Lindebladen

Lindeblad 1 – Wintermaand 1974
Welkom en … goede vaartJ. Poortmans
Een heuglijke dag – 13 december 1974H. Van Hemeldonck
Onze stichtingsvergadering: Een ode aan de Olense linden!R. Anthonis
Oorlogsherinneringen uit 1914J. Lauwerys
“Lindeblad” warm aanbevolenDr. Fl. Prims
Aan den LindeboomG. Gezelle
Lindeblad 2 – Wintermaand 1975
Bekende Olenaars: Frans WillemsJ. Lauwerys
1900… Leurders en BedelaarsJ. Lauwerys
Olense Burgemeesters sinds 1830M. Verlooy
Ere aan de pioniers (St.-Isidorusfanfare)M. Verlooy
1905: De klas van meester Van GompelL. Baetens
Te gast in Hoogstraten (reisverslag)P. Goossens
Lindeblad extra
De pot met drie orenJ. Lauwerys
M. Verlooy
L. Baetens
R. Anthonis
Lindeblad 3 – Zomermaand 1976
De Kerk van Olen – deel I – Het kerkgebouwJ. Lauwerys
Olen – Aan Z.E.H. Deken J. LauwerysFr. Van Herendael
Lindeblad 4 – Wintermaand 1976
175 jaar Olenmarkt
Lindeblad 5 – Lentemaand 1977
Bezoek aan Oud-Antwerpen (reisverslag)P. Goossens
De Kerk van Olen – deel II – Het interieurJ. Lauwerys
Lindeblad 6 – Wintermaand 1977
Jozef Leemans (1877-1951)R. Anthonis
De Olense schuttersgildenJ. Lauwerys
Olen herdenkt Pater Jozef MertensJ. Lauwerys
Van Koekelberg naar ChinaP. Van den Bosch
De trompetfanfareM. Verlooy
Schaatsbergen en zijn betekenisFr. Verbiest
Lindeblad 7 – Lentemaand 1978
Die van MerenM. Verlooy
De naam van het Olens gehucht “Meren”Fr. Verbiest
Lindeblad 8 – Wintermaand 1978
Olen in het BoerenkrijgjaarM. Verlooy
Het brevier van Pastoor Heylen
Wandeling door Diests verleden (reisverslag)P. Goossens
Lindeblad 9 – Lentemaand 1979
Mgr. Lauwerys en zijn familieJ. Lauwerys
“Als het beest is in de man…”
              Een geval van duivelbezwering in Olen (1749)
Fr. Verbiest
Reis naar BokrijkP. Goossens
Lindeblad 10 – Wintermaand 1979
Olense kinderfolkloreJ. Lauwerys
Een doek vol kinderspelenL. Mertens
Boerinnengilde O.L.Vrouw-OlenJ. Van Lent
Een klasfoto van St.-Jozef-Olen (1917)M. Verlooy
Een klasfoto van O.L.Vrouw-Olen (1903)J. Boeckx
Mijmering over lang-vervlogen schoolleven: 1908J. Geukens
Tentoonstelling van de Olense kunstenaarsA. Livémont
Lindeblad 11 – Lentemaand 1980
Heemkring De Linde 1974-1979: Ons eerste lustrumH. Van Hemeldonck
Tien lindebladenM. Verlooy
Een heemkring: de taak van vandaagEm. Van Hemeldonck
Olen 1799-1800J. Lauwerys
NaamverklaringenL. Mertens
De jongensschool van Achter-Olen (1917)J. Boeckx
Lindeblad 12 – Wintermaand 1980
Olen in de Franse tijd: 1801-1802J. Lauwerys
In St.-Sebastiaan: een aloude afspanningL. Mertens
Ons heemfeest 1980L. Baetens
Olen gedenkt Pater Maurits BulckensChr. Van Pelt
De molen van BuulFr. Verbiest
50 jaar geleden: Kerkwijding te St.-Jozef-OlenR. Anthonis
Lindeblad 13 – Lentemaand 1981
Z.E.H. J. Lauwerys: 85 jaarH. Van Hemeldonck
Antwoord aan “de Linde”J. Lauwerys
Olen in de Franse Tijd: 1803J. Lauwerys
Feestrede op lustrumviering (1979)Em. Van Hemeldonck
In memoriam: Emiel Van Hemeldonck (1897-1981)A. Keersmaekers
Olense voetbalploegenDiv.
Lindeblad 14 – Wintermaand 1981
Olen in de Franse Tijd: 1804J. Lauwerys
Leven op de Kempische heideL. Mertens
Heemfeest (Heibloem)L. Baetens
Meester SeppionA. Verboven
BuulJ. Bellens
Zwart goed te OlenFr. Verbiest
Olen in de Franse Tijd: 1805-1806-1807 J. Lauwerys
Onthulling gedenksteen “Geboortehuis Jozef Lauwerys” en zangavond J. Van Hemelen
Mannen uit Olen, diep in de mijn: een koolputtersverhaal L. Mertens
J. Boeckx
Petrus Martinus Soeten Fr. Verbiest
Aantekeningen bij de stamboom Soeten L. Mertens
Klasfoto: meisjesschool O.L.Vrouw-Olen (±1917) J. Boeckx
Lindeblad 16 – Wintermaand 1982
Zo was pastoor Janssens
          Een volledig Lindeblad gewijd aan de pastoor-stichter van de St.-Jozefsparochie.
Lindeblad 17 – Lentemaand 1983
In memoriam: E.H. Edward Van Hoof – E.H. Jules Heyns
Afscheid van erevoorzitter, deken Jozef Lauwerys
H. Van Hemeldonck
Olen in oorlogstijd: 1808-1809 J. Lauwerys
Doffen, proeve van naamverklaring Fr. Verbiest
Over de Schans en het Schrans (Doffen) L. Mertens
Klasfoto meisjesschool Achter-Olen (1919) J. Boeckx
Heemfeest (Marktplein – Olen) A. Liekens
Tentoonstelling Olense kunstenaars A. Livémont
Lindeblad 18 – Wintermaand 1983
Het Frankisch dorpsplein vóór Wereldoorlog II J. Van Hemelen
Olen in oorlogstijd: 1810 J. Lauwerys
Olense sprokkelingen Fr. Verbiest
De Olense volkstelling van 1755 L. Mertens
50 jaar K.A.V. in St.-Jozef-Olen R. Anthonis
Zilveren Zonnedauw M. Verlooy
7de heemfeest in Doffen L. Baetens
Lindeblad 19 – Lentemaand 1984
De verering van de Heilige Gerardus te Achter-Olen J. Boeckx
Het Keizershof te Boekel L. Mertens
Lindeblad 20 – Wintermaand 1984
Kwartierstaat Louis Janssens L. Mertens
Magister Louis Janssens, 75 jaar – jeugdherinneringen L. Laenen
E.H. Louis Janssens wordt magister J. Van Hemelen
Mijn getuigenis L. Janssens
14 juli 1944: begin van een lijdensweg voor 21 Olenaars L. Baetens
M. Verlooy
Heemfeest aan ’t Keizershof L. Baetens
Met de heemkring naar de Vlaamse Ardennen G. Peinen
Lindeblad 21 – Lentemaand 1985
Hoe de boeren van Achter-Olen aan een fanfare geraakten M. Verlooy
Viering 10 jaar Heemkring
           Magister Janssens ereburger
           Oprichting werkgroep 1000 jaar Olen
E.H. Mercelis J. Bellens
Lindeblad 22 – Wintermaand 1985
Olen in oorlogstijd: 1811 J. Lauwerys
Brieven van conscrits J. Vermeiren
Olense burgemeesters sinds 1830:
              1. Dr. Jan De Bie (1830-1842)
L. Mertens
Een kleurkaartje van Olen Fr. Verbiest
Klasfoto’s 1919 J. Van Hemelen
9de heemfeest (St.-Jozef-Olen) L. Baetens
Jeugd- en muziekavond 1985 A. Liekens
Lindeblad 23 – Lentemaand 1986
Herinneringen aan Z.E.H. Korneel Aernouts J. Boeckx
Olen: mobilisatie 1939-1940 J. Verstappen
Olenaars in Duitse gevangenissen L. Baetens
M. Verlooy
Reisverslag 1985 – Walcourt L. Baetens
M. Verlooy
Reisverslag 1986 – Ieper en Veurne L. Baetens
G. Peinen
Lindeblad 24 – Wintermaand 1986
De Olense kapellen H. Van Reusel
De pastorie van Olen Sint-Martinus H. Adriaensens
Olen in oorlogstijd: 1812-1813 J. Lauwerys
Meester August Vetters J. Van Hemelen
Mobilisatie L. Baetens
Jubileum Jos Gepts L. Baetens
Olen vierde Ernest Claes J. Gepts
10 jaar heemfeesten L. Baetens
Tiende heemfeest (Marktplein Olen) A. Liekens
Boekenbezit Heemkring M. Verlooy
Lindeblad 25 – Lentemaand 1987
Een figuur van bij ons: Baard Laenen H. Van Reusel
Olense burgemeesters sinds 1830:
              2. Petrus Van Lommel (1843-1859)
L. Mertens
De pachters van “De Hoef” in Gerhagen E. S’Jegers
M. Verlooy
Olen in de 2de Wereldoorlog L. Baetens
Lindeblad 26 – Wintermaand 1987
De centen van Vincent:
              Het Sint-Vincentiusgenootschap in Achter-Olen
J. Boeckx
Olen in oorlogstijd: 1814 J. Lauwerys
Meester Jozef Vetters (1894-1961) J. Van Hemelen
11de heemfeest (“De Hoef” – Gerhagen) L. Baetens
Uitstap naar Boom, Breendonk en Mechelen G. Peinen
Lindeblad 27 – Lentemaand 1988
Olen in oorlogstijd: 1815 J. Lauwerys
Olenaars in de Russische veldtocht van Napoleon L. Baetens
Olense burgemeesters sinds 1830:
              3. Jan Frans Van Houdt (1859-1862)
L. Mertens
Olen in de 2de Wereldoorlog L. Baetens
75 jaar St.-Jozef-Olen (1913-1988) H. Van Reusel
10 jaar Olense Pottenfontein L. Baetens
Klasfoto 1912 – Jongensschool Olen J. Van Hemelen
De naaiklas van 1916 E. S’Jegers
De stam Van Roosbroeck M. Verlooy
Uitstap naar Doornik (1988) G. Peinen
Lindeblad 28 – Wintermaand 1988
Honderd jaar J.R. Verellen (°1888-†1968) L. Mertens
J. Boeckx
J. Lauwerys
J. Goris
Olen in de 2de Wereldoorlog L. Baetens
Het Kasteeltje E. S’Jegers
Honderd jaar Christelijke Scholen O.L.Vr.-Olen (1888-1988) J. Boeckx
50 jaar K.S.A. Olen (1938-1988) J. Van Hemelen
Olen: veel dat verdwijnt Fr. Van Herendael
12de heemfeest (St.-Jozef-Olen) L. Baetens
75 jaar St.-Jozef-Olen (2) H. Van Reusel
Tentoonstelling Olenmarkt (1988) H. Van Reusel
Lindeblad 29 – Lentemaand 1989
Voorwoord: 125 jaar O.L.Vrouw-Olen
De doodgeboren dochterkerk (1777)
Olense burgemeesters sinds 1830:
              4. Jozef Van Houdt (1862-1878)
Lindeblad 30 – Wintermaand 1989
De afstammelingen van Peer Mertens en Anna Maria Heylen uit Doffen L. Mertens
Catharina Buelkens – Poederlee Fr. Verbiest
13de heemfeest (Olen-Centrum) A. Liekens
Herdenking 50 jaar mobilisatie
De Olense potten in de mobilisatietijd M. Verlooy
Georges De Bruyn (°18 juni 1890) L. Baetens
Is Keizer Karel ooit te Olen geweest? J. Lauwerys
Klasfoto 1919 – Gemeenteschool Olen J. Van Hemelen
Uitstap naar Leuven (1989) G. Peinen
125 jaar O.L.Vr.-Olen (1864-1989) H. Van Reusel
In memoriam Emiel De Pooter
Lindeblad 31 – Lentemaand 1990
Jan Gilles Daems: Maire en burgemeester van Olen (1808-1830)L. Mertens
50 jaar Albertkanaal (1939-1989)H. Van Reusel
Uit het GuldenboekH. Van Reusel
Viering 15 jaar Heemkring (9 december 1989)H. Van Reusel
Fr. Verbeeck
H. Van Hemeldonck
De Meidagen 1940 – 50 jaar geledenJ. Van Hemelen
Olen in de 2de WereldoorlogL. Baetens
Jack VerstappenH. Van Reusel
Uitstap naar de Westhoek (1990)G. Peinen
Lindeblad 32 – Wintermaand 1990
Olense burgemeesters sinds 1830:
              4. Jozef Van Houdt (2de deel)
L. Mertens
Zestig jaar Duivenmelken te St.-Jozef-OlenM. Verlooy
Frans Vetters, de Olense legeraalmoezenierJ. Lauwerys
Olen in de 2de WereldoorlogL. Baetens
Uit het GuldenboekJ. Van Hemelen
H. Van Reusel
14de heemfeest (“De Hoef” – Gerhagen)L. Baetens
Lindeblad 33 – Lentemaand 1991
De Sint-Willibrorduskapel van MerenH. Van Reusel
J. Van Loon
H. Van Hemeldonck
J. Boeckx
J. Lauwerys
L. Mertens
E. Van Loven
Lindeblad 34 – Wintermaand 1991
Olense burgemeesters sinds 1830:
              4. Jozef Van Houdt (3de deel)
L. Mertens
De jongensschool van Achter-OlenL. Mertens
H. Van Reusel
Uit het GuldenboekH. Van Reusel
J. Van Hemelen
Uitstap naar “Het land van Ravensteyn” (1991)G. Peinen
In memoriam Frans Verbiest (1915-1991)H. Van Reusel
Jan Goris
Eeuwfeest 1209-1959Fr. Van Herendael
In memoriam Jozef Geukens (1907-1991)C. Proost
15de heemfeest (St.-Jozef-Olen)L. Baetens
Fanfare “De Toekomst”G. Gebruers
Duizend jaar OlenR. Anthonis
Lindeblad 35 – Lentemaand 1992
Zestien brieven van Jef Mertens, een Merenaar in DetroitL. Mertens
Uit het GuldenboekM. Verlooy
“Munus” Verwimp te OlenL. Mertens
In memoriam Dr; Achilles Robrechts (1910-1992)J. Verhaert
Uitstap naar Luik (1992)G. Peinen
Olen in de 2de WereldoorlogL. Baetens
Lindeblad 36 – Wintermaand 1992
Olense burgemeesters sinds 1830:
              4. Jozef Van Houdt (4de deel)
De kapel van Gestel
H. Van Reusel
16de heemfeest aan de Kapel van Meren
Lindeblad 37 – Lentemaand 1993
Schaatsbergen door de eeuwen heen
Woord voorafH. Van Reusel
Schaatsbergen in 1798E. S’Jegers
Schaatsbergen rond 1900R. Anthonis
Schaatsbergen rond 1935J. Van Hemelen
Gouden jubileum in Schaatsbergen (1936)H. Van Reusel
Historie van de kapelR. Anthonis
Olen in oorlogstijd aan de voeten van MariaJ. Lauwerys
Lindeblad 38 – Wintermaand 1993
Olense burgemeesters sinds 1830:
              5. Petrus Josephus Verhaert
L. Mertens
Uit het GuldenboekH. Van Reusel
Het Gemeentehuis van OlenJ. Lauwerys
Uitstap naar Thorn en Maaseik (1993)H. Van Reusel
17de heemfeest in SchaatsbergenH. Van Reusel
L. Janssens
Heemkring De Linde: Laureaat van de Jack Verstappen-prijs 1993H. Van Reusel
Lindeblad 39 – Lentemaand 1994
Honderdachtentwintig naamdragers Neyens in Olen van 1713 tot 1914L. Mertens
Iedere hoeve een naam!H. Van Reusel
Uit het GuldenboekH. Van Reusel
Buul in de eerste helft van de 20ste eeuwJ. Bellens
1000 jaar OlenH. Van Reusel
Uitstap naar Brussel (1994)H. Van Reusel
Lindeblad 40 – Wintermaand 1994
Olense Volkstellingen van 1693 en 1709L. Mertens
Een melkveeprijskamp te Achter-Olen in 1949M. Verlooy
De Schepenbank van OlenJ. Lauwerys
Olen onder het Leenhof van Wezemaal, te WesterloJ. Lauwerys
18de heemfeest (St.-Jozef-Olen)
Historisch Colloquium “1000 jaar Olen”H. Van Reusel
1000 jaar Olen (2)H. Van Reusel
L. Mertens
Het sermoen van de pastoor van OlenH. Van Reusel
Lindeblad 41 – Lentemaand 1995
Een boom vol appels : van de Antwerpse vondeling
              François Appels tot vele Kempische Appel(s)en
L.Mertens
M.Verlooy
Viering 20 jaar Heemkring – 4de Lustrum – 17 december 1994H. Van Reusel
Uit het Guldenboek (8)H. Van Reusel
J. Van Hemelen
Uitstap naar Antwerpen en ’s Gravenwezel, 8 april 1995H. Van Reusel
Jaarverslag 1994H. Van Reusel
Aanvullende ledenlijst
Van Odlo tot Olen
Lindeblad 42 – Wintermaand 1995
De geschiedenis van de familie Van Hemel,
              Vanhemelen en Van Hemelen in de Kempen
J. Van Hemelen
Inwijkelingen in Olen in 1799E. S’Jegers
Zeven zonen – zeven dochtersJ. Van Hemelen
H. Van Reusel
In memoriam Pater Lode HermansH. Van Reusel
Herdenking der weggevoerden naar Duitsland
              50 jaar geleden – 29 april 1995
H. Van Hemeldonck
19de Heemfeest – 6 augustus 1995 – Domein TeunenbergH. Van Reusel
Voorstelling van het boek “Van Odlo tot Olen” op 10 november 1995H. Van Reusel
H. Van Hemeldonck
K. Veraghtert
In memoriam Mimi JanssenH. Van Reusel
Lindeblad 43 – Lentemaand 1996
De Landelijke Gilde van O.L.Vrouw-Olen 1896-1996M. Verlooy
L. Mertens
De stam Verbist in Doffen en “Het Vermietes”H. Van Reusel
Wintervoordracht op 29 februari 1996H. Van Reusel
Uitstap naar Lessines en Aubechies 13 april 1996H. Van Reusel
Gouwdag in Olen op 12 mei 1996H. Van Reusel
De trein stopt weer in Olen !H. Van Reusel
Jaarverslag 1995H. Van Reusel
Mededelingen
Lindeblad 44 – Wintermaand 1996
FamiliekroniekJ. Lauwerys
In memoriam Walter MercelisH. Van Reusel
Toneel in eigen heemW. Mercelis
20ste Heemfeest – 4 augustus 1996 – GerhezeH. Van Reusel
Lindeblad 45 – Lentemaand 1997
Beelden uit mijn kinderjarenJ. Lauwerys
In memoriam Gust De CeusterA. Verboven
Wintervoordracht – 25 februari 1997H. Van Reusel
Uitstap naar Alden Biesen, Zoutleeuw en Halen -5 april 1997H. Van Reusel
In memoriam Pater Jozef VleugelsH. Van Reusel
Onthulling standbeeld Deken Lauwerys Hoogstraten – 19 mei 1997H. Van Reusel
E. Janssen
Emiel Van Hemeldonck (1897-1981)J. Verstappen
Herdenking Emiel Van Hemeldonck – Vosselaar, 23-24 mei 1997H. Van Reusel
De “Haza-Data werkgroep Olen” ging van startL. Mertens
Jaarverslag 1996H. Van Reusel
Bevolkingspiramide 1995H. Van Reusel
Aanvullende ledenlijst
Lindeblad 46 – Wintermaand 1997
Olense gebruikenJ. Lauwerys
De Olense pastorijJ. Lauwerys
Meester August Anthonis, 1897-1980H. Van Reusel
L. Baetens
Inhuldiging van “Villa Leemans”, 10 juli 1997H. Van Reusel
21ste Heemfeest, 3 augustus 1997, Sint-Jozef-OlenH. Van Reusel
75 jaar RadiumE. S’Jegers
Open Monumentendag, 14 septemberH. Van Reusel
Herdenking Sint-Martinus, overleden in 397N. Provinciael
Tentoonstelling Sint-Martinus, 16 november 1997H. Van Reusel
Lindeblad 47 – Lentemaand 1998
De Boerenkrijg – Brigands of Helden ?H. Van Hemeldonck
Aantekeningen over bepaalde gebeurtenissen tijdens
              De Besloten Tijd” en de Boerenkrijg in Olen
L. Mertens
Adriaan Heylen, norbertijn van Tongerlo en pastoor van OlenL.C. Van Dyck
De familie Heylen in Noorderwijk en MorkhovenM.Heylen-Van Den Bosch
Nog herkenbare Olense gehuchtpleintjes
              in het brevier van Adriaan Heylen (1797-1798)
L. Mertens
Aan de Onbekende BoerJ. Lauwerys
De Boerenkrijgherdenkingen in de Kempen
Lindeblad 48 – Wintermaand 1998
Uit het Guldenboek (9)
              Gouden bruiloft: Alfons Van Olmen en Melanie De Busser
              Gouden bruiloft: Denis Verschueren en Regina Verbiest
              Gouden bruiloft: Jozef Aerts en Leonie Goris
              Diamanten bruiloft: Alfons Janssens en Melania Wouters
              Gouden bruiloft: Denis Van Turnhout en Maria Michiels
              Gouden bruiloft: Karel Veraghtert en Maria Wuyts
              Gouden bruiloft: Victor Huysmans en Justina Verstappen
J. Van Hemelen
R. Peeters
H. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oudM. Verlooy
Meester Gustaaf Draulans (1897-1965)H. Van Reusel
Meester Frans De Busser (1919-1998)H. Van Reusel
Meester Denis Van Gompel (1858-1924)H. Van Reusel
Uitstap naar Hasselt – 18 april 1998H. Van Reusel
Onthulling beeld “Olense Boer”, 31 mei 1998H. Van Reusel
22ste Heemfeest, 2 augustus 1998, Olen-CentrumH. Van Reusel
Jaarverslag 1997
Lindeblad 49 – Lentemaand 1999
Olense herbergen van 1900 tot 1950
              1.   Olen-Centrum
              2.   O.-L.-Vrouw-Olen
                        en St.-Jozef-Olen
J. Van Hemelen
W. Haemhouts
M. Verlooy
H. Van Reusel
Jaarverslag 1998H. Van Reusel
De Website van Heemkring “De Linde”
Lindeblad 50 – Wintermaand 1999
Uit het Guldenboek (10)
              Gouden bruiloft: Denis Laenen en Louisa Segers
              Gouden bruiloft: Lodewijk De Boeck en Leonia Van Hove
              Gouden bruiloft: August De Busser en Dymphna Laenen
              Gouden bruiloft: Jozef Aerts en Delphina Claes
              Gouden bruiloft: Judocus Engels en Maria Van Den Broeck
J. Van Hemelen
H. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (2)W. Haemhouts
M. Verlooy
Cyriel Van Hove (1899-1982)H. Van Reusel
Wintervoordracht “De Tijd van Keizer Karel” – 15 februari 1999H. Van Reusel
Uitstap naar Merode en Kommern – 10 april 1999H. Van Reusel
23ste Heemfeest, 1 augustus 1999, O.L.Vrouw-OlenH. Van Reusel
Olense herbergen van 1900 tot 1950 (bis)J. Van Hemelen
H. Van Reusel
Olense bijdragen – Olense weerkalenderJ. Lauwerys
Olense folklore
              Volksremedies
              Volksgebruiken
              Liederteksten van rond 1900
J. Lauwerys
Olense Genealogische contactdag
              zondag 12 maart 2000 in Boekelheem
L. Mertens
De eeuwwisseling 100 jaar geleden
Lindeblad 51 – Lentemaand 2000
Was Keizer Karel ooit in Olen?H. Van Hemeldonck
Hoe onze voorouders in Olen (over)leefden
              tijdens de regeerperiode van Keizer Karel
L. Mertens
57 Olenaars die hun verjaardag vieren op dezelfde dag als Keizer Karel (Karel V – ° 24 februari)E. S’Jegers
Keizer Karel en de postA. Peelaerts
Van Olense grappen tot Keizerlijke vertelselsR. Anthonis
Het boek “De Boeren van Oolen”H. Van Reusel
Waar bevindt zich de echte Keizerspot?J. Van Hemelen
Keizer Karel in de naamregisters van “De Pot met drie oren”M. Verlooy
De Olense KeizersfeestenH. Van Reusel
Keizer Karel en de Pot van OlenF. Braes
Lindeblad 52 – Wintermaand 2000
Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (vervolg)
L. Mertens
Uit het Guldenboek (11)
              Eerste steenlegging Nukamel, Fuchs Rubber Products en Plastireliëf
              Gouden bruiloft: Louis Aerts en Delfien Horemans
J. Van Hemelen
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (3)W. Haemhouts
Viering 25 jaar Heemkring “De Linde” – 5de lustrum – 11 december 1999H. Van Reusel
Uitstap naar Brussel, Gaasbeek en Halle – zaterdag 29 april 2000H. Van Reusel
24ste Heemfeest – zondag 6 augustus 2000 – Olen-CentrumH. Van Reusel
Bert Iven (1918-2000)
              Oud-pastoor van de Sint-Jozefsparochie Olen-Geel
R. Anthonis
F. Depeuter
Gouden priesterjubileum E.H. René VleminckxH. Van Reusel
Jaarverslag 1999H. Van Reusel
Lindeblad 53 – Lentemaand 2001
Ontstaan van het gehucht Heibloem
              – de huizen en de bewoners
E. S’Jegers
Denkend aan Pieter Jozef Leemans,
              de geniale stichter van de Olense UM-fabrieken
R. Anthonis
Uit het Guldenboek (12)
              Gouden bruiloft (4-2-1961): Karel Van Ballaer en Ludovica Van den Bergh
              Gouden bruiloft (15-4-1961): Frans Beenens en Josepha Van Genechten
              Gouden bruiloft (27-4-1961): Jozef Van Hoof en Maria Schroven
              Gouden bruiloft (29-4-1961): August Verellen en Coleta De Smedt
              Gust Torfs – 100 jaar!
              Gouden en diamanten bruiloft in Hoogbuul: Lodewijk Claes en Celina Van Roy
J. Van Hemelen
R. Peeters
H. Van Reusel
Lindeblad 54 – Wintermaand 2001
200 jaar Olen-Markt: een hoogdag!H. Van Hemeldonck
Over jaarmarkten, kermissen, bedevaarten en ommegangenR. Anthonis
De stichter van Olen-Markt: Henry HeylenR. Anthonis
De eeuwfeestviering van 1901
              – Anskar, promotor van de feesten (De Boeren van Oolen)
              – Uit “Het Kempenland”
              – Herinneringen van een ooggetuige Mil Vetters

H. Van Elst
W. Haemhouts

J. Van Hemelen

C. Huyskens
De jaarmarkt van 1934 in beeldH. Van Reusel
Het 150-jarig bestaan in 1951
              – Jubelmarkt 1951
              – Herinneringen in beeld
              – Hoe een Olense boer de feesten zag en beleefde

J. Van Hemelen
H. Van Reusel
A. Van Olmen
De laatste 50 jaar: 1951-2000
              – Een feestcomité voor Olen-Markt
              – De jubileummarkt 2001
              – Kroniek 1951-2001
H. Van Reusel
H. Van Hemeldonck
Lindeblad 55 – Lentemaand 2002
Hoogbuul en Neerbuul
              – De bewoners van Neerbuul
              – De bewoners van Hoogbuul
H. Van Reusel
Opgang en neergang van K.F.C. BuulH. Van Reusel
In memoriam Jack VerstappenH. Van Hemeldonck
L. Mertens
Lindeblad 56 – Wintermaand 2002
Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (1879-1882 en 1884-1907) (vervolg)
L. Mertens
Fanfare De Vrede uit St.-Jozef-Olen: 75 jaar jongM. Verlooy
Herdenking van magister JanssensH. Van Elst
Uit het Guldenboek (13)
              Gouden bruiloft (12-1-1957): Jan Vandeperre en Melanie Van Houdt
              Gouden bruiloft (23-6-1962): Alfons Bellens en Josephina Geens
H. Van Reusel
J. Van Hemelen
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (4)
Uitstap naar Eben-Emael en Maastricht – zaterdag 21 april 2001H. Van Reusel
25ste Heemfeest – zondag 5 augustus 2001 – Heibloem – St.-Jozef-OlenH. Van Reusel
H. Van Reusel
H. Van Reusel
Victor Van Riet overleden (1902-2002)H. Van Reusel
Jaarverslag 2000-2001-2002H. Van Reusel
Lindeblad 57 – Lentemaand 2003
De wenkende molen uit Buul !
Drie mooie molens
Molen, molenmaker, molenaar
              Molen en molenaar in het dorp
W. Van den Brande
Els Otte
R. Anthonis
Inscripties op de balken van de Buulse molenR. Anthonis
H. Van Reusel
H. Van Reusel
De molenJ. Van Droogenbroeck
Lindeblad 58 – Wintermaand 2003
Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (1879-1882 en 1884-1907) (vervolg 2)
L. Mertens
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (5)W. Haemhouts
M. Verlooy
Uit het Guldenboek (14)
              Gouden bruiloft (14-12-1963): Jozef Baetens en Virginia Daems
H. Van Reusel
Uitstap naar Zeeland – 26 april 2003H. Van Reusel
Inhuldiging Buulmolen – 1 augustus 2003H. Van Reusel
7ste Heemfeest – 3 augustus 2003H. Van Reusel
50 jaar geleden: Bezoek van Koning Boudewijn aan de Olense fabriekenH. Van Reusel
Clara Schellens-Verstappen werd 100 jaarM. Schellens
J. Van Hemelen
50 jaar geleden: inhuldiging van de KapellekensstraatH. Van Reusel
Lindeblad 59 – Lentemaand 2004
Olense burgemeesters sinds 1830
              5. Petrus Josephus Verhaert (1879-1882 en 1884-1907) (vervolg 3)
L. Mertens
J. Laenen
Uit het Guldenboek (15)
              Gouden bruiloften in 1964:
                     Denis Verbiest en Emma De Bruyn
                     Karel Verbiest en Maria Verwimp
              Gouden bruiloft (9-5-1964): Denis Huysmans en Regina Van Naelten
              Gouden bruiloft (26-11-1964): August Ennekens en Maria Molenberghs
              Gouden bruiloft (25-4-1964): Frans Daems en Dymphna Van Eysendeyk
M. Verlooy
S. Laenen
Th. Lievens
Elisabeth van Hongarije, toneel in 1925E. S’Jegers
H. Van Reusel
H. Van Reusel
Lindeblad 60 – Wintermaand 2004
De herkomst van de Olense straatnamenH Van Elst
Een halve eeuw jongens- en meisjeschiro in Achter-OlenL. Mertens
H. Bouwen
Hulde aan de moeders
Uitstap naar Anholt, Kalkar en Xanten, 17 april 2004H. Van Reusel
28ste Heemfeest – 1 augustus 2004, voetbalterrein A.O.V.V.H. Van Reusel
Meisjes-plechtige communicanten in 1941M. Verlooy
Jos Poortmans, ereburgerH. Van Reusel
Uit de oude doosJ. Van Hemelen
Errata en aanvullingen lindeblad 59
Lindeblad 61 – Lentemaand 2005
Mosselgoren van 1847 tot 1947E. S’Jegers
W. Haemhouts
M. Verlooy
1945-2005
              “Ons land zestig jaar geleden bevrijd”
J. Van Hemelen
30 jaar Heemkring “De Linde”
              6de lustrum – 14 december 2004
H. Van reusel
Lindeblad 62 – Wintermaand 2005
Peinzend aan Marcel Verlooy (1936-2005)R. Anthonis
Zoektocht naar de voorouders van Marcel VerlooyL. Mertens
Hulde aan de moeders (2)J. Van Hemelen
Leven en fratsen van Seppe Van (Turn)Houdt
              (1873-1968) uit Beilen
L. Mertens
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (7)W. Haemhouts
Uitstap naar de Biesbosch en Breda,
              Zaterdag 2 april 2005
H. Van Reusel
A. De Boeck
29ste Heemfeest, zondag 31 juli 2005,
              Mosselgoren-Borgeleien
H. Van Reusel
Uit de oude doos
              Operettegezelschap van Achter-Olen
J. Laenen
H. Van Reusel
Jaarverslag 2004-2005H. Van Reusel
Lindeblad 63 – Lentemaand 2006
Olense burgemeesters sinds 1830
              6. Dr. Eugeen Joannes Luyckx (1908-1911)
L. Mertens
Philomena Appels werd 100 jaar!
Uit het Guldenboek (16)
              Gouden bruiloft: Leopold Vercammen en Maria Vetters (19-11-1966)
J. Van Hemelen
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (8)W. Haemhouts
Hulde aan de moeders (3)J. Van Hemelen
H. Van Reusel
Uit de oude doos (2)H. Van Reusel
J. Van hemelen
50 jaar geleden – De Larumhei in feest!
             Eremis van Rik Boeckx
R. Anthonis
Wat mij van Buul (Neerbuul) vooral is bijgebleven!Sw. Vanspringel
Uitstap naar Wachtebeke, Adegem en Hulst
             Zaterdag 22 april 2006
H. Van Reusel
Frans DepeuterH. Van Elst
Lindeblad 64 – Wintermaand 2006
“Walk of fame” te OlenJ. Van Hemelen
25 jaar gemeentelijke sporthal OlenH. Van Reusel
Sus Verreydt werd 100 jaar!W. Haemhouts
H. Van Reusel
“Verbeeld Land” in Olen H. Van Reusel
Een paspoort uit 1804R. Anthonis
H. Van Reusel
30ste Heemfeest – zondag 6 augustus 2006
             Aan de Buulmolen
H. Van Reusel
Vertrek van pater Jozef Mertens naar China in 1935L. Mertens
Sporen in de Kempen (deel 1)Fr. De Peuter
Uit de oude doos (3)H. Van Reusel
Olense driestoponiemenH. Van Reusel
Lindeblad 65 – Lentemaand 2007
Boekel 1866-1940W. Haemhouts
E. S’Jegers
Uit het Guldenboek (17)
              Gouden bruiloft: August Vranckx en Coleta De Ceuster (10-2-1967)
J. Van Hemelen
Over de herberg “Het Halfhuys” in BoekelL. Mertens
Lindeblad 66 – Wintermaand 2007
Olense burgemeesters sinds 1830
              7. Franciscus Ludovicus Laenen (1913-1927)
L. Mertens
Doktoor Edmond Verhamme (1912-1987)
              Geneesheer tussen traditie en vooruitgang
R. Anthonis
H. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (9)W. Haemhouts
Dimpke Appels werd 102 jaar!H. Van Reusel
Karel Dirckx – 60 jaar priesterH. Van Reusel
Uit het Guldenboek (18)
              Diamanten bruiloft: Denis Baetens en Emma Aerts (18-4-1967)
              Gouden bruiloft: Jozef Geudens en Anna Laenen (14-8-1967)
              Gouden bruiloft: Pierre Wuytack en Leontine Debreuse (25-8-1967)
              Gouden bruiloft: Louis Sels en Bertha Van Leemput (15-12-1967)
H. Van Reusel
Een halve eeuw geleden – zondag 2 juni 1957
             Gouden priesterjubileum van pastoor August Janssens (Sint-Jozef)
R. Anthonis
Uitstap naar Luik en Tongeren
             Zaterdag 14 april 2007
H. Van Reusel
31ste Heemfeest – zondag 5 augustus 2007
             Halfhuis
H. Van Reusel
Lindeblad 67 – Lentemaand 2008
“Querido Hermano”
             Jules Van den Broeck op bezoek in “zijn” cité
R. Anthonis
Een eeuw geleden – 10 januari 1908
             Oprichting van de Compagnie Industrielle “UNION”
R. Anthonis
H. Van Reusel
1958 – Vijftig jaar geleden
             Peer Janssens, 35 jaar dienst bij S.G.M.H.
R. Peeters
50 jaar geleden – De Kasteelstraat in feest!
             Eremis van Rik Pauels
H. Van Reusel
De put en de pompH. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (10)W. Haemhouts
Uit het Guldenboek (19)
              Gouden bruiloft: Martien Van Roie en Martha Kerckhofs (19-3-1968)
              Gouden bruiloft: Frans Helsen en Melania Verbraeken (6-4-1968)
H. Van Reusel
Sporen in de Kempen (deel 2)Fr. Depeuter
Uitstap naar Condroz-Famenne
              Zaterdag 29 maart 2008
H. Van Reusel
Jaarverslag 2006-2007H. Van Reusel
Lindeblad 68 – Wintermaand 2008
Olense burgemeesters sinds 1830
              7. Franciscus Ludovicus Laenen (1913-1927)
                   vervolg I – “De Groote Oorlog (1914-1918)”
L. Mertens
75 jaar K.A.C. Olen in wel en weeH. Van Reusel
90 jaren dienstbaarheid
             Zusters Franciscanessen nemen afscheid van Olen
H. Van Reusel
J. Van hemelen
Maria Heylen werd 100 jaar!H. Van Hemeldonck
32ste Heemfeest – zondag 3 augustus 2008
             B-terrein K.A.C. Olen
H. Van Reusel
Vijfde genealogische dag
              zondag 29 maart 2009 – Boekelheem
Lindeblad 69 – Lentemaand 2009
130 jaar spoorweg in Olen
             met lijst van Olense stationschefs
E. S’Jegers
De stationswijk van Olen van 1879 tot 1950
             met lijst van gezinnen
W. Haemhouts
E. S’Jegers
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (11)W. Haemhouts
Uit het Gulden Boek (20)
              Gouden bruiloft: August De Winter en Regina Helsen (8-2-1969)
              Gouden bruiloft: Lode Mertens en Linda Wouters (1-3-1969)
              Gouden bruiloft: Frans Van De Poel en Gusta Jaco (26-6-1969)
              Gouden bruiloft: Louis Verborgt en Marie Geudens (8-11-1969)
J. Van Hemelen
H. Van Reusel
Lindeblad 70 – Wintermaand 2009
Olense burgemeesters sinds 1830
              7. Franciscus Ludovicus Laenen (1913-1927)
                   vervolg II
L. Mertens
Het verhaal van Denis Luyten,
             Kempisch loteling en soldaat tijdens de “Groote Oorlog”
L. Mertens
Uitstap naar Nederlands Limburg
              Zaterdag 18 april 2009
H. Van Reusel
Halifax HR 839 – 66 jaar later H. Van Reusel
In memoriam August Gebruers (1933-2009) P.Sommen
Sint-Martinuskerk van Olen-Centrum
              In de bloemen
 met als thema “De zeven sacramenten”
J. Van Hemelen
33ste Heemfeest – zondag 2 augustus 2009
             School op het Ven
H. Van Reusel
Lindeblad 71 – Lentemaand 2010
L. Mertens
De parochies van Olen:
              de toestand in 1900 en hun geschiedenis
J. Hiemeleers
E. S’Jegers
Sidonie Appels werd 100 jaar!H. Van Reusel
Mathilde Steurs-Wouters 1910-2010M. Steurs
J. Van Hemelen
Emma De Busser – 100 jaar!H. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (12)W. Haemhouts
Jaarverslag 2008-2009H. Van Reusel
Lindeblad 72 – Wintermaand 2010
100 jaar Kon. Fanfare Sint-Isidorus (1910-2010)
           – Historiek van de fanfare
           – v.z.w. “De Boskant”
J. Mertens
H. Van Reusel
Die van Meren laten niet met zich sollen…J. Laenen
L. Mertens
Uit het Gulden Boek (21)
              Gouden bruiloft: Jan Verlooy & Maria Theresia Molenberghs (8-8-1970)
              Gouden bruiloft: Theodoor Verbeek & Clementina Geboes (22-8-1970)
              Gouden bruiloft: Jos Geens & Clemence Daems (28-8-1970)
              Gouden bruiloft: Frans Van Genechten & Celina Mertens (5-10-1970)
              Diamanten bruiloft: Petrus Van Houdt & Elodia Laenen (3-11-1970)
H. Van Reusel
Herinnering aan Modest Goris (1925-2010)
              Priester-leraar en Kempenzoon uit Sin-Jozef-Olen
R. Anthonis
Alfons Van Genechten (1927-2010)
              Oud KAJ-leider, atletiekbezieler en reisleider
R. Anthonis
Afscheid van de heer René Vleminckx (Wilrijk 1922 – Boechout 2010)
              Oud-pastoor van de Sint-Jozefsparochie te Olen-Geel
R. Anthonis
Lente-uitstap in “Ons Kempenland” – zaterdag 10 april 2010H. Van Reusel
Opendeurdag – zondag 1 augustus 2010 – pastorie Sint-Jozef-OlenH. Van Reusel
Genealogische dag – 27 februari 2011
Lindeblad 73 – Lentemaand 2011
De bewoners van “Het Ven” van 1847 tot 1950W. Haemhouts
Eddy S’Jegers
Frans De Ceulaer (1923-2010)
              De man van de Gilde
H. Van Reusel
Eerste honderdjarige in Sint-Jozef-Olen
              Joanna “Net” Vleugels
R. Peeters
Uit het Gulden Boek (22)
              Gouden bruiloft: Petrus Verachtert & Dymphna Boeckx (26-3-1971)
              Gouden bruiloft: Alfons Janssens & Theodolinda Van Doninck (14-4-1971)
              Diamanten bruiloft: August Spruyt & Josephina Luyten (9-6-1971)
H. Van Reusel
Lindeblad 74 – Wintermaand 2011
De parochies van Olen:
              de toestand in 1900 en hun geschiedenis
              deel 2: Achter-Olen
J. Hiemeleers
E. S’Jegers
Olenaars in Congo
              Zuster Augusta De Peuter
              Zuster Paula De Peuter
              Zuster Julia Thys
              Jef Neefs
              Sidonie De Busser
              Frans “Sooi” Van Hoof
              Felix Mertens
              Rosa Van Gennip
              Jozef Van Gennip
J. Laenen
H. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (13)W. Haemhouts
Mgr. Jan De Bie – 50 jaar priester (1961-2011)R. Anthonis
Uit het Gulden Boek (23)
              Diamanten bruiloft: Jos Verschueren & Anna Catharina Verbeeck (10-12-1971)
H. Van Reusel
Lente-uitstap naar Grimbergen – zaterdag 30 april 2011H. Van Reusel
Tweede opendeurdag – zondag 7 augustus 2011 – pastorie Sint-Jozef-OlenH. Van Reusel
Nacht van het Kempens Erfgoed – vrijdag 28 oktober 2011H. Van Reusel
Oproep aan de lezers
Lindeblad 75 – Lentemaand 2012
De hoofd-, beesten- en ploegtellingen van 1694 en 1702 in OlenL. Mertens
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (14)W. Haemhouts
Dopke van den BaetesH. Van Reusel
Uit het Gulden Boek (24)
              Gouden bruiloft: Bonaventura Van den Eynde & Melania Briers (15-1-1972)
              Gouden bruiloft: Frans Verlooy & Maria Appels (11-3-1972)
              Gouden bruiloft: Gustaaf Eyckmans & Mathilde Belmans (23-9-1972)
H. Van Reusel
Lente-uitstap van Waver naar Brussel – zaterdag 14 april 2012H. Van Reusel
Jaarverslag 2010-2011H. Van Reusel
Lindeblad 76 – Wintermaand 2012
Over armoede in Olen en borgbrieven
           tijdens de 17de en 18de eeuw
L. Mertens
De Olense kapellekensA. Liekens
Denkend aan Frans Verbeeck (°1923-+2011)H. Van Reusel
H. Van Reusel
Een bericht van 25 oktober 1961
Lindeblad 77 – Lentemaand 2013
W. Haemhouts
E. S’Jegers
De Olense kapellekens (aanvulling)A. Liekens
Keizer Karel in OlenD. Heylen
OorlogsherinneringenW. Verbiest
De schrijver Jan Bruylants (Auctor) en “De Boeren van Olen”J. Verstappen (+)
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (15)W. Haemhouts
Uit het Gulden Boek (26)
              Gouden bruiloft: August Aerts & Rosalia Matheussen (26-5-1973)
H. Van Reusel
Herinneringen aan “Duizend jaar Olen”H. Van Hemeldonck
Lente-uitstap “Van mijnen en wijnen” – zaterdag 13 april 2013H. Van Reusel
100 jaar parochie Sint-Jozef-Olen-GeelH. Van Reusel
Lindeblad 78 – Wintermaand 2013
Boedelbeschrijvingen in Meren en Doffen op het einde van de XVIIIde eeuwL. Mertens
Oorlog 1914-1918E. S’Jegers
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (16)W. Haemhouts
Archeologiscge opgravingen in OlenA. Liekens
H. Van Reusel
Uit het Gulden Boek (27)
              Gouden bruiloft: Frans Bekers & Justina Henderickx (4-8-1973)
              Gouden bruiloft: Frans Huysmans & Louisa Michiels (29-12-1973)
H. Van Reusel
100 jaar parochie Sint-Jozef-Olen-Geel (2)H. Van Reusel
Lindeblad 79 – Lentemaand 2014
Gerheze en Grees
              De bewoners van 1847 tot 1960
H. Van Reusel
Het testament van Elisabeth Peeters uit DoffenL. Mertens
W. Haemhouts
In memoriam Georges Peinen °1928 +2014
Lindeblad 80 – Wintermaand 2014
Boekel 1864
              De huizen en hun bewoners
J. Aerts
E. S’Jegers
Over het dodelijk ongeval, dat Jan Peeters op 2 december 1708 in Boekel overkwamL. Mertens
H. Van Reusel
H. Van Reusel
150 jaar parochie Onze-Lieve-Vrouw-OlenH. Van Reusel
H. Van Reusel
Jaarverslag 2012-2013H. Van Reusel
Ode aan de 40-jarige Olense Heemkring “De Linde”G. Eyckmans
Lindeblad 81 – Lentemaand 2015
Jeugdherinneringen langs de westrouteG. Verboven
W. van den Broeck
Hoe de zavelmeesters van het achterdorp het schooltje van Gerheiden bestuurdenL. Mertens
Emma De Busser, oudste Olense bewoner (ooit?), overleden op 104 jaarH. Van Reusel
Lente-uitstap naar Antwerpen (zaterdag 11 april 2015)H. Van Reusel
In memoriam Louis Baetens en Theresia Luyckx!H. Van Reusel
Lindeblad 82 – Wintermaand 2015
Viering 40 jaar Heemkring “De Linde”H. Van Reusel
Olense soldaten gesneuveld in WO 1
           – Joannes Josephus Andries
           – Henricus Maria Bertels
           – Dionysius Amandus Claes
           – Franciscus Gustavus Heinemans
           – Franciscus Helsen
           – Peeter Denis Jacobs
           – Domien Laenen
           – Frans Denis Lievens
           – Adriaen Maes
           – Jozef Aloïs Matthys
           – Frans Lodewijk Meeus
           – Frans Leonard Smolders
           – August Swolfs
           – Livinus Van De leur
           – Lodewijk Michaël Van Dyck
           – Franciscus Van Hoof
           – Carolus Ludovicus Van Houdt
           – Joannes Alphonsus Verwimp
E. S’Jegers
50 jaar KAPAO (1965-2015) – de MILAC en de SKOH. Van Reusel
Een Olenaar in Kongo
Hoe de Olenaars onrechtstreeks mee hielpen aan de Slag van WaterlooL. Mertens
Uit het Gulden Boek (29)
              Gouden bruiloft: Jozef Gepts & Leonie Laenen (8-11-1975)
H. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (18)W. Haemhouts
Lindeblad 83 – Lentemaand 2016
Archeologische opgravingen in Olen-CentrumA. Liekens
50 jaar ZuiderkempenJ. Dupré
H. Van Hemeldonck
Hoe het kwam dat het Olens paardenbestand tijdens de Groote Oorlog (1914-1918)
           gehalveerd werd?
L. Mertens
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (19)W. Haemhouts
Uit het Gulden Boek (30)
              Gouden bruiloft: Jozef Liekens & Irma Verbiest (12-6-1976)
              Gouden bruiloft: Louis Van de Poel & Mathilde Liekens (24-7-1976)
H. Van Reusel
Lente-uitstap naar Warfusée en LuikH. Van Reusel
Een Olenaar in Kongo (2)R. Peeters
Koreastrijder en sportman, Jan Dillen (1932-2016)H. Van Reusel
Jaarverslag 2014-2015H. Van Reusel
In memoriam André Livémont en Staf LaenenH. Van Reusel
H. Van Hemeldonck
Lindeblad 84 – Wintermaand 2016
Hoe tijdens de 18de eeuw de Buulse stam Blancpains (Blampens, Blampaerts) door huwelijk met de Merense stammen Peeters en Laenen verbonden werdL. Mertens
“Het Koperen Huisje”E. S’Jegers
Restauratie “de bekering van St.-Bavo” met orgelconcertA. Liekens
Lisa Michiels werd 100 jaarH. Van Reusel
L. Laenen
Uit het Gulden Boek (31)R. Peeters
H. Van Reusel
Nacht van het Kempisch Erfgoed 2016A. Liekens
De Boeren van Olen en de Pot met Drie OrenH. Van Reusel
Lindeblad 85 – Lentemaand 2017
Op de vlucht naar Olen in 1917L. Mertens
Teraco in Achter-OlenH. Van Reusel
K. Veraghtert
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (20)W. Haemhouts
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1958)R. Peeters
Uit het Gulden Boek (32)
              Gouden bruiloft Emiel Aerts & Maria Van Dyck (03-01-1977)
              Gouden bruiloft Alfons Gebruers & Mathilda Vetters (26-02-1977)
              Gouden bruiloft Emiel Steynen & Melanie Delsemme (26-02-1977)
              Gouden bruiloft Karel Vangeel & Anna Janssens (05-03-1977)
              Gouden bruiloft Rik Verhulst & Gusta De Smedt (12-03-1977)
              Gouden bruiloft Karel Vanderweyden & Louisa Verboven (23-04-1977)
              Gouden bruiloft Frans Vissers & Sidonie Van Roosbroeck (28-05-1977)
H. Van Reusel
Lente-uitstap naar Kortrijk – zaterdag 22 april 2017H. Van Reusel
Webmaster Heemkring De Linde
        Nacht van het Kempens Erfgoed 2017
L.Mertens
Lindeblad 86 – Wintermaand 2017
Twee eeuwen sociaal-economische geschiedenis van Olen 1789-1989K. Veraghtert
Aspecten van het sociale leven te Olen 1789-1830C. Belmans
K. Veraghtert
Het oorlogsverhaal van Fons Van Olmen uit Schaatsbergen:
             vier jaar achter het ijzerfront
L.Mertens
Archeologische opgravingen Industrielaan Olen-Centrum (deel 2)F. Liekens
R. Deighton
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1958) – Deel 2R. Peeters
Uit het Gulden Boek (33)H. Van Reusel
Bezoek vliegbasis Kleine-Brogel H. Van Reusel
Nacht van het Kempens Erfgoed 2017H. Van Reusel
In memoriam Jules Van Hemelen ( °1926 +2017) H. Van Reusel
H. Van Hemeldonck
Lindeblad 87 – Lentemaand 2018
Olense burgemeesters sinds 1830
             VII Franciscus Ludovicus Laenen (1913-1927)
            Vervolg IV – het einde van de groote oorlog
L. Mertens
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1958) – Deel 3R. Peeters
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (21)R. Peeters
Uit het Gulden Boek (34)H. Van Reusel
Errata bij de gouden bruiloft van Jozef Schoors en Sopjia MathysA. Liekens
Herinneringen uit mijn jeugd aan de BuulmolenA. Van Opstal
Schenkingen van oude voorwerpen aan de heemkringA. Liekens
Namen van percelen of streken zoals de mensen ze noemdenJ. Mertens
H. Van Reusel
Lente-uitstap naar Passendale en IeperH. Van Reusel
Keizer Karel en de pot met drie orenH. Van Reusel
In memoriam Rik Anthonis °1934-+2018H. Van Hemeldonck
H. Van Reusel
Jaarverslag 2016-2017H. Van Reusel
Lindeblad 88 – Wintermaand 2018
De demografische evolutie te Olen tussen 1830 en 1890C. Huyskens
De kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1958) Deel 4R. Peeters
Uit het gulden boek (35)H. Van Reusel
Nacht van het Kempens Erfgoed: “Schitterend Olen”Z. Adriaensens
F. Liekens
Kempens Karakter
Tentoonstelling “Hemel op aarde” – orgelconcert – onthulling schilderijF. Liekens
Een paleografische leesgroep voor OlenL. Mertens
Herdenking wapennstilstand op Olen-MarktL. Mertens
Lente-uitstap
Schenkingen aan onze heemkring De LindeF. Liekens
Lindeblad 89 – Lentemaand 2019
Hoe Olen er in 1593 uitzag na de oorlogen en “troubelen” van de 16e eeuwL. Mertens
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1658) Deel 5R. Peeters
De bevrijding van Olen in 1944R. Peeters
Uit het Gulden Boek (36)H. Van Reusel
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (22)W. Haemhouts
Lente-uitstap naar AalstH. Van Reusel
Schenkingen aan onze heemkring De Linde H. Van Reusel
Nacht van het Kempens ErfgoedA. Liekens
Lindeblad 90 – Wintermaand 2019
Tilly Vetters, kind van de repressieC. Huyskens
Herman Van Hemeldonck: een interviewC. Huyskens
Diefstal met braak in Boekel: een assisenproces van 1812L. Mertens
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1658) Deel 6R. Peeters
Driemaal 100!H. Van Reusel
E. S’Jegers
Uit het Gulden Boek (37) H. Van Reusel
Nacht van het Kempens Erfgoed 2019 H. Van Reusel
Gedachtenis aan Kanunnik Louis Van Lommel ( °1941 +2019) L. Mertens
J. Van Houdt
Over het manuaal van Petrus Martinus Soeten L. Mertens
De Vierhuizen: foto’s over personen en gebouwen L. Mertens
Lindeblad 91 – Lentemaand 2020
De demografische evolutie te Olen tussen 1940 en 1980G. Van Dijck
C. Huyskens
K. Veraghtert
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1658) Deel 7 R. Peeters
De levensweg van pater Frans Bouwen: van Beilen tot aan de TempelbergL. Mertens
Lockdowns in de 16e en 17e eeuwJ. Laenen
Olense nieuwsjes, honderd jaar oud (23) W. Haemhouts
Uit het Gulden Boek (38) H. Van Reusel
W. Verbiest
Een gouden jubileum – 64 jaar geleden H. Van Reusel
Nog een Olense Eeuweling? H. Van Reusel
Hulde aan deken Jozef Lauwerys H. Van Reusel
Het dagboek van Leon GeptsM. Huysmans
F. Liekens
Verhuis archieven Heemkring De LindeA. Liekens
SchenkingenA. Liekens
H. Van Reusel
Jaarverslag 2018-2019 H. Van Reusel
Lindeblad 92 – Wintermaand 2020
Lidgeld 2021A. Liekens
De Vierhuizen: het gehucht en zijn inwonersL. Mertens
Twee soldaten uit de Vierhuizen in het leger van NapoleonE. S’Jegers
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1658) Deel 8 R. Peeters
Niemand die het wist…H. Van Reusel
Uit het Gulden Boek (39)H. Van Reusel
Ook 40 jaar geleden – Het vernieuwde gemeentehuisH. Van Reusel
Het gebeurde 100 jaar geleden!H. Van Reusel
Nacht van het Kempens Erfgoed 2020H. Van Reusel
Restauratiewerkzaamheden pastorie Olen-CentrumA. Liekens
Herdenking 75 jaar wapenstilstand 8 mei 1945 – 10 juni 2020R. Neefs
Doctoraatsstudie omtrent Belgische migranten naar de Verenigde StatenY. Crombez
A. Liekens
Geritsel en Gefluister op Olense wandelpadenL. Mertens
Lindeblad 93 – Lentemaand 2021
Korte mededelingenA. Liekens
Dimp Peeters, van Kempisch boerenmeisje tot directrice van het Sint-Dimpna-College te GeelC. Huyskens
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen (1945-1658) Deel 9R. Peeters
Melkerij St.-Martinus Olen-CentrumA. Liekens
Naar Olenmarkt (een brokje folklore)(+)Jozef Lauwerys
A. Liekens
Uit het Gulden Boek (40)H. Van Reusel
Fons Van Genechten met de kajotters op bedevaart naar LourdesR. Peeters
Vijfentwintig jaar genealogie in OlenL. Mertens
Gusta Janssens is 100 jaar gewordenR. Peeters
Geluk gewenst, Mathilda Vissers met je 100ste verjaardag!R. Peeters
Lindeblad 94 – Wintermaand 2021
Bewoners van de Vierhuizen vanaf de Franse tijd tot 1950 (vervolg)L.Mertens
Dertien Olenaars overleden tijdens hun dienstplicht in de legers van NapoleonE. S’Jegers
In memorian Armand BoeckxH. Van Reusel
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen – Deel 10R. Peeters
Uit het Gulden Boek (41)H. Van Reusel
Olense nieuwsjes – 100 jaar oud (24)W. Haemhouts
Uitstap naar Malmedy en Bastogne – 11 sep 2021H. Van Reusel
Zoektocht naar schoolarchievenJ. Laenen
A. Liekens
Lindeblad 95 – Lentemaand 2022
Lisette Hermans, een kranige directeur in het vrouwelijk technisch onderwijsC. Huyskens
Het ‘Koloniale verleden’ van Sidonie De BusserE. S’Jegers
W. Haemhouts
A. Liekens
J. Laenen
Getuigenissen van Maria BoeckxJ. Laenen
Kajottersbrieven vanuit de kazerne naar Sint-Jozef-Olen – Deel 11R. Peeters
Uit het Gulden Boek (42)H. Van Reusel
Eeuwfeest en overlijden van Bertha MertensM. Verherstraeten
In memoriam Jos Wagemans, schoolhoofd en roeperJ. Van Hemeldonck
Gesneuvelde Koreastrijder Frans Ver Berne gehuldigdH. Van Reusel
Verhaal van Maria Huysmans over Frans Van DyckM. Huysmans
A. Liekens
Lente-uitstap naar Mechelen – 9 apr 2022H. Van Reusel