Lidmaatschap

Het lidgeld van de Kring bedraagt voor 2024 10€. Per post (buiten Olen) opsturen is 3€ extra. Inschrijvingen kunnen gebeuren bij de leden van het kringbestuur of door overschrijving op de bankrekeningnr BE41 0680-5762-6010 van Heemkring “De Linde” vzw Olen.