Lindebladen 11 - 20 heemkring "De Linde" - Olen

[ 1-10 ] > 11-20 < [ 21-30 ] [ 31-40 ] [ 41-50 ] [ 51-60 ] [ 61-70 ] [ 71-80 ] [ 81-90 ]

Lindeblad 11 - Lentemaand 1980

Heemkring De Linde 1974-1979
          Ons eerste lustrum
H. Van Hemeldonck
Tien lindebladen M. Verlooy
Een heemkring: de taak van vandaag Em. Van Hemeldonck
Olen 1799-1800 J. Lauwerys
Naamverklaringen L. Mertens
De jongensschool van Achter-Olen (1917) J. Boeckx

Lindeblad 12 - Wintermaand 1980

Olen in de Franse tijd: 1801-1802 J. Lauwerys
In St.-Sebastiaan: een aloude afspanning L. Mertens
Ons heemfeest 1980 L. Baetens
Olen gedenkt Pater Maurits Bulckens Chr. Van Pelt
De molen van Buul Fr. Verbiest
50 jaar geleden: Kerkwijding te St.-Jozef-Olen R. Anthonis

Lindeblad 13 - Lentemaand 1981

Z.E.H. J. Lauwerys: 85 jaar H. Van Hemeldonck
Antwoord aan "de Linde" J. Lauwerys
Olen in de Franse Tijd: 1803 J. Lauwerys
Feestrede op lustrumviering (1979) Em. Van Hemeldonck
In memoriam: Emiel Van Hemeldonck (1897-1981) A. Keersmaekers
Olense voetbalploegen Div.

Lindeblad 14 - Wintermaand 1981

Olen in de Franse Tijd: 1804 J. Lauwerys
Leven op de Kempische heide L. Mertens
Heemfeest (Heibloem) L. Baetens
Meester Seppion A. Verboven
Buul J. Bellens
Zwart goed te Olen Fr. Verbiest

Lindeblad 15 - Lentemaand 1982

Olen in de Franse Tijd: 1805-1806-1807 J. Lauwerys
Onthulling gedenksteen "Geboortehuis Jozef Lauwerys" en zangavond J. Van Hemelen
Mannen uit Olen, diep in de mijn: een koolputtersverhaal L. Mertens
J. Boeckx
Petrus Martinus Soeten Fr. Verbiest
Aantekeningen bij de stamboom Soeten L. Mertens
Klasfoto: meisjesschool O.L.Vrouw-Olen (±1917) J. Boeckx

Lindeblad 16 - Wintermaand 1982

Zo was pastoor Janssens
          Een volledig Lindeblad gewijd aan de pastoor-stichter van de St.-Jozefsparochie.

Lindeblad 17 - Lentemaand 1983

In memoriam: E.H. Edward Van Hoof - E.H. Jules Heyns
          Afscheid van erevoorzitter, deken Jozef Lauwerys
H. Van Hemeldonck
Olen in oorlogstijd: 1808-1809 J. Lauwerys
Doffen, proeve van naamverklaring Fr. Verbiest
Over de Schans en het Schrans (Doffen) L. Mertens
Klasfoto meisjesschool Achter-Olen (1919) J. Boeckx
Heemfeest (Marktplein - Olen) A. Liekens
Tentoonstelling Olense kunstenaars A. Livémont

Lindeblad 18 - Wintermaand 1983

Het Frankisch dorpsplein vóór Wereldoorlog II J. Van Hemelen
Olen in oorlogstijd: 1810 J. Lauwerys
Olense sprokkelingen Fr. Verbiest
De Olense volkstelling van 1755 L. Mertens
50 jaar K.A.V. in St.-Jozef-Olen R. Anthonis
Zilveren Zonnedauw M. Verlooy
7de heemfeest in Doffen L. Baetens

Lindeblad 19 - Lentemaand 1984

De verering van de Heilige Gerardus te Achter-Olen J. Boeckx
Het Keizershof te Boekel L. Mertens

Lindeblad 20 - Wintermaand 1984

Kwartierstaat Louis Janssens L. Mertens
Magister Louis Janssens, 75 jaar - jeugdherinneringen L. Laenen
E.H. Louis Janssens wordt magister J. Van Hemelen
Mijn getuigenis L. Janssens
14 juli 1944: begin van een lijdensweg voor 21 Olenaars L. Baetens
M. Verlooy
Heemfeest aan 't Keizershof L. Baetens
Met de heemkring naar de Vlaamse Ardennen G. Peinen

Zolang de voorraad strekt kunnen losse nummers steeds bekomen worden bij de secretaris:
Herman Van Reusel, Gerheze 16, 2250 Olen - Tel. 014 21 35 93

www.heemkringolen.be

naar startpagina naar begin van deze pagina

Startpagina Algemene informatie Activiteitenkalender Werkgroep Haza-data Lindeblad Archief Contactpersonen Verwante sites