Lindebladen 51 - 60 heemkring "De Linde" - Olen

[ 1-10 ] [ 11-20 ] [ 21-30 ] [ 31-40 ] [ 41-50 ] > 51-60 < [ 61-70 ] [ 71-80 ] [ 81-90 ]

Lindeblad 51 - Lentemaand 2000

Was Keizer Karel ooit in Olen? H. Van Hemeldonck
Hoe onze voorouders in Olen (over)leefden
              tijdens de regeerperiode van Keizer Karel
L. Mertens
57 Olenaars die hun verjaardag vieren op dezelfde dag als Keizer Karel
              (Karel V - ° 24 februari)
E. S'Jegers
Keizer Karel en de post A. Peelaerts
Van Olense grappen tot Keizerlijke vertelsels R. Anthonis
Het boek "De Boeren van Oolen" H. Van Reusel
Waar bevindt zich de echte Keizerspot? J. Van Hemelen
Keizer Karel in de naamregisters van "De Pot met drie oren" M. Verlooy
De Olense Keizersfeesten H. Van Reusel
Keizer Karel en de Pot van Olen F. Braes

Lindeblad 52 - Wintermaand 2000

Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (vervolg)
L. Mertens
Uit het Guldenboek (11)
              Eerste steenlegging Nukamel, Fuchs Rubber Products en Plastireliëf
              Gouden bruiloft: Louis Aerts en Delfien Horemans
J. Van Hemelen
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (3) W. Haemhouts
Viering 25 jaar Heemkring "De Linde" - 5de lustrum - 11 december 1999 H. Van Reusel
Uitstap naar Brussel, Gaasbeek en Halle - zaterdag 29 april 2000 H. Van Reusel
24ste Heemfeest - zondag 6 augustus 2000 - Olen-Centrum H. Van Reusel
Bert Iven (1918-2000)
              Oud-pastoor van de Sint-Jozefsparochie Olen-Geel
R. Anthonis
F. Depeuter
Gouden priesterjubileum E.H. René Vleminckx H. Van Reusel
Jaarverslag 1999 H. Van Reusel

Lindeblad 53 - Lentemaand 2001

Ontstaan van het gehucht Heibloem
              - de huizen en de bewoners
E. S'Jegers
Denkend aan Pieter Jozef Leemans,
              de geniale stichter van de Olense UM-fabrieken
R. Anthonis

Uit het Guldenboek (12)
              Gouden bruiloft (4-2-1961): Karel Van Ballaer en Ludovica Van den Bergh
              Gouden bruiloft (15-4-1961): Frans Beenens en Josepha Van Genechten
              Gouden bruiloft (27-4-1961): Jozef Van Hoof en Maria Schroven
              Gouden bruiloft (29-4-1961): August Verellen en Coleta De Smedt
              Gust Torfs - 100 jaar!
              Gouden en diamanten bruiloft in Hoogbuul: Lodewijk Claes en Celina Van Roy

J. Van Hemelen
R. Peeters
H. Van Reusel

Lindeblad 54 - Wintermaand 2001

200 jaar Olen-Markt: een hoogdag! H. Van Hemeldonck
Over jaarmarkten, kermissen, bedevaarten en ommegangen R. Anthonis

De stichter van Olen-Markt: Henry Heylen

R. Anthonis

Olen-Markt in de 19de eeuw

H. Van Reusel
De eeuwfeestviering van 1901
              - Anskar, promotor van de feesten (De Boeren van Oolen)
              - Uit "Het Kempenland"
              - Herinneringen van een ooggetuige Mil Vetters

H. Van Elst
W. Haemhouts
Olenaars vertellen over vroeger
              - Modest Van Hemelen
              - Deken Jozef Lauwerys
              - Keule Baas (Karel Peeters)

J. Van Hemelen

C. Huyskens

De jaarmarkt van 1934 in beeld

H. Van Reusel
Het 150-jarig bestaan in 1951
              - Jubelmarkt 1951
              - Herinneringen in beeld
              - Hoe een Olense boer de feesten zag en beleefde

J. Van Hemelen
H. Van Reusel
A. Van Olmen
De laatste 50 jaar: 1951-2000
              - Een feestcomité voor Olen-Markt
              - De jubileummarkt 2001
              - Kroniek 1951-2001
H. Van Reusel
Een kleine plechtigheid bij het sluiten van de markt H. Van Hemeldonck

Lindeblad 55 - Lentemaand 2002

Hoogbuul en Neerbuul
              - De bewoners van Neerbuul
              - De bewoners van Hoogbuul
H. Van Reusel
Opgang en neergang van K.F.C. Buul H. Van Reusel

In memoriam Jack Verstappen

H. Van Hemeldonck
Tweede genealogische contactdag van zondag 14 april 2002
             in het Boekelheem van O.-L.-Vrouw-Olen
L. Mertens

Lindeblad 56 - Wintermaand 2002

Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (1879-1882 en 1884-1907) (vervolg)
L. Mertens
Fanfare De Vrede uit St.-Jozef-Olen: 75 jaar jong M. Verlooy
Herdenking van magister Janssens H. Van Elst
Uit het Guldenboek (13)
              Gouden bruiloft (12-1-1957): Jan Vandeperre en Melanie Van Houdt
              Gouden bruiloft (23-6-1962): Alfons Bellens en Josephina Geens
H. Van Reusel
J. Van Hemelen
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (4) W. Haemhouts
Uitstap naar Eben-Emael en Maastricht - zaterdag 21 april 2001 H. Van Reusel
25ste Heemfeest - zondag 5 augustus 2001 - Heibloem - St.-Jozef-Olen H. Van Reusel
Uitstap naar Waals Brabant - zaterdag 6 april 2002 H. Van Reusel
26ste Heemfeest - zondag 4 augustus 2002 - Terrein K.F.C. Buul H. Van Reusel
Victor Van Riet overleden (1902-2002) H. Van Reusel
Jaarverslag 2000-2001-2002 H. Van Reusel

Lindeblad 57 - Lentemaand 2003

De wenkende molen uit Buul ! H. Van Hemeldonck
Drie mooie molens J. Lauwerys
Molen, molenmaker, molenaar
              Molen en molenaar in het dorp
W. Van den Brande
Els Otte
De oudste sprokkelingen over de Buulmolen L. Mertens
Vier generaties De Ceuster
              Meer dan een eeuw Buulse molenaars
W. Haemhouts
Jeugdherinneringen aan de molen van Buul J. Bellens
Buulmolen: Olen-Antwerpen en terug R. Anthonis
Nog enkele foto's van de heropbouw van de molen R. Anthonis
Inscripties op de balken van de Buulse molen R. Anthonis
De Buulmolen H. Van Reusel
Zeven generaties molenbouwers H. Van Reusel
De molen J. Van Droogenbroeck

Lindeblad 58 - Wintermaand 2003

Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (1879-1882 en 1884-1907) (vervolg 2)
L. Mertens
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (5) W. Haemhouts
M. Verlooy
Rode Duivels met Olens Bloed M. Verlooy
Uit het Guldenboek (14)
              Gouden bruiloft (14-12-1963): Jozef Baetens en Virginia Daems
H. Van Reusel
Uitstap naar Zeeland - 26 april 2003 H. Van Reusel
Inhuldiging Buulmolen - 1 augustus 2003 H. Van Reusel
27ste Heemfeest - 3 augustus 2003 H. Van Reusel
50 jaar geleden: Bezoek van Koning Boudewijn aan de Olense fabrieken H. Van Reusel
Clara Schellens-Verstappen werd 100 jaar M. Schellens
J. Van Hemelen
50 jaar geleden: inhuldiging van de Kapellekensstraat H. Van Reusel

Lindeblad 59 - Lentemaand 2004

Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (1879-1882 en 1884-1907) (vervolg 3)
L. Mertens
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (6) W. Haemhouts
Zeven zonen H. Van Reusel
Duimpke J. Laenen
Uit het Guldenboek (15)
              Gouden bruiloften in 1964:
                     Denis Verbiest en Emma De Bruyn
                     Karel Verbiest en Maria Verwimp
              Gouden bruiloft (9-5-1964): Denis Huysmans en Regina Van Naelten
              Gouden bruiloft (26-11-1964): August Ennekens en Maria Molenberghs
              Gouden bruiloft (25-4-1964): Frans Daems en Dymphna Van Eysendeyk
H. Van Reusel
J. Van Hemelen
1954: inhuldiging van het nieuwe voetbalterrein van A.O.V.V. M. Verlooy
S. Laenen
Karnavalvereniging "De Draa Oeëre" vierde feest: 3 x 11! Th. Lievens
Elisabeth van Hongarije, toneel in 1925 E. S'Jegers
In memoriam Jos Boeckx H. Van Reusel
Jaarverslag 2003 H. Van Reusel

Lindeblad 60 - Wintermaand 2004

De herkomst van de Olense straatnamen H Van Elst
Een halve eeuw jongens- en meisjeschiro in Achter-Olen L. Mertens
H. Bouwen
Hulde aan de moeders H. Van Reusel
Uitstap naar Anholt, Kalkar en Xanten, 17 april 2004 H. Van Reusel
28ste Heemfeest - 1 augustus 2004, voetbalterrein A.O.V.V. H. Van Reusel
Meisjes-plechtige communicanten in 1941 M. Verlooy
Jos Poortmans, ereburger H. Van Reusel
Uit de oude doos J. Van Hemelen
Errata en aanvullingen lindeblad 59  

Zolang de voorraad strekt kunnen losse nummers steeds bekomen worden bij de secretaris:
Herman Van Reusel, Gerheze 16, 2250 Olen - Tel. 014 21 35 93

www.heemkringolen.be

naar startpagina naar begin van deze pagina

Startpagina Algemene informatie Activiteitenkalender Werkgroep Haza-data Lindeblad Archief Contactpersonen Verwante sites