Lindeblad

heemkring "De Linde" - Olen


Foto: beeld "De botte Olenaar" te BoekelHet "Lindeblad" is een periodieke uitgave van de heemkring.

Sinds de stichting van de Heemkring in 1974 verschenen reeds meer dan 70 edities met ruim 400 artikels over diverse aspecten van de geschiedenis van ons dorp.
Zo o.a. de reeksen van deken Jozef Lauwerys over "Olen in oorlog" en "Olen onder de Fransen". Verder artikelen over Olen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de reeks "Olense Burgemeesters sinds 1830", reisverslagen en de verslagen van de heemfeesten, stambomen en familiegeschiedenissen, het relaas van kleine of grote gebeurtenissen in ons dorp, en zelfs gedichten over Olen en Olense figuren.

Via deze links komt u bij de inhoudstafel van alle edities:

[ 1-10 ] [ 11-20 ] [ 21-30 ] [ 31-40 ] [ 41-50 ] [ 51-60 ] [ 61-70 ] [ 71-80 ] [ 81-90 ]

Zolang de voorraad strekt kunnen losse nummers steeds bekomen worden bij de secretaris:
Herman
Van Reusel, Gerheze 16, 2250 Olen - Tel. 014 21 35 93


Als lid van de Heemkring ontvangt u 2 maal per jaar het lindeblad.
Voor het jaar 2017 bedraagt het lidgeld van de Heemkring 8 euro (verzending langs de post: + 3 euro).

Inschrijvingen kunnen gebeuren bij de leden van het Kringbestuur,
of door overschrijving op de bankrekening BE41 0680 5762 6010 van:
Heemkring
"De Linde" v.z.w., Kasteelstraat 19, 2250 Olen.


www.heemkringolen.be

naar startpaginanaar begin van deze pagina