gedaan ten sterfhuize van Daems Martinus, op verzoek van Daems Jan en Andries Peeter, momboirs van de wezen van voornoemde Daems Martinus en Andries Dymphna, die hertrouwd is met Verreckt Peeter.

Buiten de inboedel staan er nog gewassen op het bremblock en op het binnenblock, en hout en bomen op de haegelbergh, aan de veldt hoeve, op het binnenblock en aan notaris Tiberst

Het sterfhuis is belast met een rente aan Meulenberghs Cornelis (Larum), Dilkens Peeter (Herenthout), Daems Martinus echtgenoot van Gebruers Ida (Olen), Willems Henricus Thomas en Daems Joannes

Er is betaald aan Peetermans A.J., aan Verelst G., koster, aan de weduwe Verachtert Peeter (Oevel), aan Heylen Peeter, aan De Houwer Martinus, aan Bleirinckx Peeter, aan Van Nuten Jan, aan Mertens Peeter Franciscus, aan Mertens Hendrick, aan 't Syen M., aan Van Lommel Jan (timmerman), aan notaris Tibors, aan Van Pai Henricus, chirurgijn en voor een mis in de Kapel van Oevel.


BA585 Akte nr.1775-13 Bestand 694 - 701

Op 4 september 1775, wordt inventaris en taxatie van de inboedel opgemaakt van De Bal Anthonius, weduwnaar van Govaerts Dymphna met enig kind De Bal Jan Baptist, ook genaamd De Bal Jan Francis, 5 jaar oud, op verzoek van Van Opstal Jan Franciscus en Tuymans Geeraert als momboirs van het gemelde weeskind.


BA585 Akte nr.1775-14 Bestand 702 - 714

Op 23 september 1775 worden gronden van erven verkocht door Van De Weyer Marten, weduwnaar van Willems Elisabeth, Vervoort Peeter (noie uxoris), in eigen naam en ook, naast Willems Peeter, als momboirs der drie minderjarige wezen, tevens door Cluyts Jan Bapt., echtgenoot van Van De Weyer Elisabeth en Gebruers Peeter in huwelijk met Van De Weyer Anna Catharina.

Eerste koop, verkocht aan Vervoort Peeter

Tweede koop, verkocht aan Bulckens Guilliam in opdracht van Bulckens Jan Baptist

Derde koop, verkocht aan Van De Weyer Martinus:

Vierde koop:

Vijfde koop, gekocht door Beirinckx Michiel in naam van Verhaert Anna zijn moeder

Zesde koop, gekocht door Laenen Marten


BA585 Akte nr.1775-15 Bestand 716 - 718

Op 28 september 1775, ontvangen Daems Jan Baptist en Andries Peeter als momboirs der drie achtergelaten wezen bij wijlen Daems Marten en Andries Dymphna, een som geld van Daems Martinus en Gebruers Ida, gehuwden en inwoners alhier.


BA585 Akte nr.1776-1 Bestand 721 - 730

Op 3 januari 1776 verkoop van haafgoederen bij Witvrouwen Anna, weduwe van Poortmans Jan, met Witvrouwen Peeter en Horemans Hendrick als momboirs der minderjarige wezen.

Kopers zijn:

Beirinckx Michiel, Van De Weyer Marten, Raymaeckers Peeter, Lenders Andries, Verboven Michiel, Van Witvrouwen Anna, Horemans Hendrick, Peeters Franc., Neyers Peeter,Van Eynde Anthoon, Wuydts Jan Bapt., Van Gansen Jan, Van Bijlen Marten, Poortmans Peeter, Van Castel Adr., Leysen Christiaen, Wouters Paulus, Huysmans Jan,Veraerdt Franciscus met borg van Van Gansen Jan, Doos Adriaen, Maes Carolus, Van Genechten Adriaen, Van Elst Guill., Meer Peeter met borg van Does Adriaen, Wouters Hendrick met borg van 't Syen Emanuel, Wouters Paulus, Peeters Marten, Wuydts Peeter, Lemmens Cornelis, Van Eynde Jan, Pordtmans Peeter, Soeten Jan Baptist.

Van Eynde Jan en Verboven Jan zijn getuigen.

Er wordt betaald aan Van Castel Peeter, Mertens Peeter Franciscus, Bellens Adriaen en Deckers Adriaen.


BA585 Akte nr.1776-2 Bestand 733 - 736

(verloren tekst)

..............in persoon van de Heer Heylen Joannes zijn schoonvader verzoekt om deling van erfenis onder de jurisdictie van Olen, Geel en Lichtaart. Er zijn kosten schuldig aan de Heer Meulengracht Hendrick (Antwerpen) voor een vonnis van 14 sept. 1775 dat verplicht te betalen aan Heylen Maria Theresia.

Getekend door Van Genechten Guillielmus en Heylen Jan.


BA585 Akte nr.1776-3 Bestand 738 - 743

Op 11 maart 1776 wordt een overeenkomst opgesteld betreffende de haafgoederen van Meir Jan, door zijn kinderen en kleinkinderen: Meir Adriaen, echtgenoot van Bellens Anna Maria, Van Looy Franciscus, echtgenoot van Meir Catharina, tevens als van de momboirs in naam van de drie minderjarige kinderen van Van Den Brande Laurentius en Meir Elisabeth, Meir Peeter Franc., echtgenoot van Van Castel Theresia, Meir Jan, echtgenoot van Van Hove Maria Catharina, ook in naam van Meir Joanna, hun zuster, Heylen Peeter, naast Meir Peeter Franciscus, momboir der drie minderjarige wezen van Heylen Jan Franciscus en Meir Dymphna en tenslotte Smets Peeter, gedeputeert voor de drie minderjarige kinderen van Laenen Adriaen en Meir Anna.


BA585 Akte nr.1776-4 Bestand 744 - 750

Op 13 maart 17766 verhuurt de gemeente verschillende percelen, gelegen in Doffen, waaronder de Doffensche Schans.

De huurders zijn Van Den Sande Andries met borg van De Bie Peeter, Beismans Marten met borg van Verbist Peeter, Cremers Cornelis met borg van Deckers Peeter, Van Mensel Jan met borg van Baeten Adriaen, Smets Peeter met borg van Voets Jan, Van Zeelandt Arnold met borg van Verboven Jan, Verwimp Hendrick met borg van Smets Peeter, Deckers Peeter met borg van Cremers Cornelis, Verboven Jan (Doffen) met borg van Verboven Peeter en de Doffensche schrans aan Van Gansens Jan met borg van Verwimp Peeter.


BA586 Akte nr.1777-1 Bestand 002 - 005

Op 30 januari 1777 verklaart Van Eynde Joannes, gehuwd met Heylen Maria, een som van honderd vijfentwintig gulden ontvangen te hebben van Verbist Hendrick, dienstdoende kapelmeester van de Capelle OLV ter Gestele.

Hij geeft hierbij als onderpand een perceel land genaamd de Spa(ey) in Boekel, groot een sil. Palende oost Helsen Peeter, west Wouters Geeraert of zijn kinderen van het eerste bed, zuid Janssens Michiel en noord Wouters Francis.


BA 586 Akte nr.1777-2 Bestand 006 - 025

Op 31 januari 1777 worden ten behoeve van Schuermans Dimpna weduwe van Bulckens Jan, met Bulckens Guilliam als momboir, een aantal roerende goederen verkocht in het sterfhuis van Bulckens Jan.

Kopers: Meir Adriaen, Peeters Fransus, Thijs Jan, Bouwen Walth., Verachtert Marten, Maes Cornelis, Meerbergen Peter, Leysen Adriaen, Bulckens Gilliam, Pauwels Hendrik, Deckers Adriaen, Groenen Jan, Soeten Jan Baptist, Mathijs Adriaen, Van Nuten Jan, Verreckt Peter, Lenders Andr., Wils Adriaen, Goossens Adriaen, Van Hout Jan, Verboven Jan, Van Hove Guilliam, Van Outsel Jan, Bleirinckx Mart., Dresselaers Peter, Kerselaers Paulus, Raeymaekers J.B., Verbist Adr. (Greze), Van Dijck Peter, Helsen Sebastiaen, Laenen Jan, Peetermans Jacobus (borg Bleirinckx Mart.), Neyers Hendr., Smets Peeter (Doffen), Hendrickx Carel, Bastiaens Jan, Baeten Jan, Heylen Jan Tiest, Van Castel Adr., Bijlen Mart., Menten Marten, Van Eynde Hendr. (Oevel), Bleirinckx Peter

Er worden betalingen gedaan aan Van Elst Gilliam en Goris Marten voor oproeploon evenals aan Deckers Adriaen, Bulckens Guilliam en Helsen Maria Elisabeth.

Verkoop van koren op het veld staande:

Andere kopers: Deckers Gilliam, Bulkens Dimpna, Heylen Peter, Goesens Adriaen, Verbraecken Guilliam

Vermelding van:


BA586 Akte nr.1777-3 Bestand 026 - 033

Op 19 februari 1777 wordt een testament opgemaakt door Peeters Elisabeth (Doffen).

Zij wenst hierbij geld en goederen te schenken aan:


BA 586 Akte nr.1777-4 Bestand 034 - 047

Op 22 februari 1777 verkoopt Bulckens Guilliam (Oevel) volgende goederen:

Verdieren in aanwezigheid van: Bulckens Guilliam, Deckers A., Bulckens Anna Elisabeth, Bleirinckx Peter.

Verkocht aan Van Nuten Adriaen voor de som van vijfhonderd zesendertig gulden, verhoogd met vijfentwintig verdieren in aanwezigheid van de getuigen Laenen Peeter Martinus en Bleirinckx Peeter.

Verkoop van boekweide in het binnenveld aan Leysen Adriaen (borg Mathijs Guilh.).

Verkoop van patatten aan Groenen Jan en Deckers Adriaen.


BA586 Akte nr.1777-5 Bestand 048 - 088

Op 5 april 1777 treden Willems Marten, Willems Peeter, Verbist Henricus, Van Castel Peeter, Meir Marten en Menten Marten op als erfgenamen op van wijlen Bellens Jan, die gehuwd was met Menten Maria. Worden tevens als erfgenamen van dit echtpaar vermeld: Bellens Adriaen peeterssone, Bellens Adriaen janssone en Baeten Jan adriaenssone.

Verder verklaren Bellens Adriaen weduwnaar van Verdonck Clara, Vermeulen Hendrick als man van Bellens Dympna, Bellens Adriaen gehuwd met Verboven Elisabeth, Baeten Jan, Baeten Anna Elisabeth, Baeten Marie Elisabeth, gehuwd met Verbist Adriaen erfgenamen te zijn van wijlen Bellens Peeter, broeder van Bellens Jan, gehuwd met Menten Maria (+12.04.1738).

Geld ontvangen van Soeten Joannes Baptist, Putzeys Jacobus, Geerewaerts Cornelis, Van Olmen Joannes Geeraert, Verbist Marten, Cremers Marten, Verborght Jan Fransus, Cluyts Joannes, Willems Marten, De Peuter Peeter en Bellens Adriaen.

Vermelding van Menten Jacobus en diens moeder Truyens Dimpna.

Handtekening van Goor Catharina weduwe van wijlen De Beucker Peeter.

Aangezien een van de twee verkochte huizen in Doffen door een storm vernield werd zal Van Genechten Joanna weduwe van Verboven Jan, met haar zoon en twee schoonzonen dit huis en het binnenblok binnen de veertien dagen verkopen.

Handtekeningen van Verboven Peeter, Mertens Peeter Fr., Wouters Jan, Meir Martinus, Hermans Peter, Van Houdt Jan, Cluyts Jan, Janssens Franciscus, Menten Jacobus, Verbist Martinus, Willems Martinus, Dioos Daniel, Van Passel Peeter, Van Dingenen Michiel, Baeten Jan Baptist, Bellens Adriaen, Bellens Martinus, Wilms Peeter.


BA586 Akte nr.1777-6 Bestand 089 - 091

Op 23 april 1777 verklaart Faes Peeter vanwege zijn moeder Vermeulen Anna, weduwe van wijlen Faes Andries, een som ontvangen te hebben ten behoeve van de parochiale kerk van Sint-Martinus te Olen.


BA586 Akte nr.1777-7 Bestand 092 - 095

Op 26 april 1777 verklaren Janssens Adriaen en zijn vrouw Van Castel Elisabeth uit Olen honderd gulden ontvangen te hebben van Doos Jan, H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen.

Als borg wordt gesteld: een perceel land genaamd den buyteman te Gerhagen groot een half bunder palende oost Mathys Peeter, zuid Verboven Jan, west Laenen Jan en noord Verbist Marten

Handtekeningen van Janssens Adriaen en Van Castel Elisabeth (die verklaarde niet te kunnen schrijven), Helsen Peeter, Deckers Adriaen en Soeten Joannes Baptist.


BA586 Akte nr.1777-8 Bestand 096 - 101

Op 27 april 1777 treedt Vervoort Peeter op als momboir voor de drie minderjarige wezen van wijlen Willems Elisabeth, gehuwd met Van De Weyer Martinus. De tweede momboir Willems Peeter was afwezig wegens ziekte. Een som van vierhonderd gulden werd geleend van Bouwen Fransus en Bouwen Maria Clara (Herentals) om hiermede de betaling te doen van een huis, hof, binnenveld en schuur te Gerheiden, leenroering onder het leenhof genaamd de herstraete, dit met de bedoeling dat de vader van de wezen in dit huis zou kunnen wonen.

Aan de drie wezen Van De Weyer Peeter, Van De Weyer Adriaen en Van De Weyer Jan Fransus zal een som van vijftig gulden betaald worden.

Handtekeningen van Vervoort Peeter, Van De Weyer Martinus, Van De Weyer Adriaen en Van De Weyer Joannnes Franciscus.


BA586 Akte nr.1777-9 Bestand 102 -118

Op 3 mei 1777 verkopen Baeten Joannes Baptist, gehuwd met Oyen Anna Cath., Baeten Maria Elisabeth, gehuwd met Verbist Adriaen en Baeten Anna Elisabeth volgende goederen:


BA586 Akte nr.1777-10 Bestand 119 - 129

Op 12 mei 1777 wordt per halve roede turf verkocht uit de gemeenteheide in Doffen:

Kopers: Vissers Cornelis (borg Smedts Peeter), Helsen Adriaen (Tongerlo) (borg Helsen Peeter), Deckers Adriaen (Schrans), Verbraeken Guilhel. (Buul) (borg Wuyts Peeter), Heylen Jan Baptist (Peireboom) (borg Van Den Sande And.), Van Sande Andries (borg Heylen J.B. (Grijen)), Vandeveken Jan (Tongerlo) borg Tops Frans (Tongerlo), Kerseleers Fransus (Oevel) (borg Soeten Joannes Baptist), Van Ganzen Jan (Grijen) (borg Cluyts Adr. Frans), Vissers Cornelis (Schaetsbergen) (borg Smedts Peeter), Van de Wyer Michiel (Buul) (borg Belmans Merten), Belmans Jan Bapt. (Gerhagen), Beirinckx Michiel, Sieur Schmitz (borg Mertens Geert), Lemmens Cornelis (Doffen) (borg Verwimp Hend.), Cluyts Cornelis, De Bie Peeter, Van Dijck Jacobus, Beirsmans Mart., Bellens Adr. (Doffen), Verborght Peeter (borg Raeymackers J.B.), Neyers Hend. (Buel), Wuyts Peeter (heyde), Verboven Jan (Doffen), Wouters Merten (Grijen), Lenders Andries (De Bruyn Adr.), Verswijvel Adr. (Halfhuys), Lenders Adr., Van Mensel Jan (Doffen), Van Outven Peeter.


BA586 Akte nr.1777-11 Bestand 130 - 147

Op 4 juni 1777 worden, met Thijs Peeter als voogd, goederen uit het sterfhuis van Huysmans Catharina weduwe van De Backer Adriaen verkocht, dit ten behoeve van de wezen van wijlen De Backer Joanna, gehuwd met Thijs Joannes.

Kopers: Goossens Adr., Van Outven Peeter, Daems Norbert, Faes Peeter, Belmans Mart., Vos Jan, Goris Mart., Neyers Hend., Smets Jan, Cneuckelberghs Peeter, Cluyts J.B., Van Weyer Mich., Verlinden Jan, Hendrickx Phil., Wils Adr., Bulckens Guilliam, Menten Mart., Van Ganzen Jan, Smedts Peeter, Menten Elisabeth, Verherstraeten Peeter, Verswijvel Adr., de wed. Govaerts Adriaen, Vervoort Jan, Verheyen Cath., Michiels Therese, Bertels Peeter.


BA586 Akte nr.1777-12 Bestand 149 - 162

Op 12 juni 1777 verklaren de kinderen van wijlen Heylen Peeter en Denckens Anna Catharina, namelijk Heylen Joannes, gehuwd met Heylen Anna Maria, Heylen Peeter, Heylen Guilliam, gehuwd met Geps Joanne Elisabeth en Heylen Maria Theresia weduwe van Wouters Peeter en met Verloo Peeter om niet langer in gemeenschap te willen blijven en tot deling van de goederen over te gaan.

Kavel 1:

Kavel 2:

Kavel 3:

Kavel 4:


BA586 Akte nr.1777-13 Bestand 163 - 169

Op 26 juni 1777 verklaart De Backer Petrus Josephus, gehuwd met Van Kerckhoven Joanna Tresia van Helsen Peeter president-schepen van Olen, mits het overlijden van Verbiest Hendrick, kapelmeester van de Capelle OLV ter Gestele, honderd gulden ontvangen te hebben.

Borgstelling: een huis op de plaetse van Olen onder de jurisdictie van Tongerlo. Palende oost en zuid de erfgenamen van Laenen Adriaen west 's Heerenstraete en noord........

Handtekeningen van De Backer Petrus Josephus, Van Kerckhoven Joanna Tresia, De Backer Hendrik en Soeten Joannes Baptist.


BA586 Akte nr.1777-14 Bestand 170 - 174

Op 14 juli 1777 verkopen:

de kinderen van Menten Adriaen (zoon van Menten Hendrick), namelijk: Menten Hendrick, Menten Marten, Menten Elisabeth en Leysen Christiaen als voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Menten Jan, gehuwd met Leysen Elisabeth

de kinderen van Menten Marten (zoon van Menten Hendrick), namelijk: Menten Peeter, gehuwd met Verluyten Anna Barbara en Menten Maria

Menten Marten en Rens Joannes, voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Menten Jacobus (zoon van Menten Hendrick), gehuwd met Truyens Dimpna

een huis, hof en binnenveld in Doffen, groot drie en dertig roeden aan de heer intendant Bosquet, de heer advokaat Rouequin en Soeten Joannes Baptist. Palende oost de doffensche straat, zuid Wouters Peeter west de erfgenamen van Van Bijlen Adriaen en noord Molenberghs Jan.


BA586 Akte nr.1777-15 Bestand 175 - 177

Op 20 juli 1777 gaat Vervoort Peeter, kerkmeester van de parochiekerk Sint-Martinus te Olen, over tot de verpachting van de St. Martenstiende en de boter en de eiertiende.


BA586 Akte nr.1777-16 Bestand 177 - 180

Op 28 juli 1777 verkopen Van Zeelandt Arnoldus, Goossens Adriaen en Beiersmans Marten als voogden van de wezen van wijlen Van Zeelandt Joanna Catharina, gehuwd met Goossens Adriaen het koren op het veld:


BA586 Akte nr.1777-17 Bestand 181 - 192

Op 6 september 1777 wordt in aanwezigheid van de voogden Bleirinckx Adriaen en Mertens Peeter Fransus de inventaris opgemaakt van de goederen in het sterfhuis van Van Castel Anna Catharina, echtgenote van Bleirinckx Marten met hun vijf kinderen met name Bleirinckx Anna Elisabeth, Bleirinckx Peeter Martien, Bleirinckx Anna Theresia, Bleirinckx Anna Catharina en Bleirinckx Peeter, waarvan de eerste drie kinderen na de dood van hun moeder eveneens zijn overleden.

Verschuldigde sommen te betalen aan:

de heer Van Bijlen als beneficiant van de fundatie van de kapel van Meren, gesticht door de heer Claesswinnen Henricus, Verboven Cornelis, Van De Parre Guilliam en Ennekens Peeter

Gereserveerd wordt een perceel weide eertijds heide genaamd de bouwel heyde te Geel, groot een half bunder. Palende oost Verbist Peeter zuid Mathijs Jan west de straat en noord Van Genechten Willebrordus.


BA586 Akte nr.1777-18 Bestand 193 - 201

Op 10 september 1777 verklaarden de kinderen en erfgenamen van wijlen Janssens Peeter en Bleirinckx Elisabeth namelijk:

niet langer meer in gemeenschap te willen blijven

Kavel 1:

een huis, kamer, stal, schuur, schob, hof en binnenveld te Boekel, zijnde een oude herberg den gansen voet genoemd groot achtendertig roeden, leenroerig onder het leenhof van Boekel. Palende oost de erfgenamen van Cluyts Marie, zuid de erfgenamen van Hermans Peeter west Bellens Catharina en noord de straat.

Kavel 2:

een perceel land genaamd de Graesschomme te Boekel groot 500 roeden. Palende oost de erfgenamen van Laenen Jan en anderen zuid de erfgenamen van Wouters Geeraert west de straat en noord de heer Michiels P.F., licentiaat in de medicijnen

Kavel 3:

Kavel 4:


BA586 Akte nr.1777-19 Bestand 202 - 218

Op 26.09.1777 wensen:

volgende goederen te verkopen:


BA586 Akte nr.1777-20 Bestand 218 - 219

Kemna Cornelis en Verboven Joannes verkopen een deel eiken bomen op de straat te Meren.

Kopers: Verachtert Petrus Josephus (borg Deckers Adr.), Meir Peeter, Maes Guilh., Mertens Peeter Frans, Douwen Peeter, Maes Cornelis, Oniaerts Norbert.


BA586 Akte nr.1777-21 Bestand 219 - 233

Op 29 september 1777 verkopen de erfgenamen van wijlen Van Genechten Adriaen, gehuwd met Heylen Maria Theresia Josepha, namelijk:

een aantal goederen. De kopers zullen de huur moeten gedogen van Dillen Carel.


BA586 Akte nr.1777-22 Bestand 234 - 244

Op 11 oktober 1777 wordt, in aanwezigheid van de voogden Van Eynde Joannes en Bleirinckx Martinus, de inventaris opgemaakt in het sterfhuis van Van Eynde Dimphna, gehuwd metJanssens Michiel, dit ten behoeve van de vier kinderen Janssens Maria Elisabeth, Janssens Peeter Martien, Janssens Maria Christina en Janssens Peeter Fransis.

Schulden te betalen aan Van Genechten Dimphna, Wouters Geeraert, molenaar in Zoerle, Bastiaens Barbara en Heylen Anna Theresia.


BA586 Akte nr.1777-23 Bestand 245 - 253

Op 29 oktober 1777 wensen de erfgenamen van wijlen sieur Valenteyns Anthoon en Daems Maria, namelijk:

niet langer in gemeenschap te willen blijven.

Kavel 1:

Kavel 2:


BA586 Akte nr.1777-24 Bestand 254 - 258

Op 10 november 1777 wordt, in aanwezigheid van Goor Adriaen een akte opgemaakt ten behoeve van de erfgenamen van wijlen Verboven Jan en De Wolf Anna

aan de ene zijde:

Verboven Anna Maria, bijgestaan door haar man Kemma Cornelis, Verboven Joannes, Verboven Henricus

aan de andere zijde:

Goor Adriaen als voogd van de minderjarige wezen van wijlen De Wolf Joannes, gehuwd met Rochus Maria Elisabeth.


BA586 Akte nr.1777-25 Bestand 259 - 270

Op 17 november 1777 wordt in aanwezigheid van Goor Adriaen, voogd van De Wolf Joanna Elisabeth, minderjarige dochter van wijlen De Wolf Joannes, gehuwd met Rochus Maria Elisabeth de inventaris opgemaakt van de goederen van Rochus Maria Elisabeth, weduwe van De Wolf Joannes en nu hertrouwd met Claessens Michiel.

Schulden te betalen:


BA586 Akte nr.1777-26 Bestand 271 - 275

Op 29 november 1777 wensen de erfgenamen van Meir Jan en Verboven Maria, namelijk:

niet langer in gemeenschap te blijven.

Kavel 1:

Kavel 2:

Kavel 3:


BA586 Akte nr.1777-27 Bestand 276 - 286

In november 1777 wensen de erfgenamen van Peeters Elisabeth de goederen in het sterfhuis te verkopen:

Kopers: De Peuter Peeter, Wuyts Anna Elisabeth, Cluyts Peeter, Caers Merten, Wuyts Joseph, De Bal Anthoon, Faes Peeter, Bellens Adr., Beismans Mart., Van Dijck Anna Elisabeth, Heylen Adr., Peeters J.B., Roodthooft Corn., Verboven Anna, Doos Peeter, Lenders Andr., Soeten Joannes Baptist, Verhaert Frans, Wouters Mart., Vervoort Peeter, Meir Hend., Van Der Veken Geert, Verborght Peeter, Cluyts Peeter (Oevel), Wouters Joseph, Van De Weyer Jan, Baeten Jan, Mertens Jan, Vandepoel Nol, Waegemans Adr., Helsen Adr., Sieur Lacourt, Van De Weyer Mart., Goris Mart., Dierickx Geert, Verswijvel Peeter, Vos Michiel, Maes Cornelis, Hufkens Adriaen, Peeters Jan, Cluyts Maria, Luysen Maria Anna (borg Peeters Hendrick), Peeters Cornelis (borg Waegemans Adriaen), Struyven J.B., Hoes Andries (borg Doos Adr.), Cluydts J.B., Verboven Merten, Menten Marten, Cols Christiaen, Baeten Jan, Smits chirurgijn, De Backer Peeter, Wuydts Jasper, Diellen Caerel, Van Houdt Jan, Van Castel Adriaen, Stynen Jan, Van Dijck Peeter, Oniaerts Diel, Verbist Peeter, Verhaert Frans, Debruyn Adr., Sieur Schmitz, Van Houtven Peeter.


BA586 Akte nr.1777-28 Bestand 286 - 305

Op 29 november 1777 wensen de erfgenamen van Peeters Elisabeth, namelijk:

hun goederen te verkopen:


BA586 Akte nr.1777-29 Bestand 306 - 312

Op 14 december 1777 wenst Bellens Maria, weduwe van Meir Adriaen een deel van haar goederen publiek te verkopen:

Kopers: Leysen Adr., Bockx Fransus, Wouters Fransus, Peetermans Jacobus, Van Elst Guilliam, Blerinckx Peeter, Lenders Andries, Dresseleers Peeter, Jansen Adriaen, Mattys Adriaen, Goossens Adriaen, Coolkens Adriaen, Beylen Merten, Boeckx Francus, Heylen Jan Tist, Caers Adriaen, Gorris Merten, Mertens Peeter, Van Eynde Jan, Bellens Merten, Hoes Peeter, Peeters Adriaen, Meerbergen Peeter, Soeten Jan Baptist, Van Der Veken Andries, Van Loey Francis, Wils Adriaen, Heylen Adriaen, Maes Cornelis, Verstappen Peeter, Janssens Peeter Mart., Soeten Jan, Coolkens Adriaen, Heylen Peeter, Van Gansen Jan Oolen, Peeters Adriaen, Deckers Adriaen, Mertens Peeter Fr., Oniaerts Norbert, Geens Francis, Meerbergen Francis, Menten Jan Baptist, Bellens Jan, Bleirinckx Jan, Wuyts Tist, Oniaerts Michiel, Cloodts Michiel, Van Nueten Jan, Perre Mart., Doos Daniel, Heylen Adriaen, Wodts Jan Baptist, De Bie Peeter, Van Reusel Jan.


BA586 Akte nr.1777-30 Bestand 313

De kinderen van Somers Jan:


BA586 Akte nr.1778-1 Bestand 316 - 319

Op 15.1.1778 ontvangen de echtgenoten Verwimp Cornelis, Heylen Anna Theresia een som geld van Goor Adriaen en Deckers Adriaen, momboirs van de minderjarige wezen van De Wolf Joannes enRochus Maria Elisabeth.

Soeten Joannes Baptist en Claessens Michiel treden op als getuigen.


BA586 Akte nr.1778-2 Bestand 322 - 330

Op 16.1.1778 wordt inventaris en taxatie van inboedel opgesteld van Goossens Adriaen, weduwnaar van Van Zeelandt Joanna Catharina, echtgenoot in tweede huwelijk van Michiels Maria Theresia, met de momboirs van het enig kind, Goossens Maria, Beirsmans Marten en Goossens Adriaen, zoon van Goossens Peeter en van Van Lommel Anne Maria. Als passief is er een rente, te betalen aan Van Pelt Maria Catharina, moeder van Goossens Adriaen.


BA586 Akte nr.1778-3 Bestand 331 - 334

Op 5.2.1778 lenen Soeten Peeter Martin en Huypens Joanna Catharina van Goor Adriaen, momboir van de minderjarige wezen van De Wolf Joannes en Rochus Maria Elisabeth. Zij hypothekeren:


BA586 Akte nr.1778-4 Bestand 335 - 337

Op 9.2.1778 verkoop schaarhout van de Polders te Boekel en elders.

Kopers zijn: Michiels Michiel met borg van Heylen Peeter, Heylen Peeter met borg van Verbist Peeter, Huysmans Jan met borg van Mertens Peeter, Martens Adriaen met borg van Gorrens Merten.


BA586 Akte nr.1778-5 Bestand 339 - 347

Op 10.2.1778 verkopen Bellens Catharina, weduwe Bellens Peeter, met Bellens Jan en Caers Merten, momboirs van minderjarige Bellens Elisabeth, hun inboedel.

Kopers zijn: Caers Martin, Bellens Adriaen, Geerewaerts Corneel, Hoes Andreas, Bellens Jan, Peeters Frans, Verbist Peeter, Verhaert Frans, Verachtert Joseph, De Smedt Peeter, Maes Guillaume met borg van Cluyts Frans, Verachtert Martin met borg van Wouters Peeter, Wouters Martin, Verwimp Hendrik, Lemmens Corneel, Baeten Jan, Van Mensel Jan, Van Sande Andreas met borg van Cluyts Frans.


BA586 Akte nr.1778-6 Bestand 349 - 351

Op 19.2.1778 leent Janssens Anna Elisabeth, weduwe Heylen Peeter, bijgestaan door Heylen Adriaen en Janssens Michiel, momboirs van de drie kinderen, bij Van Nuten Adriaen, collateur van de fondatie van de kapel van Meren, gefondeerd door E.H. Swinnen Henricus. Ze hypothekeert twee percelen.


BA586 Akte nr. 1778-7 Bestand 353 - 362

Op 6.3.1778 verkoopt Bellens Maria, weduwe Meir Adriaen in samenwerking met Bellens Joannes en Verboven Joannes, momboirs van de drie minderjarige wezen, hooi, stro en inboedel.

Kopers zijn: Smets Adriaen, Verherstraeten Peeter, Van Gool Jan, Maes Cornelis, Van Bijlen Henricus, Daems Henricus, Verstappen Peeter, Mols Jan, Helsen Adriaen, Van Genechten Willebrordt, Wils Adriaen, Tsyen Jan (Meren) met borg van Hoes Peeter (Meren), Geboers Sebastiaen (Ill) met borg van Helsen Adriaen (Ill), Waegemans Hendrick (Oevel), Deckers Adriaen, Oniaerts Norbert, Deckers Adriaen (Meren), Neyers Hendrick (Buul), Wed Verwimp Jan met borg van Van Hove Peeter, Segers Peeter, Wuyts Joannes Baptist met borg van Van Hove Joannes (Boekel), Groenen Jan, Stijnen Hendrick (Buul) met borg van Deckers Adriaen, Van Brecht Joseph met borg van Torfs Jan (Plaetse), Cools Joannes Baptist (Oevel), Peeters Marten (Larum), Leysen Adriaen (Meren), Peetermans Jacobus met borg van Oniaerts Norbert, Van Looy Franciscus (Herentals), kinderen Laurys-Van Den Brande, Torfs Jan (Plaetse) met borg van Willems Marten, Van Gool Jan (Geel) met borg van Bleirinckx Martinus, De Molder Marten (Herentals), Verachtert Joseph (Oevel) met borg van Verachtert Marten, Bleirinckx Adriaen (Geel), Janssens Adriaen (Bijlen) met borg van Van Castel Adriaen, Smets Adriaen (Vennen) met borg van Daems Hendrick (Hezewijk), Meir Peeter (Meren), Laurys Jan (Grees) met borg van Verboven Jan (Meren), Hermans Dominicus, Bertels Jan (Larum).


BA586 Akte nr. 1778-8 Bestand 363 - 368

Op 14.3.1778 leent Van Castel Adriaen, gehuwd met Michiels Maria Catharina bij Vervoort Peeter Cornelis, kerkmeester. Hij hypothekeert:


BA586 Akte nr.1778-9 Bestand 369 - 371

Op 14.3.1778 leent Janssens Adriaen, gehuwd met Van Castel Maria Elisabeth bij Doos Jan, gewezen H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen. Zij hypothekeren

een perceel land, genaamd den bosbempt, in Buul, palende oost en zuid de erfgenamen Verbist Hendrick, west Van Houdt Amandus, noord de heer Bosquet.


BA586 Akte nr.1778-10 Bestand 373 - 378

Op 15.3.1778 verdelen door loting Van Castel Maria Elisabeth, echtgenote Janssens Adriaen, en Van Castel Adriaen, gehuwd met Michiels Maria Catharina gronden uit de erfenis van hun ouders, Van Castel Jan en Spapen Catharina.

Een eerste cavel wordt geloot door Van Castel Adriaen en omvat:

De tweede cavel is voor Van Castel Maria Elisabeth en omvat:


BA586 Akte nr.1778-11 Bestand 381 - 387

Op 17.3.1778 worden de gronden uit de erfenis van Menten Jacobus en Truyens Dimphna door loting verdeeld onder de twee minderjarige wezen, bijgestaan door hun momboirs, Menten Martinus en Bens Joannes, en Wils Adriaen, weduwnaar van Menten Elisabeth. Caers Martinus en Van Genechten Marcus zijn aanwezig als momboirs van de minderjarige wezen van Bellens Adriaen en Truyens Dimphna.

Kavel 1 toegewezen aan Menten Anna en omvat:

Kavel 2 voor Wils Adriaen omvat:

Kavel 3 voor Menten Joannes omvat:


BA586 Akte nr.1778-12 Bestand 389 - 410

Op 27.3.1778 wordt de inventaris opgemaakt en getaxeerd in het sterfhuis van Molenberghs Elisabeth, echtgenote van Van Nuten Jan Baptist, met Molenberghs Guilaume en Van Nuten Martinus, momboirs van de vier kinderen.

Van Nuten Jan Baptist heeft schulden bij Molenberghs Cornelis, Molenberghs Guilaume en Van Nuten Martinus.

Op 3.2.1791 biedt Van Nuten Jan Baptist, weduwnaar Molenberghs Elisabeth, echtgenoot van Steynen Anna Catharina, een afkoopsom aan zijn kinderen, Van Nuten Maria Catharina echtgenote Laenen Joannes, Van Nuten Anna Catharina, echtgenote Mannaerts Gommarus, Van Nuten Martinus en Van Nuten Joannes.

Op 20.2.1798 wordt een regeling opgesteld naar aanleiding van het overlijden van Van Nuten Cornelis


BA586 Akte nr.1778-13 Bestand 413 - 417

Op 30.3.1778 lenen Willems Martinus en Van Nuten Maria (Bijlen), bij Vervoort Peeter, kerkmeester van St-Martinus. Ze hypothekeren een perceel land in Boekel, palende oost Verbist Marten, zuid Stijnen Maria, west Van Castel Peeter, noord erfgenamen Meir Hendrick


BA586 Akte nr.1778-14 Bestand 421 - 426

Op 20.5.1778 verkoopt Janssens Peeter Martien, ongehuwd, aan Van Eynde Joannes, gehuwd met Heylen Maria, een huis, herberg Den Gansenvoet genaamd, stal, schuur, schob, 2 hoven en binnenveld, in Boekel, leenroerig onder de Leenhove van Boekel. Op deze plaats in Boekel zetelde het Leenhof of gerecht. De eigendom paalt oost erfgenamen Cluyts Maria, zuid erfgenamen Hermans Peeter, west Bellens Catharina, noord de straat. Huis en binnenveld wordt gehuurd door Janssens Michiel.


BA586 Akte nr.1778-15 Bestand 428 - 432

Op 20.5.1778 leent Van Eynde Joannes, gehuwd met Heylen Maria bij Renders Peeter, H. Geestmeester en hypothekeert een perceel land, genaamd de honinck, palende oost erfgenamen Cluyts Joris, zuid de kinderen Janssens Michiel, west Douwen Adriaen en Cools Hendrick, noord erfgenamen Laenen Geeraert

Op 9.2.1779 vereffent hij aan Wilms Peeter, H. Geestmeester die het geld op 16.2.1779 neerlegt bij Sneyers Adriaen (Oosterwijk).


BA586 Akte nr.1778-16 Bestand 435 - 439

Op 21.5.1778 leent Soeten Joannes Baptist, secretaris van Olen, echtgenoot van Boeckx Anna Elisabeth, bij Goor Adriaen, momboir van De Wolf Joanna, wees van wijlen De Wolf Joannes en Rochus Maria Elisabeth. Hij hypothekeert een perceel land in Doffen, palende oost Soeten Joannes Baptist, Molenberghs Jan en de kerk, zuid en west erfgenamen Van Lommel Jan, noord Van Bylen Marten.

Op 6.5.1782 betaalt hij bij Verhoeven Joannes, echtgenoot van De Wolf Joanna Elisabeth met Claessen Michiel en Verwimp Cornelis Joseph als getuigen.


BA586 Akte nr.1778-17 Bestand 441 - 446

Op 4.6.1778 verkoopt de gemeente turf in Doffen.

Kopers zijn: Lenaerts Andreas met borg van Heylen Adriaen en van Wauters Marten, Visschers Cornelis met borg van Helsen Peeter, Kenis Geraerdt, Janssens Adriaen, Verbist Hendrick, Helsen Adriaen, Van Deyck Jacobus met borg van Wuyts Jan Baptist, Van Genechten Adriaen met borg van Neyers Hendrick, Helsen Adriaen (Oosterwijk) met borg van Sneyers Adriaen, Verstappen Peeter (Buul) met borg van Verbraecken Wilhelmus, Verbraecken Wilhelmus met borg van Pauwels Hendrick, Helsen Adriaen (Tongerlo), Neyers Hendrick met borg van Meir Joseph, Neyers Jan met borg van Peeters Adriaen, Mertens Jan met borg van De Bie Peeter, Verboven Peeter met borg van Verboven Jan, Doos Peeter, De Bie Peeter, Ruymakers Jan Baptist met borg van Smidt Peeter, Van Dingenen Adriaen, De Bruyn Adriaen met borg van Beersmans Merten.


BA586 Akte nr.1778-18 Bestand 442 - 449

Op 19.7.1778 verpacht Verboven Joannes, kerkmeester, de St-Martinustienden aan Torfs Joannes, met borg van Heylen Jan Francis, en de boter- en eiertienden aan Heylen Jan Francis.


BA586 Akte nr.1778-19 Bestand 449 - 454

Op 23.7. verkopen Bellens Catharina, weduwe Bellens Peeter, en kinderen koren te velde. Dit staat in den Langel, in den Hoeninck, op het Eveneblock, op het eesteblock, op het heiken, op de deelhoef, in het binnenblock, op het Leen, op de Gestelen, op den bruelen.

Kopers zijn, Douwen Peeter met borg van Verhoelen Jan, Cols Christiaen met borg van Gerewaerdts Cornelis, Bellens Adriaen, De Bruyn Adriaen met borg van Bosmans Marten, Renders Peeter met borg van Van Houdtven Peeter, Mertens Jan met borg van Van Genechten Jan, Wuyts Jan Baptist, Van Houdtven Peeter met borg van Renders Peeter.

De verkoop gebeurt in akkoord met Bellens Jan, Bellens Adriaen en Gerewaerdts Cornelis en als getuigen De Bruyn Adriaen en De Bal Anthoon


BA586 Akte nr.1778-20 Bestand 455 - 461

Op 20.7.1778 wordt inventaris opgemaakt en getaxeerd in het sterfhuis van Peeters Peeter, overleden op 24.5.1777. De weduwe Gorts Maria Catharina is hertrouwd met Doos Adriaen. Raeymakers Fransus en de onlangs overleden Caers Martin zijn de momboirs van de 2 minderjarige kinderen


BA586 Akte nr.1778-21 Bestand 462 - 465

Op 21.7.1778 verkoopt Bellens Maria, weduwe van Meir Adriaen, bijgestaan door Bellens Joannes en Verboven Joannes, momboirs van de 3 minderjarige wezen, koren te velde op binnenblock, vorstenblock, schelkens, den eykenboom, de Clootbosheyde, het weer, de slechaege, den tempel, velt, steenacker, velleken en rachten.

Kopers zijn: Oniaerts Norbert met borg van Van Nieten Jan, Deckers Adriaen met borg van Blirickx Peeter, Baeten Jan (Doffen), met borg van Belmans Marten, Blirickx Merten met borg van Baeten Jan, Blirickx Peeter, Jansen Peeter Martien met borg van Van Nieten Jan, Van Hoeve Jan met borg van Deckers Adriaen, Groenen Jan met borg van Blirickx Peeter, Belmans Merten met borg van Blirickx Marten, Cloots Cornelis uit Olen, met borg van Oniaerts Norbert, Van Hoeve Jan (Meren), met borg van Van Nieten Jan.


BA586 Akte nr.1778-22 Bestand 466 - 470

Op 26.10.1778 verhuurt de gemeente percelen in de polder, dit is uit de heide gewonnen land, weide of dries. De percelen liggen aan den Geelschen padt en worden gehuurd door Mathijs Adriaen met borg van Beirinckx Adriaen, Mertens Peeter met borg van Wouters Fransus, Van Eynde Jan, Helsen Peeter.


BA586 Akte nr.1778-23 Bestand 471 - 477

Op 3.11.1778 gebeurt de inventaris en taxatie van de inboedel ten sterfhuize van Van De Perre Anna Cornelia, echtgenote van Van Outsel Joannes, in tweede huwelijk met Huypens Dimphna. Momboirs van de 2 wezen zijn Van De Perre Hendrick en Van Outsel Peeter.

Van Outsel Joannes heeft schulden aan Van Castel Peeter, collecteur dorpsbelasting, aan Van Linden Jan, smid, aan Peeters Peeter voor winkelwaar, aan Wuyts Gaspar, kleermaker, Verstappen Peeter, collecteur, en aan Van Outsel Maria Catharina een uitkoopbedrag.


BA586 Akte nr.1779-1 Bestand 478 - 481

Op 28.1.1779 erkent De Busser Henricus, weduwnaar van Cluyts Elisabeth, wonend in de herberg St. Sebastiaen, aan de H. Geesttafel van Oolen een schuldrestant van Baeten Christoffel dd. 23.2.1686 voor notaris Vermeeren W.. Door de erfgenamen van Baeten Christoffel werd op 13.5.1745 deels betaald en nog een deel door gebroeders Heylen Adriaen en Heylen Peeter op 2.9.1758.

De Busser Henricus hypothekeert een perceel land genaamd den biesacker in den langels, palende oost een straatje, zuid Van Dyck Peeter, west Cluyts Peeter en noord Cluyts Jan.

Op 11.4.1785 vereffent Cluyts Adriaen Francis, momboir van de wezen van De Busser Henricus aan Michiels Peeter, H. Geestmeester.


BA586 Akte nr.1779-2 Bestand 482 - 486

Op 9.2.1779 lenen Van Eynde Joannes en Heylen Maria bij Coolkens Adriaen, kapelmeester van de Capelle OLV ter Gestele. Zij hypothekeren:

een perceel land in Boekel, genaamd de groote plek, palende oost Verachtert Josephus en erfgenamen Hermans Peeter, zuid erfgenamen Menten Adriaen en Van Den Bulck Gommer, west Cluyts Adriaen Fransus en erfgenamen Verlinden Emanuel, noord Doos Daniel en Verwimp Cornelis.

een perceel land in Schaatsbergen, genaamd den honinck, palende oost Cluyts Michiel, zuid Helsen Peeter, west Cools Hendrick, noord erfgenamen Laenen Geeraert.

Op 12.6.1794 betalen ze een deel terug aan Heylen Jan C.


BA586 Akte nr.1779-3 Bestand 486 - 490

Op 13.2.1779 verhuurt Heylen Marten, weduwnaar van Janssens Catharina, aan Dillen Carel een huis met grond in Hezewijk


BA586 Akte nr.1779-4 Bestand 490 - 500

Op 13.2.1779 verkoop van inboedel bij Bellens Adriaen, weduwnaar Verboven Elisabeth met momboir Deckers Peeter

Kopers: Verboven Anna Catharina, Janssens Anna Elisabeth, Bellens Adriaen, Verwimp Cornelis, De Bie Francus, Peeters Theresia, Janssens Peeter Martien, Beismans Mart., Dresselaers Peeter, Deckers Peeter, Baelens Adriaen, Moons Jan, Van Lommel Hendrick, Bellens Adriaen Peeters'zoon, Goor Marten met borg van Heylen Adriaen, Daems Jan, Beirinckx Michiel, Oniaerts Diel met borg van Oniaerts Bert, Verbist Adriaen (Grees), Belmans Jan Baptist, Wils Jan Baptist met borg van Neyers Hendrick, Doos Adriaen, Verbist Peeter, Heyns Francus, Verboven Marten, Vermeulen Francus, Wouters Marten, Menten Marten, Verbraeken Guillielmus, Hoes Andries (Oevel), Verhaert Adriaen, Daems Jan, Van Lommel Jan, Van Elsen Peeter, Verherstraeten Peeter, Peeters Frans, Coolkens Adriaen, Geens Jan, Verborght Peeter met borg van Van Sande Andries, De Backer Peeter, weduwe Verwimp Jan met borg van Verborght Peeter, Peetermans Jacobus met borg van Groenen Jan, Michiels Michiel, Doos Peeter, Vermeerbergen Guilliam, Kenis Michiel (Vennen) met borg van Vermeerbergen Francus, weduwe Heylen Peeter met borg van Janssens Peeter Martien, Verbist Peeter met borg van Beismans Marten, Renders Peeter, Bastiaens Peeter (Geel), Van Dyck Adriaen, Michiels Peeter, Van Lommel Peeter met borg van Oniaerts Diel, Leysen Christiaen, Willems Peeter met borg van Peeters Francus, De Backer Peeter Joseph, Verwimp Hendrick, Van Zeelandt Arnold, Van Hove Jan (Buul), Lemmens Cornelis, Verlinden Jan, Struyf Peeter Jan, De Bruyn Adriaen, Michiels Peeter, Wils Peeter.


BA586 Akte nr.1779-5 Bestand 501 - 503

Op 16.2.1779 lenen Sneyers Adriaen en Hermans Anna Maria bij Wilms Peeter, H. Geestmeester der H. Geesttafel van Oolen en hypothekeren een perceel land, genaamd den haesemortel in Schaatsbergen, palende oost erfgenamen Peeters Peeter, zuid Baeten Hendrick, west Geens Jan, noord Van Hout Jan en Van Dyck Peeter

een perceel dries in Ill onder Tongerlo, genaamd de Peyaert, palende oost Sterckx Jan, zuid Van Doninck Jan, west Willems Jacobus, noord rentgelders


BA586 Akte nr.1779-6 Bestand 504 - 506

Op 29.5.1779 lenen Meir Peeter Francis en Van Castel Theresia uit Meren bij Van Nueten Adriaen, kapelmeester van de kapel van de H. Willebrordus in Meren en hypothekeren een huis, camer, stal, schuur, hof en binnenveld in, Meren,leenroerig onder de Leenhoeve van notaris Pauly, palende oost Mertens Guilliam, zuid Van Nueten Adriaen, west straat of plein van Meren, noord Van Hove Jan.

Hij betaalt terug op 16.1.1781


BA586 Akte nr.1779-7 Bestand 507 - 508

Op 12.6.1779 lenen Van De Poel Jan Martien en Baelens Dimphna uit Oosterwijk onder Tongerlo, bij de regenten van de H. Geesttafel van Oolen. Zij hypothekeren een perceel land in Oosterwijk, bij de baan, palende oost De Ceuster Adriaen, zuid De Ceuster Jan, west De Ceuster Peeter, noord baan Geel Morkhoven

een perceel bempt in Oosterwijk, palende oost Govaerts Hendrick, zuid erfgenamen Daems Francis, west de b... Helsen, noord Van Castel Jan.

Verbist Peeter Adriaens-zoon betaalt een schuld van Verbist Jan zijn grootvader aan Bulckens Guilliam Jans-zoon


BA586 Akte nr.1779-8 Bestand 511 - 513

Op 12.6.1779 wordt een inventaris opgesteld in het sterfhuis van Bens Elisabeth, echtgenote Van Lommel Henricus samen met Bens Joannes Martien en Van Lommel Peeter, momboirs van het enig kind Van Lommel Joannes.


BA586 Akte nr.1779-9 Bestand 514 - 517

Op 11.7.1779 verpacht Peeters Francis, kerkmeester van St-Martinus, de St-Martinustienden aan De Backer Hendrick, met borg van Mols Jan, en de boter- en eierentienden aan Mols Jan.


BA586 Akte nr.1779-10 Bestand 518 - 530

Op 9.12.1779 verkopen Janssens Anna Elisabeth, weduwe van Heylen Peeter, met Heylen Adriaen en Janssens Michiel, momboirs van de drie minderjarige kinderen, een deel van de inboedel.

Kopers zijn: Blerinckx Peeter, Janssens Peeter Martien, Verbist Peeter, Soeten Joannes Baptist, Mertens Jan, Heylen B., Govaerts Hendrick, Vennekens Hendrick, Janssens Michiel, Verboven Jan, Laenen Jan, Verlinden Jan, Van Hove Jan, Wouters Jan Frans, Van Lommel Adriaen, Janssens Adriaen, Van Eynde Jan, Beirinckx Adriaen, Boeckx Francis, Beirinckx Michiel, Verhaert Hendrick, Deckers Adriaen, Stynen Hendrick, Deswert Michiel, Van Nuten Jan, Mathijs Guilliam, Van Hove Jan (Meren) met borg van Deckers Adriaen, Lievens Hendrick, Maes Guilliam, Boeckx Francis (Hees) met borg van Boeckx Peeter, Menters Marten, Maes Cornelis, Groenen Jan (Zoerle) met borg van Janssens Peeter Martien, Verlinden Jan (Doffen) met borg van Heylen Adriaen, Janssens Hendrick met borg van Deckers Adriaen, Leysen Christiaen met borg van Van Eynde Jan, Janssens Guilliam met borg van Mannaerts Gommer, Verachtert Jan Baptist, Van Hove Jan (Boekel), Janssens Guilliam met borg van Passen Jan, Boeckx Peeter (Hees), Passen Jan, Kerselaers Francis (Hees) met borg van Verachtert Martien (Oevel), Verelst Guilliam.

Op 17.9.1780 verkoopt men koren op het veld.


BA586 Akte nr.1779-11 Bestand 533 - 535

Op 11.12.1779 lenen Verachtert Jan Baptist en Heylen Anna Elisabeth uit Oevel bij Coolkens Adriaen, kapelmeester van de Capelle OLV ter Gestele in Olen. Zij hypothekeren een perceel land in Bijlenvelt, palende oost Van Bijlen Michiel, priester, zuid Van Castel Peeter, west Willems Marten, noord Van Lommel Jan.


BA586 Akte nr.1779-12 Bestand 537 - 547

Op 23.12.1779 verkoopt Cluyts Anna, weduwe van Maes Adriaen, met Maes Cornelis en Cluyts Cornelis, momboirs van de twee minderjarige kinderen, een deel van de inboedel.

Kopers zijn: Maes Guilliam met borg van Maes Cornelis, Maes Cornelis met borg van Maes Guilliam, Mertens Peeter, Verwimp Cornelis, Janssens Marten, Van De Perre Peeter, Leysen Peeter, Bertels Jan, Lemmens Paulus, Janssens Peeter Martien, Verboven Jan, Belmans Jan Baptist, Heylen Francis, Berinckx Machiel, Van Nuten Joannes met borg van Deckers Adriaen, De Swert Michiel (Oevel) met borg van Wuyts Gaspar, Wuyts Gaspar met borg van Van Lommel Henricus, Dens Jan (Geel) met borg van Leysen Peeter (Poiel), Bertels Joannes, Van Nuten Jan, Daems Peeter (Larum), Laenen Jan, Van Outsel Jan.


BA586 Akte nr.1780-1 Bestand 549 - 560

Op 21.2.1780 en 21.3.1780 wordt een inboedel verkocht. Eigenaar niet genoemd.

Kopers zijn: Baeten Adriaen met borg van Baeten Hendrick, Boeckx Adriaen, Baeten Guilliam, Baten Guilliam, Baeten Hendrik, Van Lommel Jan, Vervoort Peeter, Verboven Jan, Heyns Francis met borg van Smedts Peeter, schepene, Verhaert Hendrick, De Peuter Peeter.

Verkoop van 21.2.1780 wordt ondertekend door Boeckx Florian. Op 8.12.1780 betaalt Baeten Henricus aan Deckers Adriaen, kapelmeester van de kapel van Meren.


BA586 Akte nr.1780-2 Bestand 564 - 569

Op 12.1.1780 verkoopt Dils Dimphna, weduwe Wuyts Jan, echtgenote Peeters Adriaen, met momboirs: Bellens Adriaen en Dils Martin, een gedeelte van haar inboedel,

Kopers zijn: Verbist Peeter, Van Linden Peeter, Van Hove Adriaen, Verlinden Jan, Verachtert Marten, Bellens Adriaen, Janssens Peeter Marten met borg van Verbist Peeter, Van Linden Jan, Douwen Francis, Verreckt Peeter, Van Bijlen Hendrik met borg van Peeters Francis, Wauters Paulus, Heylen Peeter, Van Hove Francis, Van De Poel Jan, Doos Josephus met borg van Verachtert Marten, Naets Adriaen met borg van Naets Francis, Van Eynde Hendrik met borg van Maes Guilliam, Verbist Hendrik (Wiekevorst), met borg van De Bruyn Adriaen, Belmans Jan Baptist met borg van Verswijvel Peeter, Janssens Michiel met borg van Bleirinckx Marten, Verswijvel Peeter met borg van Belmans Jan Baptist, Maes Guilliam, Kesselaers Francis met borg van Laureys Adriaen, Doos Adriaen, Elen Jan Baptist, Laureys Adriaen met borg van Kersselaers Francis, Menten Marten, Van Lierde Jan, Verwimp Peeter, Verachtert Josephus, Daems Adriaen, Heylen Adriaen.


BA586 Akte nr.1780-3 Bestand 571 - 582

Op 17.1.1780 verkoopt Vertommen Elisabeth, weduwe Neefs Corneel, met twee minderjarige kinderen, met momboirs: Neefs Melchior en Vertommen Jan Franciscus, inboedel

Kopers zijn: Huyskens Jan Baptist, De Smedt Peeter, Fransen Peeter, Cools Hendrik, Van Linden Peeter, Van Tongel Peeter, Roodthooft Augustijn, Verlinden Jan, Verswijvel Peeter, Peeters Peeter, Bulckens Francis, Heylen Jan, Wouters Peeter met borg van Smedts Francis, Tubbeckx Anthoon, Heylen Cornelis, Vertommen Jan Francis, Verstrepen Peeter, Heylen Peeter, Geps Jan, Janssens Peeter Marten, Peeters Jan, De Backer Marten, Van Hove Jan Marten, Daems Peeter, Daneels Jan, Baelens Peeter met borg van Sprengers Jan Baptist, Van Den Bolck Peeter, Vissers Cornelis, Boeckx Hendrik, Laureys Adriaen, Van Houtven Peeter, Goossens Ferdinand, Goris Marten, Fransen Jan, Van Wunsel Jan Baptist, Michiels Peeter, Palmans Peeter met borg van Haeselbroeckx Matheus (Tulseinde), Thielemans Adriaen met borg van De Smedt Peeter, Ven Peeter, Torfs Jan (Herentals), Heylen Francis, Deckers Guillaum, Grooten Joseph, Toebackx Adriaen, Denckens Francis, Ven Francis, Van Genechten Peeter, Laureys Jan, Verwimp Adriaen, Toebackx Jan, Verboven Jan met borg van Vervoort Francis, Van De Poel Adriaen met borg van Ven Michiel, Symens Marie met borg van Huyskens Jan Baptist (Morkhoven), Vervoort Francis met borg van Verbruggen Carel, Heylen Guilliam, Bulckens Francis (Noorderwijk), De Backer Peeter met borg van De Backer Francis, Meir Jan (Plassendonk) met borg van Daems Hendrik, Van Dijck Jan Baptist met borg van Daems Jan (Paradijs), Van Hove Jan (Boekel) met borg van Van Genechten Peeter, Geerewaerts Cornelis, Heylen Joannes, Sterckx Peeter, Van Olmen Marten, Verbist Geeraert, Daems Jan, Wouters Cornelis (Oosterwijk) met borg van Verstrepen Francis, Luyten Peeter, De Smedt Peeter (Keyser), Heylen Jozef, Neyers Peeter, Wils Jan Baptist met borg van Sterckx Peeter, Sprengers Jan Baptist, Daems Hendrick, Ven Michiel, Torfs Jan met borg van Heylen Frans, Horemans Peeter met borg van Horemans Jan Baptist, Bellens Merten met borg van Sterckx Peeter, Mols Jan, Verborght Peeter, Aerts Adriaen.

Bediende: Van Elst Guilliam, omroeper, en Goris Merten.


BA586 Akte nr.1780-4 Bestand 583 - 596

Op 26.1.1780 verkoopt Laureys Anna Maria, weduwe Van Zeelandt Arnoldus, met momboirs: Beirsmans Marten en Goossens Adrien, inboedel ten voordele van de kinderen van Goossens Adriaen-Van Zeelandt Joanna.

Kopers: Laureys Anna Marie, Van Linden Peeter, Decock Joannes, Verwimp Cornelis, Geens Guilliam, Van Mensel Jan, Roodthooft Adriaen, Leysen Adriaen, Verborght Peeter, Cluyts Jan, Hoeckx Theresia met borg van Hoeckx Jan (Morkhoven), Willems Marten, Verstylen Marten, Groenen Jan, Crieken Wouter, Parre Henricus, Doos Peeter, Laureys Jan, Boeckx Adriaen, Bastiaens Adriaen, Jacobs Jan (Geel), Belmans Jan Baptist, Beismans Marten, Leysen Jan, Bellens Adriaen, Cluyts Joannes, Cools Adriaen (Oevel), Broeck Jan, Goossens Adriaen, Cools Hendrik, Jacobs Jan, Maes Cornelis, Nuyens Peeter, Willems Paulus, De Swert Gilis, Mertens Joannes, Van Bijlen Marten, Hoeckx Jan met borg van Heylen Adriaen, Den prince, Verlinden Jan, Lauwen Hendrik, Van Doren Jacobus, Janssens Adriaen, Jacobs Hendrick, Cools Jan Baptist, Janssens Jan Baptist, Rosiers, Lauwen Jan, Huysmans Boort, Moelants Anthoon met borg van Boonaerts Marten, Goris Marten, Verswijvel Peeter, Peeters Marten, De Peuter Peeter, Van Dijck Jacobus, Van Elst Guilliam, Boeckx Adriaen (Grees), Doos Adriaen, Van Outven Peeter, Wuyts Jesper, Van Hove Adriaen, Van Sande Andries, Lauwen Francis (Herentals) met borg van Verswijvel Peeter, Verstappen Adriaen, Verswijvel Marten, Smolders Anthoon, Moons Jan, Cluyts Peeter, Dresselaer Peeter, Vermeerbergen Adriaen, Wils Peeter, Beismans Niclaes met borg van Beismans Marten, Laureys Michiel met borg van Goossens Jan (Larum), Peeters Cornelis met borg van Daems Peeter (Oosterwijk), Heylen Guillaum (Vennen), Decock Jan, Verboven Corneel met borg van Bellens Adriaen (Doffen), Laureys Marten, Machiels Peeter, Lepage (Herentals), Deckers Peeter, Cluyts Jan, Verbogen Marten, Debie Peeter, Baeten Jan, Janssens Jan Baptist, Boonaerts Marten, Hoes Jan, Heylen Jan Baptist, Hoes Andries, Boonen Marten, Renders Peeter, Thijs Adriaen, Van Genechten Boort, Verholen Jan, Van Den Sande Andries, Van Gelder Peeter, Wils Jan Baptist, Hermans Jan, Van De Weyer Marten, Kenis Geert, Verwimp Hendrik.


BA586 Akte nr.1780-5 Bestand 597 - 605

Op 22.4.1780 verkoopt Dils Dimphna, weduwe Wuyts Jan, echtgenote Peeters Adriaen, met momboirs: Belmans Adriaen en Dils Marten, de rest van de inboedel (akte 1)

Kopers: De Smedt Peeter, Heylen Adriaen, Torfs Jan, Van Gelder Peeter met borg van Verborght Peeter, Wils Jan Baptist, Veraerd Hendrik, De Busser Adriaen, Verborgt Peeter met borg van Verhaert Hendrik, Van Genechten Adriaen met borg van Smets Hendrik (Buul), Van De Sande Andries met borg van Cluyts Adriaen Francis, Van Oudtsel Jan, Buyens Peeter, Van Hove Jan, Boeckx Adriaen, Baeten Adriaen, Van Dyck Jan Baptist, Thys Adriaen, Verhaert Henricus met borg van Verborght Peeter, De Swert Michiel, Smolders Anthoon met borg van Verboven Jan (Gryen), Hoes Jan (Oevel), Torfs Joannes met borg van Van Roosbroeck Jan Baptist, Verwimp Adriaen, Van Outsel Jan met borg van Van De Ven Hendrik (Oevel), Van Hove Jan (Boekel), Geens Jan met borg van Cools Adriaen, Stynen Hendrik met borg van Neyers Hendrik, Neyers Hendrik met borg van Stynen Hendrik, Van Goensel (Oevel) met borg van Neyers Hendrik (Buul), Heyns Francis, Van Linden Peeter, Verachtert Michiel.


BA586 Akte nr.1780-6 Bestand 607 - 613.

Op 27.2.1780 verkoop inboedel van Verheyen Joannes- Van Roosbroeck Maria Catharina, met momboirs: Verheyen Joannes en Van Roosbroeck Peeter.

Kopers zijn: Daems Bert, Wouters Joseph, Oniaerts Jan, notaris, Van Elst Guilliam, Van Linden Jan, Van Bijlen Peeter, Bertels Marie, Maes Guilliam, Willems Michiel, Van Lommel Marie, Janssens Jan, Van Brecht Joseph, Dresselaers Dimphna, Wouters Marten, Moelants Anthoon, Torfs Bert, Smedts Peeter, Marien Peeter, Verhaert Henricus, Cluyts Adriaen Francis, De Backer Hendrick, Soeten Joannes Baptist, Wouters Guilliam, Guldentops Peeter, Heylen Michiel, Dresselaers Peeter, De Backer Peeter, Mertens Geert, Verherstraeten Peeter, Stynen Peeter, Heylen Marten, Geens Peeter, Van Hove Guilliam, Grootjans Joseph, Neyens Peeter, Verwimp Adriaen, Smits Francis, Van Eynde Peeter, Cluyts Cornelis, Van Lommel Adriaen, Smets Marten, Verbraecken Guilliam, Helsen Adriaen, Horemans Hendrick, Peeters Francis, Mathys Elisabeth, Van Roosbroeck Peeter, Mans Cornelis, Wils Peeter, De Backer Peeter, Goossens Jan, Doos Peeter, Neyers Jan, Gastmans Jan.

Schmitz J.P., geneesheer, bezorgt een rekening voor geneeskundige behandeling van Rosebrock Maria, weduwe Verheyen, en haar zoon Verheyen Franciscus, die verblijft in Beilen bij Bellens Cornelis.


BA586 Akte nr.1780-7 Bestand 615 - 616

Op 16.7.1780 verpacht Verswijvel Josephus kerkmeester, de St Maartens-tienden en de koren- en eierentienden van St-Maartenparochie.

Pachters zijn: Torfs Joannes, met borg van Janssens Peeter Martien, en Deckers Adriaen.


BA586 Akte nr.1780-8 Bestand 617 - 626

Op 21.7.1780 verkoopt Janssens Anna Elisabeth, weduwe Heylen Petrus, met drie minderjarige kinderen, met momboirs: Heylen Adrianus en Janssens Michael, coren ten velde, gelegen in 't binnenvelt, op 't Leen, op het baetenblock, op het drisken, op den Suerinck, op het heilemmens.

Kopers zijn: Groenen Jan met borg van Verreckt Peeter, Mertens Peeter met borg van Heylen Adriaen, Janssens Michiel met borg van Van Hove Jan, Van Hove Jan met borg van Janssens Michiel, Groenen Jan, de jongen, met borg van Groenen Jan, de ouden, Janssens Peeter Martien, Meir Peeter (Meren) met borg van Janssens Peeter Martien, Bellens Peeter Frans (Oevel) met borg van Renders Peeter (Hoeck), De Bal Anthoon met borg van Renders Peeter, Mertens Peeter Francis, schepene, Janssens Michiel (Boekel), Van Hove Jan (Boekel), De Backer Peeter, schoolmeester, met borg van Dauwen Jan Baptist.


BA586 Akte nr.1780-9 Bestand 627 - 630

Op 10.8.1780 verhuren de schepenen twee percelen in Schaatsbergen, voor zes jaar.


BA586 Akte nr.1780-10 Bestand 631 - 633

Op 4.9.1780 wordt een akkoord getroffen, betreffende het onderhoud en de opvoeding van Neyers Anna Elisabeth, Neyers Jan Francis en Neyers Maria Dimphna, kinderen van Neyers Petrus, weduwnaar van Van Reusel Catharina, hertrouwd met Van Houdt M.C., met momboirs: Van Reusel Joannes en Sneyers Hendrik.


BA586 Akte nr.1780-11 Bestand 635 - 640

Op 27.9.1780 komt een akkoord over de verdeling van de erfenis van Menten Adriaen- Deckers Catharina en toewijzing door lottrekking aan Menten Maria Elisabeth, ongehuwd, Menten Marten, echtgenoot Govaerts Anna Catharina, Menten Henricus, ongehuwd, Leysen Christiaen, momboir van de 2 minderjarige wezen van Menten Jan-Leysen Elisabeth, bijgestaan door Mertens Peeter Francis

Kavel 1 geloot door Menten Henricus:

Kavel 2 geloot door de wezen van Menten Jan:

Kavel 3 geloot door Menten Marten:

Kavel 4 geloot door Menten Maria Elisabeth:


BA586 Akte nr.1780-11 Bestand 641 - 644

Op 17.10.1780 wordt door Baeten Adriaen, zoon van wijlen Baeten Hendrick en Bruynsels Anna Maria, en momboirs, Peeters Adriaen en Boeckx Adriaen, een regeling opgesteld over de rente van een lening van 20.9.1763 voor notaris Heylen Petrus (Herentals), bij E.H. Van Den Schilde Gil., proost van de besloten hof in Herentals.


BA586 Akte nr.1780-12 Bestand 645 - 646

Op 13.11.1780 lenen Van Nuten Joannes Baptist en Stynen Anna Catharina bij Van Dyck Peeter, H. Geestmeester.


BA586 Akte nr.1780-13 Bestand 647-654

Op 30.11.1780 gebeurt inventaris en taxatie van de inboedel van Bellens Elisabeth, weduwe Caers Marten, echtgenote in tweede huwelijk van Verboven Cornelis. Beirinckx Michiel en Bellens Cornelis zijn momboirs van de enige zoon, Caers Cornelis.

Op het passief zijn er schulden aan Wouters Hendrick, Vinckx Elisabeth, Geerewaerts Cornelis, Wouters Elisabeth, Beirinckx Michiel, Caers Cornelis.


BA586 Akte nr.1780-14 Bestand 655 - 660

Op 7.12.1780 verkoop van de inboedel van Leysen Maria, weduwe Deckers Peeter, met Coolkens Adriaen en Leysen Peeter, momboirs van de vijf wezen.

Kopers zijn: Helsen Adriaen, Van Hove Adriaen, Bulckens Francis, Goir Francis met borg van Lauwen Jan (Herentals), Peeters Francis, Van Hout Jan, Verhaert Hendrick, Wouters Peeter, Hoes Jan, Renders Peeter, Van De Wyer Mart, Beismans Mart., Heylen Jan Baptist, De Busser Adriaen, Janssens Peeter Martien, Baeten Adriaen, Van Hove Francis, Kenis Geert, Heylen Marten (Plaetse) met borg van Vermeerbergen Francis (Plaetse), Appels Peeter (Ill) met borg van Van Dyck Jan (Oosterwijk), Vermeerbergen Francis met borg van Heylen Marten (Plaetse), Beirinckx Adriaen met borg van Verbist Peeter (Gerhagen), Helsen Adriaen (Ill), Doos Adriaen (Buul), Van Eynde Jan met borg van Heylen Adriaen, Maes Cornelis, Wuyts Peeter, Verboven Peeter, Heylen Jan Baptist (Doffen), Wils Jan Baptist met borg van Wils Adriaen, Stynen Hendrick met borg van Van Hove Adriaen (Neerbuul), Mertens Hendrick, Van Elsen Peeter, Janssens Michiel.


BA587 Akte nr.1781-1 Bestand 005 - 009

Bellens Adriaen Peeterzoon gehuwd met De Busser Anna Maria leent op 15 jan. 1781 geld van Van Dijck Peeter H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen en stelt als hypotheek een perceel land genaamd het Eveneblock in Doffen. Palende oost de erfgenamen van Bellens Jan, zuid de erfgenamen van Wouters Peeter, west een veldstraatje en noord de erfgenamen van Meir Joseph.

Bellens Adriaen betaalt de lening terug op 18.3.1796.


BA587 Akte nr.1781-2 Bestand 010 - 019

Inventaris van eigendommen en schulden die Wuyts Joannes Baptist, weduwnaar van De Busser Catharina, op 12 juli 1781 heeft laten maken op vraag van zijn zoon Wuyts Josephus.

Bij mali worden vernoemd: de erfgenamen van Willems Michiel, de H. Geesttafel van Oolen, de Capelle OLV ter Gestele, de erfgenamen van Tops Jan, Cools Peeter, Cools Christiaen, Coomans Jan, Van Lommel Jan, Heylen Joseph, de Heer Van Hove, Moelants Anthoon, Van Hove Hendrik, Van Dijck Peeter, Wouters Adriaen, Smedts Francis, De Busser Henricus, Heylen Adriaen, Soeten Joannes Baptist en Helsen Peeter.

Bij boni worden genoemd:

De akte wordt mee ondertekend door Van Habbenay Peeter voogd van de minderjarige kinderen van wijlen De Busser Catharina.


BA587 Akte nr.1781-3 Bestand 021 - 034

Wuyts Joannes Baptist weduwnaar van wijlen De Busser Catharina verkoopt op 19 febr. 1781 zijn inboedel en vee. De meeste zaken worden teruggekocht door Wuyts Joannes Baptist. De overige kopers zijn: Baeten Adriaen, Renders Peeter, Beismans Martinus, De Bie Peeter, Wuyts Anna Elisabeth, Verhaert Henricus, Verwimp Cornelis, Soeten Joannes Baptist, Michiels Peeter, Wuyts Peeter Francis, De Bruyn Adriaen en Geerewaerts Cornelis.


BA587 Akte nr.1781-4 Bestand 036 - 040

Janssens Anna Elisabeth weduwe van Heylen Peeter, Janssens Michiel, Janssens Christina gehuwd met Verbist Peeter en Janssens Peeter Martinus, samen de vier overgebleven kinderen van wijlen Janssens Peeter die gehuwd was met Raeymaeckers Maria Anna en broer van Janssens Christianus, en Janssens Adrianus, Janssens Maria Catharina gehuwd met Cuypers Martinus en Janssens Martinus, samen de kinderen van wijlen Janssens Adrianus en Van De Weyer Anna Catharina die ook een broer was van voornoemde Janssens Christianus,

allen mede erfgenamen van de in Antwerpen overleden Janssens Christianus geven toelating aan de Antwerpse notaris De Witte Joannes Petrus om alle eigendommen van wijlen Janssens Christianus publiek te verkopen.


BA587 Akte nr.1781-5 Bestand 043 - 061

Michiels Maria weduwe van Van Castel Adriaen en Janssens Adriaen als voogd van de 4 minderjarige kinderen van Van Castel Adriaen en Michiels Maria verkopen op 27 feb. 1781 de inboedel van het sterfhuis van wijlen Van Castel Adriaen.

Kopers: Mathijs Adriaen, Smolders Anthoon, Peeters Francis, Heylen Michiel, Verstappen Martinus, Peetermans Jacob, Pauwels Hendrik, Mertens Peeter Francis, Van Hove Jan, Van De Perre Michiel, Van Gorp Jacob, Van Bijlen Peeter, Gebruers Lambertus, Verlinden Jan, Boeckx Francis, Verachtert Joannes Baptist, Huysmans Jan, Helsen Peeter, Willems Martinus, Deckers Joseph, Goossens Adriaen, Stijnen Hendrik, Verboven Martinus, De Peuter Peeter, Beirinckx Michiel, Denckens Francis, Tsijen Jan, Claes Peeter, Deckers Adriaen, Van Castel Adriaen, Verhaert Henricus, Gebruers Guillielmus, Geens Jan, Govaerts Adriaen, Van Gansen Jan, Bertels Guillielmus, Verlinden Jan, Engelen Joseph, Ceulemans Hendrik, Van Doninck Jan, Goor Francis, Laureys Jan, De Backer Bert, Bellens Francis, Helsen Jan, Verbist Peeter, Van Lommel Hendrik (Meeren), Leysen Christiaen (Larum), Eelen Jan Baptist (Oosterwijk), Goor Francis (Herentals), Peeters Cornelis (Oosterwijk), Verbist Guillielmus, Cluyts Michiel, De Busser Adriaen, De Peuter Jan, Beirinckx Adriaen, Haverans Amant, Van Dingenen Jan, Verboven Jan, Verstrepen Francis, Janssens Peeter Martinus, Van De Wouwer Jan, Heylen Francis, Geerewaerts Cornelius, Peeters Francis, Verboven Cornelius, Van Olmen Jan, Groenen Jan, Menten Marten, Bellens Adriaen, Baeten Adriaen, De Coninck Francis, Wuyts Peeter, Verbraeken Guillielmus, Wils Adriaen, De Bruyn Adriaen, Van Gelder Peeter, Bouwen Guillielmus, Doos Adriaen, Vervoort Jan (Buul), Willems Marten (Vennen), Hoes Jan, Van Outsel Jan.


BA587 Akte nr.1781-6 Bestand 063 - 071

Leysen Maria weduwe van Denckens Peeter en Coolckens Adriaen en Leysen Peeter voogden van de 5 minderjarige kinderen van Coolckens Adriaen en Leysen Maria verkopen op 1 maart 1781 de rest van de inboedel overgebleven na een vorige verkoop.

Kopers: Bellens Adriaen, De Backer Peeter, Moons Jan, Heyns Francis, Heylen Jan, Verstappen Peeter, Kenis Geert, Daems Jan, Leysen Peeter, Verhaert Henricus, Stijnen Henricus, Peeters Adriaen, Belmans Marten, Cluyts Marten, Mertens Jan, De Busser Adriaen, Soeten Joannes Baptist, Cluyts Adrianus Franciscus, Geerewaerts Cornelis, Douwen Peeter, De Bruyn Adriaen, Desmedt Peeter, Verstappen Peeter, Verborght Peeter, Cols Michiel, Does Adriaen, Verboven Jan, Colkens Adriaen.


BA587 Akte nr.1781-7 Bestand 072 - 074

Op 16 maart 1781 verklaart Van Hemelen Elisabeth gehuwd met Van Dijck Adriaen, 49 j. oud, op vraag van Van Es Carolus inwoner van Schiedam,dat zij verschillende keren gehoord heeft van Goethals Carolus, gehuwd met Verwimp Barbara en daarna met Vissers Lucia, dat hij in Holland geboren was in de stad Briel. Kenis Geeraert verklaart hetzelfde en zegt dat Goethals Carolus bij hem in huis is overleden.


BA587 Akte nr.1781-8 Bestand 075 - 081

Boedelbeschrijving gemaakt op 11 juni 1781 van het sterfhuis in Meeren van wijlen Peeters Maria Theresia die gehuwd was met Verboven Peeter. De voogden van de minderjarige kinderen zijn Peeters Cornelis en Mertens Peeter Francis. Verboven Peeter is reeds terug gehuwd met Wouters Anna Maria.


BA587 Akte nr.1781-9 Bestand 083 - 084

Verpachting van de tienden van de St Martinuskerk door de kerkmeester Cluyts Adriaen Francis, op 1 juli aan De Backer Francis. De boter- en eyerthiendetienden worden gepacht door Soeten Joannes Baptist.


BA587 Akte nr.1781-10 Bestand 086 - 091

Michiels Maria weduwe van Van Castel Adriaen en Van Castel Peeter en Janssens Adriaen voogden van de 4 minderjarige kinderen verkopen op 6 juli 1781 het koren op het veld nadat de inboedel verkocht was op 27 febr. 1781.


BA587 Akte nr.1781-11 Bestand 093 - 100

op 9 juli 1781 verkopen Leysen Maria weduwe van Deckers Peeter en Coolckens Adriaen en Leysen Peeter voogden van de minderjarige kinderen, het koren op het veld.


BA587 Akte nr.1781-12 Bestand 105 - 111

Van Reusel Joannes Baptist weduwnaar van Biermans Anna Catharina en Smedt Joannes voogd van de 7 kinderen uit dit huwelijk vragen op 9 juli 1781 de waardebepaling van de inboedel van het sterfhuis van wijlen Biermans Anna Catharina.


BA587 Akte nr.1781-13 Bestand 112 - 121

De gemeente verhuurt op 4 oktober 1781 gronden, de polders sive vrointen, voortkomende van de vroegere heiden van Doffen, Boekel en Bijlen.

Huurders zijn: Thijs Adriaen, Thijs Jan, Verswijvel Peeter, Maes Cornelis, Hermans Jan, Wouters Jan Francis, Heylen Peeter, Verbist Adriaen, Smolders Anthoon, Bellens Cornelis, Verboven Peeter, Cluyts Marten, Van Hove Jan, Van Sande Andries, Beismans Marten, Douwen Peeter, Van Mensel Jan, Smets Marten, Verswijvel Marten, Peeters Adriaen, Verboven Jan, De Bruyn Adriaen, Verbist Peeter.


BA587 Akte nr.1781-14 Bestand 124 - 126

Op 27 nov. 1781 huren Verhoeven Joannes, 25j., en zijn vrouw De Wolf Joanna Elisabeth, bijgestaan door haar voogd Goir Adriaen, een boederij en land van Claessens Michiel en zijn vrouw Rochus Maria Elisabeth.


BA587 Akte nr.1781-15 Bestand 127 - 130

Op 13 dec. 1781 verklaart Andries Anna Dimphna weduwe van Daems Marten en huidige echtgenote van Verreckt Peeter tegenover Daems Joannes en Bartholomeus Jacobus voogden van de 3 minderjarige kinderen, dat zij op 1 sept 1775 een inventaris van de inboedel van het sterfhuis van haar eerste man heeft laten maken en dat zij de rente op een kapitaal geleend van Molenberghs Cornelis op zich had genomen.


BA587 Akte nr.1781-16 Bestand 133 - 141

Hermans Joannes en Van Eynde Joannes voogden van de minderjarige kinderen van Van Eynde Catharina, die hertrouwd is met Verhoolen Peeter, verkopen op 31 dec.1781 de inboedel van het sterfhuis van Hermans Peeter.

Kopers zijn: Verholen Peeter, Hermans Jan, Thijs Jan, Verboven Cornelis, Smedts Peeter, Maes Guilliam, Van Mensel Jan, Verhaert Hendrik, Beirinckx Adriaen, Baeten Jan, Verachtert Michiel (Oevel), Goossens Adriaen (Oosterwijck), Naets Francis, Van Hove Jan, De Cock Jan, Willems Marten, Tsijen Jan, Wouters Marten, Toebackx Adriaen, De Bruyn Adriaen, Verbist Jan, Verswijvel Peeter, Ceulemans Gaspar, Gastmans Francis, Verbist Peeter,Cluyts Marten, Hens Adriaen Jan, Stijnen Peeter, Heylen Michiel.


BA587 Akte nr.1782-1 Bestand 143 - 149

Heylen Joannes Baptist gehuwd met Bellens Christina voor de ene helft en De Ceuster Peeter en Daems Joannes in eigen naam en in naam van de afwezige deelhebbers voor de andere helft, verkopen op 9 feb. 1782 een huis, kamer, stal, hof en erf gelegen op het dorpsplein in Oolen. Palende oost Vermeerbergen Francis, zuid de Buelestraete, west het dorpsplein en noord Verbist Jacobus. De Backer Francis wordt de def. koper op 26 feb. 1782.


BA587 Akte nr.1782-2 Bestand 150 - 152

Laenen Anna Maria gehuwd met Van Bijlen Cornelis, Laenen Anna Catharina ongehuwd, Laenen Anna Elisabeth gehuwd met Heylen Michiel, de genoemden Laenen zijn kinderen van het 1ste huwelijk van Laenen Joannes toen hij gehuwd was met Willems Catharina. Zij geven een perceel land genaamd het Bruynblock gelegen in Meeren palende oost zuid en west aan henzelf en noord aan Verboven Hendrik en een perceel hooiwas gelegen op de Mommaert palende zuid Van Hove Jan en noord Willems Jacobus aan de drie minderjarige kinderen van het 2de huwelijk van Laenen Joannes toen hij gehuwd was met Meir Anna, vertegenwoordigd door hun voogden Verboven Joannes en Meir Peeter. Zij geven ook aan de kinderen van het 2de huwelijk en aan het kind van het 3de huwelijk van Laenen Joannes toen hij gehuwd was met Hoes Dimphna hun deel van de nalatenschap van Peeters Anna Maria weduwe van wijlen Blampaerts Jan volgens testament verleden bij notaris Pauly (Geel). Het kind van het 3de huwelijk wordt vertegenwoordigs door de voogden Van Bijlen Cornelis en Hoes Peeter. Hoes Dimphna ontvangt een vierde deel van de nalatenschap.


BA587 Akte nr.1782-2 bis Bestand 153 - 154

Heylen Adriaen gehuwd met Van Hove Catharina inwoners van Doffen, lenen geld van Cluyts Adriaen Francis kerkmeester van de St. Martinuskerk te Oolen. Ze stellen als borg een perceel land genaamd Vrij Govaertsgoedt gelegen in Doffen, palende oost en noord Geerewaerts Cornelis, zuid De Busser Hendrik en west Wouters Marten.

De lening wordt terugbetaald op 29 sept. 1783 en het geld werd verder geleend aan De Backer Hendrik.


BA587 Akte nr.1782-3 Bestand 155 - 162

Van Lommel Adrianus en Bleirinckx Jan voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Van Lommel Hendrik en van Bleirinckx Catharina verkopen op 19 maart 1782 de inboedel van het sterfhuis van genoemde Van Lommel Hendrik.

Kopers: Wouters Marten, Doos Adriaen, Groenen Peeter, Steurs Hendrik, Verheyen Jan, Verbergen Simon, Verbist Adriaen, Boeckx Francis, Bleirinckx Marten, Van Lommel Adriaen, Van Bergen Simon, Janssen Marten, Verachtert Joannes Baptist, Verswijvel Joseph, Meeus Marten, Bleirinckx Catharina, Helsen Francis, Leysen Adriaen (Geel), Van Tongel Joannes Baptist, Soeten Joannes Baptist, Van Dijck Joannes Baptist, Thijs Jan, Mathijs Guilliaume, Verstappen Marten, Cools Peeter, Vervecken Hendrik, Lenders Jan, Van Reusel Francis, Smolders Anthoon, De Peuter Peeter, Heylen Joseph, Van Nuten Jan, Hove Adriaen, Desmedt Peeter, Sloosterborgh Egidius, Stijnen Hendrik, Van Gool Jan, Menten Hendrik, Maes Cornelis, Van Hove Adriaen, Wils Arnold, Hermans Jan, Schoofs Erasmus, Janssens Peeter Martinus, Douwen Joannes Baptist, Wijnants Joannes Baptist, Janssens Michiel, Janssens Anna Elisabeth, Mertens Peeter, Hendrickx Peeter, Van Kerckhoven Marten, Van Castel Adriaen, De Bruyn Jan, Thoremans Adriaen, Bertels Adriaen, Van Reusel Francis, Van Berne Simon, Verlinden Cornelis (Noorderwijck) met als borg Bleirinckx Peeter (Meeren), Boeckx Peeter, Guldentops Peeter, Lenaerts Jan, Tessens Jan, Belmans Marten, Hoes Peeter, Groenen Jan, Peeters Cornelis, Vermeiren Marten, Van Reusel Francis (Oosterwijk), Tseyen Jan, Van Lommel Peeter, Verreckt Peeter, Verheylen Jan.


BA587 Akte nr.1782-4 Bestand 163 - 172

Laenen Joanna Maria gehuwd met Van Bijlen Cornelis, Laenen Anna Catharina ongehuwd, Laenen Anna Elisabeth gehuwd met Heylen Michiel, kinderen van wijlen Laenen Joannes en van Willems Anna Catharina, gaan over tot de verdeling van de erfenis.

Kavel A aan Laenen Anna Elisabeth gehuwd met Heylen Michiel:

Kavel B aan Laenen Joanna Maria gehuwd met Van Bijlen Cornelius

Kavel C aan Laenen Anna Catharina.


BA587 Akte nr.1782-4 bis Bestand 173 - 173

Inboedel gekocht door Verbracken Francis en door de weduwe van Verbracken Guilliam.


BA587 Akte nr.1782-5 Bestand 174 - 176

Ceulemans Gaspar gehuwd met Verwimp Elisabeth, inwoners van Oevel, lenen op 16 mei 1782 geld van Vissers Cornelis H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen en stellen als borg het kindsgedeelte van Verwimp Elisabeth in Oevel gelegen en waarvan het vruchtgebruik nog in eigendom is van haar moeder Tseyen Anna die ook aanwezig is en bijgestaan wordt door Mertens Joannes, president-schepene van Oevel.

De lening wordt op 22 maart 1789 terugbetaald door Ceulemans Gaspar.


BA587 Akte nr.1782-6 Bestand 177 - 193

Hermans Joannes en Van Eynde Joannes voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Hermans Peeter en van Van Eynde Catharina, en Verhoelen Peeter weduwnaar van de genoemde Van Eynde Catharina verkopen op 19 juli 1782 het koren op het veld.


BA587 Akte nr.1782-7 Bestand 195 - 205

Vleugels Marten voogd van de minderjarige wezen van wijlen Verbracken Guilliam en van Beys Catharina, en Verbracken Francis en Goris Jan Baptist verkopen op 20 juli 1782 de inboedel van het sterfhuis van wijlen Verbracken Guilliam.

Kopers: Van Hove Jan Baptist (smid, Buel), Beirinckx Michiel, Verbracken Francis, Cluyts Jan Baptist, Beys Catharina, Van Eynde Jan, Van Hove Marten, Vleugels Adriaen, Van Eynde Hendrik, Mutsaerts Erasmus, Vleugels Marten, Soeten Jan Baptist, Van Hove Jan, Lenders Andries, Goris Jan Baptist, Helsen Peeter.

Van Elst Guilliam was oproeper.

Nog openstaande schulden aan: Bellens Adriaen, Hermans Peeter, de Heer Schmitz (chirurgijn), Verachtert Peeter, Verelst Peeter, Soeten Peeter Martien (molder) en Beirinckx Michiel.


BA587 Akte nr.1782-8 Bestand 206 - 209

Horemans Peeter kerkmeester van de St. Martinuskerk van Oolen verpacht op 21 juli de tienden van de St Martinuskerk aan De Backer Francis met als borg zijn vader De Backer Hendrik. De boter- en eyerthienden worden gepacht door Daems Norbert.


BA587 Akte nr.1782-9 Bestand 210 - 226

Hermans Joannes en Van Eynde Joannes voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Hermans Peeter en van Van Eynde Catharina, en Verholen Peeter weduwnaar van Van Eynde Catharina verkopen de inboedel van het sterfhuis van wijlen Van Eynde Catharina.

Kopers, Maes Cornelis, Peetermans Jacob, Baeten Jan, Smolders Anthoon, Van Mensel Jan, Hermans Jan, Moons Jan, Janssens Adriaen, Goor Francis, Lauwen Jan, Peetermans Jacobus, De Coeninck Fransus, Vermeulen Francis, Verbracken Guilliam, Cluyts Marten, Van De Weyer Marten, Van Genechten Peeter, Doos Adriaen, Van Lommel Hendrik, Belmans Marten, Verheyen Jan, Van Eynde Jan (Buel), Thijs Jan, Willems Marten, Sterckx Geert, Verbist Jan, Beirinckx Adriaen, Peeters Adriaen, Steurs Hendrik, Mertens Jan, Van Bijlen Peeter, Verhaert Henricus, De Backer Peeter, Moons Jan, Verbist Marten, Verbist Adriaen, Douwen Peeter, Thijs Andries, Stijnen Peeter, Helsen Adriaen, Mols Jan, Weuters Marten, Maes Cornelis, Wils Arnoldus, Menten Elisabeth, Beismans Marten, Heylen Adriaen, Mertens Peeter Francis, Van Kerckhoven Maria Catharina, Sterckx Peeter, Goossens Ferdinand, Janssens Peeter Martien, De Bruyn Adriaen, Ven Michiel, De Bie Peeter, Proost Francis, Van De Weyer Marten, Doos Hendrik, Daems Norbert, Torfs Jan (plaetse), Verholen Jan, Van Lommel Henricus (Oosterwijck), Verborght Peeter, Goir Francis, Verboven Jan (Doffen), Verswijvel Peeter, Verachtert Jan Baptist, De Beucker Peeter, Lauwen Jan, De Coninck Francis (Daemseynde), Groenen Jan (Meeren), Vervoort Francis, Neyers Peeter, Wouters Marten (Schaetsbergen), Van Outsel Jan (Haeperstraete), Goir Francis (Herentals), Baeten Adriaen, Van Hove Jan Martien, Helsen Sebastiaen, Hove Jan (Buel), Van Genechten Peeter (Heusewijck), Doos Daniel, Van Lommel Hendrik (Meeren), Hove Jan (Boeckel), Belmans Marten (Buel), Verbernen Simon, Hoes Jan, Coolkens Adriaen, Bellens Adriaen, Van Dingenen Jan, Sterckx Geert.

Een schuld wordt op 5 sept. 1783 terugbetaald aan Boeckx Peeter H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen. Het geld wordt terug uitgeleend aan Goossens Ferdinand.

Op 5 sept. 1783 wordt een schuld terugbetaald aan Hermans Jan.


BA587 Akte nr.1782-10 Bestand 227 - 238

Hoes Dimphna weduwe van Laenen Jan, en Hoes Peeter als voogd van het minderjarig kind van het 3de huwelijk van wijlen Laenen Jan, en Verboven Joannes voogd van de minderjarige kinderen van het 2de huwelijk van Laenen Jan, verkopen op 3 dec. 1782 een deel van de inboedel van het sterfhuis van wijlen Laenen Jan.

Kopers: Van Bijlen Cornelis, Vermeerbergen Jan Baptist, Van Olmen Jan, Laenen Jan, Heylen Michiel, Hoes Dimphna, Van Houdt Amant, Laenen Catharina, Maes Guilliam, Verachtert Jacobus, Smedts Jan (Wijckens), Smedts Jan (Buel), Laenen Anna Maria, Douwen Jan, Verlinden Jan, Van Lommel Peeter, De Maalder Marten, Verhaert Henricus, Pauwels Jan (Oevel), Groenen Peeter, Van Eynde Jan, Matthijs Jan, Lenders Jan, Hoes Peeter, Verhaert Henricus (Hese), Peeters Amant, Bason Jan (Geel), Van Bijlen Cornelis, Demeulder Marten (Herentals), Douwen Jan Baptist, Heylen Jan (Heusewijck), De Backer Bert (Oolen dorp), Van Eynde Adriaen (Geel-Poyel), Verherstraeten Peeter, Mannaerts Gommer, de weduwe Tsijen Frans, Soeten Jan Baptist, Van De Perre Joannes (Larum), Mensch Michiel (Larum), Hoes Peeter, Van Outsel Jan (Haeperstraete), Van Lommel Peeter, Michiels Peeter (Oosterwijck), Deckers Adriaen, Heylen Michiel, Wils Adriaen, Verboven Marten, De Schutter Andries, Wouters Francis, Bertels Jan, Hendrickx Peeter, Verwimp Cornelis.


BA587 Akte nr.1782-11 Bestand 239 - 248

Van Otten Petrus gehuwd met Heyst Elisabeth, en Huypens Joannes Franciscus evenals Van Otten Petrus voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Mertens Geeraert en van Heyst Marie, verkopen op 28 dec. 1782 gronden uit de verdeling van de erfenis zoals overeengekomen op 21 dec. 1782 met notaris Oniaerts.

Koop 1:

Koop 2: een perceel land weide en bos genaamd de Polder gelegen in de Rijdt. Palende oost Vermeerbergen Francis, zuid de erfgenamen van Vermeerbergen Marie, west de erfgenamen van de Heer Iven en noord de straat.

Koper is Van Otten Petrus in naam van Verherstraeten Adriaen als voogd van Vekemans Guillielmus.


BA587 Akte nr.1783-1 Bestand 250 - 265

Bellens Marten, en Verbist Peeter Martien en Bellens Adriaen voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Verbist Elisabeth en de genoemde Bellens Marten verkopen op 9 jan 1783 een groot deel van de inboedel van het sterfhuis van Verbist Elisabeth. Kopers: Van Houdt Jan Baptist, Bellens Marten, Doos Jan, Peeters Joseph, Somers Gommer, Sterckx Jan Baptist, Verstrepen Peeter, Van Genechten Peeter, Verboven Adriaen, Verstijlen Marten, Verbist Adriaen, Verwerft Peeter, Heylen Joseph, Bellens Peeter, Bellens Dimphna, Verlinden Jan, Boeckx Jan, Stickers Hendrik, Meir Hendrik, Laenen Peeter, Govaerts Peeter, Van Herle Peeter, Van Herck Hendrik, De Ceuster Peeter, Janssens Francis, Heylen Jacobus, Van Bijlen Peeter, Leysen Jan, Schouwers Gommer, Van De Perre Peeter, Van Dijck Maria Catharina, Van Eynde Peeter, Van Rompaey Jan, Sterckx Peeter, Smets Jan, Verbist Peeter Martien, Baeten Adriaen, Helsen Peeter, Verachtert Francis, Verachtert Michiel, Hendrickx Peeter Joseph, Doos Michiel, Stijnen Peeter, Deconinck Francis, Vervoort Francis, Peeters Francis, Peeters Hendrik, Groenen Peeter, Bellens Dimphna, Vissers Cornelis, Heylen Louis, Smedts Peeter, Laurijs Jan, Cuypers Jan Baptist, Moons Jan, Horemans Peeter, Bellens Joseph, Pachter Thijs.


BA587 Akte nr.1783-2 Bestand 266 - 275

Het gedeelte van de inboedel van het sterfhuis van Verbist Elisabeth dat op 9 jan. 1783 onverkocht gebleven is, wordt verkocht op 13 maart 1783.

Kopers: Van Houdt Jan Baptist, Verbist Geert, Goolaerts Andries, Lauwen Jan, Bellens Marten, Denckens Francis, Vermeulen Francis, Verboven Marten, Claes Peeter, Verbist Adriaen, Baeten Jan, Somers Gommer, Waegemans Hendrik, Peeters Cornelis, Bellens Adriaen, Tessens Jan Baptist, Van Sande Andries, Peeters Francis, Leysen Jan, Janssens Jan Baptist, Daems Jan, Smedts Francis, Verbist Peeter Martien, Van Hove Peeter (Ven), Helsen Peeter, Anthonis Marten, Denckens Francis, Heylen Francis, Van Roosbroeck Jan Baptist, Cuypers Jan Baptist, Vermeulen Francis, Van Genechten Peeter, Daems Hendrik, Gebruers Peeter, Vermeerbergen Francis, Verlooy Adriaen, Mans Peeter (Herenthout), Heylen Francis (Heusewijck), Willems Marten (Vennen), Snijers Adriaen (Il), Verbist Adriaen (Grese), Boeckx Adriaen (Grese), Smedts Adriaen (Vennen), Van Hove Jan Baptist.


BA587 Akte nr.1783-3 Bestand 278 - 299

Hoes Dimphna weduwe van Laenen Jan, en Hoes Peeter als voogd van het minderjarig kind van het 3de huwelijk van wijlen Laenen Jan, en Verboven Joannes voogd van de minderjarige kinderen van het 2de huwelijk van Laenen Jan, verkopen op 26 feb. 1783 de op 3 dec.1782 onverkocht gebleven inboedel van het sterfhuis van Laenen Jan.

Kopers: Hoes Dimphna, Laenen Jan, Heylen Michiel, Douwen Jan Baptist, Wauters Marten, Hoes Peeter, Maes Cornelis, Mertens Peeter Franciscus, Verhaert Adriaen, Van Bijlen Peeter, Laenen Amant, Wils Jan Baptist, Laurijs Geert, Bertels Jan, Maes Guilliam, Van Bijlen Cornelis, De Peuter Peeter, Beirinckx Michiel, Ennekens Peeter, Cluyts Peeter (Oevel), Laurijs Geert (Oevel), Verachtert Peeter (Oevel), Van Houdt Amant, Verboven Jan, Vandeperre Jan, Deckers Adriaen, Heylen Francis (Heusewijck), Tsijen Jan, Stijnen Peeter (Oevel), Van Genechten Adriaen, Ceulemans Jesper, Bleirinckx Marten, Verreckt Peeter, Torfs Jan, Van Nuten Jan, Stijnen Hendrik, Verachtert Jan Baptist, Kersseleirs Francis (Geel), Bellens Peeter (Oevel), Cluyts Marten, Hoes Jan, Belmans Marten, Van Outsel Jan, 't Seyen Jan, Van Deyck Peeter, Van Linden Peeter, Ven Geeraert (Oevel), Verwimp Marten (Oevel), Verachtert Michiel (Croon Oevel), De Backer Francis, Heylen Jan Baptist (Doffen).


BA587 Akte nr.1783-4 Bestand 301 - 303

Bleirinckx Jan Baptist en zijn vrouw Hermans Dimphna, inwoners van Schaetsbergen, lenen op 14 maart 1783 geld van Boeckx Peeter H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen en stellen als borg hun huis, hof en binnenveld in Schaetsbergen, palende oost de straat, zuid Cools Hendrik, west de H. Pastoor van Oolen en de erfgenamen van wijlen Vermeerbergen Marie en noord de erfgenamen van Cluyts Marie.

De lening wordt terugbetaald door Bleirinckx Jan op 27 feb. 1789.


BA587 Akte nr.1783-5 Bestand 304 - 307

Goosens Ferdinandus en zijn vrouw De Ceuster Catharina wonende in Oosterwijck onder Tongerloo lenen op 24 maart 1783 geld van Boeckx Peeter H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen en stellen als borg het kindsdeel van Goosens Ferdinandus gelegen in Oosterwijck.


BA587 Akte nr.1783-6 Bestand 309 - 313

Leysen Maria weduwe van wijlen Deckers Peeter en Coolkens Adriaen en Leysen Peeter voogden van haar minderjarige kinderen, lenen op 27 maart 1783 geld van de kapelmeester van de Capelle OLV ter Gestele, en stellen als borg een perceel land gelegen in Grijen, palende oost Daems Jan, zuid Cluyts Godefridus, west de erfgenamen van De Busser Hendrik en noord Verwimp Cornelis. Het geleende geld wordt gebruikt om een lening terug te betalen aan Bouwen Maria Clara.

De lening wordt op 17 mei 1787 terugbetaald door Deckers Petrus Josephus zoon van Deckers Peeter en van Leysen Maria.


BA587 Akte nr.1783-7 Bestand 318 - 329

Van Springelen Maria Anna, en Heylen Martinus Adrianus en Van Dingenen Adriaen voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Heylen Peeter en van Van Springelen Maria Anna, laten een inventaris opstellen van wat er in het sterfhuis in Beylen gevonden wordt.


BA587 Akte nr.1783-8 Bestand 332 - 342

Molenbergs Guilliam weduwnaar van wijlen Claes Elisabeth en echtgenoot van Proost Maria, en Van Nuten Joannes weduwnaar van wijlen Molenbergs Elisabeth en Molenbergs Catharina met haar man Heylen Jan Baptist gaan over tot de verdeling van de gemeenschappelijk goederen uit de erfenis.

Kavel A aan Molenbergs Guilliam:

Kavel B aan Molenbergs Catharina:

Kavel C aan Van Nuten Joannes ten behoeve van zijn voorkinderen:


BA587 Akte nr.1783-9 Bestand 344 - 350

Bellens Joanna Maria gehuwd met Verbist Adriaen, en Bellens Maria Elisabeth gehuwd met Verbist Joannes, en Bellens Peeter Martien bijgestaan door zijn voogden Van Castel Peeter en Bellens Cornelis, wettige kinderen van wijlen Bellens Adriaen en van wijlen Menten Elisabeth, gaan op 1 mei 1783 over tot de verdeling van de gemeenschappelijk goederen uit de erfenis.

Kavel A aan Bellens Joanna Maria:

Kavel B aan Bellens Peeter Martien:

Kavel C aan Bellens Maria Elisabeth:


BA587 Akte nr.1783-10 Bestand 352 - 362

Janssens Michiel gehuwd met Heylen Anna Theresia, en Van Looy Francis en Verwimp Cornelis voogden van de 2 minderjarige kinderen van Meir Dimphna en van wijlen Heylen Francis, en Verboven Joannes en Van Houdt Amandus voogden van de minderjarige kinderen van Meir Anna en wijlen Laenen Joannes, en Van Hove Guilliam voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Meir Jan en van Van Hove Maria Catharina, en Bleirinckx Marten en Verheyen Adriaen voogden van de 5 minderjarige kinderen van wijlen Meir Peeter en van Van Castel Theresia, en Van Looy Francis als voogd van de minderjarige kinderen van Meir Elisabeth en van wijlen Van Den Brande Laurijs, en Bellens Joannes en Verboven Joannes voogden van de 3 wezen van wijlen Meir Adriaen en van Bellens Marie als erfgenamen van wijlen Meir Jan en Van Genechten Marie verkopen op 17 mei 1783 - een perceel land genaamd de Haege gelegen in Geel. palende oost de straat, zuid Mertens Jan, west de erfgenamen van Meir Adriaen en noord de Beggijne Leysen. De koper zal nog huur moeten betalen aan Groenen Jan. Koper is De Ceuster Francis.

- een perceel heide genaamd de Creupelheyden. Palende zuid de straat, west Laenen Marten en noord de erfgenamen van Bellens Geert. Koper is Lenaerts Petrus Josephus.


BA587 Akte nr.1783-11 Bestand 365 - 371

Bellens Marten, en Verbist Peeter Martien en Bellens Adriaen voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Verbist Anna Elisabeth en de genoemde Bellens Marten, verkopen op 12 juli 1783 koren op het veld.


BA587 Akte nr.1783-12 Bestand 374 - 376

Verpachting op 13 juli 1783 van de St Marten thiende aan Vermeerbergen Peeter met als borg zijn vader Vermeerbergen Francis. De boter- en eyerthiende wordt verpacht aan Soeten Jan Baptist.


BA587 Akte nr.1783-13 Bestand 376 - 385

Hoes Dimphna weduwe van wijlen Laenen Jan, en Hoes Peeter voogd van het kind van het 3de huwelijk van wijlen Laenen Jan, en Verboven Joannes voogd van de kinderen van het 2de huwelijk van Laenen Jan verkopen koren op het veld.

Koop 1, 2 en 3: op 't Raeymaekers, koper Vetters Francis met als borg Van Houdt Jan Baptist (Doffen).

Koop 4 en 5: op de Schomme, koper de H. Schmitz.


BA587 Akte nr.1783-14 Bestand 388 - 390

De Backer Hendrik en zijn vrouw Soeten Anna Maria lenen op 29 sept. 1783 geld van Gielis Paulis kerkmeester van de St. Martinuskerk en stellen als borg een huis en hof in Oolen dorp. Palende oost De Smet Peeter, zuid de weduwe van Verachtert Guilliam, west Tessens Jan Baptist en noord de straat.

Het geleende geld kwam van een terugbetaalde lening van Heylen Adriaen.


BA587 Akte nr.1783-15 Bestand 391 - 398

Inventaris en waardeschatting van de inboedel van het sterfhuis van wijlen Dassen Elisabeth die gehuwd was met Verherstraeten Peeter en 2 minderjarige kinderen had nl. Verherstraeten Elisabeth en Verherstraeten Petrus Josephus die vertegenwoordigd worden door hun voogden Dassen Peeter Francis en Janssens Joannes.

Er zijn nog te betalen rekeningen bij De Backer Francis en bij de H. Schmitz (chirurgijn).


BA587 Akte nr.1783-16 Bestand 399 - 401

Verboven Josephus Victorius als uitvoerder van het testament van wijlen Peeters Anna Maria weduwe van wijlen Blampaerts Joannes verleden voor notaris Van Schoubroeck (Westerlo), Laenen Joanna Catharina gehuwd met Van Houdt Amandus, Laenen Martinus gehuwd met Wijtens Dimphna, Verboven Joannes en Van Houdt Amandus als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Laenen Joannes en van Meir Anna, Hoes Peeter en Van Bijlen Cornelis als voogden van de minderjarige kinderen van de genoemde Laenen Joannes toen hij gehuwd was met Hoes Dimphna (de genoemden Laenen als erfgenamen van Peeters Anna Maria), Kneuckelberghs Joannes Baptista ongehuwd, Kneuckelberghs Joanna Catharina gehuwd met Goossens Josephus, erfgenamen van Blampaerts Joannes volgens testament verleden bij notaris Pauly op 5 april 1756, verklaren de nalatenschap te zullen regelen volgens het advies van de Geelse advokaten Lebon J.L., Pauly J.F., en Van Eesbrack C.S.


BA587 Akte nr.1783-17 Bestand 402 - 406

Afschrift van het testament van wijlen Blampaerts Jan en zijn vrouw Peeters Anna Maria neergelegd bij notaris Pauly J.M. op 5 april 1756 en aanpassingen voor notaris Van Schoubroeck M.N. op 24 juni 1783.

In de tekst genoemde personen en plaatsnamen: Kneuckelberghs Jan Baptist, Kneuckelberghs Joanna Catharina, Vierhuysen, Kemels Cornelis, Van Olmen Catharina, Blampaerts Catharina weduwe van Laenen Adrianus, den Goorbosch.


BA587 Akte nr.1783-18 Bestand 408 - 411

Verboven Josephus Victorius als uitvoerder van het testament van wijlen Peeters Anna Maria, en Kneuckelberghs Jan Baptist ongehuwd erfgenaam van wijlen Blampaerts Joannes gaan op 6 dec. 1783 over tot de verdeling van de goederen uit de nalatenschap van Blampaerts Joannes gehuwd met Peeters Anna Maria.

Kavel A aan Verboven Josephus Victorius:

Kavel B aan Kneuckelberghs Jan Baptist:


BA587 Akte nr.1783-19 Bestand 412 - 415

Verboven Josephus Victorius als uitvoerder van het testament van wijlen Peeters Anna Maria, en Kneuckelberghs Joanna Catharina bijgestaan door haar man Goossens Josephus gaan op 6 dec. 1783 over tot de verdeling van de goederen uit de nalatenschap van Blampaerts Joannes gehuwd met Peeters Anna Maria.

Kavel A aan Verboven Josephus Victorius:

Kavel B aan Kneuckelberghs Joanna Catharina:


BA587 Akte nr.1783-20 Bestand 417 - 419

Kneuckelberghs Joanna Catharina bijgestaan door haar man Goossens Josephus en Kneuckelberghs Jan Baptist ongehuwd gaan op 6 dec. 1783 over tot ruiling van eigendommen.

een perceel weide genaamd de Vennekens in Vierhuysen. Palende oost Wilms Marten, zuid de Capelle OLV ter Gestele en Wils Jacobus, west de loop en daarover Bellens Jan en noord de H. intendent Bosquet tegen erfgoederen gelegen onder Oevel en Geel.


BA587 Akte nr.1783-21 Bestand 420 - 433

Verboven Peeter weduwnaar van wijlen Peeters Theresia en gehuwd met Wouters Anna Maria, Verboven Joanna Maria gehuwd met Mertens Peeter Francis, Verboven Maria Catharina gehuwd met Wouters Joannes Francis en Verboven Cornelis ongehuwd, kinderen van wijlen Verboven Joannes en van Van Genechten Joanna gaan op 10 dec. 1783 over tot de verdeling van de gemeenschappelijke goederen.

Kavel A aan Verboven Maria Catharina:

Kavel B aan Verboven Joanna Maria:

Kavel C aan Verboven Peeter:

Kavel D aan Verboven Cornelis:


BA587 Akte nr.1783-22 Bestand 434 - 448

Verboven Josephus Victorius als uitvoerder van het testament van wijlen Peeters Anna Maria weduwe van Blampaerts Joannes volgens testament verleden bij notaris Van Schoubroeck M.N. verkoopt op 13 dec. 1783 goederen uit de nalatenschap.


BA587 Akte nr.1783-23 Bestand 449 - 471

De erfgenamen van wijlen De Busser Jan en van Meir Anna verkopen op 18 dec. 1783 een deel van de inboedel van het sterfhuis van genoemde De Busser Jan en Meir Anna.

Kopers: De Busser Hendrik, Verhaert Hendrik, Wuyts Andries, De Busser Adriaen, Everaerts Joseph, Van Gansen Jan, De Bal Anthoon, Huysmans Adriaen, Douwen Jan, Dens Francis, De Meulder Jan Baptist, Maes Guilliam, Van Houdt Jan Baptist, Van Mechelen Adriaen, Bellens Adriaen, Huysmans Adriaen, Van Passel Guilliam, Maes Francis, Stickers Hendrik, Kenis Francis, Rommens Adriaen, Janssens Jan, Verstappen Amant, Vissers Jan (Herentals), Beirinckx Michiel, Van Rooy Francis, Michiels Peeter, Janssens Jan (Schoutenehoeve), Van Olmen Peeter, Janssens Peeter Martien, de H. Van Den Schilde, Van Brussel Hendrik (Nonneclooster tot Herentals), Heylen Jan (Noorderwijck), Coolkens Adriaen, Janssens Michiel, Van Bouwel Geeraert (Herentals), Van Hove Peeter (Ven), Bouwen Peeter, Daems Cornelis, Daems Jan, Cools Joannes (Bel), Van De Perre Peeter (Geel), Mertens Peeter (Fermerijhoeve), Cats Christiaen, Truyens Adriaen (Lichtaert), Van Sande Adriaen (Geel), Heylen Adriaen (Schrans), De Molder Jan Baptist (Herentals in de Hert), Rommens Adriaen (Eyndert), Geens Hendrik, Dams Cornelis, Valgaerens Jan Baptist.


BA587 Akte nr.1783-24 Bestand 473 - 493

De Busser Henricus en Habenay Peeter voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Wuyts Jan Baptist en van De Busser Maria, en de meerderjarige kinderen verkopen op 24 dec.1783 hun gemeenschappelijke goederen.

Kopers: Wuyts Peeter Francis, Michiels Peeter, Wuyts Andries, Hoes Jan, Wuyts Jan Baptist, Moons Jan, Vandewijer Marten, De Bie Francis, Seegers Jan Geeraert, Verhaert Hendrik, Vermeulen Francis, Verbist Peeter, Van Opstal Adriaen, Wuyts Joseph, De Bal Anthoon, Janssens Adriaen, Doos Peeter, Goris Marten, Claes Peeter, Schoubroeckx Adriaen, De Bie Peeter, De Busser Henricus, Douwen Jan, Hoeckx Jan, Cluyts Jan Baptist, Soeten Jan Baptist, Lenders Joseph, Van Passel Guilliam, Van Mensel Jan, Van Kerckhoven Jan, Govaerts Adriaen, Baeten Adriaen, Boeckx Francis, Heylen Guilliam, Van Bijlen Marten, Kenis Francis, Coolkens Jan, Hoes Jan, Willems Peeter, Van Hove Jan, Van Elsen Peeter, Wils Jan Baptist, Peeters Peeter, Stijnen Peeter, Geens Jan, Helsen Adriaen, Baeten Guilliam, Somers Gommer, Van Lommel Peeter, Stickers Hendrik, Vleugels Adriaen, Bellens Adriaen, Deschot Pauwels, Verborght Peeter, Claes Peeter, Verswijvel Marten, Toebax Adriaen (Norderwijck), Waggen Jan Baptist (Herentals), Verswijvel Marten (Doffen), Ceuleirs Peeter (Herentals), Van Gelder Peeter, Stijnen Peeter (Oevel), Stijnen Hendrik, Desmedt Peeter, Naets Joseph, Does Adriaen, Vervoort Peeter, Willems Peeter, Willems Marten, Beirinckx Adriaen, Peeters Adriaen, Appels Jan, Meens Marten, De Coninck Francis, Ceuleirs Jan Baptist, Verhaert Hendrik, Cools Adriaen (Oevel), Wils Arnold, Vervoort Francis, Fransen Jan, Gelen Andries, Schmitz J.P., Pauwels Davidszone, Bulckens Peeter, De Beucker Adriaen, Peetermans Jacob, Verachtert wed. (Oevel), Verboven Jan (Herentals), Willems Marten, Verbist Peeter, Valgaerens Jan Baptist, Hermans Jan, Horemans Hendrik, Verachtert Jan Baptist (Boeckel), Vandeweyer Jan Baptist, Vranckx Jan, Wagemans Hendrik, Hermans Jan, Willems Marten (Vennen), Neys Peeter, Roosbroeckx Anna Marie (Ven), Peeters Hendrik, Kenis Francis, De Swert Michiel, Tuerlinckx Emanuel (Oevel), Helsen Adriaen, Helsen Jan, Neyers Hendrik, Vermeulen Francis.


BA587 Akte nr.1784-1 Bestand 496 - 503

Op 2 jan. 1784 gaan de volgende personen over tot de verdeling van eigendommen voortkomende uit een erfenis: Wuyts Peter Francis ongehuwd, Wuyts Joannes Baptist ongehuwd, Wuyts Josephus gehuwd met Cools Anna Elisabeth, Wuyts Andries en Wuyts Anna Theresia, de beide laatsten bijgestaan door hun voogden De Busser Hendrik en Van Habbenay Peeter. De genaamde Wuyts zijn kinderen van wijlen Wuyts Joannes Baptist en De Busser Catharina.

Kavel 1 toegewezen aan de oudste zoon, Wuyts Peeter Francis:

Kavel 2 toegewezen aan Wuyts Anna Theresia:

Kavel 3 toegewezen aan Wuyts Joseph:

Kavel 4 toegewezen aan Wuyts Joannes Baptist:

Kavel 5 toegewezen aan Wuyts Andries:

Op 28 april 1792 ruilen Wuyts Joannes Baptist ongehuwd en Wuyts Petrus Franciscus gehuwd met Van Hemelen Maria Catharina een derde van een bunder hooiwas op de Mommaert gelegen, palende oost notaris Oniaerts, zuid Verwimp Cornelius en noord de Nethe tegen een perceel dennenbos in Noorderwijk gelegen op de Hoogton, palende oost een straatje, zuid Vertommen Hendrik, west de erfgenamen van wijlen Wuyts Andries en noord Heylen Joseph.


BA587 Akte nr 1784-2 Bestand 505 - 515

Op 9 jan. 1784 verkopen Neyers Jan en Neyers Peeter als voogden van de wezen van wijlen Neyers Hendrik en van Verboven Maria, en de meerderjarige kinderen van genoemd echtpaar de inboedel. Kopers zijn: Neyers Maria, Neyers Peeter, Van Linden Peeter, Maes Cornelis, Verherstraeten Henricus, Wils Joannes Baptist, Neyers Marten, Baeten Guilliam met als borg Douwen Peeter, Van Lommel Franciscus (Liesel-Geel), Mertens Jan, De Smedt Peeter mayor, Belmans Guillielmus, Verboven Jan (Doffen), S'Jongers Peeter, Wouters Paulus (Oevel) met als borg Deckers Peeter (Oevel), Ceulemans Gaspar (Oevel) met als borg De Swert Michiel (Oevel), Truyens Cornelis (Tongerlo) met als borg Vranckx Jan (Damseynde), Helsen Peeter, Helsen Adriaen, Helsen Peeter (Oosterwijck), Corthoudt Peeter (Il),De Smedt Peeter minor, Cools Jan Baptist, Bulckens Peeter (St Maarten), Van Sande Peeter, Machiels Peeter, Coolkens Jan, Helsen Adriaen (Heusewijk), Van Hove Jan smidt, Verbist Marten (Bijlen), Verachtert Josephus, Naets Francis, Janssens Anna Elisabeth, Van Reusel Melchior met als borg Neyers Peeter (Heusewijk), Appels Adriaen (Il) met als borg Appels Peeter (Il), Meulemans Maria Anna (Tongerlo), Vetters Francis, Helsen Francis (Tongerlo) met als borg Goor Marten (Tongerlo).


BA587 Akte nr.1784-2 Bestand 516 - 518

Op 9 jan. 1784 verhuurt Neyers Marten een huis in Buul aan Neyers Peeter.

Zij zijn de meerderjarige zonen van wijlen Neyers Hendrik en Verboven Maria.


BA587 Akte nr.1784-3 Bestand 519 - 524

Op 9.2.1784 verkopen de Schepenen en Wethouders van Oolen in verschillende kopen"seven duysent half houdt".

Kopers zijn: Somers Gommer met als borg Torfs Joseph, Torfs Joseph met als borg Somers Gommer, Heylen Adriaen, Soeten Joannes Baptist, Baeten Hendrik, Mols Jan, De Smedt Peeter (keyser), Haesbroeckx Mathijs met als borg Vervoort Francis, Van Hove Peeter (Ven), Soeten Peeter Martien, Vervoort Francis, Janssens Peeter Martien, Anthonis Maria Anna, Gielis Paulus met als borg Goossens Jan, Neyers Anna Catharina, Vermeulen Francis met als borg Verelst Guilliam, De Busser Henricus, Bulckens Jan Francis, Torfs Joannes, Luyten Peeter (Noorderwijk), Luymen Joannes (Noorderwijk), de weduwe van Van Hove J.B..


BA587 Akte nr.1784-4 Bestand 525 - 528

Op 22.2.1784 wordt er een overeenkomst gesloten in verband met een schuur in Meren tussen Verboven Josephus Victorius uitvoerder van het testament van wijlen Peeters Maria Anna enerzijds, en Laenen Martinus gehuwd met Wijtens Dymphna, Van Houdt Amandus en Verboven Joannes als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Laenen Joannes uit zijn tweede huwelijk met Meir Anna, Van Bijlen Cornelis en Hoes Peeter voogden van het minderjarig kind van het derde huwelijk met Hoes Dymphna anderzijds.


BA587 Akte nr.1784-5 Bestand 529 - 532 en 535 - 556

Op 19.2.1784 verkoopt Verboven Josephus Victorius (Tongerlo), uitvoerder van het testament van wijlen Peeters Anna Maria weduwe van wijlen Blampaerts Joannes volgens testament van 24 juni 1783 voor notaris Van Schoubroek, de erfgoederen.


BA587 Akte nr.1784-5 Bestand 533 en 557

Op 21.2.1784 verkoopt Wuyts Josephus (Herentals) een perceel land genoemd het Belckens Block gelegen aan 't Schueyck in Doffen. Palende oost de wederhelft, zuid en west Van Gansen Jan en noord Anthonis Maria Anna. Gekocht door Anthonis Andries in opdracht van Anthonis Maria Anna weduwe van Verachtert Guilliam.


BA587 Akte nr.1784-6 Bestand 562 - 564

Op 26.2.1784 neemt Baeten Adriaen gehuwd met Fransen Joanna Catharina bijgestaan door zijn voogd Peeters Adriaen de hoeve en inboedel van zijn ouders over evenals een schuld van 300 gulden die zijn ouders leenden rond 1763 van het Besloten Hof van Herentals.


BA587 Akte nr.1784-6 Bestand 565 - 569

Op 26.2.1784 lenen Boeckx Adriaen gehuwd met Baeten Anna Theresia en Baeten Guilliam gehuwd met Willems Maria Theresia en Baeten Adriaen gehuwd met Fransen Joanna Catharina bijgestaan door zijn voogd Peeters Adriaen een som geld van de regenten van de H. Geesttafel van Oolen en stellen als borg een perceel land en weide gelegen in Doffen. Palende zuid Caers Marten en noord de voetweg van Doffen naar Herentals. De te ontlenen som kwam van de betaling van een partij schaarhout die Hermans Joannes als voogd van de wezen van wijlen Hermans Peeter gekocht had van Boeckx H. Geestmeester van Oolen.


BA587 Akte nr.1784-7 Bestand 571 - 579

Op 3.3.1784 verkopen De Busser Henricus en Habenay Peeter voogden van de wezen van wijlen Wuyts Jan Baptist en van De Busser Maria en de bejaarde kinderen van het voornoemde paar, de rest van de inboedel van het sterfhuis van Wuyts Jan Baptist na de verkoop van 24 dec. 1783.

Kopers zijn: Wuyts Andries, Wuyts Jan Baptist, Deckers Adriaen, Schoors Peeter, Vranx Jan (Damseinde), Goris Marten, Janssens Adriaen, Mennekens Guilliaume (Herentals), Wuyts Petrus Franciscus, Michiels Peeter, Somers Gommer, Vandeweyer Martinus, Heylen Adriaen, Toebax Adriaen met als borg Struyf Peeter Jan, Wuyts Joseph, Verboven Jan (Doffen), Van Linden Peeter (Buul), Baeten Hendrik. Genoemde percelen: Belckens Blok, Brandtse Heide, Langels.


BA587 Akte nr.1784-7 Bestand 580 - 581

Op 5.11.1784 betalen de kinderen van wijlen Wuyts Jan Baptist en De Busser Catharina een lening terug aan Wilms Peeter.


BA587 Akte nr.1784-8 Bestand 583 - 586

Op 6.3.1784 gaat Douwen Joannes gehuwd met Bruers Anna een lening aan bij Moons Joannes H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen. Als borg wordt een perceel land genoemd het Bovenmans, gelegen onder de laetbank van de E.H. Prelaat van Everbode, palende oost Matthijs Adriaen, zuid de ergenamen van Bruers Michiel, west de straat en noord 't Seyen Marten. De geleende som is afkomstig van een terugbetaalde lening door de erfgenamen van Dierickx Jan.

Op 3.12.1790 betaalt Douwen Jan de lening terug.


BA587 Akte nr.1784-8 Bestand 587

In 1785 ondertekent de huisvrouw van De Busser Jan een schuldbekentenis voor winkelwaar gekocht bij Soeten Servatius.


BA587 Akte nr.1784-9 Bestand 588 - 611

De kinderen van wijlen De Busser Jan en Meir Anna verkopen op 12.3.1784 wat er nog rest van het vee en van de inboedel van het sterfhuis van De Busser Jan na de verkoop van 14.12.1783.

Kopers zijn: De Busser Hendrik, Smedts Jan, Douwen Jan Baptist, Laurijs Jan, Van Hove Francis, Valgaerens Jan Baptist, Bellens Adriaen, Van Den Bruel Francis, Doos Peeter, Soeten Jan Baptist, De Busser Adriaen, Verachtert Jacob, Van Linden Jan, Goris Marten, Van Passel Guillaume, Van Aelten Jan Baptist, Peeters Jan Baptist, Wuyts Peeter, De Molder Jan Baptist, Verhaert Adriaen, Peeters Adriaen, De Busser Elisabeth, Smedts Peeter, Verbist Adriaen, Daems Jan, Van Houdt Amant, Meir Anna, De Bruyn Adriaen, Helsen Adriaen, Kenis Francis, De Cock Jan, Lenaerts Jan, Baeten Adriaen, Groenen Peeter, Venne Michiel, Vetters Francis, Verborght Peeter met als borg Beirsmans Marten, Van Lommel Hendrik met als borg Baeten Adriaen, Verwimp Cornelis, Van Genechten Adriaen met als borg Belmans Marten, Smidts Peeter, Laureys Jan, Neyers Jan, Meir Joseph, Janssens Adriaen, Guldentops Peeter, Schoofs Erasmus, Van Gelder Peeter, Vinckx Hendrik (Overwijs), Torfs Jan, Michiels Peeter, Geens Jan, Van De Sande Andries, Van Houdt Marie, Van Houdt Maria, Cluyts Marten (Boekel), Cuypers Peeter (Herenthout), Cats Christiaen (Herentals), Soeten Peeter Martien, Heylen Peeter (Noorderwijk), Waegemans Hendrik, Doos Adriaen (Ven), Heylen Jan Francis (Morkhoven).


BA587 Akte nr.1784-9 Bestand 612

Soeten Jan Baptist betaalt op 11.11.1784 in naam van de kinderen van wijlen De Busser Jan een lening terug aan het Begijnhof van Herentals.

Soeten Jan Baptist betaalt op 14.11.1784 in naam van de kinderen van wijlen De Busser Jan een lening terug aan de H. Geesttafel van Wiekevorst.


BA587 Akte nr.1784-9 Bestand 613

Soeten Jan Baptist betaalt op 23.11.1784 in naam van de kinderen van wijlen De Busser Jan een lening terug aan de Capelle OLV ter Gestele.

Soeten Jan Baptist betaalt op 6.2.1785 een rente aan E.H. Van Bijlen.


BA587 Akte nr.1784-9 Bestand 614

De erfgenamen en kinderen van wijlen De Busser Jan en van Meir Anna betalen op 10.4.1785 de achterstallige huur aan Cluyts Adriaen Franciscus voogd van de wezen van wijlen De Busser Henricus.


BA587 Akte nr.1784-10 Bestand 616 - 628

Van Hove Jan Baptist en Mans Peeter Martien voogden van de kinderen van wijlen Verherstraeten Peeter en van Van Hove Elisabeth en Van Hove Elisabeth verkopen op 19.3.1784 het vee en de inboedel van het sterfhuis van Verherstraeten Peeter.

Kopers zijn: Van Hove Elisabeth, Verherstraeten Hendrik, Menten Marten, Peeters Adriaen, Verswijvel Martinus, Ven Michiel, Wuyts Jan Baptist, Peeters Hendrik, Beirinckx Michiel, Mans Peeter Martien, Vandingenen Jan, Verstappen Martinus, Stijnen Hendrik, Van Bijlen Peeter, Verstappen Jan Baptist, Verbist Hendrik, Neyers Peeter, Moons Jan, Doos Adriaen, Goris Martinus, Van Houdt Jan Baptist, Kenis Geert, Van Houdt Amant, Verboven Peeter, Van Hove Jan, Helsen Adriaen, Daems Hendrik (Heusewijk), Verstappen Adriaen, Boonen Frans, Stijnen Guilliaume met als borg Van Reusel Melchior (Velveken), Helsen Francis (Tongerlo) met als borg Helsen Adriaen (Il), Vleugels Adriaen, Torfs Jan, Verborgh Peeter, Wuyts Fransus, Versweyvel Marten, Maes Cornelis, Bastiaens Jan (Geel Stelen) met als borg Peetermans Jacob, Van Genechten Peeter met als borg Van Hove Jan Martien, Doos Daniel, Ven Michiel, Geens Jan, De Bruyn Adriaen met als borg Verwimp Peeter, Peeters Cornelis (Oosterwijk) met als borg Goossens Ferdinand, Janssens Peeter Martien, Van Sande Adriaen, Verhaert Adriaen, Van Gelder Peeter, Wilms Jan Baptist met als borg Wils Adriaen, Bellens Adriaen, Verlinden Jan, Van Rooy Henricus.


BA587 Akte nr.1784-11 Bestand 630 - 634

Op 19.3.1784 verkopen Van Hove Jan Baptist en Mans Peeter Martien voogden van de minderjarige wezen van wijlen Verherstraeten Peeter en van Van Hove Elisabeth een huis, stal, schuur, hof en binnenveld gelegen in Neerbuul, vrij Goovaerts goed. Palende oost Kneuckelberghs Jan Baptist, zuid en west de straat en noord een veldstraatje. Ingezet door Kneuckelberghs Jan Baptist. Op 4.4.1784 verhoogd door Janssens Adriaen en op 13.4.1784 def. gekocht door Kneuckelberghs Jan Baptist.


BA587 Akte nr.1784-12 Bestand 636 - 638

De gemeente verhuurt op 23.3.1784 verschillende percelen genoemd de polders Sive Vrointen afkomstig van vroegere heiden in Boekel en omgezet in land, weiden of driesch. Een perceel driesch gelegen in Boekel palende zuid en west de staat en noord Van Hove Jan wordt verhuurd aan De Winter Geeraert.


BA587 Akte nr.1784-13 Bestand 641 - 642

Kneuckelberghs Jan Baptist bejaard jongman verklaart op 13.4.1784 een schuld te hebben van 400 gulden aan Van Hove Elisabeth weduwe van wijlen Verherstraeten Peeter en aan haar kinderen voor de aankoop van een huis op 19.3.1784 en stelt als borg een perceel land gelegen in Neerbuul palende oost een veldstraatje, zuid Kneuckelberghs Jan Baptist en west en noord de straat, en een perceel land genoemd het Gerstbaecken palende oost Sprengers Marten zuid de herbaene west Van Genechten Marten en noord Cluydts Peeter. Kneuckelberghs Jan Baptist betaalt zijn schuld op 21.3.1790.


BA587 Akte nr.1784-14 Bestand 643 - 647

Op 24.4.1784 lenen Van Castel Theresia en Blerinckx Martinus (voogd van de kinderen van wijlen Meir Peter en van Van Castel Theresia) 200 gulden van Helsen Adriaen (voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Van Castel Joannes en van Helsen Anna Elisabeth). Als borg wordt gesteld een perceel land genoemd het Schambraeke gelegen te Meeren palende oost de erfgenamen van Verboven Jan, zuid Wouters Jan Francis, west Verstappen Peeter en noord de straat, leenroerig onder het leenhof van D'Heer Verbist.


BA587 Akte nr.1784-15 Bestand 650 - 655

Gelens Guilliam en zijn vrouw Groenen Elisabeth inwoners van Geel lenen op 27.4.1784 100 gulden van Moons Joannes, H. Geestmeester van de H. Geesttafel van Oolen. Gelens Joannes, vader van Guilliam steld zich borg. Het ontleende kapitaal was afkomstig van een terugbetaalde lening van de kinderen van wijlen De Busser Jan en Meir Anna.

Gelens Guilliam betaalt zijn lening terug op 4.12.1792.


BA587 Akte nr.1784-16 Bestand 659 - 666

Verbist Peeter en Van Sprengelen Jan Baptist (voogden van de 2 minderjarige kinderen van wijlen Verbist Marten en van Van Sprengelen Maria Anna) en Van Sprengelen Maria Anna verkopen op 16.5.1784 de klederen en de lijnwaert van wijlen Verbist Marten.

Kopers zijn: Belmans Peeter, Steurs Hendrik, Verbist Peeter (voogd), Hoefkens Adriaen, Verbist Peeter (Vierhuizen), Groenen Martinus, Boschmans Martinus, Soeten Joannes Baptist, Willems Martinus, Douwen Peeter, Sapion Peeter met als borg Janssens Michiel, Bastiaens Jan (Poyel), Groenen Jan (Meren) met als borg Mathijs Jan, Verbist Jan (Herentals), Schmitz J.P., Stijnen Peeter.

Verbist Jan, Van Doninck Clara en Douwen Adriaen hebben nog schulden aan Verbist Marten.


BA587 Akte nr.1784-17 Bestand 667 - 671

Op 17.5.1784 verhuren Cluyts Adriaen Francis en Van Doninck Joannes (voogden van het minderjarig kind van wijlen De Busser Henricus en van Cluyts Elisabeth) de herberg St. Sebastiaen met alle land, weiden, driesen en hooiwas gelegen in Grijen. Huurder wordt De Busser Elisabeth met als borg Bens Joannes (Geel). Daems Cornelis ondertekent mee het kontrakt als toekomstig echtgenoot van De Busser Elisabeth.


BA587 Akte nr.1784-18 Bestand 672 - 679

Cluyts Adriaen Franciscus en Van Doninck Joannes (voogden van de minderjarige wezen van De Busser Henricus en van Cluyts Anna Elisabeth) verkopen op 17.5.1784 de klederen en de lijnwaert van wijlen De Busser Henricus.

Kopers zijn: Verboven Jan (Doffen), Soeten Joannes Baptist, Van Kerkhoven Jan, De Bie Peeter, Cluyts Frans, Bellens Adriaen (Doffen), Neyers Marten, Janssens Adriaen met als borg Verwimp Peeter, Cluyts Adriaen Frans, Devos Peeter, Hoefkens Adriaen, Engelen Wouter, Waegemans Adriaen met als borg Somers Gommer, De Busser Adriaen, Van Mensel Jan, De Bruyn Adriaen, Michiels Peeter, Van Doormael Geert, Van Kerkhoven Marten, Verboven Jan (Grijen), Pauwels Joseph (Oevel), Douwen Peeter, Van Hove Adriaen, De Cok Jan, De Busser Elisabeth, Goossens Ferdinand (Oosterwijk) met als borg Van Dingenen Jan (Doffen), Wuyts Joseph (Herentals), Valgaerens Jan Baptist, Daems Cornelis, Van Houdt Jan Baptist, Cluyts Maria Elisabeth, Bellens Adriaen, Janssens Adriaen met als borg Heylen Adriaen, Van Houdt Jan Baptist (Buul), Willems Martinus met als borg Van Castel Adriaen, Verlinden Jan (Buul), Verachter Francis (Oevel), Verlinden Jan, Hermans Jan en Bens Jan. De koopdag werd gehouden in de herberg St. Sebastiaen.


BA587 Akte nr.1784-19 Bestand 681 - 685

Heyns Catharina en De Smedt Henricus Norbertus met zijn huisvrouw Wouters Anna Dymphna (dochter van Heyns Catharina) lenen op 25.5.1784 300 gulden van Verboven Joannes (voogd van de 2 minderjarige kinderen van wijlen Laenen Joannes die een 2de maal gehuwd was met Meir Anna). Als borg wordt gesteld een perceel land genoemd het binnenblok gelegen in Oolen onder Tongerlo, palende oost en west de weduwe en erfgenamen van wijlen Willems Michiel, zuid Dauwen Josephus en de erfgenamen van Mertens Geert en noord de kinderen van wijlen Wouters Marten en Thielemans Jan Geeraert.

Op 24.5.1791 betaalt Heyns Catharina 8 gulden 6,5 stuyvers aan Laenen Amandus.


BA587 Akte nr.1784-20 Bestand 686 - 692

Op 27.5.1784 verkopen Habenay Peeter (voogd van de minderjarige kinderen van wijlen Wuyts Jan Baptist en De Busser Maria) en de meerderjarige kinderen "russchen" gelegen op de Mommaert.

Kopers zijn: Struyf Peeter Jan, Verheyen Jan (Noorderwijk), Verstappen Marten, Van Mensel Peeter, De Kepper Gommer met als borg Appels Jan, Daems Adriaen, Verstrepen Jan, Verboven Cornelis met als borg Peeters Adriaen, Peeters Jan Baptist met als borg Fransen Peeter Francis, Govaerts Peeter en Heylen Peeter met als borg Doos Michiel.


BA587 Akte nr.1784-21 Bestand 693 - 702

Op 14.6.1784 gaan De Busser Adriaen gehuwd met Mathijs Elisabeth, De Busser Anna Maria gehuwd met Bellens Adriaen, De Busser Catharina gehuwd met Valgaeren Joannes Baptist en De Busser Elisabeth gehuwd met Daems Cornelis, kinderen en erfgenamen van wijlen De Busser Joannes en Meir Anna over tot de verdeling van de gemeenschappelijke eigendommen. Na lottrekking werden de kavels toegewezen.

Kavel 1 aan De Busser Catharina gehuwd met Valgaeren Joannes Baptist, te weten:

Kavel 2 aan De Busser Adriaen gehuwd met Mathijs Elisabeth, te weten:

Kavel 3 aan De Busser Elisabeth gehuwd met Daems Cornelis, te weten:

Kavel 4 aan De Busser Anna Maria gehuwd met Bellens Adriaen, te weten:


BA587 Akte nr.1784-22 Bestand 703 - 706

De kinderen van wijlen De Busser Joannes en van Meir Anna verkopen op 21.6.1784 enkele kopen"moer" om"baggaert" van te maken, gelegen op de Hairsack.

Kopers zijn: Gebroers Sebastiaen met als borg Appels Peeter, Geerts Joseph, Gebruers Jan Baptist en Van Houdt Peeter (Ill).


BA587 Akte nr.1784-23 Bestand 707 - 710

Op 23.6.1784 verklaart Verbist Joannes gehuwd met Van Doninck Clara, een schuld te hebben bij de weduwe en de 2 minderjarige kinderen van het 2de huwelijk van wijlen Verbist Martinus. Hij stelt als borg een perceel land genoemd het Laer in Gerhaegen palende oost Beirinckx Michiel zuid de heer secretaris van Geel en noord Mathijs Adriaen, en een perceel land aan de Santhoeve bij Meeren. Palende oost de straat, zuid de kinderen van Van Castel Jan, west Bleirinckx Marten en noord Sieur Sterckx.


BA587 Akte nr.1784-24 Bestand 711 - 712

Helsen Sebastianus kerkmeester stelt op 18.7.1784 de voorwaarden tot de verpachting van de kerktienden genoemd de St Martens thiende, de boter- en eyerthienden.

Cools Christiaen pacht de St Martens thiende en stelt als borg Van Elsen Peeter.


BA587 Akte nr.1784-25 Bestand 713 - 723

Op 19.7.1784 vragen Verswijvel Maria (weduwe van wijlen Peeters Francis) gehuwd met Bellens Joannes, haar meerderjarige zoon Peeters Jan Francis en haar minderjarige dochter Peeters Anna Maria met als voogden Heylen Adriaen en Nuyens Peeter de waardebepaling van de inboedel en de eigendommen van het sterfhuis van wijlen Peeters Francis.


BA587 Akte nr.1784-26 Bestand 724 - 728

Soeten Joannes Baptist voogd van Soeten Anna Maria minderjarige wees van wijlen Soeten Petrus Martinus en van Boeckx Barbara leent van de regenten van de Capelle OLV ter Gestele 525 gulden die moet dienen voor de betaling van een perceel land met een huisje staande tegen de schuur van Noorderwijk en een perceel land gelegen in Dulseynde onder Oolen, onlangs verkocht door de ergenamen van wijlen Belmans Peeter. Als borg wordt gesteld 3 sillen land van het binnenvelt van de wees gelegen in het Wout in Noorderwijk palende oost Vertommen Hendrik, zuid de hof van het Chijnhuis, west het resterende deel van het binnenvelt en noord de heer baron van Noorderwijk.

De som van 525 gulden is afkomstig van terugbetaalde leningen door Anthonis Maria Anna, Van Eynde Jan en Van Castel Peeter.

Op 27.10.1790 betaalt het begijntje Soeten Anna Maria de lening terug.


BA587 Akte nr.1784-27 Bestand 729 - 733

Mans Peeter Martien en Van Hove Jan Baptist (voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Verherstraeten Peeter) en de weduwe Van Hove Elisabeth verkopen op 21.7.1784 de oogst op het veld.


BA587 Akte nr.1784-28 Bestand 734 - 739

Neyers Joannes en Neyers Peeter (voogden van de minderjarige kinderen vanwijlen Neyers Hendrik en wijlen Verboven Maria) en de meerderjarige kinderen verkopen de oogst op het veld.


BA587 Akte nr.1784-29 Bestand 740 - 753

Beschrijving en waardeschatting op 22.7.1784 van de eigendommen en de inboedel van het sterfhuis van wijlen Verbist Marten, gehuwd met Van Sprengelen Maria Anna. Voogden van de 3 maanden oude tweeling zijn Verbist Peeter en Van Sprengelen Jan Baptist. Van Sprengelen Maria Anna was eerder weduwe van Heylen Peeter. Voogden van de 3 minderjarige kinderen uit dat huwelijk zijn Heylen Martinus Adrianus en Van Dingenen Adriaen.

Vermelde personen bij de boni en mali: Van Bijlen Marten, Smedts Jan, Schmitz J.P. chirurgijn, Coolkens Adriaen, Douwen Adriaen (Schaatsbergen), Van Bijlen Martinus, Peeters Geeraert (Zoerle), Verbist Joannes (Herentals).

Van Dingenen Adriaen, zwager van Van Sprengelen Maria Anna stelt zich borg voor haar.


BA587 Akte nr.1784-30 Bestand 754 - 757

Van Habena Peeter voogd van Wuyts Anna Theresia en van Wuyts Andries verhuurd op 23.7.1784 het Belckens Block aan Wuyts Peeter Francis.


BA587 Akte nr.1784-31 Bestand 758 - 762

Op 23.7.1784 verkopen Habenay Peeter (voogd van de minderjarige kinderen van Wuyts Jan Baptist en van De Busser Catharina) en de meerderjarige kinderen de oogst op het veld.


BA587 Akte nr.1784-32 Bestand 763 - 766

De Busser Catharina echtgenote van Valgaerens Jan Baptist leent op 14.8.1784 100 gulden van Gielen Paulus, kerkmeester van de St Martinuskerk. Als borg stelt ze een perceel land in Grijen genoemd het Lijne Goor, palende oost de herstraete zuid Anthonis Maria Anna west De Busser Adriaen en noord de kerk van Oolen. De 100 gulden zijn afkomstig van een terugbetaalde lening die ten laste was van de erfgenamen van Peeters Anna Maria weduwe van wijlen Blampaerts Jan.

De Busser Catharina betaalt op 13.2.1786 de lening terug aan kerkmeester Mols Jan.


BA587 Akte nr.1784-33 Bestand 767 - 771

Op 24.8.1784 leent Kneuckelberghs Joannes Baptist, echtgenoot van Verboven Anna Maria, 100 gulden van de kerk van St Martinus. Hij had 100 gulden geërfd van Blampaerts Jan om jaarlijks een H. Mis te laten doen. Als borg voor de lening stelt hij een perceel land genoemd het Martekens in Buul palende oost een veltstraetje zuid Doos Elisabeth west Laenen Marten en noord Van Genechten Anna, en een perceel land gelegen in de Langels. Palende oost Sprengers Jan, zuid de straete, west Sprengers Jan en noord Blerinckx Catharina.

Op 16.6.1786 wordt de lening terugbetaald aan Mols Jan kerkmeester van de St. Martinuskerk.


BA587 Akte nr.1784-34 Bestand 772 - 780

Beschrijving en waardeschatting op 6.10.1784 van de eigendommen en de inboedel van het sterfhuis van wijlen Janssens Theresia, gehuwd met Van Dingenen Joannes. Voogden van het 12 jarig kindVan Dingenen Frans zijn Bastiaens Anthonius en Van Dingenen Jan Baptist.

Genoemde personen bij de opsomming van boni en mali: Bulckens Adriaen, Van Dingenen Adriaen, Van Hove Jan Adriaen en Brans G.

Van Dingene Joannes heeft na de dood van zijn vrouw nog geërfd van zijn nicht Vermeerbergen Joanna.


BA587 Akte nr.1784-35 Bestand 781 - 793

Bellens Martinus, weduwnaar van Verbist Anna Elisabeth, vraagt de opsomming van de opbrengsten van de verkopen en van de rekeningen van het sterfhuis van Verbist Anna Elisabeth. Genoemde personen bij de opsomming van boni en mali zijn: E.H. Van Leeuw P. pastoor van Noorderwijk, Peeters Guilliam kerkmeester van Noorderwijk, Fransen Peeter, Auwerogh Hendrik, Van Houdt Jan Baptist, Bellens Adriaen kerkmeester van Noorderwijk, Verbist Henricus, Goovaerts Maria, Bellens Peeter, Cluyts Maria Elisabeth, Leirs Hendrik, Gepts Jan collecteur van Noorderwijk, Heylen Jan Baptist collecteur van Oolen, Coolckens Adriaen collecteur van Oolen, Verbuecken J., De Kock J. armmeester van Herentals, Bulckens J.F., Heylen Joseph, Denckens Francis, Verstrepen Peeter, Fransen Jan, Soeten Joannes Baptist, Wouters Adriaen, Cnaep Joanna Maria en Menten Jan.

De voogden van de 6 minderjarige kinderen zijn Verbist Peeter Martien en Bellens Adriaen.


BA587 Akte nr 1784-36 Bestand 794 - 797

Op 23.11.1784 lenen Valgaerens Joannes Baptist en zijn vrouw De Busser Catharina, inwoners van Westerlo, 100 gulden van Coolckens Adriaen kapelmeester van de Capelle OLV ter Gestele. Als borg stellen ze een perceel land in Grijen genoemd het Lijne Goir palende oost de herstraete zuid Geerewaerts Cornelis west De Busser Adriaen en noord de kerk van Oolen, en een perceel land genoemd het Buuls Placksken palende oost Kneukelbergs Joannes Baptist zuid De Busser Adriaen west Goovaerts Peeter en noord het misstraetien, en een perceel hooiwas gelegen in de Hairsack palende oost De Busser Adriaen zuid Van Bijlen Marten west de loop en noord Dillen Carel.

Valgaerens Jan Baptist en zijn vrouw De Busser Catharina betalen de lening terug op 13.12.1786 en Heylen Jan Baptist tekent voor ontvangst.

De 100 gulden worden verder geleend aan De Busser Adriaen (Buul).


BA587 Akte nr 1784-37 Bestand 798 - 805

Verstappen Peeter weduwnaar van wijlenVerbist Maria Catharina verkoopt op 6.12.1784 inboedel en vee.

Kopers zijn: Vermeerbergen Peeter, Verstappen Marten, Wouters Marten, Verwimp Marten, Beirinkx Michiel, Moons Francis, Verhaert Hendrik, Verlinden Jan, Verboven Jan (Herentals), Kneuckelberghs Jan Baptist, Maes Guilliam, Van Hove Jan, Verbist Hendrik, Verlinden Jan (Buul) met als borg Mertens Peeter Francis, Peetermans Jacob met als borg Maes Guilliam, Smolders Anthoon met als borg Goir Francis (Herentals), Leysen Adriaen met als borg Loeters Jan Baptist (Larum Buytenseynde), Janssens Michiel met als borg Van Hove Jan, Deckers Adriaen, Vermeiren Marten (Herentals), Van Bijlen Marten (Boekel) en De Bie Peeter.


BA587 Akte nr 1784-38 Bestand 806 - 811

De gemeente verhuurt verschillende percelen van de opgebroken polders Seve Vroenten, palende oost zuid en wet de straete en noord het Witgoor.


BA587 Akte nr 1784-39 Bestand 812 - 816

Op 22.12.1784 leent Wuyts Petrus Franciscus 200 gulden van de H. Geesttafel van Oolen en stelt als borg een huis en een perceel land gelegen op de Mommaert palende oost de erfgenamen van notaris Oniaerts en noord de Nethe.


BA587 Akte nr 1784-40 Bestand 817 - 820

Wuyts Joannes Baptist bejaard jongman zoon van wijlen Wuyts Joannes Baptist en De Busser Catharina leent 100 gulden. Als borg stelt hij een perceel land en dries gelegen in de Langels bij Schaatsbergen palende oost Cluyts Adriaen Francis zuid Laenen Jan west een veltstraetje en noord Janssens Michiel.


BA587 Akte nr 1784-41 Bestand 821 - 825

Verachtert Peeter en Deckers Adriaen voogden van 2 minderjarige wezen van wijlen Verachtert Guilliam en Anthonis Maria Anna verhuren op 30.12.1784 een huis en hof gelegen in Oolen dorp en een buitenhof met een perceel land daarnaast gelegen aan Verboven Joannes die verklaart gehuurd te hebben in naam van Verellen Godefridus bruidegom van Wouters Elisabeth.