Het Albertkanaal: een economische slagader die Vlaanderen verbindt.

zo 12 november 2023

De tentoonstelling over het Albertkanaal is een fascinerende expositie die verschillende aspecten van het kanaal belicht. Het omvat de planning, bouw, verdedigingsgordel in WO II en verbreding. De tentoonstelling bevat ook nog nooit eerder getoonde plannen, een veelvoud aan foto’s en mooie filmbeelden van het kanaal en de omgeving.

Locatie: Gemeentehuis, Dorp 1 , 2250 Olen

Toegang gratis.

Dit is een Dit is een UiTPAS activiteit

Digitaliseren van rouwbrieven en bidprentjes

Het project “digitaliseren van rouwbrieven en bidprentjes” kadert in de doelstellingen en ambities van Cera coöperatie.

In de loop van 2021 werd het project ingediend en goedgekeurd door de Regionale Adviesraad. Hun financiële ondersteuning stelde ons in staat om de nodige aankopen te doen om dit project te realiseren. Een scanner, laptop, plexiglazen en een stoepbord werden aangekocht.

Het project kende een voorlopig hoogtepunt met de tentoonstelling tijdens Olenjaarmarkt op zondag 13 november 2022 in het gemeentehuis van Olen. Copies van oude rouwbrieven en bidprentjes werden tentoongesteld. Op drie pc’s was de mogelijkheid voorzien om digitaal een bezoek te brengen aan één van de drie kerkhoven in Olen en om op zoek te gaan naar overledenen en eventueel hun rouwbrief en/of bidprentje op te vragen. De tentoonstelling en de mogelijkheid om opzoekingen te doen vielen zeker in de smaak van de bezoekers.

Intussen werden alle bidprentjes/bidprentjes-foto’s en of rouwbrieven voor alle kerkhoven in Olen toegevoegd. Maar we beschikken nog over bijkomende rouwbrieven en bidprentjes. Wij werken daar verder aan zodat de informatie die via https://www.olen.be/digitaal-begraafplaatsen-opzoeken kan opgevraagd worden alsmaar vollediger wordt. 

In de nabije toekomst zal het ook mogelijk zijn om foto’s te bekijken van de grafzerken. Het opvragen van de rouwbrieven en/of bidprentjes van overledenen die niet meer op het kerkhof liggen zal op termijn ook mogelijk worden.

Links met bv geboorteaktes, huwelijksaktes en overlijdensaktes kan dit interessante verhaal volledig maken.

Centraal op de voorpagina: het huis van Smitske

Dit gebouw, dat op de hoek van Gerheiden/de Vierhuizen/de Gestelstraat gelegen was, behoort tot een van de markantste gebouwen uit de geschiedenis van O.L.Vrouw Olen.

Oorspronkelijk omgeven door een watering diende deze “schans” of “schrans” tot de beveiliging van de inwoners van het gehucht Gerheiden en omstreken. Zeker op het einde van de 18de eeuw werd er ook school gehouden door meester P. De Backer. In 1829 werd het oude schooltje afgebroken en een nieuw schoolgebouw neergezet. Toen in 1864 de nieuwe parochie Achter-Olen opgericht werd, kon de school tevens enkele jaren dienst doen als voorlopig kerklokaal en pastorie voor pastoor K. Van Looy. Nadat in het begin van de zeventigerjaren een nieuwe school in Boekel werd opgericht werd het gebouw vanaf dan gebruikt voor particuliere huisvesting.

De bekendste bewoners waren wel Jozef Denis De Smedt (“Smitske”) en zijn echtgenote Marjan Neyens. Denis De Smedt was een tijdlang schepen en zaakvoerder van de Boerengilde. Marjan Neyens was de eerste voorzitster van de Boerinnengilde. Zo werd het gebouw, dat uit verschillende woningen bestond en thans afgebroken is, nog lang “het huis van Smitske” genoemd.