Lindebladen 31 - 40 heemkring "De Linde" - Olen

[ 1-10 ] [ 11-20 ] [ 21-30 ] > 31-40 < [ 41-50 ] [ 51-60 ] [ 61-70 ] [ 71-80 ] [ 81-90 ]

Lindeblad 31 - Lentemaand 1990

Jan Gilles Daems: Maire en burgemeester van Olen (1808-1830) L. Mertens
50 jaar Albertkanaal (1939-1989) H. Van Reusel
Uit het Guldenboek H. Van Reusel
Viering 15 jaar Heemkring (9 december 1989) H. Van Reusel
Fr. Verbeeck
H. Van Hemeldonck
De Meidagen 1940 - 50 jaar geleden J. Van Hemelen
Olen in de 2de Wereldoorlog L. Baetens
Jack Verstappen H. Van Reusel
Uitstap naar de Westhoek (1990) G. Peinen

Lindeblad 32 - Wintermaand 1990

Olense burgemeesters sinds 1830:
              4. Jozef Van Houdt (2de deel)
L. Mertens
Zestig jaar Duivenmelken te St.-Jozef-Olen M. Verlooy
Frans Vetters, de Olense legeraalmoezenier J. Lauwerys
Olen in de 2de Wereldoorlog L. Baetens
Uit het Guldenboek J. Van Hemelen
H. Van Reusel
14de heemfeest ("De Hoef" - Gerhagen) L. Baetens

Lindeblad 33 - Lentemaand 1991

De Sint-Willibrorduskapel van Meren H. Van Reusel
J. Van Loon
H. Van Hemeldonck
J. Boeckx
J. Lauwerys
L. Mertens
E. Van Loven

Lindeblad 34 - Wintermaand 1991

Olense burgemeesters sinds 1830:
              4. Jozef Van Houdt (3de deel)
L. Mertens
De jongensschool van Achter-Olen L. Mertens
H. Van Reusel
Uit het Guldenboek H. Van Reusel
J. Van Hemelen
Uitstap naar "Het land van Ravensteyn" (1991) G. Peinen
In memoriam Frans Verbiest (1915-1991) H. Van Reusel
Jan Goris
Eeuwfeest 1209-1959 Fr. Van Herendael
In memoriam Jozef Geukens (1907-1991) C. Proost
15de heemfeest (St.-Jozef-Olen) L. Baetens
Fanfare "De Toekomst" G. Gebruers
Duizend jaar Olen R. Anthonis

Lindeblad 35 - Lentemaand 1992

Zestien brieven van Jef Mertens, een Merenaar in Detroit L. Mertens
Uit het Guldenboek M. Verlooy
"Munus" Verwimp te Olen L. Mertens
In memoriam Dr; Achilles Robrechts (1910-1992) J. Verhaert
Uitstap naar Luik (1992) G. Peinen
Olen in de 2de Wereldoorlog L. Baetens

Lindeblad 36 - Wintermaand 1992

Olense burgemeesters sinds 1830:
              4. Jozef Van Houdt (4de deel)
L. Mertens
De kapel van Gestel J. Lauwerys
Drie briljanten bruiloften in 1992 H. Van Reusel
65- en 75-jarige meisjes uit O.L.Vr.-Olen J. Van Hemelen
16de heemfeest aan de Kapel van Meren H. Van Reusel
L. Mertens
M. Verlooy
J. Verhaert
Mieke Smolders-De Ceuster werd 100 jaar H. Van Reusel

Lindeblad 37 - Lentemaand 1993

Schaatsbergen door de eeuwen heen  
Woord vooraf H. Van Reusel
Schaatsbergen in 1798 E. S'Jegers
Schaatsbergen rond 1900 R. Anthonis
Schaatsbergen rond 1935 J. Van Hemelen
Gouden jubileum in Schaatsbergen (1936) H. Van Reusel
Historie van de kapel R. Anthonis
Olen in oorlogstijd aan de voeten van Maria J. Lauwerys

Lindeblad 38 - Wintermaand 1993

Olense burgemeesters sinds 1830:
              5. Petrus Josephus Verhaert
L. Mertens
Uit het Guldenboek H. Van Reusel
Het Gemeentehuis van Olen J. Lauwerys
Uitstap naar Thorn en Maaseik (1993) H. Van Reusel
17de heemfeest in Schaatsbergen H. Van Reusel
L. Janssens
Heemkring De Linde: Laureaat van de Jack Verstappen-prijs 1993 H. Van Reusel

Lindeblad 39 - Lentemaand 1994

Honderdachtentwintig naamdragers Neyens in Olen van 1713 tot 1914 L. Mertens
Iedere hoeve een naam! H. Van Reusel
Uit het Guldenboek H. Van Reusel
Buul in de eerste helft van de 20ste eeuw J. Bellens
1000 jaar Olen H. Van Reusel
Uitstap naar Brussel (1994) H. Van Reusel

Lindeblad 40 - Wintermaand 1994

Olense Volkstellingen van 1693 en 1709 L. Mertens
Een melkveeprijskamp te Achter-Olen in 1949 M. Verlooy
De Schepenbank van Olen J. Lauwerys
Olen onder het Leenhof van Wezemaal, te Westerlo J. Lauwerys
18de heemfeest (St.-Jozef-Olen) H. Van Reusel
Historisch Colloquium "1000 jaar Olen" H. Van Reusel
L. Mertens
1000 jaar Olen (2) H. Van Reusel
Het sermoen van de pastoor van Olen  

Zolang de voorraad strekt kunnen losse nummers steeds bekomen worden bij de secretaris:
Herman Van Reusel, Gerheze 16, 2250 Olen - Tel. 014 21 35 93

www.heemkringolen.be

naar startpagina naar begin van deze pagina

Startpagina Algemene informatie Activiteitenkalender Werkgroep Haza-data Lindeblad Archief Contactpersonen Verwante sites