Jef Mertens : erevrijwilliger 2023

Op vrijdag 3 maart vond voor de tweede maal ‘De Keizer Kiest’ plaats. Tijdens deze viering reikt het gemeentebestuur van Olen prijzen uit aan personen en verenigingen die bijzondere prestaties hebben neergezet.

Vanuit Heemkring De Linde hadden wij Jef Mertens voorgedragen.  Wij zijn dan ook verheugd dat de Jury Jef Mertens, postuum, de prijs van erevrijwilliger 2023 heeft toegekend.

Jef werd 97 jaar en heeft heel wat prestaties op zijn naam staan.
Vanaf 1944 was Jef koster-organist in de kerk van O.-L.-V.-Olen. Hij was secretaris en voorzitter van de Boeren Jeugd Bond en later ook secretaris van de Landelijke Gilde van O.-L.-V.-Olen.
Jef was maar liefst 80 jaar spelend lid van fanfare St.-Isidorus, was een tijdje voorzitter en jarenlang begeleidde hij de jonge muzikantjes op de meest uiteenlopende instrumenten. Hij was imker en leerde de leerlingen van het lager onderwijs over het mysterieuze leven van de bijen. Jef was lid van verschillende verenigingen, engageerde zich ook in het schoolcomité van O.-L.-V.-Olen en de Parochieraad.
Hij beschikte over een ijzersterk geheugen. Heemkring de Linde deed regelmatig beroep op hem bij het identificeren van personen op oude foto’s. Jef werkte  bovendien nog inhoudelijk mee aan sommige activiteiten van de Heemkring en wij konden steeds rekenen op zijn enthousiasme en inzet voor alles wat hem werd toevertrouwd.

Zijn warm hart en jarenlange inzet als vrijwilliger zal nooit vergeten worden. 

Wij willen iedereen van harte bedanken die onze voordracht gesteund heeft.