14 sep 2021: Vertoning van oude Filmen over Olen.

Op dinsdag 14 september 2021 om 20:00 u. komt Jos Hoeyberghs enkele oude filmen uit zijn enorme verzameling voorstellen aan de leden ven Heemkring De Linde. Deze voorstelling gaat door in de bovenzaal van de bibliotheek, Oevelseweg 24. Voor deze filmavond ging onze keuze uit naar volgende oude filmen:
– Olenmarkt 1952: zwart/wit. Duurtijd 20 min.
– Pastoor Janssens St.-Jozef-Olen: 1956-1957: zwart/wit. Duurtijd 17 min.
– Olen: Dorp met toekomst 1961: zwart/wit. Duurtijd 30 min.
– Olen K.F. De Toekomst: 55-jarig bestaan 1918-1973. Kleur. Duurtijd 8 min.
– Heemfeest kapelleke van de Rijtestraat 1993. Kleur. Duurtijd 40 min.
Met bijzondere dank aan Jos Hoeyberghs voor zijn bereidwillige medewerking!

Zaterdag 11 sept. 2021: Reis naar Malmedy en Bastogne

Oorspronkelijk was deze reis gepland voor zaterdag 12 juni maar om corona redenen moeten we deze reis verplaatsen naar zaterdag 11 september 2021.
We vertrekken in St.-Jozef-Olen om 06:30 u. en houden in Malmedy een koffiestop.
– Om 10:00 u. bezoeken we het Malmundarium.
– Om 11:15 u. verplaatsen we ons verder richting Bastogne en passeren even in Baugnez.
– Om 12:30 u. nemen we het middagmaal in Bastogne en bezoeken daarna het Bastogne War Museum.
– Omstreeks 17:45 u. vertrekken we weer naar huis.

De mensen die de laatste twee jaren deelgenomen hebben aan een reis van de heemkring sturen we een inschrijvingsformulier via mail of post toe. Alle andere geïnteresseerden willen we vragen om een korte mail te sturen of een telefoon te geven aan Fons Liekens: fonsliekens@proximus.be of tel.014/266709. Je krijgt dan het formulier met het programma en alle verdere gegevens toegestuurd.

Wintervoordracht 11 Februari 2020

Gedurende zes jaar bezochten walter Driesen en zijn echtgenote Nederlandse archieven op zoek naar Kempense Vluchtelingen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dit resulteerde in duizenden namen van Kempenaars, hun herkomst, hun verblijfplaats en hun wederwaardigheden.
Het resultaat van zijn opzoekingen bundelde Walter in een boek: “De Belzen komme der oan!”, uitgegeven door Kempens Karakter.
Op enkele dagen tijd staken meer dan een miljoen Belgen de Nederlandse grens over. Dat leidde tot chaos in de grensgemeenten. Op enkele weken tijd wist de Nederlandse regering deze chaos te beheersen. Vele vluchtelingen keerden na enkele weken huiswaarts. Zij die bleven werden ondergebracht in vluchtelingenkampen.
Over deze mensen, ook Olenaars, komt Walter Driesen vertellen op dinsdag 11 februari 2020 om 20:00 u. in de bovenzaal van de bibliotheek van O.-L.-Vrouw-Olen, Oevelseweg 24.

 

 

Lente-uitstap zaterdag 27 april 2019: bezoek aan Aalst

Op zaterdag 27 april gaat onze jaarlijkse lente-uitstap door. Ditmaal brengen we een bezoek aan Aalst. Hiervoor zijn nog verschillende plaatsen beschikbaar. Wat staat er zoal op het schema?

Programma:

Onze voorzitter Jan Van Hemeldonck heeft dit jaar opnieuw voor een gids gezorgd die ons de ganse dag zal begeleiden. Zijn naam is: Wenzel Mertens.

Omstreeks 09:00 u. komen we aan in het centrum van Aalst bij de stadsbibliotheek, waar nu ook de Academie voor podiumkunsten gevestigd is. We bezoeken er café Utopia waar we een koffie met croissant of chocoladekoek ontvangen en er gelegenheid is voor een toiletbezoek.

Om 09:30 u. worden we verwacht in het Stedelijk Museum waar we via een projectiescherm de basisinformatie ontvangen. In het museum hebben we speciale aandacht voor het industriële verleden van Aalst met Priester Daens als belangrijke persoon.

Om 11:00 u. bezoeken we de St.-Martinuskerk die daar vlak naast ligt. We bezichtigen er een schilderij van Rubens, de sacramentstoren van Dusquesnoy en een laatmiddeleeuwse wandschildering.

Het middagmaal nemen we om 12:30 u. in vleesrestaurant De Frigo.

In de namiddag bezoeken we om 14:00 u. nog de Grote Markt met het Stadhuis, het oude schepenhuis met Belfort en het voormalige Vleeshuis. Daarna bezoeken we de St.-Jozefskerk, en sluiten we af omstreeks 17:00 u. met een uurtje vrije tijd.

Voor het middagmaal kunnen we kiezen uit volgende voorstellen:

 • Bloemkoolsoep
 • Kip met groentjes en fritten OF balletjes in tomatensaus met fritten (Keuze opgeven!!)
 • Dame Blanche.

Reisschema:

 • 07:00 u.: vertrek van de autocar op de parking tegenover de kerk te St.- Jozef-Olen.
 • 07:05 u.: vertrek station O.-L.-Vr.-Olen.
 • 07:10 u.: vertrek O.-L.-Vrouw-Olen: bushalte tegenover begrafenissen Engelen.
 • 07:15 u.: vertrek op de markt te Olen-Centrum.
 • 09:00 u.: aankomst bij het café Utopia in de stadsbibliotheek voor koffie met croissant.
 • 10:00 u. – 11:00 u.: bezoek aan de Stedelijk Museum.
 • 11:00 u.- 12:15 u: bezoek aan de St.-Martinuskerk.
 • 12:30 u.:  middagmaal in vleesrestaurant De Frigo.
 • 14:00 u.: wandeling over de Grote Markt langs het neoclassicistisch stadhuis, het oude schepenhuis met belfort en het voormalige Vleeshuis.
 • 15:30 u. – 17:00 u.: bezoek aan de St.-Jozefskerk.
 • 17:00 u: vrije tijd in Aalst tot 18:00 u.
 • 18:00 u.: vertrek naar huis vanuit Aalst.

Prijs per persoon: €56,00
Maximum aantal deelnemers: 54
Inschrijven t.e.m. donderdag 18 april
Contacteer: Fons Liekens, Fr. Willemsstr. 12, Olen-Centrum
of: Julia Vansant, Pastoriestraat 7, O.-L.-Vr.-Olen

Infoavond archeologische opgravingen in Olen

De dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur, samen met heemkring De Linde en de Kempense Erfgoedcel Land van Nethe en Aa organiseren en infoavond over de archeologische opgravingen in Olen en de site Beilen.

Wanneer?  Dinsdag 10 september om 20:00

Waar?  Bovenzaal van de bib, Oevelseweg 24 te O.-L.-Vrouw-Olen

Toegang: Gratis. Er hoeft niet ingeschreven te worden.

Programma:

 • Ellen Van de Velde, expert onroerend erfgoed van de IOED Land van Nete en Aa geeft een toelichting over archeologie in het algemeen en over de verschillende sites in Olen.
 • Informatie over de opgravingen in Beilen.

Iedereen welkom!

 

Centraal op de voorpagina: het huis van Smitske

Dit gebouw, dat op de hoek van Gerheiden/de Vierhuizen/de Gestelstraat gelegen was, behoort tot een van de markantste gebouwen uit de geschiedenis van O.L.Vrouw Olen.

Oorspronkelijk omgeven door een watering diende deze “schans” of “schrans” tot de beveiliging van de inwoners van het gehucht Gerheiden en omstreken. Zeker op het einde van de 18de eeuw werd er ook school gehouden door meester P. De Backer. In 1829 werd het oude schooltje afgebroken en een nieuw schoolgebouw neergezet. Toen in 1864 de nieuwe parochie Achter-Olen opgericht werd, kon de school tevens enkele jaren dienst doen als voorlopig kerklokaal en pastorie voor pastoor K. Van Looy. Nadat in het begin van de zeventigerjaren een nieuwe school in Boekel werd opgericht werd het gebouw vanaf dan gebruikt voor particuliere huisvesting.

De bekendste bewoners waren wel Jozef Denis De Smedt (“Smitske”) en zijn echtgenote Marjan Neyens. Denis De Smedt was een tijdlang schepen en zaakvoerder van de Boerengilde. Marjan Neyens was de eerste voorzitster van de Boerinnengilde. Zo werd het gebouw, dat uit verschillende woningen bestond en thans afgebroken is, nog lang “het huis van Smitske” genoemd.

Wintervoordracht

Op 19 februari 2019 is het weer tijd voor onze wintervoordracht. Ditmaal is het thema “Muntslag en geldgeschiedenis in Brabant van de 15 de tot de 18 de eeuw”
Graag verwelkomen we jullie vanaf 19:30 in de bovenzaal van de bib, Oevelseweg 24, OLV Olen.

• welke munten werden er gebruikt in Brabant ?
• welke was de waarde hiervan ?
• wat is het verschil tussen “klinkende munt” en “rekenmunt” ?
• welk was de koopkracht tijdens de 18de eeuw
• hoe werkte een muntatelier ?
• wat moest een geldwisselaar allemaal doen ?
• welk was zijn reputatie ?
• hoe werd er betaald bij grote transacties ?
• werd er in de Kempen ook in natura betaald ?

Deze lezing zal worden verzorgd door dhr. Willy Geets, specialist in de Numismatiek