Genealogie

Doelstelling en start

De Werkgroep Genealogie Olen (Haza-Data werkgroep) heeft zich tot doel gesteld de gegevens van de Olense parochieregisters en de registers van de bevolking en de burgerlijke stand op computer op te slaan, en dit via het programma Haza-Data. Hierdoor zal het opzoeken van familiestambomen aanzienlijk worden vereenvoudigd.

Op donderdag 10 oktober 1996 werd hiervoor de officiƫle start gegeven tijdens een informatie-avond in de Gemeentelijke Bibliotheek van O.L.Vrouw-Olen. De Haza-Datawerkgroep nam zich destijds voor om alvast de parochieregisters van 1593 tot 1802 in te brengen. Teneinde moeilijkheden bij het ontcijferen van oud schrift zoveel mogelijk uit de weg te gaan, werd besloten te beginnen in 1802 en zo stilaan af te dalen tot de beginperiode. Alle teksten worden door minstens 2 personen nagekeken vooraleer ze in de computer worden ingebracht.

Huidige werking

Ondertussen werden niet alleen de parochieregisters (dopen, huwelijken en overlijdens van 1994-1802) ingebracht, maar eveneens de registers van de Burgerlijke Stand (geboorten van 1797-1910, huwelijken en overlijdens van 1800-1910).

Daarnaast werden beknopte samenvattingen van oude schepenakten gemaakt (en op computer gezet), en werden ook doodsprentjes ingegeven in een computerbestand.

Heel wat gegevens zijn ook via klappers in gedrukte vorm beschikbaar:

 • Parochieregisters Olen
  klapper op de dopen (1594-1802)
  klapper op de huwelijken en overlijdens (1594-1802)
 • Registers Burgerlijke Stand Olen
  klapper op de geboorten (1797-1910)
  klapper op de huwelijken en overlijdens (1800-1910)
 • Scabinale akten:
  1658-1706
  1707-1738
  1739 – 1766
  1766 – 1784
  1785 – 1796
 • Testamenten pastoors:
  1507-1730

In de lokalen van de heemkring (Lichtaartseweg 127) kan u de registers komen raadplegen (PC met Haza-Dataprogramma), en dit:

elke woensdag van 14.00 u tot 16.30 u
Enkele leden van de werkgroep genealogie zullen aanwezig zijn voor eventuele hulp.

Voor meer informatie, contacteer Eddy S’Jegers.